2 juni 2020

Redaktionen

 

 

 


Kenneth Christensen, vd för Optimal.

 

 

 


Med uppdrag från Malmö i söder till Kiruna i norr är Optimal fastighetsägarens högra hand i bl.a. utvecklings- och etableringsfrågor, analyser och förvaltningsuppdrag. Nu öppnar konsultbolaget ett lokalkontor i Uppsala, i Gottsunda Centrum.

– Det känns fantastiskt roligt att expandera, säger Kenneth Christensen, vd för Optimal. Vi har en såväl genomfört en rad uppdrag och har flera pågående i Uppsala och sedan 2017 arbetar vi på uppdrag av Uppsala Kommunala Fastighets AB (UKFAB) i utvecklings- och etableringsuppdrag i Gottsunda. Därför känns det naturligt att vi förlägger ett kontor där och kan ha konsulter på plats på heltid, fortsätter han.

Emma Walheim
, som rekryterades till Optimal i början på januari i år, blir etableringsansvarig på nya kontoret och jobbar bl.a. med uthyrning av kontor och kommersiella lokaler i Gottsunda Centrum.

Några av Optimals uppdrag: Analysuppdrag av Sivia Torg för Rikshem, kommunikation och marknadsföring av St Per Gallerian för Skandia Fastigheter och etableringen av restaurang Pong för Jernhusen.

Optimal etablerar nu en unik familjecentral om cirka 1.000 kvm i Gottsunda Centrum och ytterligare cirka 600 kvm hyrs ut till Uppsalahem. I Gottsunda Centrum i södra Uppsala har konsultföretaget Optimal, på uppdrag av Uppsala Kommunala Fastighets AB (UKFAB) samarbetat med kommunens förvaltningar för att skapa en tvärprofessionell servicefunktion som ska stärka Uppsala kommuns familjecentrerade verksamheter i området.  Samarbetet har mynnat ut i att Familjecentralen nu etableras i Gottsunda Centrum. De nya lokalerna för familjecentralen utgörs sammanlagt av en yta om 1.000 kvm, varav 700 kvm hyrs ut till kommunen och ytterligare 300 kvm till Region Uppsala och är inflyttningsklara hösten 2021.

– Det har varit ett mycket givande och roligt uppdrag att få delta i olika samarbeten som ledde fram till den här etableringen, säger Thomas Cassel, uppdragsansvarig på Optimal. Detta är bra exempel på hur vi arbetar, med att först titta på behoven i området och lokaliseringen och därefter möjligheten att kontraktera den verksamhet som bäst kommer att bidra till att utveckla kvarteret för de människor som bor och verkar i området.la lokaler med Mödra- och Barnavårdscentralen. Familjecentralen är en del i Uppsala kommuns arbete för att kunna arbeta med föräldrastöd, förebyggande åtgärder för att trygga barn och ungas uppväxt och följa FNs Barnkonvention som blev svensk lag i början på 2020.

I dagarna blev det också klart med Uppsalahem som hyr cirka 600 kvm kontorsyta i Gottsunda för 40 arbetsplatser. Optimal har uthyrningsansvaret i Gottsunda Centrum på uppdrag av UKFAB och det är just det nära samarbetet som är frukten av goda och lyckade resultat.

Uppsala kommunala Fastighets AB som är helägt av Uppsala kommun är ett allmännyttigt fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar ett stort bestånd av bostäder, centrumanläggningar och lokaler i Uppsala.

Stadsdelen Gottsunda är en av UKFABs viktigaste verksamhetsområden där de äger och utvecklar Gottsunda Centrum.  

Optimal är ett konsultbolag som på uppdrag av fastighetsägare och kommuner bistår med analyser, fastighetsutveckling, uthyrning och förvaltning. 

 

 

 

 

 

 

 


Tillväxtkommunen Haninge har passerat 92.000 invånare och har ambitionen att fortsätta bygga attraktiva och hållbara bostäder i hög takt. Fram till 2022 är målet satt till 750 bostäder per år.  Nu rekryterar Haninge kommun Charlotta Holm Hildebrand (bilden) som ny planchef.

