20 maj 2018

Redaktionen

fredag, 18 maj 2018 15:40

Stena planerar 120 bostäder i Malmö

alt
Under de närmsta åren vill Stena Fastigheter, som i dag förvaltar drygt 900 lägenheter i Bellevuegården, stärka och utveckla området genom att bland annat bygga 120 nya bostäder.

 

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö stad har beslutat att anta detaljplanen för fastigheten Hålsjön 2 och Svansjön 4 i Bellevuegården i stadsdelen Hyllie i sydvästra Malmö.

 

– Vi är glada att detaljplanen antagits. Beslutet innebär att Stena Fastigheter kan fortsätta det planerade arbetet att utveckla Bellevuegården, säger Unni Sollbe, vd Stena Fastigheter Malmö.

 

Under de närmsta åren vill Stena Fastigheter, som i dag förvaltar drygt 900 lägenheter i Bellevuegården, stärka och utveckla området genom att bland annat bygga 120 nya bostäder. Planen är att bygga fyra bostadshus med 4-6 våningar i kvarterets ytterkanter.

 

– Malmö växer och behovet av bostäder är stort. Som en av stadens största fastighetsägare arbetar vi långsiktigt och vi vill stärka de städer vi verkar i, säger Unni Sollbe.

fredag, 18 maj 2018 15:36

Fastator visade vinst om 6,7 Mkr

alt
Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 

Investmentbolaget Fastator redovisade en sänkt kvartalsvinst efter skatt till 6,7 Mkr (20,5), motsvarande 0,44 kr (1,47) per aktie. Minskningen förklarades framförallt av lägre värdeförändringar i bolagets underliggande innehav.

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -5,8 Mkr (121,6) och koncernenslikvida medel var vid periodens slut 28,2 Mkr (35,9). De räntebärande skulderna ökade till 250,0 Mkr (244,8).

 

Det egna kapitalet ökade till 587,9 Mkr (581,5 vid årsskiftet), motsvarande en soliditet om 67,1 procent (67,0). Substansvärdet beräknades till 586,4 Mkr (580,0) motsvarande 41,83 kr (41,37) per aktie.

 

– På samma sätt som Fastator tidigt började med investeringar i samhällsfastigheter, fortsätter vi kontinuerligt att utvärdera var nästa fastighetssegment med stor tillväxtpotential finns. Vår ambition är att återigen investera tidigt inom detta segment och fortsätta skapa värden för våra aktieägare. Affärer är bra, men bra affärer är bättre. Vilken av de stjärnor vi ser på horisonten som lyser starkast i våra utvärderingar kommer att visa sig under året, säger vd Joachim Kuylenstierna.

 

Efter periodens utgång har Fastators innehavsbolag Offentliga Hus meddelat att bolaget väntas redovisa positiva värdeförändringar under det andra kvartalet med 350 Mkr. Detta innebär en positiv resultateffekt om 175 Mkr i Fastators resultat för årets andra kvartal.

 

Dessutom har Fastators styrelse beslutat om en ny utdelningspolicy, vilken innebär att bolaget ska dela ut 50 procent av kassagenererade vinst från år 2020. Tidigare har policyn varit att samtliga vinstmedel ska återinföras i verksamheten. LE

fredag, 18 maj 2018 15:30

Pildammsvägen, ny stadsgata i Malmö

alt
Illustration över planområdet i kvarteret Priorn.

 

Som en del i utvecklingen kring Triangelstationen byggs ett åtta våningar högt bostadshus och en förskola i kvarteret Priorn, samtidigt som omvandlingen av Pildammsvägen börjar. På torsdagen antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen.

 

De nya bostadshusen och det redan påbörjade kontorshuset vid Konsthallstorget kommer att bidra till omvandlingen av Pildammsvägens karaktär, från hetsig infartsled till en lugnare stadshuvudgata med cykelväg längs båda sidor.

 

Tryggheten, tillgängligheten och framkomligheten kommer att öka i området för både cyklister och fotgängare i och med nya gång- och cykelstråk. Strax söder om bostadskvarteret anläggs en gångväg som kopplar ihop Pildammsparken med den lilla parken Källängen på Rådmansvången. Norr om kvarteret kommer det långa cykelstråket passera, som sträcker sig hela vägen från Hyllie via Kroksbäckparken, Stadion och Pildammsparken tvärs över Pildammsvägen och vidare mot Triangeln.

