20 oktober 2019

Redaktionen

 

Whites projekt ”Den moderna idrottshallen” för idrott och skola, i samarbete med fem av de största förbunden för inomhusidrott, ska bidra till ökad rörelseglädje och präglas av multifunktionalitet och yteffektivitet.


Sveriges fem största förbund för inomhusidrott inleder samarbete med White arkitekter för framtidens idrottshallar. Bristen på idrottshallar är stor i Sverige och det behövs hallar som är tillgängliga för flera aktiviteter och utövare. Därför inleder fem av de största förbunden för inomhusidrott: Basketboll-, Gymnastik-, Handboll, Innebandy- och Volleybollförbundet nu ett samarbete med White arkitekter för att ta fram ett koncept för den moderna idrottshallen.

Projektet Den moderna idrottshallen för idrott och skola ska bidra till ökad rörelseglädje och präglas av multifunktionalitet och yteffektivitet. Hållbarhetsperspektivet är bärande för hela konceptet. Socialt genom att lyfta idrottshallen som en mötesplats som uppmuntrar till att fler blir aktiva och kan utveckla sin rörelseförståelse, men även ekonomiskt och ekologiskt genom en hållbar livscykelkostnad på hallen.

– Det här samarbetet ger oss chansen att skapa mer attraktiva idrottshallar som såväl skolan som idrottsrörelsen kan få nytta av, helt i linje med det ökade intresse kring rörelse och folkhälsa vi ser i samhället. Vi bidrar med egen forskning och lösningar som skapar mervärde för såväl utövare som samhälle, säger Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt på White.

Främsta målgruppen för den moderna idrottshallen är barn och ungdomar inom idrottsrörelsen och skolan. Med en inkluderande process och dialog som fångar in flera perspektiv av rörelse och idrottande kommer inspel att hämtas från de medverkande förbunden, barn och ungdomar, föräldrar och ledare, Sveriges Kommuner och Landsting och andra intressenter.

– Gymnastiken växer och finns det ett stort behov av att korta köer och få fler målgrupper att känna sig välkomna. Det är extra viktigt att framtida idrottshallar kan möta den verksamhet som bedrivs i föreningarna runt om i landet både idag och i morgon. Vi är väldigt glada för detta samarbete som ska utforma framtidens idrottshall så vår verksamhet kan bli än mer inspirerade och motivera fler att röra på sig, säger Gymnastikförbundets projektledare Daniel Glimvert.

Konceptet för framtidens idrottshall kommer att kunna användas av kommunala och privata aktörer som mall och inspiration i byggandet av moderna idrottshallar, för såväl träning som skolundervisning i idrott och hälsa. Idrottshallen ska också kunna nyttjas till tävling på lägre nivåer inom respektive idrott.torsdag, 10 oktober 2019 11:18

Varma säljer för 1,41 Mdr kr i Helsingfors

 

Varma, det finska ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget säljer sitt kontor om 41.000 kvm på Fleminginkatu 34 i Vallgård, Helsingfors, till Fleming Properties, ett företag som är etablerat av Pareto Securities.


Varma, det finska ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget, har sålt ett stort kontor i Vallila (Vallgård), i Helsingfors centrum till Fleming Properties, ett företag som är etablerat av Pareto Securities. Försäljningspriset är cirka 130 MEUR, cirka 1,41 Mdr kr.

Vallila (Vallgård) är ett populärt kontorsområde, bara 2,5 km från Helsingfors CBD, med huvudkontor för Unilever, General Electrics Finland och Amer Sports. Kvarteret består av två kontorsbyggnader som tillsammans ger en total uthyrningsbar yta om 41.000 kvm och cirka 500 parkeringsplatser. Kvarteret hör till SOK, den administrativa organisationen för S Group, omfattande nästan 90 procent av det totala kontorsområdet. De två kontorsbyggnaderna har genomgått en omfattande renovering som kommer att färdigställas 2020.