– Vi är en tillväxtkommun som växer med fokus på hållbarhet och kvalitet. Här kommer Charlottas gedigna erfarenhet av samhällsplanering och arkitektur inom såväl offentlig som privat sektor att vara en verklig tillgång för oss, säger Anna W Haapaniemi, stadsbyggnadschef på Haninge kommun.

Charlotta Holm Hildebrand
kommer närmast från ett konsultuppdrag på Norconsult. Dessförinnan har hon varit branschchef och internationell chef på Sveriges arkitekter.

Haninge förväntas öka sin befolkning till drygt 105.000 invånare till år 2030 förutsatt att regionen fortsätter växa. För att kunna erbjuda attraktiva hem åt dessa nya Haningebor behöver kommunen fram till dess bygga minst 9.000 nya bostäder.

– Det ska bli fantastiskt roligt att komma till Haninge Kommun. Jag brinner för utveckling av kreativa organisationer och för samarbete med människor som drivs av ett engagemang och en vilja att skapa förändring. Jag ser fram emot att utveckla Haninges planverksamhet i en expansiv tid tillsammans med alla mina nya kollegor, säger Charlotta Holm Hildebrand, som börjar sitt nya uppdrag den 1 augusti.

Haninge kommun utvecklar en ny stadskärna samtidigt som vi binder samman Handen med den nya stadsdelen Vega och Brandbergen. De nya bostadsområdena kommer att omfatta olika boendeformer och ha tillgång till god infrastruktur, parker samt kommersiell och kommunens service vilket lockar många. Målet är att gå från förort till stad och att skapa attraktiva boendemiljöer som berikar platsen och dess ursprungsmiljö, det gäller både i tätort och i skärgårdsmiljö.

 

 

 

 


Scandinavian Property Group (SPG) har rekryterat två nya medarbetare till Stockholmskontoret.  

Linda Carlsson (bilden tv) anställs för att stärka organisationen med fokus på att förverkliga de pågående projekt som SPG har inom bostäder och omsorg. Hon kommer närmast från Skanska där hon arbetat under fem års tid. Från sin tid på Skanska tar hon med sig erfarenheter från flera kommersiella byggprojekt och med olika verksamhetsinriktningar. Linda Carlsson har en bred kunskap inom byggproduktion där hon bland annat arbetat med inköp, tidsplanering, projekteringsledning och arbetsledning.

SPG har även rekryterat Michaela Borgström (bilden th) som Finance Associate. Hon kommer tidigare från Nordenhem Redovisning där hon arbetat som redovisningskonsult med kundansvar för cirka 40 olika bolag. Innan dess arbetade hon på Capio St: Görans sjukhus som ekonomiassistent.

– SPG rekryterade i höstas Simon Sjöbom från Skanska till rollen som utvecklingschef för de svenska projekten och med fler än tio olika projekt som byggstartar under 2020 ser vi ett behov av att stärka upp organisationen ytterligare. säger Carl Zetterqvist, vd för SPG i Sverige.

– Vår projektportfölj fortsätter att växa med nya förvärv av byggrätter avseende bostäder och samhällsfastigheter vilket innebär att vi behöver stärka upp samtliga delar av organisationen, fortsätter Carl Zetterqvist.

Scandinavian Property Group är ett fastighetsbolag som grundades 2004 och verkar på den skandinaviska marknaden.  Organisationen består av 20 anställda med kontor både i Oslo och Stockholm. SPG är en industriell aktör inom tre specifika områden, bostäder, samhällsfastigheter, samt projektutveckling av kontor och handel. SPG har sedan 2004 genomfört fastighetstransaktioner för över 60 Mdr kr.

 

 

 


Gullpudran, ett trygghetsboende med totalt 24 nya lägenheter i Mariekäll i Södertälje, har en kort byggtid, max ett år.

 

 

 


Om allt går enligt plan sätter Telge Bostäder första spadtaget i marken under juni i år för Gullpudran, ett trygghetsboende med totalt 24 nya lägenheter i Mariekäll i Södertälje.