 

I detaljplanen ryms förutom cirka 90 bostäder en efterlängtad förskola med plats för omkring 100 barn, väl skyddad mellan bostadshusen. En hög grönytefaktor ska uppnås i kvarteret, vilket innebär att det kommer upplevas som en mycket grön och lummig miljö. Idag är området en markparkering.

 

– Det är kul att Citytunneln och tågtrafiken ger näring åt byggandet också vid Triangeln. Nu fyller vi en av de sista ödetomterna i centrum och skapar en tät grön stadsboulevard av Pildammsvägen som blir en attraktiv länk mellan Davidshall, Rådmansvången, universitetssjukhuset och Pildammarna, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande.

 

– Kvarteret Priorn är ett bra exempel på hur förtätningen gör Malmö finare och mer levande när en parkering omvandlas till förskola, arbetsplatser och gröna gårdar, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

alt
Skanska ska bygga om K1 Knightsbridge, en kommersiell fastighet i London bygga om K1 Knightsbridge, en kommersiell fastighet i London. till avancerade butiks- och kontorslokaler, 35 bostäder och en ny restaurang på taket.

 

Skanska har tecknat avtal med The Olayan Group om att bygga K1 Knightsbridge, en kommersiell fastighet i London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 141 M, cirka 1,6 Mdr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2018.

 

Det 31.600 kvm stora projektet i Royal Borough of Kensington and Chelsea kommer att skapa moderna, avancerade butiks- och kontorslokaler, 35 bostäder och en ny restaurang på taket. Att bibehålla byggnadens historiska fasader är en del av projektet; att modernisera byggnaden samtidigt som kvarterets arkitektoniska karaktär bevaras.

 

En annan viktig del av projektet är att bygga en ny entré utan trappsteg till Knightsbridges tunnelbanestation. Chelsfield är projektutvecklare åt Olayan Group.

Projektet inleddes i april 2018 och ska vara färdigställt i slutet av 2020.

alt
Datschas nordiska försäljningschef Anna Ferreira Gomes, som enda representant från PropTech branschen, har kvalat in på den prestigefyllda listan.

 

Den svenska chefsorganisationen Ledarna har för 12:e året i rad listat landets 75 främsta unga kvinnliga chefer. Datscha är stolta över att Datschas nordiska försäljningschef Anna Ferreira Gomes, som enda representant från PropTech branschen, har kvalat in på den prestigefyllda listan.

 

– Vi är glada och stolta över att Anna Ferreira Gomes finns med på listan över landets 75 främsta kvinnliga chefer. Det är dock inte förvånande då Anna personifierar det moderna ledarskapet. Hon är en riktigt bra förebild för alla som har en ledande position och vi är mycket stolta över att ha Anna som kollega, säger Jacob Philipson, vd för Datscha i en kommentar.

 

– Jag är mycket hedrad över att åter igen komma med på en så prestigefull lista och jag vill verkligen tacka min arbetsgivare Datscha. Det krävs en bra arbetsgivare med rätt inställning och värderingar för att kunna utvecklas till en bra ledare. Dessutom har jag förmånen att få jobba med fantastiska medarbetare och kollegor, säger Anna Ferreira Gomes.

 

För 12:e året rad rankar chefsorganisationen Ledarna landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner. Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

 

Med Framtidens kvinnliga ledare vill Ledarna lyfta fram inspiratörer och goda exempel – kort sagt moderna ledare. De 75 kvinnorna på listan är goda förebilder för alla som har en ledande position

 

Kriterier Framtidens kvinnliga ledare (FKL) 2018

Kvinnorna på Ledarnas rankinglista är mellan 20-35 år gamla och arbetar som chef eller ledare. De bedöms för sina prestationer under år 2017 och tidigare enligt kriterierna:

 

Kompetens

Uppvisar ett transparent och inkluderande ledarskap som främjar resultat genom utveckling av medarbetares potential. Hanterat betydande ledarskapsutmaningar på ett framgångsrikt sätt.

 

Resultat

Har ansvar och makt att utveckla och leda en verksamhet eller driver en angelägen samhällsförändring. Till exempel är chef över ett visst antal anställda, har ekonomiskt ansvar, verksamhetsansvar eller har uppvisat framstående resultat. Här bedöms också uppdragets komplexitet och graden av nytänkande.

