20 oktober 2019

Redaktionen

 Rekryteringen av Pontus Hellström (bilden t v) och Carl-Fredrik Andersson (bilden t h) innebär att Gatun Arkitekter, trots larm om en trögare marknad, utökar sitt team inom affärsområdena handel och bostäder.

Pontus Hellström är arkitekt och han kommer närmast från Vera Arkitekter. Han besitter en eftertraktad kompetens inom såväl hyres- som bostadsrätter.

Carl-Fredrik Andersson har tidigare arbetat med handelsfastigheter i tidiga skeden hos Wester + Elsner, och han har även en stor kunskap inom 3D-fastighetsbildning.

– Vi ser inte en avmattning av marknaden, säger Ari Leinonen, vd för Gatun Arkitekter, istället behöver vi utöka vårt team för att kunna svara upp mot kundernas efterfrågan. Carl-Fredrik och Pontus börjar omgående och kommer i huvudsak att stärka vårt erbjudande inom handel och bostäder.

​Bland Gatun Arkitekters aktuella projekt finns stadsutvecklingsprojektet Slakthusområdet, Masterplan/utveckling Dalhalla, Life City i Hagastaden, Danderyd Centrum, Bostadsprojektet Fyren i Nynäshamn, Stockholm New Skybar samt EON i Högbytorp.


 

Solna stad har i principöverenskommelse med HSB överenskommit om att HSB får bygga 900 bostäder vid Pampas Marina om HSB bidrar med med finansiering av åtgärderna i vägnätet samt med 150 Mkr till finansieringen av en ny tunnelbaneuppgång vid Västra skogen


I Ekelund, strax norr om Pampas Marina i Solna, byggs minst 900 nya bostäder, två förskolor och en upprustad strandpromenad vid Mälaren. Det innebär den principöverenskommelse med HSB som kommunstyrelsen beslutade om den 14 oktober. Samtidigt ger överenskommelsen ett bidrag till finansiering av en ny uppgång till Västra skogens tunnelbanestation. Enligt överenskommelsen bidrar HSB med finansiering av åtgärderna i vägnätet samt med 150 Mkr till finansieringen av en ny tunnelbaneuppgång vid Västra skogen, vilket i kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober.


– Nya bostadskvarter och levande stadsgator med ett varierat utbud av service, restauranger och handel utvecklar tillsammans med den upprustade strandpromenaden Ekelund till en attraktiv del av Stockholmsregionens inre kärna. Samtidigt bidrar projektet till finansieringen av en helt ny entré till Västra skogens tunnelbana, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.


Den nya bostadsbebyggelsen omfattar minst 900 nya lägenheter. Trettio procent kommer att vara större lägenheter med minst fyra rum och kök, för till exempel familjer med flera barn. Tjugo av lägenheterna ska vara sociala lägenheter. Samtidigt byggs två nya förskolor med fyra till sex avdelningar. Lokaler i gatuplan ger ett varierat utbud av till exempel service, butiker och restauranger.


Ekelund ligger mycket centralt placerat med närhet till Mälaren, Kungsholmen och Västra skogens tunnelbana – strax norr om Pampas Marina. Idag finns här en varierad bebyggelse med hamnverksamhet, kontor och vägar med mera. I samband med den nya bebyggelsen tillskapas en attraktiv plats vid Ulvsundasjön och strandpromenaden mellan Ekelundsbron och Huvudsta Gård rustas upp. Det anläggs också en skärmbassäng med en flytande våtmark för rening av dagvatten till Ulvsundasjön i anslutning till Pampas Marina. Samtidigt justeras vägnätet för att knyta samman området med Solnas lokala vägnät.


Området ligger i anslutning till Västra skogens tunnelbanestation där den blå linjen förgrenar sig norrut mot Akalla eller Hjulsta och söderut genom Kungsholmen och centrala Stockholm, samt förlängning till Södermalm och Nacka med tunnelbanans utbyggnad.


