24 juli 2019

Redaktionen

 

Lågan i centrala Växjö präglas av modern arkitektur och består av 84 välplanerade hyreslägenheter i två huskroppar.

 Lansa Fastigheter fortsätter att expandera. Med det nya bostadsprojektet Lågan i Växjö passerar bolagets totala projektportfölj 1 Mdr kr. Uppförandet av 84 hyreslägenheter i Växjö påbörjas omgående med planerad inflyttning sommaren 2021. Lansas totala fastighetsbestånd uppgår till cirka 2,7 Mdr kr.

 

Hyreslägenheter med hög kvalitet och bra läge på expansiva orter har varit ett signum för Lansa Fastigheter sedan bolaget etablerades för drygt tre år sedan.

 

– Det är ingen tvekan om att den generella utvecklingen på bostadsmarknaden gynnar vår affärsmodell. Med Lågan passerar värdet på vår projektportfölj en miljard kronor vilket i sig är en stor händelse för ett ungt fastighetsbolag, kommenterar Claes Malmkvist, vd för Lansa.

 

Bara ett kvarter från torget i Växjö startar produktionen av 84 hyreslägenheter redan i sommar. Bostäderna uppförs i två byggnader med välplanerade lägenheter och en attraktiv arkitektur.

 

– Vi prioriterar bra lägen i regionstäder och det innebär för oss nära anslutning till kollektivtrafik, service, handel inom gångavstånd samt trygga bostäder och omgivningar. Detta uppfylls med råge i vårt första projekt i Växjö, säger John Ödman, utvecklingsansvarig på Lansa.

 

Lägenheterna planeras vara klara för inflyttning till sommaren 2021. De två byggnaderna som utgör Lågan blir certifierad med miljöbyggnad silver. Serneke Bygg har utsetts till entreprenör.

 

En del av den sålda bostadsportföljen ligger i Birkerød, med cirka 20.500 invånare, 2,5 mil norr om Köpenhamn. 
År 2007 sammanslogs kommunen Rudersdal med kommunen Birkerød i region Hoverdstaden, Storkøbenhavn. Kommunen är den näst rikaste i Danmark. Bilden visar en del av huvudgatan i Birkerød.Niam har sålt tre danska bostadsfastigheter med totalt 277 bostäder i Birkerød, Glostrup och Holmegård, till Heimstaden för drygt 500 MDKR, cirka 704 Mkr. Den sålda bostadsportföljen består av radhus och lägenheter samt 2 mindre kommersiella fastigheter.

 

– Vi har framgångsrikt lyckats och utvecklat dessa bostadsfastigheter som Niam köpte från Finansiel Stabilitet 2013. Vi är glada att återigen göra en transaktion med Heimstaden, som är en seriös aktör på den danska marknaden. Niam har en fortsatt positiv prognos för utvecklingen av den danska fastighetsmarknaden, och vi förväntar oss att vara en betydande investerare i Danmark, säger Michael Berthelsen, chef för Niam, Danmark, till Byensejendom.

Heimstaden har tidigare köpt flera bostadsportföljer av Niam i Danmark.

 

 

 

 

 

Stoa Vests detaljhandelspark om cirka 22.000 kvm, är belägen i Arendal, en populär sommarstad i det norska Sørlandet. Bild: Malling & Co


 


Den opportunistiska fonden European Property Investors Special Opportunities 3 (EPISO 3), har med Tristan Capital Partners som rådgivare, sålt fyra handelsparker och två tomter i Norge, till det norska bolaget Ragde Eiendom AS. Köpeskillingen uppgår till 160 MEUR, cirka 1,68 Mdr kr.

 

De sålda fastigheterna omfattar Stoa Vests detaljhandelspark i Arendal, som förvärvades 2016 och tre fastigheter som ingick i en större detaljhandelsportfölj som Tristan förvärvade 2015, bland annat: Breiviksenteret i Ålesund, Tune Handelspark i Sarpsborg och Grenland Handelspark i Grenlandö.

 

Jean-Philippe Blangy, chef för kapitalförvaltning på Tristan Fund, säger:

– Under de senaste åren har vi ökat hyresintäkterna genom att förlänga viktiga hyresavtal och säkra nya högkvalitativa hyresgäster. Totalt har vi förnyat eller säkrat 23 nya hyresavtal för mer än 41 MNOK för en yta om drygt 36.000 kvm. De sålda fastigheterna har bra lägen och med en genomsnittlig uthyrningsnivå om 96 procent och en återstående avtalslängd om 8 år. Affären inkluderar även utvecklingen av ett nytt servicecenter för Tesla i Sarpsborg.