JLL agerade som Varmas enda kommersiella rådgivare i transaktionen. 

 

torsdag, 10 oktober 2019 10:53

NCC bygger Lisebergs nya upplevelsehotell

 

Liseberg Grand Curiosa Hotel blir drygt 30.000 kvm stort och får 457 rum. Bygget påbörjas under hösten och förväntas stå klart till Lisebergs 100-årsjubileum 2023.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liseberg Grand Curiosa Hotel  får en fantasifull lobby.

 

 

 

 

Upplevelsehotellet får rutschkanor.

 

NCC och Liseberg, genom utvecklingsbolaget Liseberg Skår AB, har tecknat kontrakt för utbyggnaden av ett upplevelsehotell med 457 rum i Nordens största nöjespark. Ordervärdet uppgår till cirka 850 Mkr.


– Vår ambition är att skapa ett hotell olikt allt annat du tidigare upplevt. Hotellet som får namnet Liseberg Grand Curiosa Hotel kommer att ha barnens upptäckarlust i centrum kombinerat med alla de moderna bekvämligheter som hotell idag förväntas tillhandahålla, säger Thomas Sjöstrand, vd för utvecklingsbolaget Liseberg AB Skår.

Uppdraget är ett partneringsamarbete mellan NCC och Liseberg som inleddes 2018. Sedan dess har parterna tillsammans planerat, budgeterat och projekterat handlingar för utbyggnad av nöjesparken med ett upplevelsehotell, en vattenpark samt parkeringar. Parterna har nu enats om ett riktpris för upplevelsehotellet samt hunnit utföra vissa infrastrukturarbeten och markparkeringar.

– Det här är ett spännande uppdrag som vi nu tar till nästa fas. Ett partneringsamarbete med en gedigen planeringsperiod är ett optimalt arbetssätt i komplexa och stora byggen och möjliggör en bättre slutprodukt. Det är riktigt roligt att NCC får vara en del av utbyggnaden av Nordens mest populära resmål, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

NCC kommer att bygga det tematiserade upplevelsehotellet vid Södra entrén. Hotellet blir drygt 30.000 kvadratmeter stort och får 457 rum. Bygget påbörjas under hösten och förväntas stå klart till Lisebergs 100-årsjubileum 2023.

Parterna planerar även att bygga en vattenpark. Riktpris för denna del av projektet ska antas av Lisebergs styrelse under 2020.

Entreprenadkontraktet för upplevelsehotellet om cirka 850 Mkr orderregistreras i fjärde kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Sweden.

torsdag, 10 oktober 2019 10:13

In3prenör bygger Österåkers nya Multihall

 

Den nya Multihallen i Österåker ska inrymma aktiviteter som t ex basket, bordtennis, boule, cheerleading, friidrott, gruppträning, gymnastik, klättring, innebandy, skolidrott och trampolin.


När Armada Fastighets AB bygger nytt är In3prenör samverkansentreprenör. In3prenör har fått förtroendet att på totalentreprenad i samverkan utforma och bygga den nya Multihallen i Österåker. I uppdraget ingår nybyggnad av hallen som ska inrymma aktiviteter som t ex basket, bordtennis, boule, cheerleading, friidrott, gruppträning, gymnastik, klättring, innebandy, skolidrott och trampolin. Multihallen ska även vara en mötes- och samlingsplats för alla åldrar samt bidra till en social samvaro och ett aktivt liv. Totalt kommer 2.200 besökare kunna vistas i anläggningen samtidigt.

Projektet utförs på uppdrag av Österåkers kommun i samverkan mellan Armada Kommunfastigheter och In3prenör där båda parter tidigt är delaktiga i projektet och bidrar med sina erfarenheter och kompetenser för att gemensamt åstadkomma ett bra projekt.

– Vi är glada för över att vi fått förtroendet att bygga ännu ett stort idrottsprojekt i samverkan säger Anders Bysell, vice vd på In3prenör.

