25 maj 2020

Redaktionen

 

 

 

 


Karoliina Callavik (bilden) rekryteras som ny verksamhetsutvecklingschef till Platzer med tillträde 1 september. Hon kommer närmast från rollen som partner i konsultbolaget Cobel samt som tf verksamhetsutvecklingschef på Platzer.  Med fokus på digitalisering, innovation och utveckling av kundinriktade lösningar tar hon plats i bolagets koncernledning.

Karoliina Callavik
har lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling på Cobel, Caverion och Coor Service Management. Hon har sedan oktober 2019 ett tidsbegränsat uppdrag som tillförordnad verksamhetsutvecklingschef med uppdrag att skapa struktur kring den nya specialistenheten Verksamhetsutveckling. Enheten startades med syftet att jobba proaktivt med innovation och utveckling genom att avsätta mer resurser både på koncernledningsnivå och operativt i bolaget.

– De förändringar vi ser i samhället med digitalisering, näthandel och nya mobilitetslösningar kommer att påverka vår bransch och därmed även Platzer som kommersiellt fastighetsbolag. För att bättre möta förändringarna inrättade vi hösten 2019 funktionen verksamhetsutveckling. Från ett tidsbegränsat uppdrag tar vi nu steget fullt ut och rekryterar Karoliina som verksamhetsutvecklingschef. Med hennes erfarenhet och drivkraft får vi både den bästa personen vi kan önska i rollen och en grym förstärkning i Platzers koncernledning, säger P-G Persson, vd för Platzer.

– Jag ser oerhört mycket fram emot den fortsatta resan med Platzer. Bolagets förmåga att leverera lönsam tillväxt i kombination med den entreprenöriella andan ger en fantastisk plattform för vidare digitalisering, innovation och utveckling av kundinriktade lösningar. Dessutom gör Platzers fina företagskultur det roligt att gå till jobbet varje dag, säger Karoliina Callavik, tillträdande verksamhetsutvecklingschef för Platzer.

I rollen som verksamhetsutvecklingschef tar Karoliina Callavik plats i Platzers ledningsgrupp. Koncernledningen på Platzer består efter rekryteringen av följande personer och funktioner: P-G Persson (vd), Fredrik Sjudin (CFO), Karin Pull (HR-chef), Kristina Arelis (kommunikations- och marknadschef), Mikael Dotevall (affärsområdeschef kontor) Johan Franzén (affärsområdeschef logistik/industri), Henrik Axelsson (affärsutvecklingschef) och Karoliina Callavik (verksamhetsutvecklingschef).


 

 

 


Veidekke har uppdragit åt ETTELVA Arkitekter att ta fram en detaljplan för Gavlehov Östra utifrån vinnande förslag som ska ta hänsyn till natur, varierad bebyggelse och många mötesplatser i syfte att stimulera social hållbarhet. Detaljplanen kommer att innehålla cirka 30.000 kvm och omfatta cirka 300–450 bostäder, en förskola och ett vårdboende samt eventuellt ett parkeringshus.

 


På Gavlehov Östra, beläget strax norr om Gävletravet, ska ett nytt bostadsområde med 300-450 bostäder byggas. Det står klart efter att Gävle kommun i dagarna tilldelat Veidekke Eiendom en markanvisning för området.

Gävle växer, och Gävle kommun ska ge förutsättningar för 10.000 nya bostäder fram till år 2030.
Därför fortsätter arbetet med att skapa en livfull stadsdel på Gavlehov där idrott, natur och aktiviteter samsas. Här växer det fram en blandstad med både arenor, bostäder, kultur, nöjen och kommersiell- och offentlig service. Nu stärks planerna för den östra delen av Gavlehov, strax norr om Gävletravet, efter att Gävle kommun skrivit markanvisningsavtal med fastighetsutvecklingsbolaget Veidekke Eiendom AB.

