19 november 2019

Redaktionen

tisdag, 19 november 2019 17:27

Minus 427 Mkr för resultatet i SSM Holding

 

Från och med årsskiftet 2019/2020 är Mattias Lundgren permanent vd och koncernchef för SSM. 

För årets tre första kvartal gjorde SSM Holding en förlust om 427 Mkr efter skatt. Under perioden föll nettoomsättning i egen regi kraftigt till 176,2 Mkr (594,2).

 

Rörelseresultatet rensat för omvärderingar, samt andra poster av engångskaraktär, var -41,2 Mkr (85,4), och inklusive angivna poster sjönk rörelseresultatet kraftigt till -416,5 Mkr (85,4). Kassaflödet från löpande verksamhet minskade stort till -97,4 Mkr (175,2).

Under perioden sjönk antalet sålda bostäder i pågående produktion till 434 (889) och då hade endast 13 bostäder (15) resultatavräknats under perioden.

I balansen minskade de totala tillgångarna till 931,5 Mkr (1.402,6). De långfristiga skulderna reducerades till 41,0 Mkr (524,9), medan de kortfristiga skulderna ökade till 550,9 Mkr (64,6).

 

Det innebar att det egna kapitalet minskade stort till 339,6 Mkr (813,1), vilket sin tur medförde att soliditeten minskade till 38,5 procent (58) och till en usel räntetäckningsgrad om -43,6 gånger (0,2).

 

I en kommentar till rapporten säger vd Mattias Lundgren:
– SSM kommer under de närmaste åren fokusera på att utveckla hyresrätter med enstaka inslag av bostadsrätter. Positiva kassaflöden kommer att prioriteras i syfte att skapa stabilitet och minska bolagets nettoskuld. I praktiken innebär det en prioritering av hyresrättsprojekt via forward-funding. Förändringarna följer av en omfattande översyn som genomförts under Q3 2019. Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen samt hyresrättsprojektet Täby Turf är de projekt som i närtid kommer att bidra med positiva kassaflöden allt eftersom projekten färdigställs under perioden Q3 2019 till Q4 2021.

 

– Bolaget utvärderar idag flera alternativ för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt stabil finansiering, där såväl ökning av eget kapital som refinansiering av lån diskuteras. Det är bolagets bedömning att en refinansieringslösning kommer att vara på plats i tid för att lösa de lån som förfaller under 2020.

I en kommentar kan sägas att SSM har en mycket stor och intressant projektportfölj om totalt 4.518 bostäder som är under utveckling, varav 440 bostadsrätter och 178 hyresrätter har produktionsstartats. Av de 4.518 bostäderna har endast 109 bostäder erhållit detaljplan. Flera större projekt är på samråd som Elverket i Nacka om 486 bostäder och framförallt Tellus Towers med hela 1.234 bostäder är på tidigt samråd. Nu tror jag att inte Tellus Towers kommer att få en produktionsstart redan år 2022 som SSM anger i rapporten. Nu måste SSM satsa mer på hyresrätter eftersom kreditmarknaden innebär fortfarande utmaningar, såväl för bostadsköpare som behöver finansiera sina bostadsköp, som för byggherrar som behöver projektfinansiering för att hantera långa och kostsamma planprocesser. Nu måste SSM sälja projekt och/eller finna nya partners, för att stärka det svaga egna kapitalet om 340 Mkr. SF

 
Rekryteringen av Li Cederwall Frizzo (bilden) innebär att hon blir ny affärsutvecklingschef inom Einar Mattsson projekt AB. Hon kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Li Cederwall Frizzo kommer närmast från Heimstaden där hon haft rollen som affärsutvecklingschef inom Heimstaden Projektutveckling AB.  

– Li har en bred erfarenhet från den här delen av branschen och med henne som chef för affärsutvecklingsteamet får vi in en viktig kugge för att kunna förvärva långsiktigt kvalitativa och lönsamma projekt, säger Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB

– Storstockholm behöver fortsatt nya bostäder som också tillför positiva värden till en plats, precis så som Einar Mattsson utvecklar sina bostäder. Så jag ser verkligen fram emot att få börja bidra med nya projekt till projektportföljen, säger Li Cederwall Frizzo, tillträdande affärsutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt AB.