Den nya hallen har höga ambitioner vad gäller hållbarhet och begränsad miljöpåverkan. Gemensam projektering inleds omgående. Byggstart för projektet är första kvartalet 2020 och projektet beräknas färdigställas under 2022.

torsdag, 10 oktober 2019 09:50

M&P anställer Magnus Thimgren som ny CFO

 Rekryteringen av Magnus Thimgren (bilden) innebär att Möller & Partners utser honom till ny CFO för organisationen. Han kommer senast från rollen som ekonomichef på Profi Fastigheter. Magnus Thimgren har tidigare en bakgrund som auktoriserad revisor på PWC. Han tillträder sin nya roll den 15 oktober.

 

Henrik Jussi-Pekka, vd på Möller & Partners, kommenterar den nya rekryteringen:
– Vi är glada över att kunna rekrytera Magnus och därmed bygga vidare på den kunskap och erfarenhet som finns inom Möller & Partners. Göran Bygdén som är nuvarande CFO kommer att kvarstå i organisationen i rollen som senior advisor.

 

Humlegårdens markanvisning är en del av en satsning som ska binda samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

 

Stockholms stad föreslår en markanvisning för kontor till Humlegården Fastigheter i det nya stadsutvecklingsprojektet Sjöstadshöjden. Ett attraktivt läge där kontor och bostäder ska binda samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

Den aktuella byggrätten är en del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, belägen på den södra sidan om Hammarbyvägen, och avser kontor om cirka 16.000 kvm BTA. Det är en del i ett större projekt där Stockholms stad vill binda samman Hammarbyhöjden-Björkhagen och Hammarby sjöstad. Ambitionen är att utveckla Hammarbyvägen till ett urbant stråk och i hela området planeras för cirka 400 lägenheter och 55.000 kvm kontor. Kommunikationerna i området kommer att stärkas ytterligare i samband med utbyggnaden av tunnelbanan.

– Hammarby sjöstad och i synnerhet Sjöstadshöjden är ett av de områden i Stockholm som vi identifierat som intressanta. Det är ett attraktivt läge som har goda framtidsutsikter, där närheten till spårbunden kollektivtrafik utgör en viktig del. Vi ser fram emot att få bidra i arbetet med dessa spännande kvarter, säger Maria Lidström, stadsutvecklingschef på Humlegården.

Förslaget till markanvisningen ska behandlas i exploateringsnämnden den 17 oktober 2019. Arbetet med detaljplanen beräknas pågå i två år och möjlig byggstart för projektet är 2023.

Markanvisningen är en del av en satsning som ska binda samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

onsdag, 09 oktober 2019 12:12

Thons Nordby Shoppingcenter omsatte mest

 

Nordby Shoppingcenter är ett köpcentrum i orten Nordby i Strömstads kommun. Shoppingcentret ligger nära gränsen till Norge och riktar sig främst till norska kunder. En omfattande gränshandel sker längs hela den svensk-norska gränsen, då prisnivån inom Sverige är betydligt lägre än i Norge.

 

Nordby Shoppingcenter omsatte mest av alla köpcentrum i Sverige under år 2018. Utvecklingen under 2019 visar en fortsatt stark utveckling på bred front i Thon Propertys portfölj. Enligt HUI’s köpcentrumbarometer så har Thon Property fem av de åtta översta köpcentrumen på listan med störst tillväxt under andra kvartalet 2019.

I HUIs köpcentrumkartläggning för 2018 konstateras att gränshandeln går riktigt bra – särskilt för Olav Thon Gruppens gränshandelsjätte Nordby shoppingcenter som placerade sig på plats fem i kategorin Årets största centrum. En kategori som inkluderar både köpcentrum och handelsområde. Nordby Shoppingcenter toppar listan som Årets största Köpcentrum som det köpcentrum som omsatte mest under 2018.