– Gavlehov är ett attraktivt område som manifesterar Gävles starka kärlek till sport, och som ligger nära och centralt både i Gävle och i Sverige. Vi är väldigt glada över att Veidekke ser värdena här och vill vara med i utvecklingen av Gävle, säger Erik Holmestig (C), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Planeringen av området har utgått från dess inriktning på allt från stora sportevent till enkel spontanidrott, men kompletteras med en stadsdelspark för grönska, lugn och ro samt aktiviteter för alla åldrar under årets alla månader. Genom blandningen av bostäder, förskola, äldreboende, idrott och spontanaktiviteter ska Gavlehov Östra bli levande från morgon till kväll året runt. Ambitionen är att det ska bli en ny stadsdel för alla, med bostäder för människor i livets alla skeden.

Veidekke Eiendom som redan är med och utvecklar det nya bostadsområdet Planmyrstigen på Norrlandet ökar nu sitt engagemang i Gävle och kommer att utveckla Gavlehov östra etappvis under ett antal år.

– Gävle är en tillväxtort och vi tycker att Gavlehov är en spännande stadsdel som har stor potential. Med utgångspunkt i vårt koncept för flexibla och prisvärda bostäder är det vår målsättning att skapa attraktiva bostäder som bidrar till en ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. Vi ser fram emot att få tillsammans med Gävle kommun utveckla en grön, innovativ och attraktiv stadsmiljö med närhet till både stad och natur, säger Mats Fryxell, affärsenhetschef för Veidekke FLEX på Veidekke Eiendom.

Närmast kommer en detaljplan tas fram utifrån vinnande förslag från ETTELVA Arkitekter som ska ta hänsyn till natur, varierad bebyggelse och många mötesplatser i syfte att stimulera social hållbarhet. Detaljplanen kommer att innehålla cirka 30.000 kvm och omfatta cirka 300–450 bostäder, en förskola och ett vårdboende samt eventuellt ett parkeringshus. Enligt markanvisningsavtalet får bostäder upplåtas som hyresrätt, bostadsrätt, ägarlägenhet eller friköpt fastighet.

 

 

 

 


 

 

 


Transaktionsvolymerna under Q1 2013 - 2020 i Mdr kr.

 

 Efter rekordåret 2019, då det genomfördes kommersiella fastighetsaffärer för 226 Mdr kr, accelererade marknaden in i 2020. Redan under första kvartalet uppgick transaktionsvolymen till 62 Mdr kr. Det motsvarar en ökning med 55 procent jämfört med motsvarande period 2019 och utgör den högsta nivån sedan finanskrisen 2008 visar statistik från fastighetsinformations- och analysföretaget Datscha.

– Den fortsatta utvecklingen under 2020 är naturligtvis extremt svårt att förutsäga eftersom effekterna av Coronaviruset ställer alla prognoser på huvudet och aviserade affärer för minst 20 Mdr kr har ställts in eller pausats på grund av de rådande omständigheterna. Trots en rekordhög aktivitet under det första kvartalet kan man förvänta sig ett mycket svagare andra kvartal, säger Kristina Andersson, analyschef på Datscha.

Kontor och samhällsfastigheter i topp

Det enskilda segment som omsatte mest sett till transaktionsvolym var kontor med 25,2 Mdr kr, eller 41 procent av den totala volymen. Det är en ökning med 115 procent i jämförelse med motsvarande period 2019.

En större affär var Skanskas försäljning av kontorshuset ”Solna United” för cirka 3,3 Mdr kr till en fond som förvaltas av Deutsche Banks kapitalförvaltning, (DWS). Byggnaden omfattar cirka 34.000 kvm och de första hyresgästerna flyttade in under hösten 2019. Priset motsvarar närmare 100.000 kr/kvm.

 

Samhällsfastigheter var nästa största segment med en andel på 23 procent följt av handel och bostäder med en andel på 14 procent respektive 13 procent.

