23 augusti 2019

Redaktionen

 


Rekryteringen av Karin Wickberg (bilden) innebär att hon i början av november 2019 tillträder tjänsten som ny marknadschef för Nordiska Kompaniet (NK). Hon kommer att ingå i NK:s ledningsgrupp där fokus nu är NK:s stora förändringsprojekt som går in i sin slutfas år 2020.

 

Karin Wickberg kommer närmast från rollen som marknadschef på Kasthall. Som NK:s marknadschef kommer hon att leda marknadsteamet i Stockholm och Göteborg med att fortsätta arbetet med att stärka NK som ett varuhus i världsklass.

 

– Jag är mycket glad att få välkomna Karin Wickberg till NK. Hennes breda erfarenhet från retail och från ledande globala varumärken kommer att vara en stor tillgång för oss. Karin börjar i en spännande tid av förändring där vi tillsammans tar NK in i en ny epok, säger Henrik Andreasson, vd för Nordiska Kompaniet. Karin har tidigare haft ledande roller inom marknadsföring för varumärken som Kasthall, Electrolux, Hästens och British Airways. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med en bred palett av kanaler, digitala likväl som fysiska möten, för att skapa kundengagemang.

 

– Det är en stor ära för mig att ta mig an rollen som marknadschef på NK. NK är ett fint och anrikt varumärke med en fascinerande historia och starkt kundengagemang. Jag ser väldigt mycket fram emot att vara delaktig i NK:s framtida utveckling, säger Karin Wickberg, tillträdande marknadschef för Nordiska Kompaniet.

 

 

 

 

 


tisdag, 20 augusti 2019 07:30

Johanna Skogestig, ny vd för Vasakronan

 

Johanna Skogestig tillträder som vd för Vasakronan den 1 november i år.


Styrelsen har utsett Johanna Skogestig, 45 år, till ny vd för Vasakronan. Hon är idag chef för Vasakronans fastighetsinvesteringar och hon tar över efter Fredrik Wirdenius som lämnar sitt uppdrag den 1 november 2019.

 

Johanna Skogestig har tidigare varit CIO på Areim och innan dess har hon haft motsvarande roll på Sveafastigheter. Sedan år 2015 har hon varit ansvarig för Vasakronans analys- och transaktionsverksamhet. Hon sitter i styrelsen för Fastighets AB Regio och Cibus.

 

– Jag skulle vilja påstå att det här är en av fastighetsbranschens mest utmanande vd-roller och det har givetvis varit ett stort intresse. Vi har haft många kvalificerade kandidater i en bred och djup process, både externa och interna. Johanna uppfyller alla våra krav och har i sin nuvarande roll dessutom visat vilken kapacitet hon har, säger Ulrika Francke, styrelseordförande i Vasakronan.

 

Johanna Skogestig har arbetat med fastighetstransaktioner och investeringsstrategi i flera olika bolag under många år och med ett antal styrelseuppdrag i olika bolag. Mellan åren 1998-2007 arbetade hon på dåvarande AP Fastigheter, nuvarande Vasakronan, och hon satt redan då i ledningsgruppen. År 2015 återvände hon till Vasakronan för att bli chef för fastighetsinvesteringar.

 

– Vi har en spännande tid framför oss och otroligt mycket på gång i företaget. Alla som jobbar på Vasakronan har ett engagemang och en kompetens som gör att det är kul att gå till jobbet varje dag. Att nu får göra det som vd känns ännu roligare och jag är väldigt stolt att jag fått förtroendet, säger Johanna Skogestig, blivande vd på Vasakronan.

 

Fredrik Wirdenius kommer att vara kvar som vd fram till att Johanna Skogestig tillträder den 1 november 2019.

 

Serneke har sålt 485 av totalt 594 lägenheter i Karlatornet. Men dessa köpare får vänta på inflyttning tidigast under andra halvåret 2022. Den dyraste lägenheten om 370 kvm högst upp i det 245 meter höga tornet såldes i mars 2018 för drygt 66 Mkr.


Efter genomlysning och omstrukturering av projekt Karlastaden uppdaterar Serneke tidplanen. Inflyttningen i Nordens högsta hus börjar under andra halvåret 2022.