Anna Ferriera Gomes Head of Sales Nordic.

torsdag, 17 maj 2018 17:02

Lansa bygger i egen regi

alt
Claes Malmkvist, vd för Lansa Fastigheter.


När flera fastighetsbolag ställer sig på bromsen väljer Lansa Fastigheter en annan väg. Bolaget påbörjar inom kort sin första egenutvecklade produktion. Detta sker i Örebro med inflyttning hösten 2019.
    

– Vi kommer att bygga 63 fina lägenheter i området Adolfsberg – ett av Örebros allra bästa lägen och där vi redan äger attaktiva bostäder. Vi är en långsiktig aktör och med vår stabila ägarkrets i ryggen ser vi nu att nya tillfällen dyker upp, både när det gäller markförvärv, nyproduktion och etablerade fastigheter, säger Claes Malmkvist, vd för Lansa.
    

– Men vi nöjer oss inte med satsningen i Örebro. Med en stark ägargrupp i ryggen söker vi efter ytterligare mark på expansiva orter för att bygga i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners, fortsätter han.
    

Det aktuella projektet omfattar två huskroppar med lägenheter av hög standard. Inflyttning är planerad till hösten 2019. Sedan tidigare äger Lansa 72 lägenheter i Adolfsberg.
    

Lansa ägs av sex bolag inom Länsförsäkringsgruppen. Affärsidén går ut på att bygga upp ett bestånd av hyresfastigheter på expansiva orter runt om i Sverige. Bolaget har sedan etableringen för två år sedan förvärvat i första hand nyproducerade fastigheter i bland annat Örebro, Karlstad, Umeå, Linköping och Upplands-Bro.

torsdag, 17 maj 2018 12:22

Peab hyr ut till Actic i Ulriksdal

alt
Om två år ska detta hus med åtta våningar parkeringar, och tre våningar kontor och gym stå klart i Ulriksdal.  Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.


Peab Fastighetsutveckling och träningskedjan Actic har tecknat hyresavtal om cirka 2.600 kvm i ny fastighet i Ulriksdal, Solna. Actic flyttar sitt huvudkontor och öppnar ett gym i en fastighet som präglas av innovativ arkitektur. Fastigheten, som har ritats av Roger Spetz från Scheiwiller Svensson Arkitektkontor, beräknas stå färdig sommaren 2020.
    

– Vi är glada att Actic flyttar sitt huvudkontor till Ulriksdal och etablerar sin verksamhet här. Det ger både kringliggande företag och boende bra träningsmöjligheter i ett snabbt växande område, säger Fredrik Pettersson, regionchef Peab Fastighetsutveckling.
    

Fastigheten omfattar elva våningar och den innovativa arkitekturen och gestaltningen speglar dess funktioner. De tre översta våningsplanen med kontor och gym ger intrycket av att sväva ovanpå parkeringshusets åtta våningar med 475 parkeringsplatser.
    

Angränsande till Nationalstadsparken i norra Stockholm fortsätter Ulriksdal att växa och utvecklas till en urban stadsdel. I området beräknas cirka 11.000 arbetsplatser stå klara inom de närmaste åren. Här bygger Peab sex kontorshus med totalt cirka 60.000 kvm kontor.
    

Exempelvis är ett nytt kontor för Peabs verksamheter i Stockholm på 12.500 kvm under uppförande.
    

Inom kort påbörjas också byggnationen av kontorsfastigheten The Gardens, en elva våningar hög fastighet om totalt 16.000 kvm flexibla kontor med gemensam takterrass och conciergeservice.
    

I Ulriksdal har Peab också byggt 500 bostäder och totalt beräknas 2.000 bostäder stå klara de närmaste åren.

alt
204 lägenheter i Slättös projekt Fullriggaren i Karlstad ingår i bolagets stora försäljning ur fonden Slättö IV. Just dessa lägenheter förvärvas av Lansa, ägt av ett antal länsbolag inom Länsföräkringar.


Slättö har avtalat om försäljning av fastigheter till ett underliggande värde om 1.592 Mkr. Fastigheterna ligger i dag i inom fonden Slättö IV och de säljs i två transaktioner till Trenum, ägt av Balder och Tredje AP-fonden respektive Lansa, ägt av ett antal länsbolag inom Länsförsäkringar. Pangea Property Partners och Wistrand har varit rådgivare i transaktionerna.
    

