24 maj 2019

Redaktionen

 

 

 

 

Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm (M).

 


Under eftermiddagens stadsbyggnadsnämnd tog den grönblåa majoriteten beslut om program, start-PM och detaljplan för 4.871 bostäder. Cirka 4.500 av dessa ingår i programmet för Stora Sköndal där hälften av bostäderna ska vara hyresrätter. Även 250 hyresrätter på Årstafältet klubbades i start-PM.

 

– Stora Sköndal är ett fantastiskt spännande projekt med sociala ambitioner och som innebär att en helt ny stadsdel växer fram. Stiftelsen Stora Sköndals ambition är att hålla en jämn fördelning av bostadsrätter och hyresrätter är i linje med den grönblåa majoritetens målsättning att bygga en blandad stad, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

 

– Utvecklingen av Årstafältet fortsätter och vi klubbade idag 250 nya hyresrätter där. Vi fortsätter att hålla takten uppe i planprocesserna, för en växande storstad, fortsätter Joakim Larsson.

 

 

 


 

 

 

Magnus Holmström, ekonomichef i Lennart Ericsson Fastigheter AB, bilden tv, tog över rollen som vd i samband med bolagsstämman den 21 maj.

 

Harald Classon som är bolagets tidigare vd gick i pension i samband med stämman. Han kommer framöver fungera som rådgivare och även ingå i bolagets styrelse. Magnus Holmström kommer parallellt med rollen som vd behålla rollen som ekonomichef.

 

Ulrika Nord, bilden t h, har anställts som förvaltningschef i Lennart Ericsson Fastigheter AB. Hon har tidigare arbetat för Rotpartner Stockholm AB.

 

– Vi vill tacka Harald för de fina och stora insatser han har gjort för bolaget och det känns tryggt att Magnus tar över rodret som är väl insatt i verksamheten. Samtidigt vill vi hälsa Ulrika varmt välkommen till bolaget, säger Claes Ericsson, styrelseordförande i Lennart Ericsson Fastigheter AB.

 

  

 

 

 

Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten, ökar intjäningsförmågan med 22 Mkr för bolaget efter att obligationslån ska återbetalas.

 


Styrelsen i Amasten Fastighets AB beslutade under torsdagen att återbetala ett utestående obligationslån om 425 Mkr.

 

Obligationslånet förfaller till betalning den 2 juni 2019. Amasten har genom tidigare aviserad nyemission om 175 Mkr och genom ny upplåning i bankerna skapat likvida medel för återbetalning av obligationslånet.

 

 

Finansnettot i intjäningsförmågan förbättras med 22 Mkr efter en återbetalning av utestående obligationslån.

 

I en kommentar kan sägas att Amasten har haft en stark utveckling i år då aktien har ökar med 43 procent och värdet på bolagets fastigheter har mer än fördubblats till drygt 7 Mdr kr. SF

 

 

 


 

 

 

 

Besqab ska bygga 253 hyresrätter i olika etapper under år 2021 och 2022 i Ulltuna Trädgårdsstad åt beställaren NREP Nordic Strategies Fund III.

 


Besqab har tecknat avtal om att uppföra och sälja ett projekt innehållande 253 hyresrättsbostäder i Uppsala. Köpare är NREP. Beräknad produktionsstart är sommaren 2019.

 

Som erfaren och långsiktig samhällsutvecklare skapar Besqab en varierad och komplett stadsdel i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala. I området uppförs bostäder i olika boendeformer som äganderätter, bostadsrätter, hyresrätter samt tomter för egna hem. Besqab har nu tecknat avtal om att uppföra och sälja hyresrättsprojektet Lindallén med 253 lägenheter.

 

Affären är en del av Besqabs nya affärsområde Hyresfastigheter. Köpare är NREP, genom fonden NREP Nordic Strategies Fund III. Affären genomförs som en bolagsaffär och Besqab överlämnar bostäderna i olika etapper under år 2021 och 2022. Köpeskilling är 493 Mkr. Beräknad produktionsstart är sommaren 2019.

 

– Jag är mycket nöjd med avtalet vi har tecknat med NREP. Det visar på vår förmåga att skapa affärer med en intressant kategori av fastighetsinvesterare och som bidrar positivt till koncernens resultat. Genom avtalet kommer området får en diversifiering av upplåtelseformer vilket ger en ännu bättre boendemiljö för våra kunder. Vi är en erfaren aktör på marknaden som kan erbjuda kommuner och fastighetsägare olika upplåtelseformer för fler kundsegment och vi arbetar för att kunna genomföra fler hyresrättsprojekt i framtiden, säger Anette Frumerie, vd för Besqab.