 

Han fortsätter:

– Vi har nu levererat majoriteten av de affärsplaner som vi införde när vi förvärvade tillgångarna och vi är glada att vidarebefordra dem till det erfarna teamet hos Ragde Eiendom AS.


Den säljande fonden hade Anvil Asset Advisors och advokatfirman Thommessen som rådgivare.

 

torsdag, 04 juli 2019 09:22

Hermods gymnasium på Gärdet byggs ut

 

Framtida vy från söder mot entrén till Gärdets tunnelbanestation. Bild: Rydberg & co

  

 

Vy från nordväst som visar utbyggnaden av gymnasieskolan. Bild: Rydberg & co

 

Under nästa år ska en plan antas av stadsbyggnadsnämnden om att bygga ut Hermods gymnasium på Gärdet med två nya byggnader i två respektive sex våningar. Skolfastigheten, som ligger på Smedsbacken 35, ägs av Försäkringsbranschens Pensionskassa FPK.

 

Projektet kommer innebära bättre undervisningssalar samt ytor för skolhälsovård, administrativa lokaler, bibliotek, matsal, utbildningskök samt ett mottagningskök. Skolmat tillhandahålls idag via catering och tillagas ej på skolan.

 

Projektet kommer också att stärka den urbana karaktären i anslutning till Gärdets tunnelbanestation genom att tillbyggnaden närmast vänds mot tunnelbaneentrén med entré till gymnasieskolan och publika lokaler. På detta sätt ges förutsättningar för att en koppling mellan gymnasieskolan och den publika torgytan skapas.

 


Användningen i planen breddas till skola, centrum och kontor. Kontorsbestämmelsen ger en flexibilitet för framtida användning, om gymnasieverksamheten upphör.

 

 

Martin Malhotra, projektledare på Catella och Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.
I juliupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 50,3 till 50,8, vilket indikerar en något förbättrad kreditmarknad. Fastighetsbolagen har en fortsatt positiv syn på marknaden, samtidigt som bankerna ser på framtiden med ökad pessimism.

 

– Årets andra CREDI-enkät visar på ett positivt skifte i kreditmarknaden, där förbättrad tillgång till skuldfinansiering och längre löptider upphäver effekten av förväntat högre kreditmarginaler. Huvudindex höjs framför allt av en förbättrad uppfattning av den nuvarande situationen bland bankerna. Däremot är bankerna alltmer pessimistiska vad gäller den framtida utvecklingen då deras förväntningsindex faller till den näst lägsta nivån i CREDIs historia. Vidare avslutades en 21 kvartal lång trend av sjunkande genomsnittliga räntor när de noterade fastighetsbolagens genomsnittliga ränta ökade marginellt till 2,0 procent, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

 

 

– Aktiemarknaden har återhämtat sig ordentligt under året då totalavkastningen på Stockholm OMX 30 index varit nästan 20 procent. Den huvudsakliga orsaken har varit centralbankernas helomvändning samt förväntningarna på att vi kommer se lägre räntenivåer och mer kvantitativa lättnader från centralbankerna framgent. Den svenska aktiemarknaden är en relativt bra indikator för CREDIs huvudindex och utvecklingen föreslår att vi kommer se en stabil kreditmarknad de kommande kvartalen, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.


– Den låga långräntan reflekteras även i fastighetsbolagens preferensaktier, där det genomsnittliga avkastningskravet har fallit till 6,1 procent sedan årsskiftet. Dessutom har den avtagande volymtillväxten av företagsobligationer inneburit att obligationernas andel av fastighetsbolagens skuld förblivit på 28 procent, avslutar Martin Malhotra.


CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index och analyser baserade på allmänt tillgängliga uppgifter.

 

 

Christian Fladeland, CIO Heimstaden.Heimstaden AB har köpt en portfölj om 18 fastigheter med totalt 772 bostäder, 6 mindre kommersiella lokaler och 25 p-platser. Köpeskillingen är 97,4 MEUR (1.024 Mkr) och säljare är Patrizia AG.

Förvärvet, som omfattar en uthyrbar yta om cirka 54.000 kvm, är ett tillägg till Heimstadens nuvarande holländska portfölj, som efter förvärvet bestå av cirka 10.500 bostäder.

– Efter vårt stora förvärv tidigare i år har vi varit angelägna om att fortsätta att expandera vår holländska plattform, säger Christian Fladeland, CIO of Heimstaden.

– Den här portföljen erbjuder högkvalitativt prisvärt boende på bra mikroplatser i välfungerande städer där vi är närvarande sedan tidigare, tillägger Mattis Falkentoft, investeringschef på Heimstaden.

