20 augusti 2018

Redaktionen

måndag, 20 augusti 2018 17:36

Thon satsar 700 Mkr på Torp, Uddevalla

alt
Torp Köpcentrum i Uddevalla byggs ut och anpassas för kundernas framtida behov.

 

Två år efter köpet av Torp Köpcentrum i Uddevalla är nu Olav Thon Gruppen redo för total invändig renovering samtidigt som köpcentrumet byggs ut med 16.500 kvm. Över 700 Mkr ska satsas och den nya totala ytan 54.000 kvm beräknas öppna på den svenska nationaldagen år 2020.

 

Det var i november 2016 som Olav Thon Gruppen köpte Torp Köpcentrum av Steen & Ström. I denna affär om totalt 3,4 Mdr ingick även Steen & Ströms hälftenandel av Åsane Storcenter i Bergen.

 

– Vi ser med spänning på Torps framtid. Platsen, med dess omgivning, är helt unik och vi ser Torp Köpcentrum och handelsplatsen som en naturlig mötesplats för shopping såväl som nöjen, säger Hallgeir Åndal, CEO/VD på Thon Property AB.

 

Nya Torp köpcentrum kommer att få ytterligare cirka 30 butiker. Restaurangutbudet ökas och kommer att vara 8-10 procent av utbudet gentemot dagens 4 procent. Befintliga allmänna ytor rustas upp för att matcha utbyggnationen i både färg, form och funktion. Samtidigt som insidan förnyas kommer även nyheter på utsidan. Detta i form av en pendelparkering och nya busshållplatser.

 

– Samtidigt som vi bygger ut så förädlar vi över 4.000 kvm av befintlig storhandelsyta till småskalig shopping i härlig miljö. Vi tittar mot framtiden och bygger in flexibilitet i användandet av allmänna ytor och torg för att på ett enkelt sätt kunna ställa om vid förändrade beteenden och önskemål från konsumenten, säger Jessica Fredriksson, fastighetschef på Thon Property AB.

 

Med den byggnaden köpcentrumet, North Man-huset, (som ägs av Thon Property) samt ICA, blir den totala ytan på handelsområdet närmare 80.000 kvm. Efter utbyggnaden blir nästa steg att utveckla även denna byggnad.

 

– Vi tittar på lite olika inriktningar för tillfället och fastigheten ser ut att lämpa sig väl för olika typer av upplevelser. Det kan vara allt från bio till trampolinpark eller skatepark, avslutar Jessica Fredriksson.

måndag, 20 augusti 2018 17:33

Riksbyggen köper över 330 hyresrätter

alt
Projektet Kattugglan 5 i Nyköping.

 

Riksbyggen köper Bygg-Fast:s andel i tre hyresrättsprojekt som sammanlagt omfattar 330 hyresrätter i pågående produktion. Projekten uppförs i Stenungsund, Nyköping och Haninge och har alla initierats av Bygg-Fast och utvecklats av Riksbyggen och Bygg-Fast tillsammans. Projekten har byggstartats i gemensamma bolag där Riksbyggen nu köper Bygg-Fasts del.

 

De tre projekten är Kattugglan 5 i Nyköping omfattande 138 hyresrätter, Ribby Ängar etapp 3 i Haninge omfattande 118 hyresrätter samt Valeberget i Stenungsund om 74 hyresrätter.

 

– Vi är mycket glada över att vårt samarbete med Bygg-Fast är så framgångsrikt och att de tre projekten nu är under produktion. De 330 hyresrätterna kommer att ingå i Riksbyggens egenägda hyresbestånd som utökats kraftigt under senare år, säger Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastigheter Riksbyggen.

 

Samarbetet mellan Riksbyggen och Bygg-Fast har utvecklats positivt de senaste åren och det fortsatta samarbetet ska möjliggöra fler projekt i områden med behov av hyresrätter.

 

Riksbyggen har tidigare i år beslutat att fördubbla produktionen av hyresrätter från dagens nivå på 600 bostäder/år till 1.200 bostäder/år. Samtidighet planerar Riksbyggen att fortsätta att utöka sitt egenägda hyresbestånd från dagens 5.400 hyresrätter till 7.500 hyresrätter. 

måndag, 20 augusti 2018 12:54

Agneta Jacobsson lämnar Cushman & Wakefield

alt
Agneta Jacobsson.


