25 maj 2020

Redaktionen

 

 

 


Veidekke Eiendom säljstartar 42 bostadsrättslägenheter i Äppelviken.

 

 

Veidekke Eiendom fortsätter sin satsning på trähus och säljstartar 42 lägenheter, med stomme och fasad som byggs i massivträ, i Äppelviken, Bromma. Lägenheterna, som får en tydlig villakänsla, står klara för inflyttning under  sommaren 2022.   Priserna för lägenheterna är för 2 rok om 47,5 kvm cirka 3,0 Mkr och 9,2 Mkr för 5 rok om 115,5 kvm.

Veidekke Eiendom kommer att utveckla ett helt nytt bostadskvarter i Äppelviken och Gamla Bromma trädgårdsstad med flerbostadshus som är byggda med stommar och fasader i trä. Projektet är en fortsättning på bolagets satsning på flerbostadshus i trä och blir Veidekke Eiendoms andra storskaliga trähusprojekt i Stockholm.

Sedan tidigare utvecklar Veidekke Eiendom Cederhusen i Hagastaden under varumärket Folkhem (som delägs med Rikshem). Projektet kommer att bli det största trähuset i sitt slag i Sverige. Projektet Bromma Trädgårdsstad är väsentligt mindre, men ses som ett välkommet tillskott på marknaden för flerbostadshus i trä.

– Det är väldigt sällan som det byggs nytt i Gamla Bromma och vi har verkligen velat skapa något alldeles extra i det här projektet. Det unika med de här bostäderna är att de är både Svanenmärkta och byggda med en stomme och fasad i trä. För oss är det ett material som inte bara är vackert utan också hållbart ur flera perspektiv, både för klimatet men också för den egna boendemiljön, säger Åsa Lagerlöf, försäljningschef Mälardalen, Veidekke Eiendom

Inom ramen för projektet byggs fyra nya flerbostadshus längs Koltrastvägen och Västerled i Äppelviken. Lägenheterna i husen har en boyta om 47-115 kvm som fördelar sig på 2-5 rum och kök. Bostäderna har högre takhöjd än vad som är normalt i nyproduktion och dessutom stora fönster som släpper in mycket dagsljus. Vindsvåningarna har över 3,5 meter upp till nock och dubbla balkonger. I markplan har lägenheterna egna uteplatser och trädgårdsytor som gränsar till den gemensamma gården och skogsbacken strax intill. I anslutning till bostäderna finns förråd och under husen byggs även ett gemensamt garage.

– Det har varit viktigt för oss att husen ska passa in i gamla Bromma – både sett till arkitektur och känsla. Därför har husen noga anpassats till den omkringliggande naturen och Äppelvikens tydliga villakaraktär. Husen kommer att smälta in mjukt in i skogsbacken upp mot Västerledskyrkan och komplettera befintlig bebyggelse på ett väldigt smakfullt sätt, säger Åsa Lagerlöf.

Försäljningen av de nya lägenheterna i projektet Bromma Trädgårdsstad påbörjades den 14 maj. Byggstart är planerad till omkring årsskiftet 2020/2021 och de första köparna beräknas flytta in i sina nya lägenheter under sommaren 2022.

 

  

 

 


Kvarter Vale i centrala Umeå ​​​​​​​ska utvecklas med fler bostäder, kontor och servicetjänster.

 

 


Ett nytt stadskvarter, intill Vasaplan i Umeå, med bostäder och kontor, är en del av Diös utvecklingsplaner för centrala Umeå. Det nya kvarteret utgör en del av Umeå kommuns fördjupade översiktsplan för ett utvecklat och förtätat centrum med fler bostäder och ett nytt blandat innehåll. Nu påbörjas samrådet för det framtagna förslaget.

Centrala Umeå är under stor utveckling med fler bostäder, kontor och servicetjänster, vilket det nya kvarteret Vale kommer att innehålla. Diös har under lång tid tittat på en utökad byggrätt för att kunna tillskapa både moderna lägenheter, attraktiva kontor och kommersiella lokaler med hög kvalitet i centrum.

– Vi vill fortsätta att vara med och skapa förutsättningar för Umeås utveckling och vi är övertygade om att kvarteret Vale kommer att bidra till en attraktiv stadskärna. Nu ser vi fram emot att komma vidare i processen och kommande samråd tillsammans med kommunen. Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer och där vill vi vara med, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.

Syftet med planen för Vale 17 är att möjliggöra utökad byggrätt för bostäder, kontor och handel samt säkerställa relationen till riksintresset för kulturmiljö samt för stadsbilden.