Transaktionen kommer initialt att finansieras genom befintliga likvida medel samt likviditet från majoritetsägare, Fredensborg AS, och därefter kommer inteckningslån att tas ut för en del av köpeskillingen.


I en kommentar kan sägas att Heimstaden gillar Nederländerna då bolaget i mars i år förvärvade 536 bostadsfastigheter med totalt 9.544 lägenheter, om 806.000 kvm, för 1,4 miljarder EUR, cirka 14,6 Mdr kr. Säljare var bolag knutna till Round Hill Capital. Se länk

onsdag, 03 juli 2019 11:05

NCC vinstvarnar

 

Tomas Carlsson är vd för NCC sedan januari 2018.


NCC vinstvarnar för det andra kvartalet i år – resultatet påverkas av vite och rättegångskostnader.

 

Tingsrätten i Göteborg avslog nyligen NCC:s yrkande gällande den rättspsykiatriska vårdanläggningen Rågården i Göteborg som stod klar hösten 2012. NCC delar inte tingsrättens uppfattning och kommer att överklaga domen. NCC avsätter dock totalt 43 Mkr, motsvarande vite och motpartens rättegångskostnader. Avsättningarna belastar NCC:s resultat i det andra kvartalet.

 

Avgjorda tvister gällande infrastrukturprojekt i Norge gör att NCC minskar gjorda reserveringar vilket påverkar resultatet i andra kvartalet positivt.

 

Sammantaget förväntas resultateffekten för NCC bli begränsad i andra kvartalet skriver NCC i ett pressmeddelande.

 

 

Transaktionsvolymer i Norden under det första halvåret 2019 (transaktioner över 5 MEUR).Transaktionsvolymerna på de nordiska fastighetsmarknaderna uppgick till nästan 20 miljarder euro (210 Mdr kr) under årets sex första månader, vilket är 11 procent lägre än samma period föregående år. Volymen i Sverige har emellertid ökat avsevärt och logistiksektorn är hetare än någonsin. Det framgår av en ny rapport från Pangea Property Partners.


– Den kommersiella fastighetsmarknaden fortsätter att vara mycket stark och locka till sig betydande kapital. Det gäller särskilt den svenska marknaden, där vi hittills i år har sett totalt 21 enskilda affärer på över en miljard kronor – ett ovanligt stort antal. Generellt sett är transaktionsaktiviteten hög och vi förväntar oss att årets totala transaktionsvolym i Norden överstiger 40 miljarder euro för femte året i rad. Av denna volym förväntar vi oss att Sverige står för cirka 18 miljarder euro, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners.

Hittills i år är transaktionsvolymen i Sverige uppe i 8,3 miljarder euro, vilket är en ökning med 11 procent från förra året. Det är också den näst högsta volymen någonsin under ett första halvår. I övriga Norden uppgick transaktionsvolymen till 4,0 miljarder euro i Norge, 3,7 miljarder i Finland och 3,6 miljarder euro i Danmark, vilket för alla länder innebär en minskning jämfört med samma period föregående år. Antalet transaktioner förblev på ungefär samma nivå.

Internationella investerare var nettoköpare av nordiska fastigheter för 2,7 miljarder euro första halvåret 2019. Utländska köpare svarade för 32 procent av volymen medan utländska säljare stod för 18 procent.

När det gäller segment var kontor den största sektorn under perioden med 29 procent av volymen, följt av bostäder på 21 procent. Retail uppgick till 17 procent, vilket visar att detta har varit ett aktivt segment trots fokus på oroliga återförsäljare. Andelen lager- och logistikfastigheter ökade till totalt 17 procent, jämfört med 11 ​​procent under motsvarande period ifjol.

– Logistik har aldrig varit hetare än just nu, både vad gäller prissättning och aktivitet. Sektorn domineras av internationella köpare som vill göra stora portföljförvärv, säger Bård Bjølgerud, vd och partner hos Pangea Property Partners.

De största fastighetstransaktionerna i Norden under första halvåret 2019
1. Elo och Varmas sammanslagning av köpcentra Jumbo och Flamingo i Finland (0,6 miljarder euro)
2. Lilium och Castellums fastighetsbyte, 26 fastigheter i Linköping och Sundsvall (5,2 Mdr kr)
3. DNB Livs förvärv av DNB Banks huvudkontor i Oslo från Samhällsbyggnadsbolaget (4,5 Mdr kr)
4. Blackstone köp av 30 lager- och logistikfastigheter i Sverige från Corem (4,2 Mdr kr)
5. Allianz och CBRE GIPs förvärv av åtta logistikfastigheter i Sverige och Danmark från en fond som förvaltas av Ness, Risan & Partners (4,0 Mdr kr)

För Pangeas del var det första halvåret starkt och bolaget var rådgivare i över 20 fastighetsaffärer och andra rådgivande uppdrag i Norden med ett underliggande fastighetsvärde på cirka 1,5 miljarder euro – företagets näst bästa första halvåret någonsin.