Efter 25 år inom Cushman & Wakefield lämnar Agneta Jacobsson, Head of Sweden and the Nordics, företaget senare i år. Arbetet med att utse hennes efterträdare pågår. Jacobsson var 1993 medgrundare till den svenska verksamheten inom dåvarande DTZ och ledde från 2004 verksamheten i Sverige. Hon har sedan 2008 varit del av EMEA Leadership Team. I september 2015 fick Agneta Jacobsson sin nuvarande roll som Head of Sweden and the Nordics med ansvar för integrationen mellan DTZ och Cushman & Wakefield samt för att etablera och utöka Cushman & Wakefields tjänster i Sverige och Norden.
    

Under sin tid som ansvarig för Cushman & Wakefields svenska verksamhet har Agneta Jacobsson bland annat medverkat till att bredda företagets tjänsteutbud genom nya affärsområden, såsom Agency Leasing och Retail Services. Samtidigt har affärsområdena Capital Markets, Valuation & Advisory och Occupier Services fortsatt att skörda många framgångar både lokalt och i Norden.
    

– Att etablera ett starkt Cushman & Wakefield-team i Sverige och att utveckla vårt varumärke över hela Norden har varit ett fantastiskt arbete. Jag känner nu att jag har uppnått de mål som sattes upp när jag fick denna möjlighet. Det har inte varit ett enkelt beslut, men tiden känns väl vald att överlämna till någon annan som kan fortsätta utvecklingen. Jag är oerhört stolt över vad vi tillsammans har uppnått och jag vet att teamets framgång fortsätter, säger Agneta Jacobsson.
    

Colin Wilson, Cushman & Wakefields Chief Executive Officer, EMEA, säger:
– Agneta har haft en avgörande roll när det gäller att etablera Cushman & Wakefield som en ledande fastighetsrådgivare i Sverige och i att bygga ett kraftfullt team över hela Norden. Hon har också varit drivande och en förespråkare för mångfald och integrationsinitiativ under sin tid inom företaget. Vi tackar Agneta för hennes långa och lojala tjänst inom bolaget och önskar henne all lycka och framgång framöver.

måndag, 20 augusti 2018 12:24

Brunswick rekryterar Pontus Sundin

alt

                                                                                                       
Brunswick Real Estate som nyligen framgångsrikt avslutat kapitalanskaffningen till sin andra fastighetskreditfond och har 8,6 Mdr kr i förvaltat kapital, rekryterar Pontus Sundin (bilden), senast på Helaba, till kreditverksamheten. Tidigare har Sundin omfattande kredit- och fastighetserfarenhet från Nordea, GE Real Estate och Hypo Real Estate.
    

Brunswicks andra seniorkreditfond är den överlägset största nordiska fonden med inriktning på fastighetskrediter. Det är en obelånad kreditfond som erbjuder finansiering till fastigheter i Sverige, främst i storlekar mellan 400 Mkr och 1.000 Mkr per lån med löptider på upp till tio år. Investerare är nordiska institutionella investerare, bland annat befintliga investerare i form av Norges största livförsäkringsbolag, Kommunal Landspensjonskasse (KLP), samt svenska Folksamgruppen och PRI Pensionsgaranti.
    

– Vi ser en stark efterfrågan från såväl från låntagare som investerare. Vi kommer fortsätta att investera och växa vår kreditverksamhet och Pontus kommer att ha en central roll i det arbetet, säger Peter Leimdörfer, partner på Brunswick Real Estate.

måndag, 20 augusti 2018 12:22

Skanska bygger för 0,5 Mdr i Göteborg

alt
Kvarteret Makrillen kommer att innehålla 249 lägenheter med blandade upplåtelseformer.


Skanska har tecknat avtal med Göteborgs Stad för att bygga ett nytt bostadskvarter med 249 lägenheter i Göteborg. Kontraktet är värt cirka 500 Mkr. Projektet, i kvarteret Makrillen runt SKF:s gamla fabriker, omfattar såväl hyresrätter som bostadsrätter samt affärslokaler och förskola. De två kommunala bostadsbolagen Egnahemsbolaget och Poseidon kommer att ansvara för bostadsrättshusen respektive hyresbostäderna.
  

