23 oktober 2019

Redaktionen

 


 

Rekryteringen av Anna Jepson (bilden) innebär att hon bli ny CFO för Svenska Handelsfastigheter. Hon har haft ledande poster som ekonomi- och controllerchef i bygg- och fastighetsbranschen på bland annat Skanska och Arwidsro, fd Granen och hon kommer närmast från rollen som CFO för fastighetsbolaget Exerton. Anna Jepson tillträder sin nya befattning i februari 2020.

– Vi är glada över att kunna rekrytera Anna som med sin kunskap och erfarenhet utgör en rejäl förstärkning i det fortsatta arbetet med att utveckla bolaget. Anna har över tio års erfarenhet som ledare och ansvarig inom ekonomi och finans samt portfölj- och investeringsanalys, säger Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter.

– Svenska Handelsfastigheter har ett starkt entreprenörsdriv och spännande framtidsmöjligheter. Bolaget har stabila och långsiktiga ägare och med en ambitiös tillväxtagenda ser jag verkligen fram emot att få ansluta till teamet, säger Anna Jepson.

 

Skanskas fastighet i Långeberga är belägen i östra delen av Helsingborg, i ett strategiskt logistikläge precis i anslutning till knutpunkten E4/E6/E20 som förbinder Köpenhamn med Oslo och Stockholm.

 

 

Skanska utvecklar och bygger en kyl- och frysterminal samt fryslager i Långeberga i Helsingborg för Bring Frigo AB. Hyresavtalet löper på 10 år.

Anläggningen, som totalt omfattar cirka 10.800 kvm, möter alla de höga krav som hyresgästen ställer på en modern kyl- och frysterminal.

– Det känns fantastiskt inspirerande att kunna utveckla en terminal tillsammans med Bring Frigo AB för deras framgångsrika livsmedelslogistik, samt att starta första etappen av vår utveckling av Långberga-området i Helsingborg, säger Ida Granqvist, ansvarig marknadsområdeschef Logistik, Skanska Fastigheter Göteborg.

Fastigheten i Långeberga är belägen i östra delen av Helsingborg, i ett strategiskt logistikläge precis i anslutning till knutpunkten E4/E6/E20 som förbinder Köpenhamn med Oslo och Stockholm. Det är även ett av Skandinaviens viktigaste logistikområde för distribution av livsmedel.

– Vi ser fram emot en spännande höst där vi fortsätter att utveckla Frigos verksamhet och förädla vårt kunderbjudande med utgångspunkt att leverera en hållbar och effektiv livsmedelslogistik, säger Peter Haveneth, vd för Bring Frigo AB.

Byggstart sker under oktober 2019 och fastigheten beräknas vara färdigställd under det fjärde kvartalet 2020.

måndag, 14 oktober 2019 09:13

Catena säljer logistikmark i Nykvarn

 

Maths Carreman, Catenas regionchef i Stockholm.

 

 

Catena säljer fastigheten Mörby 5:28 i Nykvarns kommun, en tomt som omfattar cirka 95.400 kvm, i fastigheten ingår också en mindre byggnad om 186 kvm. Köpare är Söderenergi, som i sitt hyresavtal, haft möjligheten att förvärva den aktuella marken och nu har Söderenergi nyttjat denna rättighet. Försäljningen kommer att ske som en bolagsförsäljning till ett underliggande värde om cirka 83 Mkr med tillträde under kvartal fyra, 2019.

– Vi har länge haft en god relation med Söderenergi och fullföljer nu det avtal vi haft, kommenterar Maths Carreman, Catenas regionchef i Stockholm.

Köparen Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter.

måndag, 14 oktober 2019 08:59

Stena utvecklar ny stadsdel i Göteborg

 

District Bearing blir en ny stadsdel som Stena Fastigheter ska bygga på SKFs historiska område norr om Säveån i Göteborg. Antagen detaljplan för området kan bli klar hösten 2020 och byggstart kan ske under 2023.

 

 

Stena Fastigheter Göteborg förvärvar SKFs historiska område norr om Säveån i Göteborg. I District Bearing skapas en unik stadsdel i hjärtat av Göteborg, en stadsdel som adderar, kompletterar och förstärker den nu pågående stadsutvecklingen i Gamlestaden.


– Vi kommer att skapa en pulserande stadsdel, där historien samexisterar med en mix av bostäder, restauranger, butiker, arbetsplatser och parker i anslutning till Säveån. Här har vi en möjlighet att skapa en unik miljö och känsla och det känns fantastiskt, säger Agneta Kores, vd för Stena Fastigheter Göteborg.