 

– Som en del i NREPs ambition att vara en ledande nordisk aktör inom segmenten bostäder, äldreboenden och logistik, är NREP mycket glada att ingå denna affär med Besqab. Affären innebär ett viktigt första steg i att bygga en långsiktig förvaltningsportfölj inom bostadssegmentet i Sverige. Kombinerat med NREPs uttalade hållbarhetsprofil passar projektet mycket väl in i vår investeringsstrategi, säger Rickard Dahlberg, grundare och partner på NREP.

 

 


 

 

 

 

Clas Holmberg, bilden, efterträdde Tobias Kjellin som vd för BTH Bygg AB i mars 2018.

 


BTH Bygg AB har ansökt och beviljats en företagsrekonstruktion som är inledd vid Solna tingsrätt där Mikael Kubu från Ackordscentralen är utsedd som rekonstruktör.


I ett pressmeddelande säger BTH Bygg att bolaget vill renodla sin verksamhet till att endast avse byggserviceverksamhet, och därmed avveckla all verksamhet med ROT och nyproduktion. BTH Bygg omsatte 1.034 Mkr (877) och gjorde förlust om 39,6 Mkr med 146 anställda (117) under år 2017. För räkenskapsåret 2018 gjorde bolaget en preliminär förlust om 30 Mkr och för 2019 redovisar bolaget i en prognos en förlust om 20 Mkr.

 

BTH Bygg skriver i ett pressmeddelande att bolaget kommer under rekonstruktionen att fortsätta att bedriva verksamhet.

 

Bolaget, som firade 25-års jubileum år 2017, har byggt, renoverat och underhållit fastigheter åt företag inom Stor-Stockholm. Verksamheten har vilat på fyra ben: Byggservice, ROT bostäder, ROT lokaler och nyproduktion.

 

Bolaget har haft ramavtal med Locum, Stockholm stad och Specialfastigheter. I mars i år tecknades ett avtal med Sisab om att bygga två nya förskolor, i Hässelby och Bromma. BTH Bygg har för närvarande en pågående entreprenad åt Stockholmshem i Rosenlundsparken. Projektet beräknas vara klart hösten 2019.

 

Kärnverksamheten har länge utgjorts av byggservice, men under 2014 inledde bolaget en expansion inom affärsområdet nyproduktion då bolaget bland annat tog på sig projekt till för låg kostnad.


BTH Bygg, som nu har 135 anställda, är ett dotterbolag i en koncern med aktier ägda av Täby Materialagentur AB, som i sin tur ägs av Unikaboxen AB.
SF

 


 

 

 

 

Akademiska Hus ska uppföra ett universitetsbiblioteket mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen i Göteborg.


 


Universitetsbiblioteket i Göteborg behöver nya lokaler för att fortsatt utveckla en modern biblioteksverksamhet och skapa en kreativ fysisk mötesplats för akademi och samhälle. För att möta det behovet och samtidigt ta vara på den unika platsen mitt i staden startar Akademiska Hus nu en arkitekttävling för en ny biblioteksbyggnad mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen.

 

– En tävling kommer att ge oss flera förslag på lösningar och gestaltning av en byggnad i ett fantastiskt läge mitt i Göteborg. Vi tror att det finns ett stort intresse från både svenska och internationella arkitekter för den här typen av utmanande projekt, säger Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus.

 

Tävlingen genomförs i tre delmoment och beräknas pågå under minst ett år. Det första momentet är en prekvalificeringsomgång som startar idag. Utifrån prekvalificeringen väljs ett antal arkitektkontor ut för att ta fram förslag och skisser. Av dessa kommer tre att gå vidare för att utveckla och fördjupa sina förslag i samråd med Göteborgs universitet och Akademiska Hus.

 

– Universitetets byggnader ska vara öppna, tillgängliga och möjliggöra för samverkan över gränser, särskilt våra bibliotek. Universitetsområdet Näckrosen är en unik plats mitt i Göteborg, och ett nytt universitetsbibliotek som blir ett nav för humanistisk och konstnärlig forskning och utbildning och som samtidigt öppnar sig mot den omgivande staden kommer att stärka universitetets roll och uppdrag, säger Mårten Tiselius, fastighetsstrateg vid Göteborgs universitet.