De köpcentrum i Sverige som omsatte mest är 2018
1. Nordby Shoppingcenter, Olav Thon Gruppen/Orvelin gruppen. 2. Westfield Mall of Scandinavia.  Unibail-Rodamco-Westfield 3. Nordstan Affärscentrum, Vasakronan/Hufvudstaden mfl. 4. Täby Centrum, Unibail-Rodamco-Westfield. 5. Sickla Köpkvarter, Atrium Ljungberg.


Enligt HUI’s köpcentrumbarometer så har Thon Property fem av de åtta översta köpcentrumen på listan med störst tillväxt under andra kvartalet 2019. På listan finns Töcksfors Shoppingcenter ( ökning 30,8 procent), Långflon Köpcentrum (25,4 procent), Charlottenbergs Shoppingcenter (22,1procent), Tanum Shoppingcenter (15,7 procent) och Nordby Shoppingcenter (13,3 procent)

– Gränshandeln är så klart en väldigt stark del i vår portfölj och vi är mycket glada över den positiva utvecklingen. De grepp vi tagit på köpcentrumen i gränshandeln visar sig fungera väl med vad den norska kunden efterfrågar. Bl.a. i Töcksfors så ger renovering och utbyggnad fina resultat och visar tecken på en fortsatt ljus framtid säger Hallgeir Åndal, vd för Thon Property.


 

onsdag, 09 oktober 2019 11:36

750 bostäder till Karlviks strand

 

Flygvy över Karlviks strand, sett från norr. Landskapslaget


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadsgård i kvarter B. Illustration: Arkitema

 

 

 

 

Vy från gång- och cykelbron mot kvarter D och Hökarängsbadet. Illustration Landskapslaget

 

 

Vy från Ågesta Broväg mot torget samt torg- och gatuhus i kvarter A. Illustration: Kjellander SjöbergVy mot skolans rundade hörn. Illustration Norconsult

 

 


Vy mot gathus i kvarter B. Illustration Arkitema


Stadsbyggnadskontoret i Stockholm har nu samråd för en ny detaljplan som innebär att Karlsviks strand, vid norra Drevviken, utvecklas med nya bostäder och utvecklade rekreationsområden. Totalt 750 bostäder, skola, förskola, lokaler, parker och torg ingår i planförslaget som utgår från programmet Tyngdpunkt Farsta. Planförslaget innebär att området utvecklas till en blandad stadsmiljö med  bostäder, skola, förskolor, parkeringshus, handel och service, parker med mera. Detaljplanen inkluderar Hökarängens kolonistugeområde samt Hökarängens gårds fastighet. Planen innefattar även nya gång- och cykelbroar över Nynäsvägen och att trafikplatsen Larsboda byggs om.

De bolag som har markanvisats byggrätter vid Karlviks strand är: Veidekke, Småa/ALM Equity, Wallenstam,  SISAB och Stockholm Parkering

 

Hökarängsbadet utvecklas till en stadsdelspark och badplatsen kompletteras med fler bryggor och i anslutning till stugberget föreslås tre mindre parker. Värdefulla träd finns i området och de skyddas, liksom Hökarängens gård.

Campingstugeområdets karaktär bevaras och ett antal nya stugor samt föreningshus möjliggörs, samtidigt som befintliga stugor och lotter rensas från större uteplatser och påbyggnader.

 

Nya byggnader föreslås i sju kvarter nära Perstorpsvägen och Farstastråket. I Ågesta Brovägs förlängning föreslås ett allmänt torg som markeras av en hög byggnad med publika lokaler i bottenvåningen. Vid korsningen mellan Farstastråket och Perstorpsvägen vid entrén till Hökarängsbadet planeras ett högt hus och en skola.