 

Utöver sina erfarenheter från Heimstaden har Li Cederwall Frizzo en bred erfarenhet från branschen. Hon har bland annat arbetat på Ikano som analyschef och  eftermarknadschef, men även på SMÅA som arbetschef och affärsutvecklare. Hon har en masterexamen i ekonomi och handelsrätt från Uppsala Universitet.


 

Smyrnakyrkan på Haga kyrkogata 2 i Göteborg är den näst största församlingen inom den svenska pingströrelsen med omkring  3.500 medlemmar.


Smyrnaförsamlingen avser bygga en ny kyrka i Frihamnen i Göteborg, därför har församlingen nu avyttrat sina befintliga kyrkolokaler och bostäder i två fastigheter i Haga/Vasastan till det lokala fastighets- och utvecklingsbolaget Husvärden. CBRE har varit Smyrnaförsamlingens rådgivare i affären.

Försäljningsprocessen inleddes i mitten av 2017 men har dragit ut på tiden då det i början av 2018 uppkom osäkerheter kring omtaget av detaljplanen för Frihamnen.

– Det är alltid extra roligt att få arbeta med och avsluta affärer med så unika objekt som Smyrnakyrkan, som ytterst sällan kommer ut på marknaden, säger Pernilla Gustafsson, Associate Director, Capital Markets. Pernilla har varit med och drivit försäljningsprojektet från start.

Pernilla Gustafsson fortsätter:
– Läget för de fastigheter som sålts är enastående, precis i anslutning till Västlänkens station Haga. Vi tycker att det är mycket positivt att Husvärden förvärvar de här unika fastigheterna. Husvärden, med Lennart Larsson i spetsen, har gjort ett gediget utvecklingsarbete i Krokslätts Fabriker där de kombinerat nytt samtidigt som de bevarat äldre arv. Det ska bli spännande att följa deras resa även för dessa fastigheter.

Lisen Heijbel, Head of Capital Markets, kommenterar:
– Efterfrågan på fastigheter i bra lägen är fortsatt rekordstark. Hittills under 2019 har vi förmedlat innerstadsfastigheter till ett värde överstigande 3 miljarder.

Smyrnaförsamlingens förhoppning är att de ska ha en ny kyrka på plats i Frihamnen under slutet av år 2022, vilket kan passa extra bra då församlingen just det året firar sitt 100-års jubileum.


tisdag, 19 november 2019 13:03

Ottofamiljen köper del av Ruby Hotels

 

Ruby Hotels öppnar sitt första nordiska hotell med 142 rum i centrala Helsingfors under våren 2021. Hotellet byggs i en 1800-tals fastighet där bland annat den finske nationalpoeten Johan Ludvig Runeberg har bott. Ruby Hotels satsar på sitt koncept Lean Luxury.

 


Den inflytelserika, Hamburgbaserade Ottofamiljen har köpt 25 procent av hotellgruppen Ruby Hotels, med huvudkontor i München. Uppköpet sker i samband med en kapitalökning.

 

Ruby Hotels grundades 2013 och består av sju hotell, med ytterligare tio under uppbyggnad – bland annat gruppens första nordiska hotell som öppnar i centrala Helsingfors 2021. Alla hotell har samma så kallade koncept med Lean Luxury där överflödiga aspekter tas bort för att Ruby ska kunna erbjuda ett perfekt läge, möbler av hög kvalitet och en vacker design till ett överkomligt pris.


– ECE Group är redan idag bland de tre största hotellutvecklarna i Tyskland, Österrike och Schweiz. Genom att kombinera Ruby Hotels erfarenhet av att driva hotell och våra kompetenser inom utveckling, är vi i en fantastisk position att stärka våra hotellinvesteringar ytterligare, säger Alexander Otto, direktör på ECE, som ägs av Ottofamiljen.


ECE driver 195 shoppingcentrum i elva länder och förvaltar 3.100 hotellrum, fler än 2.900 lägenheter och ett omfattande antal lagerfastigheter..


