24 juli 2019

Redaktionen

 

På Smörslottsgatan planerar K-fastigheter att bygga 190 hyresrätter samt ett underjordiskt garage. I en intilliggande grannfastighet, planerar bolaget även att bygga 97 hyresrätter samt en butikslokal.

 


K-Fastigheter har förvärvat fastigheten Savenäs 131:13 och planerar att uppföra en huskropp med totalt omkring 190 hyresrätter samt ett underjordiskt garage på Smörslottsgatan i Göteborg. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 80 Mkr. Tillträde är planerat att ske den 1 februari 2020.

 

Sedan tidigare äger K-Fastigheter intilliggande grannfastighet, Savenäs 131:12, där bolaget planerar att bygga 97 hyresrätter samt en butikslokal. Samtliga hus på Smörslottsgatan kommer att byggas enligt bolagets egenutvecklade flexibla och yteffektiva Lamellhus-koncept.

 

– Vi är glada över att kunna starta etapp två av vårt projekt på Smörslottsgatan. Det är ett område som många vill bo i och med våra fastigheter erbjuder vi attraktiva hyresrätter där fler kan hitta sitt hem. Vi vet att boende med hyresrätt är en viktig del i samhällsutvecklingen och K-Fastigheter vill gärna bygga hyresrätter i Göteborg och flera orter i den expansiva Västra Götalandsregionen. Med vårt engagemang i hela värdekedjan, från projektutveckling till förvaltning av egna hus, tar vi ansvar för långsiktig och hållbar utveckling, säger Åsa Fredin, chef för K-Fastigheters affärsområde Projektutveckling.

K-Fastigheter, som erbjuder omkring 1.400 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige, utvärderar ständigt nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 2,7 Mdr kr med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 160 Mkr.

 

tisdag, 09 juli 2019 10:07

CLS köper i Köln för 324 Mkr

 

Fredrik Widlund, CEO för CLS Holdings.

 


CLS har avtalat om förvärv av en kontorsfastighet som heter CONNECT i Köln för 30,5 miljoner euro, cirka 324 Mkr. Fastigheten, som omfattar cirka 13.000 kvm, är fullt uthyrd och avkastningen skattas till cirka 6 procent. Den genomsnittliga löptiden på hyresavtalen är cirka 2,2 år.


CONNECT är en framträdande fastighet vid Kölns flygplats och dess Business Park. Fastigheten ligger intill S-Bahn-stationen Köln Frankfurter Strasse.

 

Fastigheten är en modern och väl underhållen kontorsbyggnad med starka hyresgäster. Fastigheten, som består dels av ett torn i 11 våningar, dels en byggnad i 6 våningar, kan delas upp i flexibla ytor. CONNECT har även en populär restaurang i bottenvåningen.

 

Köln har ett begränsat utbud av nya kontor med en vakansgrad om endast 2,5 procent. Staden har en växande befolkning, vilket gör den attraktiv för investeringar.

 

CLS avser att finansiera förvärvet initialt genom befintliga likvida medel och med ett tillträde om 4-6 veckor.

 

I en kommentar till förvärvet säger Fredrik Widlund, CEO för CLS:

– Detta förvärv ger oss möjlighet att utnyttja vårt tyska fastighetskapital för att kunna leverera värde till våra investerare på lång sikt. Köln har varit en prioriterad ort för CLS i flera år, och förvärvet tillåter oss att komma in på marknaden under en spännande tid.

 

 


Rekryteringen av Olle Jonsson (bilden) innebär att han den 22 augusti blir ny Senior Vice President för IT på Skanska AB.

 

Olle Jonsson har stor erfarenhet av att leda internationella IT-organisationer och att få dem att bidra till högre affärsvärde. Hans erfarenhet omfattar chefsroller inom informationsteknik hos stora företag som Caverion, som utvecklar lösningar för byggnader och infrastruktur, och tillverkningsföretaget SKF.

 

Han kommer att rapportera till Skanskas finansdirektör Magnus Persson.

 

– Jag välkomnar Olle till Skanska och ser fram emot vad hans erfarenhet och ledarskap kommer att bidra med till vår IT-verksamhet. I och med att IT blir allt viktigare, kommer Olle att spela en mycket viktig roll för att positionera Skanska på bästa sätt för framtiden. Olle fokuserar på att IT ska stödja verksamheten, våra anställda och våra kunder genom att använda ny och befintlig teknik på ett kostnadseffektivt sätt. Jag är övertygad om att detta kommer att medföra långsiktiga fördelar för Skanska, säger Magnus Persson.

 

– Jag ser väldigt mycket fram emot att bli en del av Skanska och dess kultur med starka värderingar. Tillsammans med hela Skanskas IT-organisation utvecklar vi IT-teamet som en partner till verksamheten och gör det möjligt för Skanska att uppnå affärsmål genom en robust och effektiv plattform, säger Olle Jonsson.