 

 

 

 


Årsstämman för White arkitekter har valt Karin O’Connor (bilden t v) och Per Berggren (bilden t h) till nya ledamöter i styrelsen för White arkitekter AB. Deras olika erfarenheter kommer att vara ett starkt tillskott för Whites långsiktiga satsningar och de utmaningar som bolaget och branschen nu går till mötes.

Whites styrelse hälsar de två ledamöterna varmt välkomna. Med respektive bakgrund och erfarenhetkommer de att bli ett värdefullt och inspirerande tillskott i styrelsen i arbetet med att ta White in i framtiden. Fokus de kommande åren kommer att vara att öka Whites internationella närvaro, satsningar på forskning, innovation och digital design samt att utveckla nya affärer och affärsmodeller.

Karin O’Connor
har lång erfarenhet inom affärsutveckling och innovation i kombination med ett entreprenöriellt driv. Hon började sin yrkesbana inom finansbranschen för att sedan sadla om till ekonomijournalist. Därefter har hon arbetat med affärsutveckling, kommunikation och transformationer på bland annat Mannheimer Swartling, Monki och OMX Nasdaq. De senaste sju åren har hon bott och arbetat i London som transformations- och kommunikationsdirektör på Colart.

– White är ett fantastiskt fint bolag och det är med stor ödmjukhet som jag tar mig an uppdraget som styrelseledamot. Jag ser fram emot att få bidra med min kompetens inom både digital transformation och varumärkesbyggande samt att ta White in i framtiden tillsammans med övriga ledamöter och alla duktiga medarbetare, säger Karin O’Connor.

Per Berggren
är civilingenjör från KTH och han har en gedigen erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Per inledde sin karriär på Skanska och har varit vd för flera fastighetsbolag i mer än 15 år, därav Drott, Jernhusen och nu senast Hemsö. Han har även internationell erfarenhet från tiden på Hemsö som under hans ledning etablerade sig i Finland och Tyskland.

– White är ett spännande och nytänkande bolag som jag alltid har ansett som en av de mest innovativa arkitektbyråerna. Jag ser fram emot att vara en del av bolaget och att tillsammans med medarbetare och kunder utveckla bolaget ytterligare, säger Per Berggren.

White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor som arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Whites mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Visionen är att från 2030 ska alla Whites projekt vara formstarka och klimatneutrala. White är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 800 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

 

 

 


Täby Park blir den största stadsdelen i Norden med miljöcertifierande Svanenmärkta bostäder. Den 15 maj låser de första bostadsrättsägarna upp sina dörrar till kvarteret Nor som består av totalt 132 lägenheter. Nor kommer att bli JMs första Svanenmärkta bostadsrätter i Sverige.

 

 

 

Teresia Parke har jobbat som projektledare på JM sedan produktionsstarten av kvarteret Nor i Täby Park, norra Stockholm.

 


Täby Park, där JM och Skanska kommer att bygga 4.000 av de 6.000 blivande bostäderna, varav 10-15 procent  är hyresrätter, blir i särklass den största stadsdelen i Norden med miljöcertifierande Svanenmärkta bostäder. Nu flyttar de första boende in i kvarteret Nor i Täby Park i norra Stockholm. Nor kommer att bli JMs första Svanenmärkta bostadsrätter i Sverige.

Kvarteret Nor växer en hållbar och levande stadsdel fram med mötesplatser, aktiviteter, grönområden och service - något som hela tiden varit en viktig ledstjärna redan från planeringsstadiet. De första invånarna flyttade in 31 mars, 2020 och nu fortsätter inflyttningen till nya kvarter.

Den 15 maj låser de första bostadsrättsägarna upp sina dörrar till kvarteret Nor som består av totalt 132 lägenheter. Nor kommer att bli JMs första Svanenmärkta bostadsrätter i Sverige. Kvarteret har en unik takterrass där de boende kommer att kunna ha egna odlingar och njuta av både kvällssol och en milsvid utsikt. I bottenplanet planeras det för restaurang, skönhetssalong och andra verksamheter.

Teresia Parke som jobbat som projektledare på JM sedan produktionsstarten av Nor tycker att det är spännande att nu, efter ett och ett halvt år, få välkomna de första som flyttar in i kvarteret.  Hon säger:

–  Jag är stolt och glad över att få vara med om detta. Det är en milstolpe i JMs historia och det är så klart extra roligt att det sker just här i en ny stor och hållbar stadsdel som Täby Park.