– Det här partnerskapet ger Ruby Hotels tillgång till ECE Groups utvecklingsexpertis och paneuropeiska nätverk. Med utgångspunkt i ett flexibelt koncept för rumsinredning och byggnadsdesign ser vi stora möjligheter för att expandera eller utveckla detaljhandelsområden i innerstadsområden, säger Michael Struck, direktör på Ruby Hotels.


Exempelvis har ECE lyckats säkra Ruby Hotels som hyresgäst av ett tidigare kontor i shoppingcentrumet Kö Galerie Düsseldorf. ECE planerar också ett konferenshotell och ett long stay-koncept för Marriott-gruppen i Hamburgs HafenCity-område.


tisdag, 19 november 2019 12:47

Nyfosa köper 16 fastigheter för 654 Mkr

 

Stina Lindh Hök, operativ chef för Nyfosa.

 

 

Nyfosa har under det fjärde kvartalet förvärvat fastigheter till ett totalt värde om 654 Mkr i fyra separata affärer. Totalt har bolaget förvärvat 16 fastigheter belägna runt om i Sverige med tyngdpunkt på Södertälje och Malmö. Den totala ytan är 100.257 kvm med ett sammanlagt hyresvärde om 67,8 Mkr. Den genomsnittliga kontraktslängden är cirka fyra år.

Nyfosa har genom två separata transaktioner förvärvat fyra kommersiella fastigheter till ett totalt värde om 322 Mkr som är belägna i Södertälje, Halmstad, Varberg och Falkenberg har en total yta om cirka 13.552 kvm med ett årligt hyresvärde om 24,1 Mkr. De största hyresgästerna utgörs av HSB, Bravida, Besikta Bilprovning i Sverige AB och AB Svensk Bilprovning, Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,4 år. Uthyrningsgraden uppgår till 96 procent. Ekonomiskt tillträde för fastigheten i Södertälje är den 1 december 2019 och för resterande fastigheter den 15 november 2019. Förvärven finansieras genom egen kassa, utnyttjande av befintlig kreditfacilitet samt upptagande av ny kredit.

I tillägg till ovanstående förvärv, har Nyfosa genomfört två ytterligare förvärv under kvartalet. Bolaget har förvärvat dels 2 fastigheter i Malmö till ett värde om 118 Mkr, dels 10 fastigheter från Nyfosas joint venture Söderport Holding AB (”Söderport”) till ett värde om 214 Mkr. Fastigheterna som förvärvats från Söderport är belägna i Filipstad, Kumla, Kungsör, Oskarshamn, Piteå och Sandviken.

– Vi fortsätter att förvärva fastigheter i ett högt tempo och är ett bra kliv på vägen mot vårt tillväxtmål. Det fjärde kvartalets förvärv speglar vår strategi väl med spridning gällande både geografi och segment. Det är fastigheter i en mix av attraktiva lägen, långa kontrakt och starka hyresgäster vilket ger stabilitet och en bra avkastning, säger Stina Lindh Hök, operativ chef för Nyfosa.

 
Rekryteringen av Johanna Ode (bilden) innebär att hon från den 1 mars 2020 blir ny bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare med fokus på att utveckla Riksbyggens kvalitetskrav i förhållande till nya byggregler. Johanna Ode kommer närmast från arbetet som kanslichef i Kommittén för modernare byggregler.

– Jag ser oerhört mycket fram emot att få lära känna Riksbyggens verksamhet och medarbetare. Riksbyggens affärsmässiga grund i kombination med tydlig värderingsstyrning och stark hållbarhetsprofil lockar. I denna dubbla roll får jag chansen att nyttja bredden i min erfarenhet och samtidigt lära nytt, det känns väldigt spännande, säger Johanna Ode.

Idag arbetar Johanna Ode som kanslichef i Kommittén för modernare byggregler. Kommittén ser på regeringens uppdrag över byggreglerna och kontrollen av byggandet och presenterar sina förslag i december.

Tidigare har hon bland annat varit internationellt ansvarig på Sveriges Allmännytta och ordförande för Housing Europes bygg- och energikommitté. Hon har också erfarenhet från Regeringskansliet, Naturvårdsverket samt kommunal verksamhet och är i grunden utbildad statsvetare.