 

Olle Jonsson ersätter Jarosław Urbańczyk, som har lämnat Skanska.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

 


Studentbostäder i Sverige (SBS) fortsätter växa och har förvärvat åtta studentfastigheter i Luleå med 1.443 studentlägenheter. Portföljen omfattar totalt cirka 41.524 kvm uthyrningsbar yta med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,1 miljarder kronor. Säljare är Lindbäcks Fastigheter AB som blir delägare i SBS. Tillträde sker preliminärt 2 september 2019. Köparens rådgivare var Colliers International samt Glimstedt. Säljarens rådgivare var Pangea Property Partners.

 

Varje år studerar drygt 15.000 studenter på Luleå Tekniska Universitet. Porsön är idag en attraktiv och snabbt expanderande stadsdel norr om Luleå centrum med universitet, studentområden samt många arbetsplatser inom teknikindustrin.

 

– Luleå är ett teknikkluster med ett av Europas mest välrenommerade universitet som attraherar studenter och forskare från hela världen. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda studentboenden och därmed bidra ytterligare till stadens utveckling. Genom att få Lindbäcks också som ägare kan vi gå starkare fram med vår projektutveckling, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

 

– Vi är glada att sälja våra studentbostäder till en så långsiktig aktör som SBS som kommer kunna fortsätta utveckla beståndet med den kraft som en rikstäckande aktör har möjlighet att göra. Vi ser potentialen i studentbostäder och är glada över det ägande som vi nu kommer få i SBS, säger Hans Lindbäck, vd för Lindbäcks Fastigheter.

 

– Det är positivt att nya aktörer som SBS väljer att satsa här, och samtidigt ett exempel på den höga aktiviteten vi ser på fastighetsmarknaden i norr. Vi önskar varmt välkomna till Studentbostäder i Sverige att vara med oss att utveckla Luleå, säger Niklas Nordström, ordförande för Luleås kommunstyrelse.

 

I samband med förvärvet genomför Studentbostäder i Sverige en riktad nyemission om 877.906 aktier till en teckningskurs om 244,33 kronor per aktie. Delar av de nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för förvärv, där 421.558 aktier ska tecknas av Lindbäcks Fastigheter AB.

 

202.865 aktier tecknas av NSH Holding AB, 124.841 aktier tecknas av Amasten AB, 104.369 aktier tecknas av Samhäll Majorna AB samt 24.272 tecknas av Älvstranden i Karlstad AB för att kunna nyttjas som betalning för förvärv av fastighetsportföljen i Luleå från Lindbäcks Fastigheter AB. Efter nyemissionen äger Offentliga hus 34,39 procent, Amasten 21,16 procent, Lindbäcks Fastigheter 20,25 procent, SBB 17,69 procent samt Älvstranden i Karlstad 4,11 procent av aktierna i SBS.

 

Nyemissionen medför att antalet aktier i SBS ökar med 877.906 aktier från 1.204 .49 aktier till totalt 2.082.155 aktier, och aktiekapitalet ökar med 877.906 kronor från 1.204.249 kr till totalt 2.082.155 kr.

 

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 578 Mkr. Utöver bankfinansiering erlägger SBS 214,5 Mkr i form av nyemitterade stamaktier i SBS till en överenskommen teckningskurs om 244,33 kr per stamaktie resterande del erläggs kontant. Avdrag för latent skatt uppgår till 43 Mkr. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

 

 

 

Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad enligt NAVET Analytics. Foto: Navet & Mikael Tannus

 

 


Svensk konjunktur går nu in i en period med betydligt svagare tillväxt på grund av en dämpad internationell efterfrågan och effekterna av en kraftigt inbromsad aktivitet på byggmarknaden.

 

Som motvikt gynnas den inhemska konsumtionen av ett fortsatt starkt läge på arbetsmarknaden i kombination med låga räntenivåer. Så kan man sammanfatta analysföretaget NAVET Analytics senaste konjunkturrapport, som färdigställdes i slutet av juni. En sammanvägning av prognoser tyder på att svensk BNP kan komma att växa med mellan 1,5-1,7 procent under de kommande två åren.

 

Det väntas vara hushållen som blir motorn för ekonomin när både offentlig konsumtion och investeringar saktar in. De samlade husbyggnadsinvesteringarna ser ut att falla med cirka 8 procent i år, beräknat i påbörjade investeringar. Nedgången väntas plana ut under 2020-2021. Utvecklingen blir troligen splittrad mellan sektorerna och generellt är det offentligt husbyggande och ombyggnadsinvesteringar inom flerbostadshus som kan komma att utvecklas mest positivt.