Hetaste områdena för affärer

Förstaplatsen när det gäller geografiska marknader tar som vanligt Storstockholm. Volymen slutar på 24,6 Mdr kr, vilket innebär en ökning med 61 procent jämfört med motsvarande period 2019. Stormalmö har också haft en stark utveckling med affärer värda 4,5 Mdr kr. Det motsvarar en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2019. I Storgöteborg gjordes affärer för 2,9 Mdr kr. All-time-high i Finland – utländskt kapital driver finsk fastighetsmarknad

Transaktionsvolymen på den kommersiella finska fastighetsmarknaden uppgick till närmare 30 Mdr kr under första kvartalet. Det är en ökning med 80 procent i jämförelse med motsvarande period 2019. Statistiken visar att det utländska intresset är fortsatt starkt. Närmare 16 Mdr kr kommer från utländskt kapital. Svenska aktörer är den största utländska investerarkategorin i Finland. 

 

 


 

 

 


Arkitema ritar nya byggnader i den befintliga företagsparken i Ideon Science Park i Lund.


 

Arkitema ritar två nya kontorsbyggnaderna, som båda kommer att vara 10.000 kvm stora, byggs i olika skalor.

 

En lobby i Edison Park.

 

 

 


Ett kontor i Edison Park.

 

 

 

 

 

Arkitema ska rita en 20.000 kvm stor företagspark, Edison Park, med tillhörande parkeringsgarage i Lund. Erbjudandet kommer från Castellum, ett av Sveriges största fastighetsbolag, som vill forma om den redan existerande företagsparken.

Företagsparken Edison Park i Lund kommer att bli framtidens arbetsplats. Här kommer medarbetarna inte bara stämpla in på morgonen och ut på eftermiddagen. De får en kontorsmiljö med goda arbetsförhållanden som uppfyller alla standarder och får njuta av vackra utomhusområden.

Just nu är området något helt annat. Den befintliga företagsparken i Ideon Science Park är idag ett område med flera fristående kontorsbyggnader och stora, asfalterade parkeringsplatser. Därför är uppgiften att göra området tätare och utomhusområdena mer attraktiva.

– Vi hoppas att Edison Park ska tillföra ny energi till området. Enligt vår erfarenhet är det bäst att fokusera på utvalda områden om man vill skapa stadsliv i glesbefolkade områden. På samma sätt behöver Edison Park en nerv, så att alla vet var pulsen finns och var man träffas. berättar Glenn Elmbæk, partner och affärsområdeschef på Arkitema.

De två nya kontorsbyggnaderna, som båda kommer att vara 10.000 kvm stora, byggs i olika skalor. Byggnadernas varierade volymer skapar möjlighet för skyddade takterrasser. Det ger både en närmare förbindelse med omgivningarna och en plats för korta raster under arbetsdagen eller för sammankomster och fester. Förutom kontorsbyggnaderna ska även ett parkeringshus gömma undan bilarna och ge plats för större, campusinspirerade områden med fritids- och grönområden. Det bjuder in till aktiviteter och uppehälle i mindre områden och paviljonger med bland annat kaféer, orangerier och sittplatser.

Fastighetsbolaget Castellum vill bygga Sveriges största kontorsbyggnad med plusenergi. Samtidigt måste byggnaden ha en koppling till omgivningarna och staden och få området att utstråla hållbarhet och urbanitet, vilket gäller för hela Edison Park.

– Vår ambition med det vi vill skapa är en miljö där innovation, möten och arbete möts på ett naturligt sätt. En annan viktig aspekt är givetvis hållbarhet som genomsyrar hela projektet exempelvis genom att vi bygger plusenergihus och med miljöcertifiering Miljöbyggnad Guld. Arkitema har lyckats fånga det vi tycker är viktigt för att lyckas nå vår ambition på ett mycket bra sätt. Vi ser fram emot ett nära och givande samarbete i detta intressanta projekt, säger Ola Gunnefur, projektutvecklare på Castellum.