– Det ska bli spännande att utveckla de krav vi ska ställa på Riksbyggens bostäder, utöver lagkraven. Eftersom utgångspunkten för Riksbyggens verksamhet är att utveckla bostäder och boendemiljöer med stark hållbarhetsprofil är det angeläget att också vara drivande i att säkerställa företagets intressen både nationellt och i EU, säger Johanna Ode.

 
Vasakronan har anställt Mattias Svensson (bilden) som affärsområdeschef kontor i region Malmö. Han har en gedigen fastighetsbakgrund och han har jobbat både med förvaltning, projekt- och affärsutveckling hos bolag som Wihlborgs, Profi och Newsec. Mattias Svensson kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef för kommersiella lokaler inom MKB.

Som affärsområdeschef kontor får Mattias Svensson ansvaret för att leda och utveckla Vasakronans affär inom segmentet kontor i Malmö. Han tillträder sin nya tjänst den 4 februari 2020 och han efterträder då Ivana Stankovic som nyligen tillträdde tjänsten som regionchef hos Svenska Hus.

 

Leveriet i Sickla i Stockholm. Fotograf: Atrium Ljungberg

 

 


Ett år efter lansering öppnar nu Leveriet, som ett nytt innovativt paketombud, på ytterligare två platser i Sverige. Inför Black Friday slås dörrarna upp i Gränbystaden i Uppsala och i början av nästa år öppnar Leveriet ytterligare en enhet i Farsta Centrum. Bakom satsningen står Atrium Ljungberg. Med Leveriet integrerar Atrium Ljungberg e-handeln i fysiska miljöer och ökar därmed servicegraden och kundupplevelsen på sina platser.

I november förra året lanserades Leveriet som ett helt nytt koncept för paketutlämning. Först ut var Sickla i Stockholm och därefter Mobilia i Malmö.

– Leveriet i Sickla och Mobilia är två piloter som har visat på mycket hög kundnöjdhet. Vi ser att det tillför något bra till våra platser och därför är det naturligt att nu öppna på flera ställen, säger Mattias Celinder, affärsområdeschef på Atrium Ljungberg.

Den 27 november öppnar Leveriet i Gränbystaden i Uppsala och i början av nästa år slår dörrarna upp i Farsta Centrum.  Det innovativa paketombudet erbjuder hög service, generösa öppettider och tilläggstjänster som provrum, paketinslagning och återvinning av otympligt emballage. Ambitionen är att göra e-handelns slutdestination till en positiv och serviceinriktad plats.

– Med Leveriet vill vi vara med och driva utvecklingen där e-handeln och den fysiska handeln integreras. Det ger oss också möjlighet att testa och utveckla helt nya tjänster, fortsätter Mattias Celinder.

Leveriet fungerar även som en logistikhubb för e-handlare och andra aktörer som behöver ett så kallat utskjutet lager. På Leveriet erbjuds även e-handelsaktörer att visa upp sina produkter i en fysisk miljö, med möjlighet att skapa personlig kontakt med sina kunder.

Leveriet samlar flera transportbolag under ett och samma tak. I dagsläget har Leveriet samarbete med Postnord, DB Schenker, DHL, UPS, Bring och Best Transport.

 

Martin & Servera har valt att upphandla tomtmark på egen hand Herstadberg i Norrköping, och sedan gått ut på marknaden och frågat efter det bästa erbjudandet och samtidigt överlåtit marken till projektutvecklaren som blev Wilfast och NRP. Martin & Serveras nya lager om 30.000 kvm ska stå färdigt för inflyttning i slutet av 2021.

 

 

 

Wilfast har tillsammans med Ness, Risan & Partners (NRP), fått i uppdrag av Martin & Servera att bygga och förvalta ett nytt lager på drygt 30.000 kvm i Herstadberg i Norrköping.

– Martin & Servera har valt att upphandla tomtmark på egen hand, och sedan gått ut på marknaden och frågat efter det bästa erbjudandet och samtidigt överlåtit marken till projektutvecklaren. På så sätt får de en modern och skräddarsydd logistikfastighet till förmånliga hyresvillkor, säger Nils Rydh, projektansvarig på Wilfast.