 

Sedan årsskiftet har hela projekt Karlastaden, inklusive Karlatornet, genomgått en genomlysning och omstrukturering, bland annat för att optimera ytor och användning. Under våren har Serneke genom ett exklusivitetsavtal inlett en förhandling med en ny partner i projektet för en komplett finansiering av Karlatornet. Dessa processer får till följd att den ursprungliga tidplanen uppdateras och inflyttningen i Karlatornet inleds andra halvåret 2022. Enligt en första tidplan skulle inflyttningen starta under senare delen av 2021.

 

– Karlatornet är ett omfattande projekt som saknar motstycke i landet. Vi tror starkt på projektet och är väldigt beslutsamma att genomföra det med de höga ambitioner på kvalitet som våra kunder, Göteborgs Stad och vi själva förväntar oss. När vår genomlysning av projektet nu visar att vi behöver något mer tid än våra första bedömningar, bör man se det i perspektivet att Karlatornet kommer att vara ett unikt inslag i Göteborg väldigt lång tid framöver, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group.

 

Den förhandling som just nu pågår med en internationell aktör i syfte att få in en partner i projektet förväntas bli klar under tredje kvartalet. Grundläggningsarbetena färdigställdes i början av sommaren i samband med gjutningen av bottenplattan till tornet och nu fortsätter Serneke med byggnadsarbetena ovan mark.

 

Intresset för att bo i Karlatornet har sedan projektet startades varit mycket stort och drygt 80 procent av de 594 lägenheterna är sålda. Köparna av lägenheterna i Karlatornet har informerats om den uppdaterade tidplanen.

 

– De 485 kunder som redan köpt lägenhet är tillsammans med oss på Serneke del av ett projekt som kommer förändra Göteborgs stadsbild och synen på vår stad för all framtid. Boendet vi kommer leverera till dem blir helt unikt och kan inte jämföras med något annat. Jag har därför goda förhoppningar att de förstår utmaningarna som kommer med ett sådant här projekt och att de även kan acceptera att inflyttningen flyttas fram något, säger Ola Serneke.

 

 

 

måndag, 19 augusti 2019 09:54

SLP köper av Stena för nybygge i Malmö

 

SLP har tillträtt en fastighet och tomt i Östra hamnområdet i Malmö med en yta om drygt 27.000 kvm som Stena Fastigheter har sålt.


SLP har förvärvat och tillträtt en fastighet och tomt i Östra hamnområdet i Malmö med en yta om drygt 27.000 kvm. Säljare är Stena Fastigheter. SLP planerar att uppföra en ny logistikfastighet på tomten med inriktning framförallt mot verksamheter inom citylogistik.

 

– Vi får genom förvärvet möjlighet att erbjuda marknaden en ny och modern logistikfastighet på ett mycket attraktivt läge i Malmö, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.

 

Malmöbolaget SLP har redan under sina första verksamhetsmånader förvärvat flera fastigheter och har som målsättning att vara ett självklart alternativ för lager- och logistikfastigheter.

 

– Stena Fastigheter fokuserar på utveckling och förvaltning av bostäder och kontor och med en önskan att renodla verksamheten är vi glada över att vi genom snabbt och bra samarbete kunde göra denna affär tillsammans, säger Sofia Granlund på Stena Fastigheter.

 

Malmöbolaget SLP – Swedish Logistic Property – är ett Malmöbaserat fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Bakom bolaget ligger bland annat fastighetsprofilerna Erik Selin, Peter Strand, Mikael Hoffman och Greg Dingizian.

 

 

 

Från vänster: Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen och Betonmasts grundare och vd Jørgen Evensen.

 


AF Gruppen ASA med AF Gruppen Bygg i Sverige har, via Betonmast Holding AS, ett företag som ägs till 66 procent av AF Gruppen och till 34 procent av ledningen och tidigare aktieägare i Betonmast, ingått ett avtal om köp av 100 procent av aktierna i byggbolaget Betonmast AS. Budet på samtliga aktier uppgår till 2.075 MNOK, cirka 2,23 Mdr kr.

 

Betonmast har cirka 1.000 anställda och koncernen består av totalt 16 företag i segmenten Betonmast Sverige, Betonmast Projektutveckling och Betonmast Norge. Företagen hade en omsättning på 6.942 MNOK och ett resultat om 217 MNOK år 2018.