De ambitiösa hållbarhetsmålen uppfyller Arkitema bland annat genom att installera solceller på de sydliga fasaderna, som göms bakom anodiserade paneler i aluminium. Från motorvägen i närheten kommer en display att synas på parkeringshusets fasad. Precis som pixlar på en skärm kommer den löpande berätta för omvärlden om Edison Parks energitillskott. 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Carlstedt Arkitekter har utsett Stina Ljungkvist (bilden) till ny vd. Hon tillträder i augusti 2020. Stina Ljungkvist kommer närmast från BSK Arkitekter där hon verkat som vd de senaste fem åren.

Carlstedt Arkitekter är ett av Sveriges ledande arkitektkontor inom vårdarkitektur. Företaget har en lång tradition av att arbeta med många typer av samhällsfastigheter. Förutom vård är utbildningsmiljöer ett fokusområde.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Carlstedt Arkitekter. Med tanke på den tid vi befinner oss i känns det extra angeläget att arbeta på ett företag som gör stor nytta och många insatser för att lösa samhällets utmaningar. Mitt mål är att utveckla Carlstedt Arkitekter och samtidigt både bidra till hållbart samhällsbyggande och till våra kunders verksamheter. Det ska bli mycket inspirerande att sätta igång med detta tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare, säger Stina Ljungkvist.

Stina Ljungkvist tar över vd-rollen efter Siv Axelsson som varit tillförordnad vd sedan oktober 2019. Siv Axelsson är också styrelseordförande för Carlstedt Arkitekter, ett uppdrag hon kommer att ha även fortsättningsvis.

– Vi är mycket glada för att Stina ska börja hos oss på Carlstedt Arkitekter. Hennes långa erfarenhet av ledarskap och starka kundfokus är några av de värdefulla kompetenser Stina kommer att bidra med. Då företaget finns på tre orter blir det också en viktig del i uppdraget att hitta nya kunder och nya samarbeten både nationellt och lokalt, säger Siv Axelsson.

Carlstedt Arkitekter är ett av Sveriges ledande arkitektkontor inom vårdarkitektur. Företaget har 70 medarbetare och finns på tre orter: Stockholm, Nyköping och Eskilstuna.
tisdag, 12 maj 2020 12:12

SEPREF: Hyresfall för kontor

 

 

 


Karin Witalis, Witalis Real Estate Consulting.

 

 

 

Varje kvartal sedan mer än 10 år tillbaka genomför nätverket the Swedish Property Research Forum (SEPREF) en konsensusprognos om kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett fyrtiotal bolag i fastighetsbranschen bjuds in att svara på enkäten. Frågorna handlar om kontorshyror (prime office rent) och avkastningskrav (prime office yield) på kort och lång sikt. Karin Witalis, Witalis Real Estate Consulting, ansvarig för konsensusprognosen, skriver om den senaste mätningen, Q2 2020, i CBRE:s fastighetsblogg.

Efter flera år av stigande hyror indikerar nu SEPREFs senaste konsensusprognos att kontorshyrorna vänder ner i våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö under andra kvartalet 2020. Det är hyra för kontor i bästa läge (prime office rent) som prognosen avser. Sänkningen sedan mätningen för första kvartalet är 200 kr per kvm och år i Stockholm och 100 kr per kvm och år i Göteborg och Malmö, vilket motsvarar ett hyresfall på cirka 3 procent.

Kontorshyrorna förväntas därefter fortsätta att sjunka på ett års sikt i alla tre storstäderna enligt majoriteten av de svarande i SEPREFs undersökning. Mer än tre fjärdedelar av de svarande, 76 procent, förväntar sig sjunkande hyror i Stockholm på ett års sikt. Motsvarande andelar för Göteborg och Malmö är 65 respektive 60 procent.  SEPREF har aldrig tidigare sett en så mörk framtidssyn för hyresutvecklingen i konsensusprognosen, som har genomförts varje kvartal sedan 2010. Tidigare har som mest hälften av de svarande förväntat sig sjunkande hyror på ett års sikt. Den lågpunkten inträffade i slutet av 2012 och början av 2013 och avsåg Stockholm.


