16 oktober 2019

Redaktionen

torsdag, 03 oktober 2019 14:20

NIRAS förstärker i Göteborg och Stockholm

 

Nya medarbetare på NIRAS, från vänster: Kristoffer Lundgren, Dario Petrovic, Linnéa Emmot Tiger, Mikael Karlsson och Marcus Lundström.NIRAS har på senare tid vunnit flera stora ramavtal och intressanta uppdrag och därför förstärker NIRAS Corporate Real Estate Services sitt nationella team med nya kollegor i Göteborg och i Stockholm.


Linnéa Emmot Tiger och Marcus Lundström har anslutit till CRES i Göteborg. Linnéa Tiger började på NIRAS som byggprojektledare i januari och hon kom då senast från ALFRED Consulting där hon arbetat som projektledare. Från och med 1 oktober ansluter hon till CRES som projektledare inom Hyresgästrådgivning. Marcus Lundström kommer från utbildning inom Bygg- och fastighetsekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad.

 

Till Niras kontor i Stockholm Stockholmskontor har följande nya kollegor anslutit:
Milena Kuljanin, som senast kommer från Cushman & Wakefield, där hon arbetat med Tenant representation. Hon kommer med sin erfarenhet inom Hyresgästrådgivning direkt leverera stor nytta till NIRAS kunder. Dario Petrovic, som närmast från Svefa där han arbetat med värdering och analys. Kristoffer Lundgren och Mikael Karlsson kommer från utbildning inom Affärsutveckling och entreprenörskap samhällsbyggnadsteknik på Chalmers respektive Fastighet och finans på KTH.

 

– Vi ser en stor efterfrågan för våra tjänster inom hyresgästrådgivning. Vi är glada att förstärka våra konsultteam i Göteborg och Stockholm med nya kollegor som delar vår målsättning att skapa stora kundvärden i våra uppdrag, säger Cajsa Nyberg och Oskar Lundqvist, Team Managers på NIRAS Corporate Real Estate Services.


NIRAS är en skandinavisk konsultorganisation med 2.200 medarbetare och kontor i 27 länder. I Sverige  har NIRAS cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Norrköping.

torsdag, 03 oktober 2019 13:33

Catella: Kraftigt förbättrad kreditmarknad

 

Martin Malhtra, projektledare och Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.I oktoberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 50,8 till 56,3, vilket indikerar en kraftigt förbättrad kreditmarknad. Fastighetsbolagen har en förstärkt positiv syn på den nuvarande marknaden, samtidigt som bankerna förbättrat sin syn på framtiden.


– Årets tredje CREDI-enkät visar på en kraftigt förbättrad kreditmarknad med förbättrad tillgång till skuldfinansiering, minskade kreditmarginaler och längre löptider. CREDIs huvudindex ökar framförallt på grund av en ovanligt hög uppfattning om den nuvarande situationen på kreditmarknaden hos fastighetsbolagen medan bankerna förbättrat sin uppfattning om den framtida utvecklingen. Penningpolitiken tog en U-sväng efter andra kvartalets utgång vilket ännu inte materialiserats i kvartalsrapporterna men kan förväntas ha stora inverkningar framöver, säger Martin Malhotra, partner på Catella.

 


– Under det senaste halvåret har antalet transaktioner på fastighetsmarknaden minskat, medan genomsnittsstorleken per affär har ökat. Det brukar vara ett tecken på en kommande omprisning på marknaden. Konsensus bland investerarna är nu att de låga finansieringskostnaderna kommer bestå under mycket lång tid, vilket gör fastigheter attraktiva i relation till andra tillgångsslag, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.


– Den duvaktiga vändningen i penningpolitiken har återspeglats i marknaden för fastighetsbolagens preferensaktier där den genomsnittliga direktavkastningen sjunkit till 5,8 procent. Fastighetsbolagens aktier har genomgått en kraftig prisuppgång efter andra kvartalets utgång och premien verkar nu ligga på en rekordhög nivå. Samtidigt har företagsobligationer fortsatt att växa och obligationernas andel av fastighetsbolagens skuld är nu 29 procent, avslutar Martin Malhotra.

CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index och analyser baserade på allmänt tillgängliga uppgifter.

 

 

Sofia Folstad, Associate Director på Colliers i Sverige, är en av de 16 utvalda som deltar i programmet för karriärutveckling.


De 16 utvalda medarbetarna på Colliers som deltar i programmet för karriärutveckling, ACCELERATE.

 


Colliers International lanserar ett program för karriärutveckling, ACCELERATE, för den europeiska kapitalmarknaden.

– På Colliers anser vi att ett bra ledarskap är helt nödvändigt för att utveckla en levande, framgångsrik och innovativ arbetsplats. Vi är engagerade i att våra medarbetare på alla nivåer i företaget ska växa och utvecklas, och som en del i den här talangsatsningen är jag stolt över att vara styrelsesponsor för ACCELERATE, säger Tony Horrell, vd för Colliers i Storbritannien och på Irland. Att identifiera talanger och skapa förutsättningar för nästa generation av transaktionsexperter innebär även att vi investerar i morgondagens ledare.

ACCELERATE-programmet stöds av Colliers EMEA-styrelse och erbjuder 16 framgångsrika kandidater möjligheten att utveckla sina erfarenheter på kapitalmarknaden samt ge dem en djupare förståelse för den internationella marknaden. Gruppen kommer att delta i en ettårig intensivkurs som genomförs i fyra europeiska städer – London, Madrid, Köpenhamn och Frankfurt. I kursplanen kombineras akademiska studier med kundhantering. Branschexperter och företagsledare kommer att bidra med kunskap i olika ämnen, som att hantera övergången till att bli ledare eller kapitalflöden över gränserna.

Sofia Folstad, Associate Director på Colliers i Sverige, är en av de 16 utvalda som deltar i programmet. Hon har arbetat inom Capital Markets på Colliers sedan år 2017 och hon har erfarenhet från både fastighetsbranschen och finansvärlden.

– Jag ser fram emot att delta i ACCELERATE under det kommande året. Det är en fantastisk möjlighet att stärka relationen och samarbetet med våra kollegor i Europa. Att fördjupa kunskaperna om den globala kapitalmarknaden känns viktigt, både för mig personligen och för Colliers Sverige, säger Sofia Folstad.

torsdag, 03 oktober 2019 12:41

NCC bygger DFDS nya huvudkontor i Köpenhamn

 

Det nya huvudkontoret för rederiet DFDS kommer att ligga nära vattnet på Marmormolen i Nordhavn.  Den färdiga byggnaden liknar ett stort fartyg som ligger i hamn.Det nya huvudkontoret för rederiet DFDS kommer att ligga nära vattnet på Marmormolen i Nordhavn. Den färdiga byggnaden liknar ett stort fartyg som ligger i hamn. DFDS, Det Forenede Dampskib-Selskap, har cirka 4.000 anställda i 11 europeiska länder. Det Forenede Dampskib-Selskab, DFDS (på svenska Det Förenade Ångfartygssällskapet), grundades år 1866.

– Vi är glada över att vara med och bygga detta kontor som med sitt maritima uttryck och havsnära placering knyter an till DFDS verksamhet, säger Palle Bjerre Rasmussen, chef för NCC Building Nordics i Danmark.

Byggnadens design är inspirerad av hur ett kryssningsfartyg är uppbyggt. Byggnadens nedersta ”däck” blir parkering. Över det blir det tre däck med kontorsarbetsplatser. Byggnaden får även möteslokaler, restaurang och ett auditorium i två däcks höjd med plats för 200 till 300 personer. Högst upp i byggnaden blir det en takterrass med utsikt över vattnet.

NCC har precis påbörjat arbetet med att lägga grunden till det nya bygget. Under oktober påbörjas pålningsarbeten. Den 1 november inleds entreprenadarbetet. DFDS nya huvudkontor beräknas vara inflyttningsklart i början av 2022.

Ordern registreras i det första kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Nordics.

torsdag, 03 oktober 2019 12:26

Platzer utvecklar Gamlestadens Fabriker

 

Arkitektkontoren Radar, KUB och Bornstein Lyckefors har gestaltat varsin byggnad i området för Gamlestadens Fabriker som kommer att innehålla kontor, restauranger och verksamheter. Erséus arkitekter har ritat bostadshuset som JM kommer att bygga. Radar arkitektur har dessutom fått uppdraget att utveckla miljöerna mellan husen.