Stena Fastigheter har, liksom SKF, sina rötter och sitt hjärta i Göteborg. Båda är industriföretag som är stolta över sitt ursprung och värnar historien. Företagen är mycket glada över att tillsammans kunna utveckla och framtidssäkra en av Göteborgs mest unika och historiska fabriksmiljöer.

Förvärvet innebär att Stena Fastigheter tar nästa steg i strategin att vara en ledande och långsiktig stadsutvecklare. Fabriksområdet har under flera sekler andats liv, dynamik och utveckling och den känslan kommer att värnas när framtidens District Bearing ska utvecklas.

– Vi vill skapa en intressant, mänsklig stadsdel mitt i Göteborg. I District Bearing ska du kunna leka med barnen och ha din arbetsplats i samma område som du bor. Här kan du köra ett träningspass utomhus efter jobbet, gå en visning i ett galleri eller köpa hem dina matfavoriter hos en lokal leverantör. Här ska du enkelt kunna sno en pratstund med grannarna över ett glas vin, säger Agneta Kores, vd för Stena Fastigheter Göteborg

SKF har valt Stena Fastigheter som utvecklare och ägare av SKF:s historiska plats vilket innebär att de båda företagen och Göteborgs stad nu kan fortsätta arbetet med detaljplanen. Parterna hoppas på en antagen detaljplan hösten 2020 och byggstart under 2023.

I och med förvärvet i Gamlestaden kontrollerar Stena Fastigheter cirka 12.500 byggrätter för bostäder och cirka 40.000 kvm kommersiella byggrätter. Med sina tre större utvecklingsområden i Gamlestaden, Masthuggskajen och Humlestaden intill Änggårdsbergen i väster stärker företaget nu sin position i Göteborg som en långsiktig och hållbar stadsutvecklare. Dessutom pågår ett flertal nyproduktioner runt om i landet intill befintligt bestånd bland annat på Hisingen och i västra Göteborg.

fredag, 11 oktober 2019 15:15

Twilfit försätts i rekonstruktion

 

I rekonstruktionshandlingarna till Stockholms tingsrätt uppges att butikskedjan den ska lägga ned ett antal av sina 57 butiker. Foto: Twilfit.

 

 

Underklädeskedjan Twilfit försattes på fredagen i rekonstruktion vid Stockholms tingsrätt enligt Dagens Handels och dess systertidning Habit. Twilfit har 57 butiker i Sverige och en webbutik samt totalt cirka 370 anställda.

Orsaker till att kedjan nu ansöker om rekonstruktion uppges vara bland annat en negativ försäljningstrend under både 2018 och 2019, dyra och långa hyreskontrakt och satsningar på nya affärssystem och webbplattform med dålig lönsamhet. Bolagets skulder, som enligt rekonstruktionsansökan uppgår till omkring 70 Mkr är  förfallna leverantörsskulder, löner, skatter och avgifter. Bolaget ska även ha en skuld till moderbolaget R12 kapital om 32 Mkr. Varulagret värderas till 46 Mkr.

För att lösa Twilfits ekonomiska problem behöver följande huvudåtgärder genomföras, enligt rekonstruktionshandlingarna: Kostnadsbesparingar i bolagets butiksnätverk. Butiker ska läggas ned. Kostnadsbesparingar i bolagets centrala funktioner. Framgår inte hur många personer som berörs på huvudkontoret. Minska på lager och därmed kapitalbindningen. Utveckla webbshopen. Automatisera ekonomi och IT-funktioner. Förändra inköpsvillkor med nya leverantörer. Öka antalet B2B-kunder genom att sälja Twilfits produkter till andra butiker.  Med dessa åtgärder tror Twilfit att det går att nå ett positivt resultat redan våren 2020.

Vid senaste räkenskapsåret 2018 uppgick nettoomsättningen till 311 Mkr, vilket är en minskning från 364 Mkr med ett rörelseresultat om –9,9 Mkr (1,3 Mkr).