Exempelvis medverkade Pangea som rådgivare i Castellums och Liliums fastighetsbyte om 5,2 Mdr kr. Bolaget var också rådgivare när Bane NOR Eiendom och Eiendomspar inrättande ett nytt gemensamt ägt parkeringsbolag i Oslo samt vid försäljningen av två huvudkontor och detaljhandelsfastigheter i Oslo CBD för Genesta respektive Tristan Capital Partners.

– Vi har också pågående uppdrag värda cirka 700-900 miljoner euro som ska ingås inom en snar framtid, inklusive ett antal spännande köp- och säljuppdrag i Stockholm, avslutar Bjølgerud.

 

Utsikt från Stadshuset. Foto: Björn Olin, mediabank.visitstockholm.com

 


Konjunkturen i Stockholm är fortsatt god under årets första kvartal. Att näringslivet utvecklas väl visar sig bland annat i att lönesumman ökar. Stockholm stad visar för det aktuella kvartalet upp ett nytt rekordbyggande av lägenheter. Antalet nya företag ökar och arbetslösheten ligger på stabila 4,0 procent. Det som skapar oro på arbetsmarknaden är att antal varsel ökade kraftigt under februari månad.

 

Lönesumman i privat sektor ökade jämfört med motsvarande kvartal 2018 i både Stockholms län och stad. Lönesumman ökade även per invånare och per sysselsatt, vilket innebär att köpkraften i länet fortsätter att växa. Samtliga branscher ökade där information & kommunikation samt fastigheter stod för den högsta procentuella ökningen. Nystartade företag ökar och det gör också antalet konkurser, samma trend både för länet och staden.

 

Rapporten visar vidare att Stockholms arbetsmarknad är i huvudsak fortsatt stark. Antalet sysselsatta invånare i länet har ökat med 2,8 procent. Arbetslösheten i förhållande till befolkningen minskade något både för länet och för staden. Antalet varslade personer ökade dock kraftigt under kvartalet och framförallt under februari månad. En liknande uppgång i varsel såg vi senast i slutet av 2016. Samtidigt minskade antalet lediga jobb registrerade hos arbetsförmedlingen i både länet och staden.

 

– Det är glädjande att de flesta konjunkturindikatorer fortfarande pekar åt rätt håll i Stockholm även under inledningen av 2019 trots en orolig omvärld. Samtidigt finns det orosmoment som gör att vi nu måste anstränga oss än mer för att Stockholm ska fortsätta växa och vara en attraktiv företagsplats, säger Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

 

Bostadsbyggandet ökade under årets inledande kvartal i jämförelse med motsvarande kvartal 2018 och det gäller framförallt Stockholms stad. Antalet påbörjade lägenheter närmar sig rekordnivåer för staden. Stockholm är attraktivt och befolkningen ökar med 1,6 procent för länet och 1,4 procent för staden.

 

– Stockholm Business Region arbetar nu målinriktat för att Stockholm ska bli Sveriges mest företagsvänliga stad 2025. Att Stockholm har en tillmötesgående och lösningsorienterad service till företagare och näringsidkare blir än viktigare när kulmen för högkonjunkturen är passerad, säger Staffan Ingvarsson, vd för Stockholm Business Region.

onsdag, 03 juli 2019 09:54

Marie Mannholt lämnar Kungsleden

 

 

Marie Mannholt har varit medlem i Kungsledens ledningsgrupp sedan år 2014. 


Marie Mannholt, kommunikations- och marknadschef och medlem i Kungsledens ledningsgrupp sedan år 2014, har valt att lämna sin tjänst.

 

– Marie har genom åren lett ett flertal strategiska transformationsprojekt inom kommunikation, IR, marknadsföring och fastighetskoncept och därigenom bidragit till ompositioneringen av hela bolaget. Hennes kompetens, erfarenhet och inspirerande ledarstil har varit mycket värdefulla och jag beklagar att hon nu väljer att lämna, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

 

– Det har varit både utvecklande och inspirerande att vara med och omvandla Kungsleden till vad det är idag – ett långsiktigt, kundorienterat, högkvalitativt och finansiellt stabilt fastighetsbolag. Kungsleden har gjort en fantastisk resa. Efter fem och ett halvt år känner jag att det är dags för mig att öppna upp för nya utmaningar, säger Marie Mannholt.