– Vi är stolta över att detta byggprojekt som vi varit med om att utveckla under ett par års tid, nu kommer igång. Det är glädjande att få bidra till utvecklingen av Göteborg och skapa nya fina bostäder i en attraktiv miljö, säger Anna Säfwenberg, distriktschef, Skanska Sverige.
    

Grundläggningsarbetet är påbörjat och målsättningen är att husen ska vara inflyttningsklara till sommaren 2021.

fredag, 17 augusti 2018 17:17

Veidekke sålde färre bostäder

alt
Jimmy Bengtsson, koncernchef Veidekke Sverige.

 

Under Q2 2018 ökade omsättningen i Veidekkes svenska verksamhet till 3.034 Mkr (2.731). Kvartalets resultat minskade till 122 Mkr (156). Orderstocken stärktes till 11.627 Mkr (10.174), trots att antalet sålda bostäder, brutto, minskade till 75 (283). Vid kvartalet slut hade Veidekke Sverige totalt 1.762 bostäder (2.405) i produktion.

 

I ett pressmeddelande säger Veidekke: ”För affärsområdet entreprenad – bostäder innebär den minskade efterfrågan på bostäder att verksamheten i större utsträckning riktas mot externa kunder som bygger hyresrätt, studentbostäder samt olika typer av vårdboende.”

 

Under maj månad tillträdes förvärvet av entreprenadbolaget BRA AB i Göteborg som omsätter 1,4 Mdr kr med 200 anställda. Förvärvet stärker Veidekkes position för kommersiella lokaler i Väst. Dessutom tillträdes under april förvärvet av en täkt och ett asfaltverk i Göteborgstrakten, vilket långsiktigt stärker industri- och anläggningsverksamheten i Väst.

 

Entreprenadverksamheten redovisade för Q2 en omsättning om 2.701 Mkr (2.295), en ökning med 18 procent. Resultatet före skatt ökade till 68 Mkr från 46 Mkr, motsvarande period föregående år. Marginalen i kvartalet ökade till 2,5 procent (2,0), vilket gav en förbättring för nionde kvartalet i rad.

 

Av större kontrakt som blivit ingångna under Q2 kan nämnas:

1. Sickla avloppsreningsanläggning, Stockholm, tunnelarbeten, beställare Stockholm Vatten och Avfall, kontraktssumma 599 Mkr. 2. Sisjödal äldreboende, Göteborg, nybyggnation offentliga lokaler, beställare Dawasta, 250 Mkr. 3. Norvik MoK, Nynäshamn, anläggningsarbeten, beställare Stockholms hamnar, kontraktssumma 187 Mkr. 4. Kv. Brädstapeln, Stockholm, kommersiella lokaler, beställare Areim, kontraktssumma 126 Mkr.

 

Orderstocken vid utgången under Q2 var 11,6 Mdr kr, vilket kan jämföras med 10,2 Mdr kr vid årsskiftet.

 

Bostäder

Bostadsverksamheten redovisade för Q2 ett resultat om 59 Mkr (116). Det lägre resultatet förklaras både av minskad försäljningsvolym och av färre bostäder i produktion jämfört med föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader, blev 29,2 procent (55,3 procent).

 

Under Q2 såldes 75 bostäder (Veidekkes andel 67) att jämföras med 283 (259) under samma period 2017. Per sista juni hade Veidekke 1.762 bostäder i produktion, varav Veidekkes andel var 1.578 (2.405 respektive 2.229 Q2 2017.) Under kvartalet färdigställdes 8 projekt med 549 bostäder.

 

Försäljningen av bostäder i produktion var 81 procent (85). Vid utgången av perioden innehöll Veidekke Sveriges ”tomtbank” cirka 10.900 enheter, varav Veidekkes andel var 9.800 enheter fördelade på cirka 100 projekt.

 

Jämfört med föregående kvartal 2018 återhämtade sig försäljningen något, säger Veidekke i ett pressmeddelande. Nu följer Veidekke utvecklingen av bostadsförsäljningen i stort, med ett större tapp i Stockholm/Uppsala, medan marknaden i Göteborg och Malmö/ Skåne är mer stabil.