De hus som byggs kommer att vara anpassade för hyresgäster som är 70 år eller äldre, ett så kallat trygghetsboende med gemensamhetslokaler och tillgänglighetsanpassade lägenheter. Bolaget för också dialog med kommunen kring möjlighet att ha personal på plats i huset, en så kallad trygghetsvärd. Personalen skulle då arbeta i kommunens regi.


– Trygghetsboende är ett nytt koncept för oss på Telge Bostäder men finns på många platser i landet, berättar Anders Binett, projektledare Telge Bostäder.

Han fortsätter:
–  Gemensamhetsutrymmen är utrustade med kök så de boende har möjlighet att laga mat eller baka tillsammans. En annan lokal kan med fördel användas för samvaro, hobbys och rekreation.

Gullpudran, som ska vara rökfria hus, blir två huskroppar med tre våningar, en gård och parkeringsplatser. Det ska också byggas ett miljösoprum i anslutning till husen. Byggtiden är kort i byggmått räknat, max ett år enligt bolagets beräkningar.

– Det känns väldigt roligt att vi kan komma igång med detta projekt på riktigt nu, säger Anders. Förutom att vi har en lång bostadskö vet vi att efterfrågan på de lägenheter vi idag har märkta som seniorboende är stor. Det här konceptet blir än mer anpassat för vår äldre målgrupp, säger Anders Binett.

De totalt 24 lägenheter som byggs är 5 som 1 rok om 25 kvm, 11 som 2 rok om 55 kvm och 8 som 3 rok om 62 kvm.  Inflyttning beräknas till sommaren 2021.

 


 

 

 

 


Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, stärker nu styrelsen med två tunga branschnamn: Petra Krüger (bilden tv), Sverigechef NCC Property Development och Mats Hederos (bilden th), vd AMF Fastigheter.

Sweden Green Building Council (SGBC) går nu in i en strategiskt viktig fas med avgörande frågor kring organisationens framtida utveckling och hur man ska stödja och stärka ett hållbart samhällsbyggande.

Krüger och Hederos ersätter två avgående ledamöter i styrelsen, Thorbjörn Hammerth, Vätterhem och Henrik Saxborn, Castellum och för valberedningen har det varit av yttersta vikt att behålla kompetensen från bostads- och fastighetsbranschen.

– Vi är glada över att årsmötet delade vår uppfattning om att Petra Krüger och Mats Hederos är rätt personer att vara med och utveckla SGBC. Vi går nu in i en ny fas med ett omfattande strategiskt arbete för att stå rustade inför framtida utmaningar, säger Gustaf Landahl, valberedningens ordförande.

Petra Krüger
är Sverigechef på NCC Property Development och har över 25 års erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen, senast på Skanska som ansvarig för utveckling av bostads- och äganderätter i Göteborg och Öresundsregionen. Hon har även ansvarat för affärs- och projektutvecklingen av Skanskas och IKEA:s koncept Boklok i Sverige, Norge och Finland.

– Jag är mycket glad och ödmjuk inför förtroendet att bli invald i Sweden Green Building Councils styrelse och få ytterligare möjlighet att tillsammans med branschkollegor driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Att ha ett branschgemensamt forum för att diskutera, utbilda och påskynda utvecklingen är av avgörande betydelse för att säkra framdrift i dessa viktiga frågor, säger Petra Krüger, Sverigechef NCC Property Development.

Valberedningen har även velat stärka kopplingen till finanssektorn då bank och finans ökar kraven på miljöcertifieringar.

 

Mats Hederos utsågs 2010 till vd för AMF Fastigheter, ett dotterbolag till pensionsbolaget AMF. Under Hederos ledning har AMF Fastigheter utvecklats till ett av Sveriges största fastighetsbolag som idag äger och förvaltar 35 fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 73 Mdr kr.

– Det känns både hedrande och kul att bli invald i Sweden Green Building Councils styrelse. Som jag ser det är hållbarhetsfrågan helt avgörande. Lyckas vi inte få ned vårt klimatavtryck är det inte mycket annat som spelar någon roll. Jag ser därför mycket fram emot att engagera mig i det viktiga arbete organisationen gör, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.