Enligt Wikipedia var skaparen bakom Twilfit affärsmannen Anders Andersson (1859-1929), en bondpojke från Skåne som blev förmögen genom sitt företag Havanna-Magasinet som handlade med cigarrer. 1903-1904 var han Kubas konsul i Stockholm, varpå han titulerade sig ”konsul”. När han den 1 januari 1913 sålde sin verksamhet till statliga AB Förenade svenska tobaksfabriker fick han en generös kompensation. År 1912 lät han bygga den påkostade fastigheten Riddaren 17 i hörnet Riddargatan/Nybrogatan vars arkitekt var Cyrillus Johansson. Riddaren 17  ägs idag av Humlegården Fastigheter. Andersson och familjen flyttade själv in i en av husets paradvåningar.

På bottenplanet i Riddaren 17 fanns butikslokaler där Anders Andersson hade sina tre företag: Auktionshallen som drev auktionshandel med antika möbler, AB Bilutställningen som sålde begagnade bilar i Auktionshallens lokaler och så AB Twilfit som sålde damunderkläder. Twilfit hade fått sitt namn från en huvudleverantör av korsetter och bysthållare, fabriken Leethems Ltd. i Portsmouth med varumärket Twilfit. Namnet är en ordlek hämtad ur frasen It Will Fit (det kommer passa).

 

Totalt ska Riksbyggen uppföra 8 hus i Berga Park i Linköping, vilka ska färdigställas till våren 2022. Entreprenör för projektet är NCC

 

 

Den 16 oktober sätter Riksbyggen spaden i marken för 182 hyresrätter och 43 bostadsrätter i Berga Park, Linköping. Med och tar det första spadtaget är Muharrem Demirok, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun, Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och Mårten Rydell, affärschef NCC.

– Linköping växer och Riksbyggen vill i rollen som en långsiktig samhällsbyggare både bidra till stadens tillväxt och utveckla området Berga Park. I Berga Park bygger Riksbyggen både hyres- och bostadsrätter samt i varierade storlekar i samma kvarter. Det ger många möjligheten att efterfråga de nya bostäderna, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

De 43 bostadsrätterna i Brf Riddaren i Berga Park är yteffektiva med insatser från 915.000 kronor. De minsta lägenheterna kan passa perfekt som studentlägenhet. I kvarteret kommer det främst att byggas mindre lägenheter med 1-2 rum och kök, men även lägenheter med 3 rum och kök. Lägenheterna är ljusa och välplanerade och husen är utformade så att de ska vara beständiga och lättskötta över tid.

Sammanlagt handlar det om åtta hus, miljömärkta med Svanen, som kommer att uppföras i Berga Park. Entreprenör för projektet är NCC och byggnationen beräknas vara klar våren 2022.

 

Ilija Batljan, vd för SBB, fortsätter i hög takt att förvärva samhällsfastigheter.


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, fortsätter att växa inom samhällsfastigheter genom ett förvärv av tre portföljer där säljarna kvarstår som hyresgäster i de förvärvade fastigheterna. Portföljen innehåller LSS och gruppboenden med en genomsnittlig hyreslängd om 16 år.

 

Förvärvet omfattar 20 fastigheter, femton i Sverige samt fem i Finland med en total uthyrningsbar yta om 11.600 kvm.

Överenskommet fastighetsvärde för portföljen uppgår till 320 Mkr med en hyresintäkt om 21 Mkr och driftnetto om 19 Mkr.

– SBB visar igen att vi är Nordens ledande aktör inom social infrastruktur, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

fredag, 11 oktober 2019 09:24

Profi Fastigheter hyr ut 1.550 kvm i Kista

 

Profi Fastigheter äger nordicForum som omfattar 44.000 kvm i Kista.

 

 

Profi Fastigheter har tecknat två nya hyresavtal med Kofax Sweden Technologies AB respektive StrongPoint Technology AB om totalt 1.550 kvm kontor i nordicForum. Avtalen innebär att de bägge bolagen flyttar sina respektive verksamheter till Profis fastighet på Torshamnsgatan 35 i Kista. Tillsammans med tidigare kommunicerade uthyrningsaffärer har avtal på över 5.000 kvm tecknats hittills i år i nordicForum.

Profi Fastigheter har under året genomfört ett omfattande uppdateringsarbete i nordicForum för att möta framtidens förväntningar på moderna kontor. Två stora vinterträdgårdar har förvandlats till välkomnande lounger, den nya receptionen har utökats med ett café, restaurangen och konferensen har byggts om. Samtidigt har en ny trappa anlagts som binder ihop Profis cowork-koncept – C/O – med ljusgården och receptionen. Utöver det har dessutom ett 450 kvm stort gym, exklusivt för de som arbetar i nordicForum, byggts.