Portföljen utgörs av knappt 670 bostäder uppförda som hyresrätter. Fastigheterna är belägna i Täby, Lidingö, Västerås, Karlstad samt i Umeå. Tillträden sker löpande under innevarande år.
    

I ett samtal med Fastighetsaktien säger Claes Malmkvist, vd för Lansa, att deras del i affären omfattar 295 lägenheter, varav 204 i Karlstad och 91 i Umeå. Förvärven innebär att bolaget kompletterar sintt innehav på dessa orter.
    

Totalt sett äger Lansa för närvarande cirka 1.000 lägenheter och inom kort kommer bolaget att starta sitt första bostadsprojekt i egen regi.
    

– Slättö har varit värdeskapande i processen att utveckla och förädla projekten och vi är mycket nöjda med affärerna. Vi fördjupar den redan etablerade relationen med Lansa och utvecklar en ny relation med Trenum, säger Henrik Nordlöf, vice vd i Slättö.
    

Slättös fjärde fond omfattade före försäljningarna sammantaget knappt 1.600 lägenheter varav ett antal redan är inflyttade och resterande är under slutskedet av sitt färdigställande. Merparten av portföljen utgörs av hyresrätter, ett fåtal projekt har upplåtits till bostadsrättsföreningar. Man har närvaro i flera kommuner runt Stockholm samt i Västerås, Örebro, Karlstad och Umeå.

torsdag, 17 maj 2018 12:19

Balder bygger i Björkekärr

alt
Balder kompletterar området Smöslottsparken i Göteborg med ytterligare 600 bostäder.


Den 15 maj startade bygget för området Smörslottsparken i Björkekärr i Göteborg. Närmare 600 nyproducerade bostäder kommer att byggas med första preliminära inflyttning sommaren 2020. Det nya området kommer tillsammans med de befintliga hyresbostäderna på Smörslottsgatan att bilda Smörslottsparken.
    

Det första projektet – Smörslottet – kommer bli 9-10 våningar med 88 lägenheter och byggs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver. Projektet innefattar även en ny förskola med sex avdelningar och tillhörande garage under mark. Hela satsningen ingår i BoStad2021 och kommer att innefatta nya gröna innegårdar, omväxlande fasader och varierande hushöjder.
  

– Vi kommer att rusta upp de befintliga innegårdarna inom området. Även nya grönområden kommer att tillkomma, vilket tillsammans med miljöcertifierade hus bidrar till ett boendeområde att trivas och mår bra i, säger Erik Lavehall, Affärs- och projektutvecklare på Balder.
    

De drygt 500 hyresbostäder som finns på Smörslottsgatan förvaltas av Balder och rustas upp interiört såväl som exteriört. Hyresbostäderna bildar tillsammans med Smörslottet den första delen i Smörslottsparken.

torsdag, 17 maj 2018 12:16

Diös avtalar med Koneo i Sundsvall

alt
Diös fastighet Metropol i Sundsvall.


I början av oktober flyttar IT- och dokumentlösningsföretaget Koneo in i nya moderna och attraktiva lokaler i företagshuset Metropol i Sundsvall. Fastighetsägare är Diös som just nu utvecklar det nya kontoret till att bli en attraktiv arbetsplats med kreativa ytor, ljusa färger och optimerad planlösning.
    

Företagshuset Metropol i Sundsvall ligger mitt i det expansiva Campusområdet på Universitetsallén i direkt anslutning till Mittuniversitetet, Huset är byggt 1986 och har därför en modern och flexibel planlösning. Interiört genomgick huset en stor förvandling våren 2002 och Diös fortsätter utvecklingen av huset med ytterligare modernisering.
    

I Metropol finns ett 60-tal olika företag från nystartade enmansföretag till stora internationella koncerner. Här har också Diös Sundsvall sitt kontor.
    

– Vi ser fram emot att få hälsa Koneo välkommen till Metropol. Utvecklingen av huset med båda nya företagsetableringar och en attraktivare miljö känns såklart jättebra. Närheten till universitet skapar också förutsättningar för spännande samarbeten framöver säger Jenny Svensson, förvaltare, Diös Sundsvall.

Sida 1 av 729