 

 

 


Offentliga Hus köper Opalparken Bostads AB med den obebyggda fastigheten Göteborg Önnered 45:17, där det ska byggas studentbostäder vilka ska stå klara i augusti 2022.

 

 

 


Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med ett lokalt investerarkonsortium, om köp av Opalparken Bostads AB med den obebyggda fastigheten Göteborg Önnered 45:17. Förvärvet tillträds den 1 juli 2020. Köparens rådgivare i transaktionen har varit Joachim Svedberg, Colliers International.

Fastigheten är en projektfastighet med en avtalad projektentreprenad för uppförande av cirka 10.250 kvm bruttoarea (BTA), huvudsakligen för studentbostäder. Ett 20-årigt blockhyresavtal är tecknat med Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder. Hyresvärdet för fastigheten uppgår efter färdigställande till drygt 16 Mkr per år och inflyttning beräknas till augusti 202
2.

Offentliga Hus äger sedan tidigare grannfastigheten, Önnered 4:15, som även den är under uppförande av cirka 13.000 kvm uthyrbar yta. Långa hyresavtal är tecknade med Göteborgs Stad och Hemköp och inflyttning är beräknad till fjärde kvartalet 2020.

– Detta förvärv av det framtida studentbostadshuset, med ett 20-årigt hyresavtal, blir ett starkt komplement till Offentliga Hus fastighetsportfölj i Västra Götaland. Fastigheten har ett mycket bra läge vid Opaltorgets spårvagnstation i Göteborgs utkant och är grannfastighet till Önnered 4:15 som Offentliga Hus sedan tidigare förvärvat, kommenterar Fredrik Brodin, vd för Offentliga Hus.

Fredrik Brodin
fortsätter:
– Vi ser ett fortsatt starkt flöde av intressanta transaktionsmöjligheter och vi har fortfarande inte sett någon påverkan på hyresintäkterna i vår förvaltningsportfölj av de samhällsproblem som utbrottet av Covid-19 medfört. Arbetet med att bygga ut och stärka organisationen fortlöper och vi siktar på en kapitalanskaffning och börsintroduktion under 2020.

– Förvärvet av Önnered 45:17 bidrar till vårt kluster av fastigheter i Göteborgsregionen och vi ser med tillförsikt fram emot att komplettera Offentliga Hus fastighetsportfölj med liknande samhällsfastigheter, säger Johan Bråkenhielm, COO på Offentliga Hus.

Joachim Svedberg
, Acting Head of Capital Markets, säger:
– Colliers är glada att återigen få förtroendet att jobba tillsammans med Offentliga Hus. Intresset för samhällsfastigheter och studentbostäder fortsätter att stå sig starkt, inte minst i denna Covid-19 kris.


 

 


 

 

 


Serneke räknar med att ombyggnaden av Retziuslaboratoriet på Campus Solna blir klar våren 2022. Foto:Jean-Baptiste Béramger

 

 

 


Serneke och Akademiska Hus har tecknat ett samverkansavtal kring utvecklingen av Retziuslaboratoriet på Campus Solna. Ombyggnationen omfattar 24.000 kvm och beräknas vara klar våren 2022.

Målet med Campus Solna är att området ska utvecklas till att bli ett av världens starkaste life science-kluster. Akademiska Hus investerar 275 Mkr i att bygga om Retziuslaboratoriet där nya verksamheter med koppling till medicin och hälsa ska få möjlighet att etablera sig.


Området, med sitt strategiska läge nära Karolinska Institutet, kommer bli en viktig mötesplats för kunskapsutbyte, innovation och utveckling inom life science.

– Vi är otroligt stolta över att få vara den entreprenör som får möjligheten att bygga om en sådan viktig samhällsfastighet och som kommer bidra till en svensk satsning inom life science. Vi brinner för att skapa liv i befintliga byggnader och kommer göra det både med omsorg och med hänsyn till miljön. Dessutom ser vi fram emot ytterligare ett bra samarbete med Akademiska Hus, säger Marlene Wiberg, arbetschef på Serneke.