Planområdet för Karlsviks strand ingår i ett större stadsutvecklingsområde som ska vända Farsta mot Drevviken. Planområdet ligger i stadsdelarna Farsta och Larsboda och avgränsas i söder av Nynäsvägen och i norr av Drevviken. I öst gränsar området till Klockelund och i väst Perstorp. Tillsammans med detaljplaneförslaget för Telestaden bildar Karlsviks strand ett stadsbygnadsområde med en blandning av bostäder, arbetsplatser, skolor, handel, parker och torg.

onsdag, 09 oktober 2019 10:37

Vällingby Centrum ska säljas

 

Vällingby centrum omfattar cirka 45.000 kvm butiksyta med 90 butiker, 7.000 kvm serviceyta med 20 restauranger och caféer, 11.000 kvm kontor och 2.100 parkeringsplatser. Bild: Svenska Bostäder

 

I ett ägardirektiv 2020-2022 för Stockholms stads budget, 2020-2022, skriver den grönblå alliansen att Vällingby Centrum, som ägs av Svenska Bostäder, ska avyttras. Tidigare i budgeten för 2019 skrev den grönblå alliansen att staden nu ”utreda förutsättningar för och konsekvenser av en eventuell  avyttring av Vällingby Centrum.” Således nu inleds försäljningsprocessen för Vällingby Centrum.

 

Newsec vann en offentlig upphandling om att förvalta Svenska Bostäders Vällingby Centrum, onfattande i januari 2018 –  ett samarbete som pågått sedan år 2012. Vällingby centrum omfattar cirka 45.000 kvm butiksyta med 90 butiker, 7.000 kvm serviceyta med 20 restauranger och caféer, 11.000 kvm kontor och 2.100 parkeringsplatser. Under de fem år som Newsec arbetade med Vällingby centrum sjönk vakansgraden från 17 till 8 procent samtidigt som driftnettot förbättrats från cirka 20 Mkr till 100 Mkr.

Vällingby Centrum ingick inte i Centrumkompaniet då Stockholms stad sålde sina 10 köpcentrum i bolaget Centrumkompaniet till Boultbee, i maj 2007, för mycket dyra pengar, cirka 10,4 Mdr kr, motsvarande en direktavkastning om 2-3 procent. Boultbee tvingades redan efter ett par år sälja nio centrum, varav FastPartner köpte fem (Älvsjö centrum, Tensta centrum, Rinkeby centrum, Bredäng Centrum och Hässelby Gård centrum), Citycon ett (Högdalen centrum) och AMF Fastigheter tre (Västermalms gallerian, Fältöversten och Ringen.) Skärholmens centrum, det värdemässigt största centrumet, var mycket svårsålt i flera år, men det ägs numer av Grosvenor, sydkoreanska National Pension Service (NPS) och finska Varma). Se länk

Utöver en eventuell försäljning av Vällingby Centrum har Fastighetskontoret initierat och i vissa fall inlett försäljningsprocesser av Bromma sjukhus (se länk), en gård i Tyresö samt ett nytt Hotel Diplomat i Östermalms saluhall. Därutöver har cirka 12.600 hyresgäster i Stockholm  fått erbjudande om att ombilda sina lägenheter i ytterstaden, men det är endast cirka 1.400 hyresgäster som har anmält intresse. SF

onsdag, 09 oktober 2019 09:39

New Property rådgivare i Norrköping

 

Altfiolen 2 i Norrköping omfattar cirka 5.000 kvm.

 

New Property Transaktion har agerat rådgivare till Björn och Pettersson Holding AB vid försäljningen av Altfiolen 2 i Norrköping. Fastigheten, omfattande 5.000 kvm, har stått vakant en period efter att hyresgästen Kamux flyttat ut. Köparna, som bland annat driver Yakobs Ram och Reklam i Norrköping, har för avsikt att till viss del etablera egen verksamhet i lokalerna. Fastigheten tillträddes den 7 oktober.

– Vi är väldigt nöjda med hur processen har fungerat och det känns roligt att en ny driven ägare ger nytt liv till fastigheten, säger John Björn, ledamot i Björn och Pettersson Holding AB.