 

– Betonmast har haft en enastående tillväxt sedan starten 2006 och är ett välskött företag med kompetent personal och ledning, spännande projekt, stark tillväxt och god lönsamhet samt en solid orderstock. AF Gruppen har ett långsiktigt och industriellt syfte med ägandet, och vi har för avsikt att vara en aktiv ägare. Med vårt inträde hoppas vi kunna tillföra kompetens och insikter som kan bidra till att öka värdeskapandet i företaget på kort och lång sikt. Vi anser att detta är en mycket bra lösning för företaget, medarbetarna och kunderna, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

 

Projektportföljen i Betonmast-koncernen omfattar allt från större bostadsprojekt till kommersiella och offentliga byggnader. Betonmast-koncernen är en viktig aktör inom byggande för den offentliga sektorn och besitter specialkompetens inom projektutveckling och partneravtal.

 

Via budet på samtliga aktier uppgår till 2.075 MNOK, kommer ledningen och tidigare aktieägare i Betonmast kommer att finansiera sin andel av köpet genom att tillföra 352 MNOK i eget kapital till Betonmast Holding.

 

AF Gruppen kommer att finansiera resten av köpeskillingen genom en kombination av eget kapital och lån. AF Gruppen finansierar köpet genom AF Gruppens befintliga låneramar samt genom att göra en riktad emission på 400 MNOK, riktad mot bolagets fyra största aktieägare, OBOS BBL, ØMF Holding AS, Constructio AS och Folketrygdfondet, som tillsammans har åtagit sig att teckna alla emissionsaktier. Den riktade emissionen förväntas utföras i samband med genomförandet av köpet till en teckningskurs motsvarande börskursen vid den aktuella tidpunkten.

 

 

 

 

 

måndag, 19 augusti 2019 09:08

SBAB: Få privatpersoner vill hyra ut

 

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.


I dagarna börjar cirka 290.000 förväntansfulla personer att studera på landets universitet och högskolor. Precis som tidigare år är det en utmaning för studenterna att hitta boende på studieorten och många blir tvungna att tacka nej till utbildningar. Ett sätt att bo för landets studenter är att hyra av privatpersoner, ett rum, en friggebod eller ett Attefallshus. Om bara svenska folket öppnade upp sina hem. I SBAB:s rapport Komma Hem svarar endast 4 procent av svenskarna att de i dag hyr ut delar av sitt hem. Dessutom uppger hela 82 procent att de inte kan tänka sig att hyra ut.

 

På frågan varför man inte hyr ut delar av sin bostad var det vanligaste svaret att man anser att ”det skulle inkräkta på privatlivet” (56 procent), det näst vanligaste svaret var att man ”inte har tillräckligt med plats” (47 procent) följt av ”det skulle inte vara värt hyran jag skulle få” (15 procent) och ”de jag bor med skulle inte vilja det” (13 procent).

 

– Man kan ha förståelse för att människor värnar om sitt privatliv, men det kan finnas mycket att vinna på att hyra ut. Ekonomiskt kan hyran bli ett fint tillskott till den egna hushållskassan, med mer i plånboken eller möjlighet till ett ökat sparande. Dessutom gör man ju en god gärning samtidigt som man hjälper till att lindra bostadskrisen. Genom att hyra ut kan det bli lite mer liv för den som bor ensam i ett stort hus, och följer fler efter kan ett helt kvarter vakna till liv. I vår rapport pratade vi med en familj som hyr ut sitt Attefallshus till en student. På det sättet kunde familjen betala utgifterna för bygget av detsamma. Dessutom sågs attefallshuset som ett möjligt framtida boende för barnen när de blir stora nog att flytta hemifrån. En riktig win-win-situation, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

 

– Det talas om att fler och fler är öppna för att hyra ut delar av sina hem och att Skatteverket har sett en 30-procentig ökning av antalet deklarerade privatuthyrningar. Det är positivt och förhoppningsvis kommer fler och fler vilja och våga hyra ut, speciellt med tanke på att det nog är väldigt många som sitter med tomma rum i sitt hus eller i sin bostadsrätt, avslutar Claudia Wörmann.