 

 


 

 

Rekryteringen av Helen Berhane (bilden) innebär att Datscha får en ny Product Manager. Närmast kommer hon från Real Capital Analytics (RCA), ett analysföretag i London som bevakar globala kommersiella fastighetstransaktioner, tidigare har hon även arbetat på Dealogic som erbjuder en plattform för investmentbanker. Efter 10 år i London flyttade Helen Berhane tillbaka till Sverige i januari i år. Hon känner fler kollegor på Datscha sedan tidigare.

 

– I min roll på Datscha kommer jag bland annat att fokusera på en produkt kring ägarinformation samt öka kvaliteten på koncernträden. För mig är produktkvalitet i fokus och det känns jättekul att vara på Datscha och få jobba med IT- och SaaS-tjänster, säger Helen Berhane.

 

Hon tycker de är skönt att återvända till Sverige med en fritid med bland annat segling och tennis.

 

– Datscha är ett innovativt företag som ligger i framkant när det gäller PropTech och jag har kommit i kontakt med Datschas produkter tidigare. Det känns som att jag har kommit hem då jag stormtrivs med att jobba med PropTech och FinTech, berättar Helen Berhane.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Genovas projekt i Alsike, Knivsta, med 35 hyresrätter ska Svanenmärkas. Illustration: ETTELVA Arkitekter


Lindbäcks har tecknat avtal med Genova för att bygga 35 hyresrätter i Alsike, Knivsta.

– Vi kom in i ett tidigt skede och har haft ett nära samarbete med Genova och arkitekten på ETTELVA. Projektet genomförs med höga miljömässiga ambitioner och kommer att Svanenmärkas. Nu ser vi fram emot att börja producera dem i vår fabrik i Piteå, säger Fredrik Egger, projektutvecklare på Lindbäcks.

 

Projektet i Alsike består av ett hus i fyra våningar med 35 lägenheter. Planen är att Svanenmärka fastigheten som byggs med trästomme och tegelfasad. Alsike är Lindbäcks första projekt med Genova men att Lindbäcks ser det här som starten på ett långsiktigt samarbete.

 

– Redan nu har vi inlett en dialog för samarbete av ett annat projekt som omfattar ytterligare 250 lägenheter, säger Fredrik Egger.

 

– Projektet i Knivsta är ett mycket intressant projekt och följer vår strategi att börja bygga kvalitativa Svanen-märkta hyresrätter för egen förvaltning. Med vår stora projektvolym ser vi fördelar med ett effektivt och hållbart byggande i trä som kan anpassas i varje enskilt projekt. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Lindbäcks, säger Michael Moschewitz, vd för Genova

 

Genova Bostad har som målsättning att öka antalet bostäder i trä. En målsättning som stämmer väl överens med Lindbäcks som vill bygga attraktiva bostäder för fler och samtidigt sträva mot att Sverige ska nå uppsatta klimatmål genom att bygga bostäder i trä. Trä är inte bara ett av få förnybara byggnadsmaterial, det binder även koldioxid och ger ett lågt koldioxidutsläpp under sin livstid.

 

måndag, 08 juli 2019 10:58

EQT köper logistik av Kvalitena

 

Knut Pousette, vd för Kvalitena.


EQT Real Estate (EQT) förvärvade, till ett okänt pris, av Kvalitena AB den 5 juli en portfölj om 21 logistikfastigheter, omfattande cirka 85.000 kvm, i Mälardalen. Kvalitena kvarstår som minoritetsägare.

 

– Vi är glada över att inleda detta strategiska samarbete med EQT, Nordens största och mest framstående private-equity bolag. Tillsammans kommer vi fortsätta utveckla portföljen och vidare investera i och förvärva verksamhetsfastigheter med starka kassaflöden i mycket goda lokala lägen, säger Knut Pousette, vd för Kvalitena, i ett pressmeddelande.

 

Kvalitena har även genom bolag förvärvat en fastighet i Umeå. Fastigheten omfattar 18.000 kvm uthyrbar area med en tomtareal om 40.000 kvm. I pressmeddelande uppges inte säljarens namn. Tillträde var 1 juli 2019.

 

– Vi är glada över att ha förvärvat en fastighet med goda utvecklingsmöjligheter och ett utmärkt läge. För Kvalitena är detta yterliggare ett steg att stärka vår portfölj med lager- , lättindustri- och logistikfastigheter, säger Knut Pousette.

måndag, 08 juli 2019 10:44

Catenas vinst steg till 514,1 Mkr

I

Benny Thögersen, vd för Catena Fastigheter.