Direktavkastningskraven förväntas förbli stabila i Göteborg och Malmö

Beträffande direktavkastningskrav för kontor (prime office yield) väntas nivån förbli stabil på kort sikt i Göteborg och Malmö. Men för Stockholm väntas avkastningskraven stiga med 10 punkter till 3,35 procent redan nu under andra kvartalet, vilket teoretiskt motsvarar ett värdefall på cirka 3 procent. På ett års sikt är bilden inte lika tydlig. I Stockholm tror lika många på stigande som oförändrade avkastningskrav det närmaste året, medan förväntningarna om att avkastningskraven stiger på ett års sikt är starkare i Göteborg och Malmö.

Karin Witalis skriver i en slutsats att liksom beträffande hyresförväntningarna, har framtidsutsikterna för yieldutvecklingen aldrig tidigare varit så dyster i konsensusprognosen. Åren 2011-2012 fanns det förväntningar om stigande yielder, men inte alls lika uttalat som idag.

 

 

 

 


 

 

 


Fastigheten Nordstaden 8:26 i Göteborg, omfattande 20.700 kvm, uppfördes för Länssparbanken under åren 1971 och 1973.

 

 

 

 

Hälsoföretaget Feelgood har tecknat hyresavtal om drygt 1.000 kvm med Hufvudstaden i fastigheten vid Östra Hamngatan 26 i Nordstan, Göteborg.

– Vi är glada över att Feelgood väljer att etablera sig hos oss i bästa läge. Med nya attraktiva lokaler möjliggörs effektivitet i lokaldisponering och ökad kundupplevelse, säger Anki Håkansson, förvaltningschef affärsområde Göteborg, Hufvudstaden.

– Vi på Feelgood har valt att tillsammans med Hufvudstaden utforma nya lokaler för vår verksamhet i Göteborg med fokus på att det ska vara den bästa arbetsmiljön för såväl våra medarbetare som kunder, säger Niklas Mahlin, ekonomichef på Feelgood. Vi har valt lokaler i bästa läge på Östra Hamngatan 26 i Nordstan för att våra kunder ska ha lätt att ta sig till oss. Vi ser fram emot att ta emot våra medarbetare och kunder i Feelgoods nybyggda enhet från och med hösten 2020.

Feelgood är ett hälsoföretag som finns över hela Sverige och vänder sig till företag, organisationer och privatpersoner. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på cirka 120 platser i Sverige. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Nordstaden 8:26 uppfördes för Länssparbanken under åren 1971 och 1973. AMF Fastigheter sålde fastigheten Nordstaden 8:26 i Göteborg till Hufvudstaden i november 2012. Fastigheten omfattar cirka 20.700 kvm och den hade funnits i AMF Fastigheters ägo sedan 1998. Se länk.


 

 

 

 


 

 

 


Kungsledens fastighet Spindeln 12, belägen i Knalleland i Borås, har 10.675 kvm uthyrningsbar yta, och är i samband med hyresavtalet om 3.600 kvm med Nelly uthyrd till 89 procent.

 

 

 

 

Kungsleden förlänger kundrelationen med näthandlaren Nelly genom ett femårigt hyresavtal i fastigheten Spindeln 12 i Borås. Hyresavtalet omfattar drygt 3.600 kvm kontor- och studiolokaler. Nellys lokaler kommer även att moderniseras.

– Vi vill skapa attraktiva och hållbara platser för våra hyresgäster. Att vi får möjligheten att vidareutveckla Nellys lokaler i kombination med ett förlängt förtroende är mycket glädjande, säger Ulrica Sjöswärd, regionchef Göteborg/Malmö på Kungsleden.

Nelly är en ledande aktör inom mode på nätet med ett brett sortiment av såväl designerkläder som de egna varumärkena, NLY Trend och NLY Shoes och NLY Lingerie.

– Vi har visionen att bli nummer ett inom mode online med ett brett urval av de senaste trenderna till unga modeintresserade. Det är viktigt för oss att skapa en inspirerande miljö för våra medarbetare, säger Therese Knutsson, HR-chef på Nelly.