 

måndag, 19 augusti 2019 08:42

Vasakronan hyr ut 15.000 kvm i Sergelhuset

 

Flygvy över projektfastigheten Sergelhuset.

 

 

 

 

 

 

 

King (Midasplayer AB), ett av världens ledande mobilspelsföretag, ska hyra sex våningar i Sergelhuset om 11.500 kvm på Sveavägen. I huset ska även Vasakronans nya huvudkontor ligga.

 

 

Sergelprojektets takterrass.

 

 

 


 

Sergelprojektet sett från Sergelfontänen med Edvin Öhrströms glasskulptur Kristallvertikalaccenten i förgrunden. Bild: TMRW Vasakronan

 

 

Vasakronan har tecknat avtal med King och Stureplansgruppen om totalt 15 000 kvm i projektfastigheten Sergelhuset i Stockholm city.

 

Mitt i Stockholms city vid Sergels Torg pågår omdaningen av Sergelhuset, ett stadsutvecklingsprojekt som omfattar tre byggnader om totalt 60.000 kvm längs Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Sveavägen. Nu är det klart att King (Midasplayer AB), ett av världens ledande mobilspelsföretag, flyttar in i det hus som ligger på Sveavägen med utsikt över Sergels torg. Bolaget hyr totalt 11.500 kvm kontor på de sex översta planen med en egen entrédel i gatuplan.

 

Även Stureplansgruppen, Sveriges ledande restaurangkoncern, etablerar sig i Sergelprojektet och kommer att erbjuda event- och konferensmöjligheter samt restaurang och takterrass. Eventytan omfattar 2.500 kvm med entré från Sveavägen. Restaurangen och den stora takterrassen omfattar totalt 1.100 kvm och kommer att vara belägen på plan 16 med entré från Malmskillnadsgatan.

 

– Det som tidigare var ett mer eller mindre slutet kvarter blir nu en blandning fullt av smarta kontorslösningar, butiker och restauranger samt bostäder. Både King och Stureplansgruppen passar väl in i den karaktär vi vill ge området, säger Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

 

I Sergelhuset kommer även Vasakronans eget huvudkontor ligga. Till det etableras också Vasakronans nya koncept Arena för flexibelt arbetssätt. Förhyrningarna till King och Stureplansgruppen samt Vasakronans egna lokaler innebär att hälften av projektet är uthyrt

måndag, 19 augusti 2019 08:21

NCC ska bygga 200 hyresrätter åt Huge

 

I det nya bostadskvarteret i Grantorp på Hälsovägen i Flemingsberg ska NCC bygga 120 hyresrätter och 80 studentbostäder. Projektet ska stå färdigt år 2022.


NCC ska i samverkan med Huge Bostäder bygga 200 hyresrätter, varav cirka hälften blir studentlägenheter, samt en förskola i Huddinge. Uppdraget ligger inom det ramavtal som partnerna tecknat och ordervärdet uppgår till 340 Mkr.

 

– Flemingsberg är ett av de största och mest spännande stadsutvecklingsområdena i Stockholmsregionen just nu. Huges projekt blir startskottet för utvecklingen på Hälsovägen, där ett urbant stadskvarter ska växa fram. Med de 200 nya bostäderna, varav nästan hälften för studenter, och en ny förskola kommer vi att möta flera av behoven i området, säger Karin Strömberg Ekström, vd för Huge Bostäder AB.

 

Bostäderna kommer att rymmas i tre hus, varav det högsta är 10 våningar. Lägenheterna kommer att ha varierande storlek och vara både bostäder till allmänheten samt studentbostäder. Ett av husen kommer endast ha lägenheter med ett rum och kök. I området kommer det även att byggas en förskola. Husen kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

 

– Det är en tid sedan ramavtalet tecknades så det är extra roligt att vi nu har ett konkret projekt på bordet och kan sätta spaden i marken och börja bygga. Vi genomför projektet i partnering vilket känns extra bra eftersom det tryggar genomförandeprocessen och leder till en bra och hållbar slutprodukt, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

 

Projektet förväntas färdigt 2022. Ordervärdet om 340 Mkr registreras i tredje kvartalet 2019 inom affärsområdet NCC Building Sweden. Byggstarten kommer att uppmärksammas med ett officiellt första spadtag den 25 september.