Wilfast arbetar främst med utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter inom lager, logistik, industri samt handel och är i de flesta projekt även medinvesterare i fastigheterna. Totalt förvaltar bolaget idag cirka 1,2 miljoner kvm  lokalyta med ett fastighetsvärde på över 10 Mdr kr.

– Projektet i Norrköping innebär att Wilfast har huvudansvaret tillsammans med Byggstatistik i Örebro och TAB för projekteringen och byggnationen av fastigheten som blir det fjärde lagret i Martin & Serveras nya moderniserade lagerstruktur. Genom att hyresgästen redan från början ingår som en aktiv part i projektgruppen skapar vi förutsättningar för en såväl rationell som funktionell fastighet med hög standard som vi ser fram emot att förvalta under många år, säger Nils Rydh.

Wilfast har en lång relation med Martin & Servera och har tidigare förvaltat deras tidigare lager i Halmstad, Umeå och Västerås. För närvarande förvaltar Wilfast bolagets nya lager i Enköping, som byggdes 2016, och som också är ett av fyra nya lager för Martin & Serveras verksamhet i Sverige.

– Vi är vi väldigt glada och stolta över att ha fått förtroendet att driva hela det här byggprojektet. Att vi redan har en relation med Martin & Servera och en god förståelse för deras verksamhet är naturligtvis en fördel för att kunna driva projektet rationellt och effektivt. Men avgörande för att vi fått uppdraget har varit att vi är ett bra team med olika kompetenser som tillsammans kunnat erbjuda en attraktiv totallösning, säger Nils Rydh.


Stefan Bergström Hedmark
, vd för Martin & Servera Logistik AB säger:

– Det har varit väldigt viktigt för oss att bygga i just Norrköping – dels för att det är ett bra logistiskt läge, men också för att vi vill behålla och bygga vidare på all den kompetens som finns hos medarbetarna i vårt nuvarande lager i Norrköping.

 

Han fortsätter:.
– Vi har sedan tidigare en god relation med Wilfast som förvaltare, så vi vet att de förstår vår, faktiskt ganska komplexa, verksamhet. Vi ställer krav på lyhördhet och engagemang genom både byggprojekt och förvaltning, något som Wilfast levererar.

Martin & Serveras nya lager i Norrköping beräknas stå färdigt för inflyttning i slutet av 2021.

måndag, 18 november 2019 17:02

Trenum köper i Kungälv för 375 Mkr

 

Det är fastigheterna Magasinet 1 och 2, på Stationsgatan 3-5, i Ytterby, Kungälv som Trenum förvärvar av KAB Fastigheter AB.

 KAB Fastigheter säljer för ett underliggande värde om 375 Mkr fastigheterna Magasinet 1 och 2 i Ytterby. Kungälv, till Trenum som ägs av Balder och Tredje AP-fonden.


Byggnaderna färdigställdes 2015 och inrymmer totalt cirka 9.500 kvm, primärt fördelat på ett äldreboende där Attendo står som operatör, en vårdcentral som drivs av Praktikertjänst, samt 55 hyresrättslägenheter.

– Det är med blandade känslor vi avyttrar dessa fantastiskt fina fastigheter som vi är stolta över att vi varit med och byggt, säger Johan Andersson, koncernchef för KAB Fastigheter AB. Det känns däremot rätt för oss att i detta läge fokusera på vår kärnmarknad i Göteborg och istället lämnar över stafettpinnen till Trenum som vi tror är en bra och långsiktig ägare till fastigheterna. Tillträdet sker den 2 december 2019.

KAB Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsbolag i tredje generationen. Koncernen äger och förvaltar cirka 1.500 lägenheter om cirka 95.000 kvm och cirka 70.000 kvm lokaler i bland annat Göteborg, Skövde och Strömstad. Koncernen äger även skogsbolaget Jakobsrud AB samt Fastighets AB Drömstan i Lidköping.

Trenum som ägs av Balder och Tredje AP-fonden hade år 2018 en omsättning om 261,3 Mkr (226,9) med ett resultat om 328,8 Mkr (593,9). Anläggningstillgångarna hade ett värde om cirka 6,4 Mdr kr (4,3).

Sida 1 av 978