 

Veidekkes bedömning är att priserna har stabiliserats men de kan komma att påverkas på vissa lokala marknader med ett momentant stort utbud. Den serie kreditrestriktioner som genomförts under senare år i kombination med ett ändrat agerande från bankerna gör att kapitalsvaga hushåll har svårare att finansiera ett bostadsköp och påverkar för närvarande också kunderna psykologiskt. Veidekke väljer att inta en försiktig hållning i en allmänt sett avvaktande marknad.

alt
Från vänster Ekologiska Bostäders vice vd Alexis Aminoff och till ett höger Ekologiska Bostäders typhus.

 

Såväl staten som kommunerna vill ha fler bra och billiga hyresbostäder. Just därför finansierar staten fastighetsutvecklaren Ekologiska Bostäder som nu avser bygga 148 hyreslägenheter i Haninge kommun. Fler kommuner står på rad. Bolaget finansierar expansionen med en konvertibellösning som ger 10 procent och planerar för notering.

 

– Intresset för vår byggteknik och verksamhet är mycket stor. Åt Haninge kommun bygger vi 148 hyreslägenheter. Sedan hyr kommunen lägenheterna av oss med ett avtal som löper på 10 + 5 år, berättar Ekologiska Bostäders vice vd Alexis Aminoff.

 

Bolaget har fått stöd av staten på drygt 40 Mkr, dels genom en kreditgaranti från Boverket på 23 Mkr, dels genom ett investeringsstöd från Länsstyrelsen på 17,2 Mkr. Kriterier för att få stödet är att byggherren bidrar till att öka byggandet av billiga hyresbostäder så att de som har svårt att få hyreskontrakt kan få det.

 

Byggkostnaderna är cirka hälften så höga jämfört med traditionellt byggande, säger Ekologiska Bostäder i ett pressmeddelande från Laika Consulting.

 

Hyr ut bostäderna till kommunerna

Bolagets affärsmodell är annorlunda eftersom de bygger och hyr ut bostäderna till Haninge kommun, som sedan i sin tur hyr ut till sina hyresgäster.

 

– Det ger oss stabila och förutsägbara intäkter och vår lönsamhetskalkyl ser mycket bra ut. Ett flertal kommuner har kontaktat oss och vill använda vårt affärskoncept, berättar Alex Aminoff.

 

Men det är inte bara staten och kommuner som fått upp ögonen för Ekologiska Bostäder.

– Många privata placerare har investerat i vår konvertibellösning. Vi för även samtal med större bolag inom private equity, säger Alexis Aminoff.

alt
Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.

 

Alliansens partier i Stockholms stad föreslår att Östlig förbindelse byggs. Stockholms Handelskammare, som länge efterfrågat att ringleden ska slutas, är positiva till beskedet.

 

– Att bygga klart ringleden är helt avgörande för att Stockholm ska kunna fortsätta utvecklas och vara landets tillväxtmotor, säger Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.

 

Beskedet presenterades i partiernas gemensamma valmanifest.

 

– Redan i dag är det ofta långa köer, trångt och stökigt i innerstaden. Både näringslivet och en majoritet av stockholmarna vill se ringleden slutas, helt enkelt för att man vet hur ineffektiv trafiken är i dag. Att bygga klart ringleden och leda trafiken runt staden istället för genom den är därför helt nödvändigt för att undvika en trafikinfarkt, säger Maria Rankka.

 

– Befolkningen förväntas växa med nästan ett helt Malmö fram till 2030. Det ställer mycket högre krav på effektiva trafikflöden så att arbetspendlingen ska fungera. Därför behöver den sista delen av ringleden byggas så snart det bara går, tillägger Maria Rankka.

 

I december förra året överlämnade Sverigeförhandlingen sitt slutbetänkande till regeringen, och som tidigare meddelats fanns inte Östlig förbindelse med i slutbetänkandet. Förutsättningarna för att förhandla fram en finansieringslösning av den för Stockholmsregionen nödvändiga Östlig förbindelse gick upp i rök när finansborgarrådet Karin Wanngård (S) tidigare under år 2017 meddelade att Stockholms stad hade lämnat förhandlingsbordet.