I den reviderade principöverenskommelsen har exploateringsområdet utökats till ett större område norrut än i den tidigare principöverenskommelsen som tecknades i juni 2017. En annan skillnad är att området har begränsats västerut för att inte komma i konflikt med strandskyddet. Kommunstyrelsen beslutade om principöverenskommelsen den 14 oktober. Nu får byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med den nya detaljplanen för området. 


 

Logistikcentret DLS Bålsta har en yta om drygt 100.000 kvm. Byggnaden är 575 meter lång och 180 meter djup. Logistikbyggnaden planeras stå färdig våren 2022. Bild: Krook & Tjäder


AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad har tecknat avtal om mark- och anläggningsarbeten för ett högautomatiserat logistikcenter i Bålsta nordväst om Stockholm. Kontraktssumman uppgår till cirka 300 Mkr. Det framtida logistikcentret blir ett av de största och modernaste i Europa för distribution av livsmedel till butik och e-handel. Det byggs för Dagab, ett bolag i Axfoodkoncernen, och beställare är Logicenters, som är en av Nordens ledande utvecklare av logistikfastigheter.

– Vi ska genomföra en komplicerad markentreprenad med omfattande grundförstärkning och pålning, och med en tuff tidplan. Vi känner oss trygga med valet av Kanonaden Entreprenad eftersom vi vet att det finns hög kompetens i bolaget, säger Erlendur Hilmarsson, projektledare på Logicenters.

– Vi är stolta över att Kanonaden Entreprenad fått detta komplexa uppdrag och att vi får bidra till byggandet av en modern distributionscentral som stärker dagligvaruhandelns konkurrenskraft, säger Andreas Rydbo, vd för AF Gruppen Sverige.

Kanonaden Entreprenad och Logicenters samarbetar för närvarande i ytterligare två uppdrag. Tillsammans utvecklar bolagen Thomas Cooks nya distributionslager i Landskrona samt bygger till Speed Groups logistikfastighet i Borås.

Kanonaden Entreprenad har kontor i Nässjö, Tranås, Västervik och Kalmar, med närmare 300 anställda och en omsättning på 1,2 Mdr kr (2018).


 

Scandics nya storhotell vid Aarhus Ø, kommer få 500 rum, plats för 2.000 konferensdeltagare samt en bar på 76 meters höjd.

 

 

 


Kongressbyggnaden kommer att få uteplats, med en matsal på 20 meters höjd och med utsikt över vattnet. Illustration: BIG

 

 

Nu har kommunfullmäktige i danska Aarhus godkänt ett hotell vid Aarhus Ø, vid Pier 4, med byggherrarna Anders Holch Povlsen och Rune Kilden. Hotellet, som ska opereras av Scandic, kommer att få cirka 500 rum, plats för 2.000 konferensdeltagare samt en bar på 76 meters höjd.  Hotellet ska ligga på Bernhardt Jensens Boulevard och Irma Pedersens Gade vid Bassin 7. Enligt en uppgift i Jutland Post kommer hotellet att kosta cirka 1,5 miljarder danska kronor, cirka 2,17 Mdr kr.

Området för det nya hotellet har tidigare använts som en containerterminal för Århus hamn. Det var i maj 2017 som partnerföretaget Bassin 7 med Rune Kilden och ägaren till Bestseller Anders Holch Povlsen presenterade ett vinnande förslag för en hotell- och kongressbyggnad på Aarhus Ø utformat av arkitekten Bjarke Ingels.

Enligt den nu godkända detaljplanen kommer hotell- och kongressbyggnaden omfatta totalt 33.500 kvm. En av huvudidéerna bakom storhotellet är att större delen av takytan ska fungera som ett enhetligt och allmänt stadsrum med en utsiktspunkt och en bar.

 

John Ödman, utvecklingsansvarig för Lansa Fastigheter.


Lansa Fastigheter har gjort ytterligare ett markförvärv med en färdig byggrätt som säljs av HSB. Planerad byggstart av minst 80-talet lägenheter sker under första halvåret 2020.

– Det blir vårt första bostadsprojekt i Västerås. En stad i stark tillväxt och där vi vill vara med och bidra till den fortsatt positiva utvecklingen, säger John Ödman, utvecklingsansvarig för Lansa Fastigheter.