 


Platzer planerar nya byggnader med sammanlagt 300 bostäder och 3.500 arbetsplatser när Platzer utvecklar området för Gamlestadens Fabriker. Utöver bostäder och kontor planeras även för nya restauranger, matbutik, café och service. Området Gamlestadens Fabriker är platsen där kullagret uppfanns, där den första Volvon utvecklades, och som innehållit det största bomullsspinneriet, sockerbruket och tv-studion i norra Europa. Idag är området ett entreprenörsstråk, och inom de närmaste åren en tät och levande stadsdel.

 

– Historia och karaktär finns i överflöd i Gamlestaden. Nu lägger vi pusselbitarna som knyter ihop helheten och ger förutsättningar för en tät stadsmiljö med innerstadskaraktär, säger Patrik Lund, projektchef på Platzer Fastigheter. Utvecklingen av Gamlestadens Fabriker gör dessutom att vi knyter ihop Gamlestaden med Olskroken och centrum.

I väntan på att detaljplanen ska vinna laga kraft har Platzer arbetat med att planera för både utformning och innehåll.  Fyra arkitektkontor har fått uppdragen att gestalta var sin av de nya byggnaderna. Med utgångspunkt i gestaltningsprogrammet och visionen för Gamlestadens Fabriker har arkitekterna arbetat i en öppen process med kontinuerliga avstämningar, där de presenterat sina tankar och idéer för varandra och för Platzers projektgrupp. Resultatet är en dynamisk helhet som knyter an till de äldre byggnadernas industrikaraktär och ger nya variationsrika stråk och stadsrum.

– I Gamlestaden möter innerstaden de nordöstra stadsdelarna och det blir en väldigt intressant mix av människor. Här finns dessutom en nedärvd entreprenörsanda som fortfarande präglar området. Det har varit viktiga komponenter när vi stakat ut vår vision. Vi vill utveckla Gamlestadens Fabriker på ett sätt som fortsätter att locka hit människor och företag av olika storlek och karaktär, och som tillåter olikheter att mötas. Det är då det blir spännande på riktigt, säger Patrik Lund.

Arkitektkontoren Radar, KUB och Bornstein Lyckefors har gestaltat varsin byggnad som kommer att innehålla kontor, restauranger och verksamheter. Erséus arkitekter har ritat bostadshuset som JM kommer att bygga. Radar arkitektur har dessutom fått uppdraget att utveckla miljöerna mellan husen.

 

Stockholms största ateljéförening, wip:sthlm, hyr på Västbergavägen 26 av Fastpartner totalt 71 ateljéer från 16 kvm till 50 kvm, fördelade på två våningsplan om totalt 3.000 kvm. Fastigheten på Västbergavägen 26 uppfördes av Sandvik.

 

 

Fastpartner och Ateljéföreningen wip:sthlm har tecknat ett 15-årigt hyresavtal om cirka 3.000 kvm gällande lokaler på Västbergavägen 26, Stockholm. Inflyttningen är planerad till oktober 2020.

wip:sthlm är Stockholms största ateljéförening och har funnits sedan 2006. I de nya lokalerna kommer det att finnas 71 ateljéer från 16 kvm till 50 kvm, fördelade på två våningsplan.

– Fastpartner välkomnar vår nya hyresgäst wip:sthlm. wip:sthlm flyttar in i ljusa och tuffa industrilokaler, som en gång uppfördes av Sandvik. Ateljeföreningens verksamhet kommer på ett naturligt sätt knyta området i Västberga till Telefonplan med Konstfack samt T-banan, säger Christopher Johansson, vice vd för Fastpartner.

– Det är en unik tillgång med så många ­konstnärer ­samlade på en plats. Det finns stora möjligheter till ­samarbeten och bredden i huset ger en kunskapsbank som alla har tillgång till. Konstnärer som är etablerade sedan många år möter nyutexaminerade, vilket ger ett unikt utbyte över generationsgränserna, säger Malvin Karlsson, ordförande wip:sthlm.