Kvarteret Nor ligger centralt i Täby Park. Till Roslagsbanans station Galoppfältet är det bara 200 meter och till Täby centrum tar man sig enkelt till fots eller med cykel. De boende kommer även ha tillgång till eldrivna poolbilar samt lånelådcyklar.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


Rekryteringen av Jan Mattsson (bilden) innebär att han blir ny vd för Tengbom. Med gedigen erfarenhet från arkitektur- och samhällsbyggnadsbranschen ska han tillsammans med 600 medarbetare leda Tengbom in i framtiden. Närmast kommer han från rollen som vd för Swecos arkitektverksamhet.

– Jan är helt rätt person att leda Tengbom. Hans ledarskapserfarenhet och drivkraft inom innovation, arkitektur och affärsutveckling är precis den kombination vi letat efter. Hans ödmjuka, kreativa och modiga personlighet går i linje med Tengboms värderingar och approach till människan och den marknad vi verkar i, säger Mats Jönsson, styrelseordförande i Tengbom.

Sedan 2006 har arkitekten Jan Mattsson varit vd för Swecos arkitekter. Med sin breda erfarenhet inom arkitektur, samhällsutveckling och teknik har han framgångsrikt drivit arkitekturverksamhet på svensk och internationell mark. En meriterad och kundorienterad ledare som drivs av att utveckla människor, affärer och varumärke.

– Jag är mycket stolt över att ha fått förtroendet att leda Tengbom in i framtiden. Jag tror på arkitektens stora betydelse för att utforma framtidens hållbara, resilienta och humanistiska samhällen. Att få bidra till att utveckla kompetenta medarbetare under ett starkt varumärke och få företräda en kundorienterad organisation har alltid varit mina drivkrafter. Jag kommer att säkerställa att våra kunder får del av den samlade och framåtlutande kompetens som finns i det anrika arkitektföretaget Tengbom, säger Jan Mattsson.

Jan Mattsson tillträder sin nya roll under hösten 2020 och ersätter då Erika Rönnquist Hoh som varit interim vd för Tengbom sedan oktober 2019.

 

 

 


Arkitektbyrån Elding Oscarsons förslag på den nya kyrkan  för Smyrna i Frihamnen i Göteborg. Smyrnakyrkan i Göteborg är den näst största församlingen inom den svenska pingströrelsen, med omkring 3.400 medlemmar.
Älvstranden Utveckling har sålt en fastighet på 8.000 kvm BTA i Frihamnen  i Göteborg till Smyrnaförsamlingen. På platsen ska Smyrna uppföra en ny kyrka med planerad inflyttning 2022. Kyrkan blir den första nya permanenta byggnad som uppförs i Frihamnen. Smyrnakyrkan i Göteborg är den näst största församlingen inom den svenska pingströrelsen, med omkring 3.400 medlemmar.

– Det är mycket roligt att Smyrna vill bygga i Frihamnen. De kommer att bidra på ett bra sätt, både genom en fin utformning av kyrkan men också genom att de går före och etablerar sig på platsen, säger Cecilia Andersson, chef för fastighetsutveckling på Älvstranden Utveckling.

– Vi får nu en ny bas mitt i centrum av framtidens Göteborg och vi hoppas kunna inviga kyrkan 2022, samma år som både vi och Frihamnen fyller 100 år. Det är en stor glädje för oss som vill vara en kyrka för hela staden, säger Urban Ringbäck, föreståndare för Smyrnaförsamlingen.


Försäljningen av marken till Smyrnaförsamlingen är ett led i den långsiktiga utvecklingen av Frihamnen och området kommer att genomgå en omfattande förändring de kommande 15 åren med nya bostäder, arbetsplatser och social service.

– Frihamnen är ett stort och attraktivt område där centrala Göteborg ska expandera i framtiden. Under tiden planeringen sker försöker vi fylla området med liv och rörelse, bland annat med temporära åtgärder, säger Cecilia Andersson.

På Kvillepiren uppförs 800 lägenheter med tillfälligt bygglov och i Jubileumsarken med bastun och badet arbetas det för full med att anlägga en ny park och förbereda för det nya badet. Jubileumsparken ska invigas till Göteborgs 400-årsjubileum nästa år. Då ska även nya Hisingsbron vara igång och inom några år ska en spårvagnsförbindelse förbi Frihamnen och bort mot Lindholmen stå färdig.


 

 

 


”Six Feet Office” handlar om att erbjuda ett koncept för att kunna göra en övergripande analys över befintliga lokaler och att identifiera förbättringspunkter för en säker återgång till kontoret.

 

 

 


Marie Cronström, Head of Occupier Service, Cushman & Wakefiel, Sweden.