 


Rekryteringen av Alexandra Stassais Söderblom (bilden) innebär att hon har utsetts till affärschef för affärsområde projektledning på Tyréns. Hon kommer närmast från Swedavia, där hon var projektchef för utbyggnaden av Arlanda flygplats. Alexandra Stassais Söderblom tillträde sin nya tjänst hos Tyréns den 1 maj och hon ingår i region öst som finns i Stockholm.

 

Tyréns affärsområde projektledning har vuxit kraftig de senaste åren. Erbjudandet har breddats, stärkts och utökats med nya tjänster inom till exempel VDC.

 

– Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Alexandra. Hon är både en rutinerad projektledare och projektchef och en uppskattad ledare. Jag är övertygad om att Alexandra kommer fortsätta att utveckla våra affärer och driva utveckling framåt, säger Andreas Behm Fredin, regionchef öst på Tyréns.

 

Alexandra Stassais Söderblom har gedigen erfarenhet av projektledning och samhällsbyggnad. Hon har bland annat varit projektchef för Tvärförbindelse Södertörn, projektledare för Förbifart Stockholm, delprojekt Akalla-Häggvik och har arbetat som projekteringsledare på Norra Länken. Hon har också erfarenhet från konsultbranschen från sin tid som avdelningschef på Sweco.

 

Som affärschef för projektledning blir Alexandra Stassais Söderblom ansvarig för sex avdelningar inom projekt- och projekteringsledning, projektstöd, kvalitet, BIM, internationella affärer och hållbart byggande med cirka 90 medarbetare.

 

– Jag är fantastiskt glad över att börja på Tyréns och komma tillbaka till min hemma-arena. Tyréns står för mycket av det som är viktigt för mig – att ingen organisation kan byggas utan individerna i den. Jag ser med spänning fram emot att fortsätta utveckla affären och verksamheten, säger Alexandra Stassais Söderblom. 

 

 

 


fredag, 16 augusti 2019 11:44

Trump vill köpa Grönland

 

Huvudstaden Nuuk på Grönland.

 

 


Under flera möten, vid middagar och i flera samtal, har Trump frågat rådgivare om USA kan förvärva Grönland. Trump planerar att göra sitt första besök i Danmark i början av september i år, även om besöket inte är relaterat till ett förvärv av Grönland, enligt Vita huset, skriver Wall Street Journal. Men danska regeringen vill inte sälja Grönland enligt Berlinske. Det är också oklart hur USA skulle kunna förvärva Grönland.

 

Med en befolkning på cirka 56.000 är Grönland en självstyrande del av kungariket Danmark. Danmark har ägt Grönland, som är världens största ö med en yta 2,17 miljoner km, sedan 1200-talet. År 1261 erkände grönlänningarna Danmark-Norges överhöghet. Omkring år 1500 upphörde den sista vikingabyn på Grönland. År 1814 blev Grönland en dansk koloni när Norge lämnade Danmark för en union med Sverige. Det innebar att Danmark behöll kolonin Grönland.

 

Således har Vita huset och utrikesdepartementet inte kommenterat ett förvärv av Grönland. Vita huset ser Grönland som viktigt för amerikanska nationella säkerhetsintressen. Det finns ett försvarsfördrag mellan Danmark och USA vilket ger den amerikanska militären praktiskt taget obegränsade rättigheter på Grönland vid USA:s nordligaste bas, Thule Air Base, som ligger 750 mil norr om polcirkeln och inkluderar en radarstation och som är en del av ett amerikanskt system för tidig varning för ballistiska missiler. Basen används också av U.S. Air Force Space Command och North American Aerospace Defense Command.

 

Pentagon arbetade framgångsrikt under 2018 för att hindra Kina från att finansiera tre flygplatser på ön.

 

Människor utanför Vita huset har beskrivit att köpa Grönland som ett förvärv liknande köpet av Alaska år 1867 då Ryssland sålde halvön.


Även om Grönland har enorma naturresurser får Grönland cirka 591 miljoner dollar i subventioner av Danmark årligen, vilket utgör cirka 60 procent av kolonins årliga budget. SF