Profi Fastigheter förvärvade den 44.000 kvm stora fastigheten i november 2016 med relativt stora kontorsvakanser och Profi har sedan dess drivit ett aktivt uthyrnings- och förvaltningsarbete. Fastigheten, som består av två huskroppar och 1.000 parkeringsplatser, ligger i bästa kommunikationsläge med gångavstånd till såväl Kista Centrum med tunnelbana som Helenelunds pendeltågsstation. Övriga hyresgäster är bland annat Sabis, DirektPress, Asus, Bioservo, Hamamatsu och Handicare.

Mathias Björkman, chef Aktiv förvaltning på Profi, säger i en kommentar:

– Vi är väldigt nöjda med att välkomna Kofax och StrongPoint till nordicForum. Det här är ytterligare en affär som är ett resultat av vår strategi där vi genom aktiv uthyrnings- och utvecklingssarbete erbjuder en kundanpassad kontorsprodukt i en fastighet som är under transformation.

fredag, 11 oktober 2019 09:16

Colliers storsatsar och expanderar

 

Pia Carolusson, Associate Director, Corporate Solutions.

 

 

Colliers International har rekryterat Pia Corolusson som Associate Director till affärsområdet Corporate Solutions med placering i Göteborg. Pia har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer senast från Sätila Holding där hon bl.a  arbetat med uthyrningar, förhandlingar och projektledning.

Colliers Sverige fick i våras en ny ägare i form av Colliers International Group Inc. Uppköpet var ett led i Colliers Internationals expansion i Europa och stärkte deras position ytterligare i Norden.

Med ny ägare i ryggen möjliggörs ytterligare expansion för Colliers Sverige. Målet är att rekrytera närmare 20 personer under det kommande året och att satsa på både nya och befintliga affärsområden. Det nya affärsområdet Retail startades upp i somras och Värdering är ytterligare ett affärsområde som tillkommer redan i januari 2020.

Dan Törnsten, CEO Colliers Sverige, säger:

– Colliers har en stark tillväxt i Sverige och vi går mot ett rekordår! Med nya globala ägare i ryggen gör vi en rejäl satsning och tar sikte på att stärka vårt varumärke och ta nya marknadsandelar på den svenska marknaden.

fredag, 11 oktober 2019 09:03

Telefonplanshallen byggs nu

 

Västberga IP och den nya Telefonplanshallen. Illustration: AIX Arkitekter


Stockholm växer hela tiden.  Det gör att det blir allt svårare att hitta plats för nya idrottsanläggningar. Staden beslutade därför att riva den gamla gymnastikhallen vid Västberga IP och bygga upp en ny fullstor idrottshall på samma plats. Den nya hallen ersätter den gamla gymnastikhallen och kommer vara anpassad för inomhusidrotter som innebandy, basket och handboll. Hallen får namnet Telefonplanshallen och beräknas bli klar december 2019.

Den nya hallen kommer vara tillgänglighetsanpassad och inrymma fler omklädningsrum än den gamla hallen. De tillgängliga halltiderna kommer att öka så att fler barn och unga får möjlighet att idrotta. Under dagtid kommer hallen användas för skolidrott och under kvällstid och helger för föreningsverksamhet och av allmänhet.

För att den nya hallen ska inrymma så mycket som möjligt inom en begränsad markyta byggs den i två våningar som förbinds via två trapphus och hiss. På bottenvåningen kommer det finnas en cafeteria, åtta omklädningsrum varav fyra som används för utomhusidrotten, expedition och tekniska utrymmen. Själva idrottshallen ligger en våning upp och kommer att vara delbar på mitten genom en ridåvägg för att optimera användningen. Här kommer det även finnas förråd och läktare.

Telefonplanshallen utformas för att passa med den närliggande Västbergaskolan och området. På bottenvåningen kommer fasaden få rött tegel. De övre delarna kommer ha träribbor och partier med panel som släpper in dagsljus i hallen men som samtidigt stänger ute värmen. På hallens västra fasad kommer det finnas ett 30 meter långt konstverk i guldfärgad plåt som bildar ett så kallat moirémönster.

Idrottshallen byggs i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat att den uppförs med lokal energiproduktion i form av solceller på tak och godkända byggmaterial enligt de miljökrav som staden ställer på nya byggnader.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen. Projektet påbörjades i juni 2018 och beräknas vara klart i december 2019. Hallen invigs i början av 2020.