Spindeln 12, belägen i Knalleland i Borås, har 10.675 kvm uthyrningsbar yta och är i samband med hyresavtalet uthyrd till 89 procent.

 

 

 

 


 

 

 


SSM orkar inte fullfölja projektet Täby Market med 134 bostadsrätter i Täby Park, utan återlämnar nu projektet till Täby kommun.

 

 

 

 


SSM Holding AB har av kommersiella skäl valt att återlämna fastigheten Täby Topasen 4 till Täby kommun. Inom fastigheten har bolagets bostadsrättsprojektet Täby Market med 134 bostadsrätter planerats.

Merparten av tidigare erlagd handpenning motsvarande cirka 8,7 Mkr återbetalas till SSM under Q2 2020.

SSM tecknade 2018 ett marköverlåtelseavtal med Täby kommun avseende del av fastigheten Täby Hästen 2 (numera Täby Topasen 4) med avsikt att etablera bostäder på området.

SSM har därefter utvecklat bostadsrättsprojektet Täby Market med 134 bostadsrätter inom fastigheten.

I en kommentar
kan sägas att SSM är inte tillräckligt kapitalstark för att bygga fler än de projekt som nu pågår. Dels bygger SSM nu 178 hyresrätter i Täby Park i ett projekt som kallas Täby Turf. Färdigställande ska ske nästa år.

Dels har nu inflyttningar har påbörjats i bostadsprojektet Metronomen med 188 bostadsrätter vid Telefonplan där 95 procent av bostäderna är ettor och tvåor med en boyta om 29 – 51 kvm. Ett försenat och omstritt projekt där inflyttning kommer pågå även under nästa år 2021.

Vid årsskiftet hade SSM totalt 4.518 byggrätter, varav 4.050 byggrätter var under utveckling. Detta stora antal byggrätter har lockat Amasten, se länk, och Samhällsbyggnadsbolaget, se länk, att bli storägare i SSM. SF

 

 

 

 


 

 

 


Signalisten ska bygga fastigheten Turkosen 1 i centrala Solna. Projektet omfattar mellan 70-80 lägenheter samt en gruppbostad för LSS-boende. En fjärdedel av de nya lägenheterna kommer att vara fyra rum och kök, eller större. Illustration: White arkitekter

 

 

 

 

Centrala Solna får ett tillskott av nya hyresrätter genom en principöverenskommelse mellan Solna stad och Signalisten. Projektet omfattar upp till 80 nya hyreslägenheter och ett LSS-boende, enligt beslut i kommunstyrelsen den 11 maj.

Kommunstyrelsen godkände den 11 maj en principöverenskommelse mellan Solna stad och Bostadsstiftelsen Signalisten för utveckling av del av fastigheten Turkosen 1. Projektet omfattar mellan 70-80 lägenheter samt en gruppbostad för LSS-boende. En fjärdedel av de nya lägenheterna kommer att vara fyra rum och kök, eller större.

– En bra blandning av bostäder behövs i en stad med tillväxt och hållbar utveckling. Därför är det mycket positivt att vi nu kan skapa fler hyresrätter i Solna, med varierande storlekar för både singelhushåll och flerbarnsfamiljer, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– Med det centrala läget och närhet till både kollektivtrafik, service och grönområden är utvecklingen av kvarteret Turkosen ett bra exempel på resurseffektiv och hållbar stadsutveckling, säger Magnus Nilsson, styrelseordförande på Signalisten.

Medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad genom Solna

Enligt överenskommelsen står Signalisten för samtliga kostnader för utredning och projektering som behövs för arbetet med detaljplan, och innebär samtidigt ett bidrag till Solna stads medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad genom Solna.

Arbete med detaljplan påbörjas

Befintliga byggnader som rivs innehåller en vårdcentral, som flyttas till andra lokaler inom kvarteret, och ett bad, som inte kommer att ersättas på grund av omfattande renoveringsbehov. Varken lokaler för Seniorträffen eller de senior- och handikapplägenheter som finns i kvarteret påverkas av projektet. Byggnadsnämnden får nu i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.