 

 


Framöver kommer många att börja återvända tillbaka till det fysiska kontoret och en vardag som ser helt annorlunda ut än före Covid-19-utbrottet. Utifrån erfarenheter från flertalet marknader i världen har Cushman & Wakefield tagit fram ett koncept med konkreta tips och vägledning som syftar till att säkra återgången till kontoret, inklusive metoder för beteendeförändringar för minskad smittorisk.

Konceptet som kallas ”Six Feet Office”
har utvecklats av Cushman & Wakefield i Nederländerna och omfattar bland annat tips, guidelines och en checklista som företag kan använda sig av för att planera återgången till kontoret genom ett kontrollerat, genomtänkt och säkert tillvägagångssätt.

Marie Cronström
, Head of Occupier Services säger:
– Återgången till arbetsplatsen och anpassningar på kontoren kommer att se olika ut för varje organisation, men principerna som beskrivs i den här guiden är tillämpliga för i stort sett alla fastighetsägare och hyresgäster. Vårt koncept ”Six Feet Office” är ett sätt att förenkla för företag att anpassa sig till en ny normal tillvaro och där vi på Cushman & Wakefield kan bistå med allmän vägledning liksom med skräddarsydda lösningar till våra kunder i varje steg på vägen.

”Six Feet Office” handlar om att erbjuda ett koncept för att kunna göra en övergripande analys över befintliga lokaler och att identifiera förbättringspunkter för en säker återgång till kontoret. Exempel på detta är: A. Rörelsemönster och flöde på kontoret. B. Användning av mötesrum och gemensamma utrymmen. C. Den enskilda arbetsplatsens utformning. D. Skyltning. E Regler/Riktlinj
er.


”The Safe Six”

I konceptet ”Six Feet Office” ingår även ”The Safe Six”, som är en checklista som både fastighetsägare och hyresgäster kan arbeta utifrån och som innehåller rubrikerna: 1. Förbered byggnaden. 2. Förbered personalen. 3. Kontrollera åtkomst till lokalen. 4. Skapa en plan för socialt avstånd utifrån smittorisk. 5. Minska fysiska kontaktytor och öka rengöringen6. Kommunicera för ökad trygghet.

Marie Cronström säger:
– Det här måste inte vara svårt men vi upplever att många känner sig osäkra inför att återvända till kontoret och det är här vi tror att ”Six Feet Office”-konceptet kan bidra till att skapa trygghet i verksamheten när vi går in i en ny vardag framöver.


Cushman & Wakefield är ett ledande globalt fastighetstjänsteföretag som levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 53.000 anställda på cirka 400 kontor i 60 länder. Under 2019 hade företaget en omsättning på 8,8 miljarder dollar och ett tjänsteutbud som omfattar bland annat capital markets, hyresgästrådgivning, värdering, strategisk rådgivning, uthyrning och andra tjänster.

 

 

 


EON:s nya huvudkontor, som Skanska bygger, kommer att ligga i den framväxande stadsdelen Nyhamnen norr och öster om Malmö C. Byggnaden som totalt omfattar cirka 35.000 kvm blir en av de största kontorsbyggnaderna som uppförs i Malmö under senare tid.Swecos arkitekter har fått uppdraget att projektera E.ON:s nordiska huvudkontor i Malmö. Byggnaden, som ska präglas av hållbarhetsambitioner ska byggas av Skanska, och den blir ett nytt och positivt inslag i den växande stadsdelen Nyhamnen.

I den nya Malmöstadsdelen Nyhamnen planeras just nu E.ON:s nya huvudkontor och Swecos arkitekter ska på uppdrag av entreprenören Skanska ansvara för projekteringen. Byggnaden som totalt omfattar cirka 35.000 kvm blir en av de största kontorsbyggnaderna som uppförs i Malmö under senare tid. Visionen är att huvudkontoret ska bli extraordinärt ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket ska genomsyra alla aspekter i projektet såsom materialval, energilösningar och byggproduktion.

De högt satta hållbarhetskraven avspeglas bland annat i att kontorsbyggnaden både ska Breeam-certifieras och WELL-certifieras i de högsta nivåerna. WELL är en metod som bygger på medicinsk och vetenskaplig forskning om hur den byggda miljön påverkar människors välmående och hälsa på arbetet.