 

En arkitekttävling i tre steg innebär att Göteborgs universitet och Akademiska Hus får möjlighet att välja mellan flera olika förslag och också utrymme att påverka det slutgiltiga förslaget så att byggnaden lever upp till platsens och verksamhetens olika krav och behov. Vinnaren utses av en jury med representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter.

 

– Genom ett nytt universitetsbibliotek och moderna lösningar får vi möjligheten att skapa bra och flexibla studiemiljöer framförallt tillgängliggöra våra unika samlingar för forskare, studenter och allmänhet, säger Helena Siesjö, bibliotekschef vid Göteborgs universitet.

 

Byggnadsförslaget ska tydligt visa på en behovsanpassad biblioteksmiljö med forskning och utbildning i centrum. Det ska också öppna universitetet mot staden och berika stadslivet runt Korsvägen, som kommer att genomgå en stor förändring genom bland annat den nya stationen för västlänken.

 

– Det framtida universitetsbiblioteket blir en generator för en omvandling av området i och med att byggnaden har möjlighet att öppna sig mot flera håll. En arkitekttävling lägger grunden till hög kvalitet i funktion och estetik. Projektet bidrar till en mer sammanhållen stad, en starkare identitet och tydliggör området som en plats för möten, upplevelser, lärande och vardagsliv, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör vid Göteborgs Stad.

 

Den nya byggnaden för biblioteket är ett av Akademiska Hus planerade och pågående byggprojekt för Göteborgs universitet i området runt Näckrosen vid Renströmsparken mellan Götaplatsen och Korsvägen. Sedan 2012 har universitetet arbetat med att samlokalisera stora delar av sin verksamhet som nu är spridd på olika platser i staden. Tillsammans med Humanistiska och Konstnärliga fakulteten vill universitetsbiblioteket skapa en stark och kreativ fysisk mötesplats för akademi och samhälle med fokus på konst och humaniora.
 

 


 

 

 

 

 

Medarbetare i Eurocommercial inviger en solcellsanläggning om 2.500 kvm i köpcentret Elins Esplanad, i Skövde.

 

Att använda förnybar energi är en viktig insats för ett hållbarare klimat. Nu storsatsar Eurocommercial i köpcentret Elins Esplanad på solenergi och inviger en av Skaraborgs största anläggningar i sitt slag som täcker hela 2.500 kvm av taket.

 

– Istället för att bara köpa in ”grön el” som redan produceras vill vi bidra till utbyggnaden av förnybar el i Sverige. Här får vi nu en anläggning som har en installerad effekt av 200 MWh lokalt producerad fossilfri energi per år, berättar Patrik Sörnell, Director, Asset Management på Eurocommercial.

 

Den nya anläggningens med 615 paneler levererar energi som motsvarar behovet av hushållsel för ett sjuttiotal lägenheter – det räcker till exempel till att koka 15 miljoner koppar kaffe eller baka 8 miljoner bullar.

 

– Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och solcellsanläggningen kommer att löna sig både ekonomiskt och miljömässigt, säger Patrik Sörnell. Sedan tidigare har Eurocommercial bl.a. satsat på en anläggning för bergvärme och kyla i Bergvik Köpcentrum och har i köpcentrumet C4 i Kristianstad värme och kyla via ett grundvattensystem.

Han fortsätter:

– Vi hoppas att denna satsning kan inspirera både våra besökare och andra fastighetsägare till liknande investeringar.

 

 

 

Styrelseordförande i Tyréns har Johan Dennelind (bilden) utsetts till. Han är vd och koncernchef för Telia och han har gedigen erfarenhet av IT- och telekombranschen och ett stort engagemang i samhällsfrågor.

 

– Tyréns har en tydlig position, växer starkt och är en drivande kraft i samhällsbyggnads-branschen inte minst inom digitala lösningar och kvalitativa data. Jag ser mycket fram emot uppdraget och hoppas kunna bidra till fortsatt utveckling och framgång genom min erfarenhet av digitalisering, hållbarhet och internationellt företagande, säger Johan Dennelind.

 

Johan Dennelind är vd och koncernchef på Telia Company sedan år 2013 och han har tidigare haft ledande roller som vd och styrelsemedlem i internationella telekombolag som Vodafone och Telenor. Han har nyligen lämnat styrelsen för den globala branschföreningen GSMA och är sedan sex år styrelsemedlem i World Childhood Foundation.

 

– Johans erfarenhet från internationella, digitalt drivna verksamheter blir ett starkt tillskott i Tyréns fortsatta utveckling. Digitaliseringen förändrar hur vi planerar och bygger våra städer, och vi ser att branschöverskridande samarbeten blir allt vanligare inom samhällsbyggnad. Vi är därför mycket glada över rekryteringen och välkomnar Johan till styrelsen, säger Per Anders Örtendahl, styrelseordförande i Sven Tyréns Stiftelse, ägare av Tyréns AB.