 

I december 2017 sa Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd:

– Östlig förbindelse är ett vallöfte från oss. Regeringen behöver nu ta sitt ansvar och återuppta arbetet med en Östlig förbindelse. Istället för att underlätta för stockholmarna i deras vardag, öka framkomligheten samt minska utsläppen i innerstaden, har socialdemokraterna stängt dörren för att bygga Östlig förbindelse. Det är häpnadsväckande och ansvarslöst.

fredag, 17 augusti 2018 15:22

NCC bygger Kulturkvarteret i Örebro

alt
NCC ska bygga skola och stadsbibliotek i Örebro. Illustration: Wingårdhs arkitekter.

 

NCC ska bygga ett kulturkvarter i Örebro som bland annat ska inrymma ett stadsbibliotek och en kulturskola. Uppdragsgivare är det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten Fastigheter AB och projektet är en totalentreprenad i partnering.  

 

– Kulturkvarteret ska vara en mötesplats för alla och är en djärv framtidssatsning för Örebro utifrån ett tillväxt- och attraktionsperspektiv. I det arbetet är det oerhört viktigt att entreprenören har tillräcklig kraft och metoder som är till gagn för projektet. Det fann vi i NCC som också hade det bästa utfallet i vår upphandling, säger Jeanette Berggren, vd på Örebroporten.

 

Uppdraget är en totalentreprenad i partnering, en samarbetsform där bägge parter från start bidrar med kunskap och erfarenheter för projektets bästa i fokus. Sedan slutet av 2017 har parterna tillsammans planerat och projekterat och nu enats om byggnationen och slutgiltigt utseende.

 

– Det här är ett jätteintressant projekt i ett centralt läge i Örebro. Det är mycket tillfredsställande att se hur starkt Örebroporten har värderat vårt erbjudande med en digitaliserad byggprocess, genomtänkta logistiska lösningar och en stark organisation. Tillsammans genomför vi nu ett projekt som kommer att ge Örebroarna stort värde över lång tid, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

 

Kulturkvarteret blir en byggnad på 14.000 kvm fördelat på sex våningar. I huset kommer det bland annat byggas ett nytt stadsbibliotek, en aula, en kulturskola med till exempel annat dans- och musiksalar I entréplanet kommer en stor multiscen att rymmas med en flexibel scen och skjutbara läktare för till exempel repetitioner, konserter och föreläsningar.

 

Byggnaden kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. Projektet kommer också genomföras med många digitala verktyg så som Virtual Reality och helt digitala byggritningar. Parterna ska tillsammans även utveckla en digital förvaltningsmodell för kvarteret.

 

Kulturkvarteret har ritats av Wingårdhs arkitekter.

 

Byggstart sker under hösten 2018 och projektet beräknas vara färdigställt under våren 2021. Ordern registreras det tredje kvartalet 2018 i affärsområde NCC Building.

fredag, 17 augusti 2018 15:16

Peab blev kursvinnare

alt
Jesper Göransson, vd för Peab.

 

För årets första sex månader ökade Peab ordrstocken rejält till 47.453 Mkr (39.470). Under perioden steg nettoomsättning till 24.943 Mkr (23.896). Nettoomsättningen ökade i alla länder, Sverige, Norge och Finland, som bolaget verkar i. Rörelseresultat steg till 967 Mkr (951) med ett resultat före skatt om 929 Mkr (928). Det innebar att rörelsemarginalen sjönk till 3,9 procent (4,0).

 

I balansen minskade kassaflödet före finansiering till –1.094 Mkr (683) med en nettoskuld som steg till 3.592 Mkr (2.707). Det innebar att soliditeten blev nära oförändrad med 29,2 procent (29,3).

 

Större projekt som kom in under andra kvartalet var kontorsprojektet Platinan och anläggningsprojektet Olskroken.

 

Under perioden minskade antalet sålda bostäder till 1.184 (2.734). Antalet bostäder i produktion steg till 6.020 (5.169) i Sverige, Norge och Finland. Peab ser i en prognos att försämringen på bostadsmarknaden kompenseras med bättre orderingång för hus- och anläggningsmarknaden.

 

Peab räknar fortsättningsvis med att lämna en utdelning om 50 procent på vinsten.

 

I rapporten säger vd Jesper Göransson:

– Vårt utgångsläge är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj samt en stark finansiell ställning. Marknadssituationen är fortsatt positiv med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör också att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra.

 

Under dagen blev Peab en kursvinnare med en uppgång om nära 8,5 procent till 76,30 kr som senast betalt. SF

Sida 1 av 761