Det går verkligen bra för Catena. Under första halvåret steg hyresintäkterna med 11 procent till 585,0 Mkr (527,5). Det innebar att förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 317,9 Mkr (274,2) med en vinst, som efter en skattebelastning om –135 Mkr (–11,9), steg till  514,1 Mkr (379,0).

 

I vinsten ingick orealiserade värdeförändringar från fastigheter med 382,5 Mkr (111,3), där de realiserade värdeförändringarna från fastigheter var 12,5 Mkr (1,9).  Värdeförändringar från derivat blev –70,4 Mkr (–4,3).

 

De orealiserade värdeförändringar på Catenas fastigheter har uppstått som en effekt av samordning, väl genomförda projekt och ett bra förvaltningsarbete.

 

I rapporten säger Catenas vd Benny Thögersen:

– Catena växer genom projektutveckling, både genom att etablera nya strategiska logistikpositioner och genom att förädla och utveckla befintliga fastigheter. Med våra 110 logistikanläggningar ser vi ständigt potential att anpassa och förfina förutsättningarna i respektive fastighet. Kvarvarande investeringsvolym i vår pågående projektportfölj är 600 Mkr i nya och befintliga fastigheter och vi upplever ett fortsatt stort efterfrågetryck. Marknadsförutsättningarna för logistikyta är goda, vilket märks tydligt i de diskussioner vi för.

 

Under perioden steg värdet på fastigheterna 15.570,4 Mkr (13.647,2) samtidigt som de långfristiga ränteskulderna minskade till 4.543,3 Mkr (6.497,8), medan de kortfristiga ränteskulderna steg till 4.176, Mkr (1.790,8). Den genomsnittliga räntan på skulderna, inklusive kostnad för derivat och outnyttjade kreditlöften, minskade till 2,5 procent (2,8).

 

Det egna kapitalet steg till 5.606,1 Mkr (4.807,1) med en soliditet som ökade till 32,8 procent (31,5) och en räntetäckningsgrad som steg till 3,9 gånger (3,3)

 

Catena har möjligheter till offensiva satsningar. I rapporten säger Benny Thögersen:

– Förutom engagemang, kompetens och vår egna förmåga att  ställa om är Catenas styrka att vi har en solid kundbas som grund. Våra 10 största hyresgäster står för 45 procent av intäkterna och utgörs av bolag som exempelvis DHL, ICA och PostNord. Det skapar handlingsutrymme och möjliggör offensiva satsningar där både de stora kunderna och helt nya affärsidéer och bolag kan utvecklas tillsammans med oss i våra fastigheter. SF

 

 

 

 

måndag, 08 juli 2019 09:40

Wihlborgs vinst ökade till 927 Mkr

 

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs fastigheter.

 


Wihlborgs ökade aktiviteten i alla delar av bolagets verksamhet. Bolaget tecknade fler nya hyreskontrakt än någonsin samtidigt som projektinvesteringarna var fortsatt rekordhöga. Under första halvåret genomförde Wihlborgs transaktioner till ett värde av totalt 4,4 Mdr kr.

 

Under perioden ökade hyresintäkterna med 11 procent till 1.475 Mkr (1.330) med ett driftöverskott som steg med 11 procent 1.063 Mkr (957). Det innebar att det viktiga förvaltningsresultatet steg med hela 29 procent till 873 Mkr (679) med en vinst efter skatt som ökade till 927 Mkr (923). Investeringarna i fastighetsbeståndet steg till 807 Mkr (543). Vid periodens slut uppgick beslutade investeringar i pågående projekt till 2.242 Mkr, varav 1.200 Mkr var investerade. I vinstresultatet ingick värdeförändring fastigheter med 873 Mkr (679) och värdeförändringar derivat med –216 Mkr (17).

 

I rapporten säger vd Ulrika Hallengren:

– Vi investerar mer än någonsin, vi har genomfört flera strategiskt viktiga förvärv och vi tecknar fler hyreskontrakt än vi någonsin gjort. Efter ett antal större transaktioner, och efter att vi under kvartalet betalat utdelning till aktieägarna, är nu vår belåningsgrad drygt 55 procent. Vår ambition är att denna under kommande kvartal ska sjunka, och mot bakgrund av en god soliditet på över 35 procent och inte minst en mycket stark räntetäckningsgrad på 6,3 gånger står bolaget på en god finansiell grund.

 

I balansen ökade värdet på fastigheterna till 44.455 Mkr (42.146) samtidigt som låneskulderna steg till 24.667 Mkr (21.153), med en låg snittränta om 1,37 procent, exklusive kostnad för kreditavtal.


Det innebar att det egna kapitalet ökade till 15.905 Mkr (14.058) med en soliditet som steg till 35,1 procent (34,7) och med en räntetäckningsgrad som steg kraftfullt till 6,3 gånger (3,7). SF