– Medlemmarnas arbete syns både i ­Stockholm, ­övriga ­Sverige och internationellt, på gallerier, konsthallar, ­scener och genom konstnärliga gestaltningar i det offentliga ­rummet. Spännvidden är stor och kvaliteten hög, säger Emma Hartman, styrelseledamot i wip:sthlm.

– Det är glädjande att ha bidragit till wip:sthlm etableringsprocess. wip:sthlm verksamhet är viktig för Stockholms kulturliv. Därför har kulturförvaltningen sedan 2017 stöttat wip:sthlm med ekonomiskt stöd och projektledning av Stadens kulturlots Katrin Behdjou Arshi, säger Patrik Liljegren, biträdande direktör på kulturförvaltningen.

– Det här är en fantastisk nyhet, inte bara för wip:sthlm utan även för Västberga och för Stockholms stad. Vi har länge talat om hur viktigt det är att vi har fastighetsägare som ser värdet av kultur. Det här är modellen för hur kommunen ska jobba, genom att medla och möjliggöra, och nu har vi fått ytterligare ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete med kulturlotsen fungerar, säger Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd.

Savills Sweden har agerat hyresgästrådgivare åt wip:sthlm under förhandlingsprocessen.

torsdag, 03 oktober 2019 11:54

Catella Logistic säljer två fastigheter

 

En av de sålda fastigheterna som Catella Logistic säljer  ligger i Troyes-Moussey och omfattar cirka 20.000 kvm.


Catella Logistic Europe, etablerat för 18 månader sedan i samarbete med Thierry Bruneau, säljer sina två första logistikbyggnader för 33,28 MEUR, cirka 360 Mkr. Byggnaderna ligger i Troyes-Moussey och Cholet, de två logistikfastigheterna hyrs ut i 9 år till LOGTEX, en logistikleverantör specialiserad på mode, lyx och e-handel.

Med en lokalyta om 19.932 kvm och och med 17.205 kvm avtagbara mezzaniner av metall, kommer byggnaden i Troyes att driva logistikverksamhet för kunder som Absorba (Kidiliz-gruppen), Balibaris och Le Slip Français.

Med en yta på 18.768 kvm och utrustad med 19.583 kvm avtagbara mezzaniner av metall, kommer byggnaden i Cholet att hyras ut IKKS-gruppens och företagets verksamhet med globala logistik.

Groupama Group, ett ledande bolag inom försäkringsbranschen i Europa, har förvärvat Catellas två logistikfastigheter för totalt 33,28 MEUR, cirka 360 Mkr.  Rådgivare åt Catella Logistic Europe råd i transaktionen var Catella Property Consultants.

– Försäljningen är en första milstolpe för vårt nya företag Catella Logistic Europe. Redan efter 18 månader efter lanseringen av vår verksamhet kan vi leverera två fullständiga, högkvalitativa och moderna logistikfastigheter med en stark hyresgäst och en etablerad investerare. Vi har också flera  intressanta affärer i  pipeline och vi kommer snart att starta ett nytt projekt, säger Thierry Bruneau, CEO för Catella Logistics Europe.

torsdag, 03 oktober 2019 10:46

CLS köper i London för 810 Mkr

 

Fastigheten Clockwork Building är en av två fastigheter som CLS köper i London. Clockwork Building omfattar 3.681 kvm kontorsytor, som är uthyrda till 100 procent till 6 hyresgäster. Bild: Matt Architecture


CLS Holdings har avtalat om att förvärva två kontorsbyggnader i London. Det ena förvärvet är fastigheten på 6 Lloyds Avenue, City of London, EC3, medan det andra förvärvet avser Clockwork Building, Hammersmith, W6. Total köpeskilling för båda fastigheterna är 66,65 miljoner pund, cirka 810 Mkr, exklusive kostnader. De två fastigheternas hyresintäkter per år är 4,2 miljoner pund, vilket ger CLS en initial avkastning om 6,2 procent. Tillträde till de båda fastigheterna förväntas ske inom fyra veckor.