– Campus Solna befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas. Genom att bygga om Retziuslaboratoriet ser vi fram emot att kunna erbjuda flera nya aktörer möjlighet att flytta till området och ta del av de centrala mötesplatser som skapas för kunskapsutbyte, utveckling och innovation inom life science, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

Projektet består av två delar, där den första omfattar upprustning och uppgradering av fastighetens generella och gemensamma funktioner. I den andra delen byggs de nya kontors- och labbmiljöerna för de kommande hyresgästerna.

På uppdrag av Akademiska Hus kommer fastigheten att inventeras för att se över möjligheten att återanvända befintligt byggmaterial genom att demontera och återmontera. Byggstart beräknas till juni 2020. Den första hyresgästen beräknas flytta in våren 2021 och våren 2022 ska allt stå klart.

Som en del i samverkansprojektet tas slutlig budget fram för de olika delmomenten och ordervärdet för dessa orderbokförs i de kvartal produktionerna startar.

 

 

 

 

måndag, 01 juni 2020 12:38

CLS köper i Nürnberg, Tyskland

 

 

 


Fredrik Widlund, CEO för CLS Holdings.

 

 

 

 

CLS meddelar att bolaget har förvärvat en kontorsfastighet på Georg-Elser-Strasse 7 i Nürnberg för 18,2 MEUR, cirka 190,5 Mkr, exklusive kostnader. Fastigheten på Georg-Elser-Strasse 7 uppfördes år 2014 som en modern, kontorsbyggnad i  fyra våningar med 5.913 kvm lokalarea. Fastigheten är fullt uthyrd till det ledande telekommunikationsföretaget Deutsche Telekom.

 

Byggnaden ligger i Hansapark och nära telekommunikationstornet i sydvästra Nürnberg, som är den näst största staden i Bayern efter München. Fastigheten ligger nära tunnelbanestationen Hohe Marter som ger snabb tillgång till både centralstationen och Nürnbergs flygplats.

Tillgången har en återstående hyresperiod om 7 år med en nettohyra om 1,1 MEUR per år, vilket återspeglar en initial direktavkastning om 5,8 procent. Fastigheten kommer att ge ett starkt kassaflöde till CLS från Deutsche Telekom, vars kunder till 48 procent utgörs av statliga företag och andra större företag.

Förvärvet kommer att finansieras av CLS och Sparkasse Nürnberg.

Fredrik Widlund
, CEO för CLS, säger i en kommentar:
– Denna affär med en stark fastighet tillför CLS en exceptionell hyresgäst till bolagets fastighetsportfölj. Det långa hyresavtalet ger en regelbunden inkomst med en stark avkastning, vilket kan leverera ytterligare värde på längre sikt. Nürnberg är en spännande och växande stad för affärsliv och tillgångens kvalitet och närhet till viktiga transportförbindelser säkerställer fastighetens starka kvalité. 

 

 


På bilden syns Sofia Heintz, expert på nyproduktion inom Sveriges Allmännytta, omgiven av Kombohus. Det är tre byggföretag som vunnit den nya ramupphandlingen för Kombohus. De tre är: JSB Construction, Lindbäcks Bygg och Unibep, ett polskt byggbolag med egen modulhusfabrik.


Efter tio år och tiotusen nya bostäder med 25 procent lägre byggkostnader, lanseras nu nästa generation Kombohus, som är Sveriges Allmännyttas populära typhuskoncept för hyreslägenheter. Det nya bostadskonceptet kan ge 25.000 nya bostäder inom sex år och ökar prispressen på byggbranschen.

Enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät råder bostadsbrist i 74 procent av Sveriges kommuner. Den akuta bristen på hyresbostäder beror bland annat på decennier av ständigt stigande kostnader för nybyggnation.

– Den viktigaste bostadsfrågan handlar om att få fram bostäder med hyror som människor har råd att betala. Kombohusen ger Sveriges kommuner ett verktyg att genom sina bostadsbolag bekämpa bostadskrisen, med god arkitektur, större variation och klimatnytta till pressade priser, säger Sofia Heintz, expert på nyproduktion inom Sveriges Allmännytta.