– Tillsammans med Skanska strävar vi efter att hitta de bästa och mest effektiva lösningarna för att skapa en bra genomförandeprocess, men framförallt ett bra slutresultat. Tack vare att vi båda har en välutvecklad digital process kan vi öka kvalitén i projektets samtliga faser. Sweco och Skanska har sedan många år goda erfarenheter av att jobba tillsammans i projekt i den här storleksordningen, säger Anders Öreberg, arkitekt och regionchef på Sweco.

– Vi valde Swecos arkitekter eftersom de har tydlig struktur och bra processer i hur de tar sig an stora komplexa projekt som E.ON:s huvudkontor. Dessutom har de en stark organisation med hög kompetens. Vi ser mycket fram emot samarbetet med Sweco, säger Behar Abdulah, projektchef på Skanska.

 

  

 

 


Raffinaderiet 3 i centrala Lund, ska byggas ut med 900 kvm till totalt 5.800 kvm. Foto: Kamikaze Arkitekter

 

 


Wihlborgs planerar nu för fortsatt utveckling vid Lunds centralstation. Efter de lyckade projekten i Posthornet 1 och Raffinaderiet 5 (Sockerbiten) påbörjas nu utvecklingen av Raffinaderiet 3.

Raffinaderiet 3 ligger mellan Posthornet 1 och Raffinaderiet 5, på västra sidan av Lunds centralstation. Här finns en äldre fastighet om 4.900 kvm som idag inrymmer blandade verksamheter. Med start i början av 2021, när befintliga hyresgäster flyttat ut, kommer Wihlborgs att rusta upp fastigheten till toppmoderna kontor. Dessutom kommer en ny huskropp med 900 kvm kontor att tillföras och länkas samman med den befintliga fastigheten. När projektet är färdigställt kommer fastigheten att omfatta 5.800 kvm moderna och miljöcertifierade kontorsytor.

–  Vi har idag inga lediga kontorslokaler i centrala Lund. Nu förbereder vi för varsam utveckling av en historisk fastighet med fina arkitektoniska och kulturella värden där vi kan skapa nya, attraktiva kontorslokaler i direkt anslutning till Lunds centralstation, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs senaste kontorsprojekt i Lund är Raffinaderiet 5 (Sockerbiten) som omfattar 1.900 kvm och färdigställdes 2019 med hyresgäster som LKP, Safeture och Tyréns. Posthornet 1 omfattar 11.000  kvm och färdigställdes 2018 med Folktandvården Skåne som största hyresgäst på 4.900  kvm. Samtliga kontorsytor i både Raffinaderiet 5 och Posthornet 1 är uthyrda.

Även i kvarteret Posthornet har Wihlborgs utvecklingsmöjligheter. En ny detaljplan medger nybyggnation av ytterligare 10.000 kvm kontor.

– Första steget är utvecklingen av Raffinaderiet 3, men vi förbereder också för nästa etapp av Posthornet för att vara redo när marknadsförutsättningarna är rätt. Vi befinner oss förstås i ett mycket speciellt läge just nu, men vi är övertygade om att det även framåt kommer att finnas efterfrågan på centrala kontorslokaler på stationsnära läge, säger Ulrika Hallengren.

 

 

 


 

 

 


Stockholm står i vanliga fall för 25 procent av antalet sysselsatta i riket. Men nu ser vi att 50 procent av alla varsel och 30 procent av alla permitteringar i Sverige sker i Stockholm, sa Anna König Jerlmyr, finansborgarråd för Stockholm, under en pressträff torsdagen den 14 maj.

 

 

 

 

Stockholms län bedöms nu befinna sig i en recession. Konjunkturen ligger på en historiskt låg nivå och saknar jämförelse med tidigare kriser, sa Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, som tillsammans finansregionråd Irene Svenonius för Region Stockholm och landshövding Sven-Erik Österberg för Länsstyrelsen i Stockholms län, höll en pressträff under torsdagen.

Anna König Jerlmyr
betonade under pressträffen hur hårt pandemin slagit, och hon konstaterade att situationen är ”värre än it-bubblan år 2001 och finanskrisen år 2008” och att ”Stockholm befinner sig i en recession”.

Mest utsatt är tjänstesektorn där sex av tio företag ser dramatiska nedskärningar framför sig.

– Stockholm står i vanliga fall för 25 procent av antalet sysselsatta i riket. Men nu ser vi att 50 procent av alla varsel och 30 procent av alla permitteringar i Sverige sker i Stockholm. Det här är en mycket allvarlig situation. Inte bara har Stockholmsregionen blivit först och mest drabbad av virusspridningen utan det gäller också de ekonomiska konsekvenserna, säger Anna König Jerlmyr, som befarar att arbetslösheten kan komma att stiga till 13,5 procent nästa år.