Fastigheten 6 Lloyds Avenue
består av 3.238 kvm kontorsyta och denna fastighet ligger i östra London City, nära Fenchurch Street station, inom gångavstånd från Tower Hill och Monument tunnelbanestationer. Fastigheten är för närvarande uthyrd till 82 procent till 27 hyresgäster med en genomsnittlig återstående kontraktstid om 2,2 år. Det är möjligt för CLS att uppgradera fastigheten för att öka hyresintäkterna. Fastigheten 6 Lloyds Avenue ligger nära CLS Holdings senaste förvärv av en fastighet på 9 Prescot Street.

Byggnaden Clockwork W6
, omfattar 3.681 kvm kontorsytor, som är uthyrda till 100 procent till 6 hyresgäster med en genomsnittlig återstående kontraktstid  om 3,2 år. Fastigheten ligger väster om Hammersmith Broadway och mindre än fem minuters promenad från tunnelbanestationen Ravenscourt Park.

 

CLS avser att finansiera förvärvet genom eget kapital och bankfinansiering.

Fredrik Widlund
, verkställande direktör för CLS, säger i en kommenterar:
– Den brittiska marknaden, och särskilt Londons, erbjuder betydande möjligheter för förvärv av fastighetsinvesterare med stort kapital. Dessa fastigheter erbjuder ett starkt kassaflöde från ett brett utbud av hyresgäster. Vi fortsätter att fokusera på vår framgångsrika strategi att med ett opportunistiskt perspektiv förvärva fastigheter i Storbritannien, Tyskland och Frankrike, där vi aktivt kan hantera tillgångarna för att leverera ökade intäkter och värde till våra investerare.

 

Oodi, Helsingfors nya stadsbibliotek är kanske den mest hållbara offentliga byggnaden i Finland. Bild: ALA Architects.


Interiör i Oodi, Helsingfors nya stadsbibliotek.Oodi, Helsingfors stads nya stadsbibliotek, är kanske den mest hållbara offentliga byggnaden i Finland och kanske också den vackraste.

 

Enligt en rapport från World Green Building Council står koldioxidutsläpp från byggnader för 39 procent av de globala koldioxidutsläppen. Att ansluta och kontrollera byggnadsdata och energiförbrukning i kommersiella och offentliga byggnader kan ha en enorm inverkan på att minska världens energiförbrukning och utsläpp. Det är också ett viktigt steg mot att uppnå de klimatmål som fastställts i Parisavtalet.

 

Helsingfors digitaliseringsprojekt, som startades 2018, har beräknat att den totala byggnadsrelaterade energiförbrukningen i Oodi, Helsingfors nya stadsbibliotek kommer att minska till mellan 10 och 20 procent. Det här är verkligen ingen liten prestation att tillhandahålla ren luft i Finlands kanske vackraste byggnad!

Helsingfors centralbibliotek Oodi invigdes den 5 december 2018. Biblioteket är designat av ALA Architects and Partners och den tekniska installationen har gjorts av Rambøll Finland.

 

Byggnaden, som  omfattar 17.250 kvm, har 143 datapunkter som i realtid övervakar energiförbrukning på en Nuuka-plattform samt 1.201 process- och klimatdatapunkter, vilka övervakar inomhusklimatet i realtid på Nuuka-plattformen.


onsdag, 02 oktober 2019 16:38

Amasten bygger 123 lägenheter i Nyköping

 

Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten Fastighets AB.


 

Amasten Fastighets AB bygger med Lindbäcks Bygg, 123 lägenheter, en kommersiell lokal och 85 parkeringsplatser i Nyköping. Projektet är en del av Nyköping kommuns satsning i området Isaksdal.


Projektet färdigställs under 2021. Vid färdigställande bedöms de uthyrningsbara ytorna uppgå till 6.339 kvm med ett sammanlagt hyresvärde om 12,3 Mkr/år. Färdigställt fastighetsvärde bedöms uppgå till 230 Mkr.

 

– Det känns bra att bygga tillsammans med Lindbäcks bygg, jag har tidigare arbetat tillsammans med företaget i andra projekt. Området i Isaksdal kommer att bli attraktivt, säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten Fastighets AB.