 

Johan Dennelind valdes in i styrelsen på Tyréns bolagsstämma den 22 maj. I samband med den avtackades också Håkan Larsson, som avböjt omval, efter sex år som styrelseordförande.

 

Tyréns AB:s styrelse består nu av: Johan Dennelind, ordförande samt ledamöterna Marita Hellberg, Mårten Lindström, Eva Nygren och Mikael Vatn medan arbetstagarrepresentanter är Lars Hultgren, Ulf Roslund och Emma Byström.

 

 

 

 

  

 

Affärscontroller på Catena, är en strategiskt viktig tjänst med fokus på lönsamhetsanalys, värdering och investeringsuppföljning, som nu innehas av Helén Lindskog (bilden).

 

Hon har en bakgrund inom banksektorn, senast i en tjänst som kundanalytiker inom Swedbank där noterade fastighetskoncerner har varit hennes huvudsakliga inriktning. Rollen som affärscontroller på Catena är strategiskt viktig för verksamheten både ur ett affärsperspektiv och finansiellt.

 

– I samband med de affärsbeslut vi fattar kan Helén med sin gedigna kompetens bidra med värdefullt stöd till såväl Catenas ledning som till våra olika regioner, säger Catenas vd Benny Thögersen.

 

Helén Lindskog efterträder Jörgen Eriksson som sedan en tid tillbaka är Catenas regionchef i Malmö.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jimmy Bengtsson tillträder som koncernchef för Veidekke den 1 september 2019.

 

 


Jimmy Bengtsson har utsetts till ny koncernchef och vd för Veidekke ASA. Han efterträder Arne Giske, som har beslutat att gå i pension efter sex år som vd för Veidekke. Jimmy Bengtsson tillträder som vd den 1 september 2019.

 

– Vi är mycket nöjda med att Jimmy har accepterat jobbet som vd för Veidekke. Jimmy har en sällsynt kombination av funktioner som gör honom väl lämpad i rollen som vd. Processen att hitta Veidekkes femte vd har varit noggrann och den har inkluderat både interna och externa kandidater, men i slutändan blev det klart att Jimmy är den bäst kvalificerade kandidaten, säger Veidekkes styrelseordförande Svein Richard Brandtzæg.

 

 

Jimmy Bengtsson, född 1966, är för närvarande vd för Veidekke Sverige sedan år 2016. Jimmy Bengtsson har arbetat länge inom bygg- och anläggningsindustrin och han var från år 2007 chef för Arcona, som köptes av Veidekke år 2013. Före tiden på Arcona hade Bengtsson en lång karriär bakom sig i Skanska Sverige

 

– Jimmy Bengtsson har mer än 30 års erfarenhet inom bygg- och anläggningsindustrin. Genom ständig förbättring av prestandan av de enheter som han har lett, har han visat att han har vad som krävs för att stärka Veidekkes position som en av Skandinaviens största och ledande entreprenörer och fastighetsutvecklare, säger Brandtzæg.


– Jag ser fram emot att utveckla Veidekke tillsammans med alla våra kompetenta och engagerade kollegor i Norge, Sverige och Danmark. Veidekke är ett solitt företag, med en kultur som utnyttjar hela gruppens kollektiva kompetens. Veidekke har allt som behövs för att i utmanande situation kunna bli starkare och konkurrenskraftigare, säger Jimmy Bengtsson.

 

Arne Giske, som tog över som Veidekkes vd  och koncernchef i juni 2013, har bett styrelsen att finna en ny vd. Giske har en lång karriär i Veidekke och han har haft ställning både som CFO och som chef för Veidekkes fastighetsverksamhet innan han blev vd.

 

Veidekke har levererat starka resultat på många områden under de senaste sex åren, säger styrelseordförande Svein Richard Brandtzæg.

 

Veidekkes omsättning har ökat från 20 miljarder NOK till 36 miljarder NOK. Antalet anställda har ökat från 6.250 till fler än 8.500 anställda. Årlig aktieägarnas avkastning (total avkastning) har varit 17,0 procent

 

Veidekkes börsvärde har ökat från 5,8 miljarder NOK till 11,4 miljarder NOK.

 

Antalet allvarliga olyckor har halverats under perioden. 

 

 

 

 

 

 


Sida 1 av 893