Byggkostnaderna i Sverige har stigit i obruten takt under decennier. Nu lanseras en ny generation Kombohus som demonstrerar hur byggbranschen kan jobba med industrialisering och standardisering för att sänka kostnaderna markant. Därmed kan byggtakten öka utan att dyr produktion pressar upp hyrorna för hyresgästerna. En rapport som konsultföretaget Tyréns publicerade i början av maj har Kombohuskonceptets första tio år resulterat i tusentals nya bostäder, ofta på platser där det annars blivit för dyrt eller krångligt att bygga nytt.

Att Kombohusen bygger på standardiserade modeller betyder inte att husen behöver se exakt likadana ut.

– I vårt nya ramavtal finns stora möjligheter att variera utseende och funktion, mer som ett byggsystem än ett typhus.Vi pratar om en hel palett nya flerbostadshus i formen punkthus eller lamellhus som kan sättas ihop med stor variation, ungefär som ett legobygge, säger Sofia Heintz.

De tre företag som vunnit den nya ramupphandlingen är: 1. JSB Construction: byggföretag med bas i Blekinge som levererat Kombohus från det allra första ramavtalet. 2. Lindbäcks Bygg: företag med bas i flera norrländska kommuner, med industriellt byggande och trästommar som specialitet. 3. Unibep: polskt byggbolag med egen modulhusfabrik i Polen, som varit verksam i Sverige under några år.

 

 

 

 


Turistjätten TUI lanserade så kallad Staycation redan i fjol, men har nu utökat programmet med 26 Elite-hotell för paketerade semesterboenden över hela landet. Bamse är en uppskattad del av Blue Star-konceptet,

 

 

 

 

Nu kan semesterlängtande svenskar uppleva hotellkonceptet Blue Star på hemmaplan. Idag lanseras ett helt nytt samarbete över hela landet mellan turistjätten TUI och hotellkedjan Elite Hotels alla hotell i Sverige. Från och med nu kan resenärer gå in och boka TUIs mest populära hotellkoncept Blue Star, med fokus på vällagade middagar med lokala rätter, upplevelser och hälsa. Bamse, som är en uppskattad del av Blue Star-konceptet, kommer självklart att gästa sommarens Blue Star Elite-hotell.

Sommaren närmar sig och svenskarna rekommenderas att semestra på hemmaplan. För att erbjuda uppskattade semesteralternativ på hemmaplan har TUI därför ingått ett samarbete med Elite Hotels, som utsågs till Nordens främsta hotellkedja år 2019. Det är första gången TUI öppnar upp ett av sina hotellkoncept i Sverige, Blue Star brukar förknippas annars med Medelhavet så här års.

TUI lanserade så kallad Staycation redan i fjol, men har nu utökat programmet med 26 Elite-hotell för paketerade semesterboenden över hela landet. Ett paket erbjuder flernattsvistelser med läcker middag och smidig avreselunch.

– Vår ambition är att erbjuda semesterupplevelser oavsett vem man är eller vart man ska åka. Just nu tittar många familjer på att semestra i Sverige och många har bott på våra koncepthotell i exempelvis Grekland och Spanien. Nu vill vi skapa samma känsla på hemmaplan – oavsett var i Sverige man bor. Det nya upplägget med Elite Hotels är ett första steg i vad vi ser som ett långsiktigt samarbete, säger Tommy Serban, kommersiell direktör på TUI.

De nio städer där Elite-hotellen nu erbjuder Blue Star-konceptet erbjuds är Helsingborg, Göteborg, Jönköping, Örebro, Stockholm, Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik och Luleå. TUI kommer att erbjuda semesterlösningar även på övriga Elite-hotell i landet, men då inte under Blue Star-flagg.

– Vi är väldigt glada att starta upp detta unika samarbete med TUI, världens största reseaktör. När många väljer att semestra i Sverige så känns det fantastiskt att tillsammans med TUI erbjuda uppskattade semesterupplevelser på hemmaplan. Vi är också stolta över förtroendet att vara först ut med att introducera TUI:s paradkoncept Blue Star i Norden, säger David Halldén, vd för Elite Hotels.