Det finns ett fortsatt stort intresse för nyproducerade hyreslägenheter. Det är grunden till att bolaget nu etablerar sig i ytterligare en expansiv stad och region. Sammanlagt omfattar projektet ett 80-tal lägenheter fördelade på två huskroppar i stadsdelen Ängsgärdet, Västerås.

 

– Vi har förvärvat fastigheten Sågklingan 7 från HSB MälarDalarna. Samverkan med HSB kommer fortsätta genom att vi längre fram anlitar företaget för förvaltning av uppförda bostäder och vi räknar med byggstart under första delen av 2020, säger John Ödman.

 

Området berikas av att drivas fram av flera parter. Vi ser det som ytterligare ett steg i utvecklingen av Ängsgärdet. Vi är också glada över förtroendet kring kommande förvaltningsuppdrag, säger Sara Almcrantz, byggchef för HSB MälarDalarna.

Det tidigare industri- och handelsområdet är nu på väg att omvandlas till en kvartersstad med möjligheter att på sikt uppföra närmare 500 bostäder i området. Med HSB och Lansa som aktörer blir det garanten för en blandstad.

Området ligger öster om Västerås centrum och det är gång- och cykelavstånd till allmänna kommunikationer, handel och nöjen.

Under de senaste tio åren har Västerås ökat sin folkmängd med över 15.000 personer. År 2017 passerades gränsen 150.000 invånare, vilket gör att staden kvalar in som sjätte största staden i landet. Den snabba expansionen kräver fler bostäder och Ängsgärdet är en av de stadsdelar med närheten till centrum som nu projekteras och utvecklas. 

Skanska byggstartar Högsbo specialistsjukhus, omfattande 24.000 kvm. Bild: Sweco Architects


Fredagen den 18 oktober tar Västra Götalandsregionen och Skanska ett första spadtag för byggnationen av Högsbo specialistsjukhus. Sjukhuset planeras få fem plan och ska omfattar totalt cirka 24.000 kvm. Dessutom uppförs ett parkeringshus och en försörjningsbyggnad i anslutning till det nya sjukhuset.

Bygget av ett specialistsjukhus på Högsbo sjukhusområde är ett steg i att utveckla och modernisera Västra Götalandsregionens sjukvård, för att möta det ökande behovet av vård i ett växande Göteborg.

Arbetet med Högsbo specialistsjukhus är ett regiongemensamt projekt och drivs av Sjukhusen i väster, Västfastigheter, Regionservice och VGR IT. Sweco Architects har ritat specialistsjukhuset och Skanska är huvudentreprenör för byggnationen som inleddes i augusti 2019.

Högsbo specialistsjukhus kommer att stå klart för att ta emot de första patienterna i slutet av 2023. Då ersätter det nya sjukhuset bland annat Frölunda specialistsjukhus, och tar också över annan verksamhet inom dagkirurgi i Göteborg.

Vid spadtaget talar representanter för fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen, Sjukhusen i väster, Västfastigheter och Skanska.

måndag, 14 oktober 2019 10:21

CLS köper Pacific House i Reading

 

CLS har köpt Pacific House, omfattande 5.303 kvm, i Reading, cirka 6 mil väster om London.

 

CLS har slutfört förvärvet av kontorsfastigheten Pacific House, omfattande 5.303 kvm,  i Reading, cirka 6 mil väster om London.  Förvärvspriset är 14,9 miljoner pund (cirka 173,3 Mkr), exklusive kostnader. Förvärvet har en  en initial avkastning om 7,3 procent.


Fastigheten, som ligger söder om Reading, är uthyrd till 92 procent  till 7 hyresgäster med en genomsnittlig återstående hyrestid om 4 år. Fastigheten är väl belägen nära motorvägen M4 och den planerade tågstationen Green Park. Reading har en etablerad och växande kontormarknad.  Pacific House hyrs ut för närvarande till 226 pund per kvm, cirka 2.800 kr per kvm


CLS avser att genomföra ett antal uppgraderingar av byggnaden samtidigt som bolaget fokuserar på att hyra ut vakanta ytor i fastigheten under de närmaste åren.

 

Fredrik Widlund, vd för CLS, säger i en kommentar om förvärvet:
– Reading är ett spännande ort för kontor eftersom företag fortsätter att leta efter mer prisvärda alternativ till London. Särskilt dataföretag har etablerat sig i Reading och vi ser fram emot att samarbeta med hyresgästerna för att uppgradera lokalytorna.

Han fortsätter:
– CLS fortsätter att fokusera förvärva tillgångar med attraktiva avkastningar på den brittiska marknaden och med starkt kassaflöde.

 


 

Rekryteringen av Anna Jepson (bilden) innebär att hon bli ny CFO för Svenska Handelsfastigheter. Hon har haft ledande poster som ekonomi- och controllerchef i bygg- och fastighetsbranschen på bland annat Skanska och Arwidsro, fd Granen och hon kommer närmast från rollen som CFO för fastighetsbolaget Exerton. Anna Jepson tillträder sin nya befattning i februari 2020.

– Vi är glada över att kunna rekrytera Anna som med sin kunskap och erfarenhet utgör en rejäl förstärkning i det fortsatta arbetet med att utveckla bolaget. Anna har över tio års erfarenhet som ledare och ansvarig inom ekonomi och finans samt portfölj- och investeringsanalys, säger Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter.

– Svenska Handelsfastigheter har ett starkt entreprenörsdriv och spännande framtidsmöjligheter. Bolaget har stabila och långsiktiga ägare och med en ambitiös tillväxtagenda ser jag verkligen fram emot att få ansluta till teamet, säger Anna Jepson.

 

Skanskas fastighet i Långeberga är belägen i östra delen av Helsingborg, i ett strategiskt logistikläge precis i anslutning till knutpunkten E4/E6/E20 som förbinder Köpenhamn med Oslo och Stockholm.

 

 

Skanska utvecklar och bygger en kyl- och frysterminal samt fryslager i Långeberga i Helsingborg för Bring Frigo AB. Hyresavtalet löper på 10 år.

Anläggningen, som totalt omfattar cirka 10.800 kvm, möter alla de höga krav som hyresgästen ställer på en modern kyl- och frysterminal.

– Det känns fantastiskt inspirerande att kunna utveckla en terminal tillsammans med Bring Frigo AB för deras framgångsrika livsmedelslogistik, samt att starta första etappen av vår utveckling av Långberga-området i Helsingborg, säger Ida Granqvist, ansvarig marknadsområdeschef Logistik, Skanska Fastigheter Göteborg.

Fastigheten i Långeberga är belägen i östra delen av Helsingborg, i ett strategiskt logistikläge precis i anslutning till knutpunkten E4/E6/E20 som förbinder Köpenhamn med Oslo och Stockholm. Det är även ett av Skandinaviens viktigaste logistikområde för distribution av livsmedel.

– Vi ser fram emot en spännande höst där vi fortsätter att utveckla Frigos verksamhet och förädla vårt kunderbjudande med utgångspunkt att leverera en hållbar och effektiv livsmedelslogistik, säger Peter Haveneth, vd för Bring Frigo AB.

Byggstart sker under oktober 2019 och fastigheten beräknas vara färdigställd under det fjärde kvartalet 2020.

måndag, 14 oktober 2019 09:13

Catena säljer logistikmark i Nykvarn

 

Maths Carreman, Catenas regionchef i Stockholm.

 

 

Catena säljer fastigheten Mörby 5:28 i Nykvarns kommun, en tomt som omfattar cirka 95.400 kvm, i fastigheten ingår också en mindre byggnad om 186 kvm. Köpare är Söderenergi, som i sitt hyresavtal, haft möjligheten att förvärva den aktuella marken och nu har Söderenergi nyttjat denna rättighet. Försäljningen kommer att ske som en bolagsförsäljning till ett underliggande värde om cirka 83 Mkr med tillträde under kvartal fyra, 2019.

– Vi har länge haft en god relation med Söderenergi och fullföljer nu det avtal vi haft, kommenterar Maths Carreman, Catenas regionchef i Stockholm.

Köparen Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter.