17 januari 2020

Redaktionen

måndag, 04 juni 2012 20:57

Skanska hyr ut 6 350 kvm i Göteborg

alt
Logistikanläggningen på Transportgatan 29 i Hisings Backa, Göteborg.

 

Skanska har tecknat ett treårigt hyreskontrakt med ColliCare Logistics AB om

6 350 kvm i logistikanläggningen på Transportgatan 29 i Hisings Backa, Göteborg.

 

Fastigheten ligger granne med Ikea Bäckebol och har en uthyrningsbar yta om cirka

8 600 kvm med lastbrygga samt gott om portar och stora uppställningsytor. I dagsläget hyr även Grönlunds Trafikskola 1 250 kvm i fastigheten, som Skanska förvärvade 2007.

 

– Vi ser en ökad efterfrågan på lager och logistiklokaler i Hisings Backa och vi är glada över att vi har fått ColliCare Logistics som hyresgäst i större delen av vår fastighet på Transportgatan, säger Örjan Rystedt, marknadsområdeschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

alt
Fastigheten Importen 4 i Norrköping.

 

Concent, som förvaltar fastigheten Importen 4 i Norrköping för Obsidian Importen AB, har förlängt avtalet med Migrationsverket om 4 800 kvm arkivlokaler fram till 2019. Fastigheten ligger på Tegelängsgatan i utvecklingsområdet Sylten, ett område som tack vare sitt centrala läge förväntas bli en del av Norrköpings innerstad på sikt.

 

– Att Migrationsverket valt att förlänga sitt avtal ger oss arbetsro att fortsätta med utvecklingen av fastigheten och dess närområde, säger Ulrik Bergmark, vd Concent.


Tidigare i vår genomfördes en stor nyuthyrning om 4 000 kvm kontor i fastigheten. Avtalet var tioårigt och skrevs med kommunens arbetsmarknadskontor, har redan har flyttat in.


Totalt omfattar fastigheten cirka 21 000 kvm lokaler, mestadels kontor. Ännu är ungefär hälften av ytorna vakanta. Diskussioner pågår med ytterligare intressenter

alt
Från vänster: Thomas Dahl och Bo Strandberg.

 

I fredags invigdes vindkraftsparken Thomas Dahl bestående av tio verk i Vettåsen/ Mårtensklack i Sandvikens och Ockelbo kommuner. Wallenstam har som tradition att namnge sina vindkraftsparker efter de medarbetare som har arbetat flest år i bolaget. De tio verken har en installerad effekt om 23 megawatt.

 

Efter driftsättningen har Wallenstam totalt 35 vindkraftverk och tre vattenkraftverk i drift med en sammanlagd installerad effekt på 69 megawatt. Det motsvarar också 69 procent av målet att vid utgången av 2013 vara självförsörjande på förnybar energi för egen och kunders räkning. För att nå målet krävs en installerad effekt om 100 megawatt.

 

– Vår vindkraftsatsning bygger på en stark vilja att kunna förse våra kunder och oss själva med miljövänlig energi och samtidigt få kontroll på en av våra största kostnadsposter. Namngivningen är ett bevis på uppskattning, de medarbetare som hittills har fått vindkraftsprojekt namngivna efter sig har i snitt arbetat nästan 29 år i bolaget, säger vd Hans Wallenstam.

alt
Ramböll och Liljewall arkitekter tog hem projekttävling om Västhamnens utbyggnad.


Ramböll och Liljewall arkitekter tog hem projekttävling om Västhamnens utbyggnad. Helsingborgs hamn står inför stora förändringar. Stadsutveckling står högt på agendan och en viktig del i detta är ombyggnaden och utvecklingen av containerhamnen. För att lösa detta har staden genomfört en projekttävling där förslaget från Ramböll, Liljewall arkitekter och Hamburg Port Consultants nu utsetts som vinnare.

 

De senaste åren har Helsingborgs Hamn vuxit snabbt och tagit nya marknadsandelar. Inom hamnens kärnsegment, containerhantering, förväntas volymerna öka med cirka 5 procent om året och redan nu lider hamnen av kapacitetsbrist. För att effektivisera verksamheten ytterligare, samt erbjuda kunderna bättre service behöver Västhamnen utvecklas. Målet är att utforma containerterminalen till en framtidssäkrad och modern terminal med kapacitet att möta 20-års volymutveckling. Stora krav ställs på yteffektiva lösningar i ett hamnområde som är begränsat och som ska fungera i god samklang med den omgivande bebyggelsen och stadsförnyelseprojektet H+.

 

Den prestigefyllda projekttävlingen lockade inledningsvis 14 intresseanmälningar varav fyra team valdes ut för att utveckla sina gestaltningsförslag i tävlingen.

söndag, 03 juni 2012 17:38

John Mattson anställer fastighetschef

alt
Thomas Enmark är ny fastighetschef på John Mattson.

 

John Mattson rekryterar Thomas Enmark som fastighetschef. Han kommer närmast från en tjänst som fastighetschef på St. Jude Medical och har tidigare arbetat som platschef på Saab via Coor Service Management och som affärsutvecklare på Locum.

 

Tjänsten omfattar Projekt, Teknik och Förvaltning och ingår i bolagets ledningsgrupp. I rollen ingår bland annat att driva John Mattsons nybyggnads- och större underhållsprojekt, en investeringsvolym om närmare 1 Mdr kr under de kommande 10-15 åren.

söndag, 03 juni 2012 17:28

Willhem köper för 435 Mkr av Wåhlin

alt
Willhems förvärv i Norra Kallhäll består av byggnader av radhuskaraktär från 1980.

Willhem har ingått avtal om förvärv av 296 hyreslägenheter i Norra Kallhäll i Järfälla kommun. Därmed växer bolagets bestånd i Stockholm till 2 834 hyreslägenheter. Säljare är Wåhlin Fastigheter och köpeskillingen uppgår till 435 Mkr.


I affären ingår fem fastigheter, vilka utöver lägenheterna innehåller ett gruppboende och en förskola. Den totala uthyrningsbara ytan är 26 689 kvm. Byggnaderna är av radhuskaraktär, uppförda omkring år 1980 och väl underhållna.


söndag, 03 juni 2012 17:24

Klart för Tolv vid Stockholmsarenan

alt
Stockholmsarenans Tolv Stockholm, som ska öppna under hösten 2013. Bild SGA Fastigheter.

 

SGA Fastigheters styrelse har beslutat att genomföra investeringen i Tolv Stockholm, som ska öppna under hösten 2013. Anläggningen ska omfatta tolv koncept fördelat på 12 000 kvm i Stockholmsarenans gatuplan. Det blir en unik kombination av mat, sport, lek, kultur, underhållning – dygnet om, året runt. Avsiktsförklaringsavtal med hyresgäster för 70 procent av ytan är klara.

 

– Det här är en lönsam investering för Stockholms stad med ett ännu större samhällsekonomiskt värde genom att den ökar hela områdets attraktivitet. Konceptet gör det mer intressant för besökare att komma till området tidigare inför olika evenemang och lockar även egna gäster oberoende av evenemangen i området, säger SGA Fastigheters styrelseordförande Bengt Westerberg (FP).

söndag, 03 juni 2012 17:21

Balder köper Lilla Torg 1 för 200 Mkr

alt
Lilla Torg 1 är en av Malmös mera välkända adresser.

 

Den 1 juni förvärvade Balder kontorsfastigheten Malmö Lejonet 2, Lilla Torg 1, via en bolagsaffär. Fastigheten är belägen på en av Malmös kända adresser och är en naturlig mötesplats för såväl turister som Malmöbor.

 

Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 6 000 kvm och har åsatts ett fastighetsvärde om cirka 200 Mkr. Fastigheten ligger inom några hundra meter från samtliga Balders fastigheter i Malmö.

 

alt
P-G Persson, vd Platzer.

 

Wallenstam säljer sex kommersiella fastigheter om cirka 67 400 kvm i Göteborg genom bolagsaffärer till Platzer. Fastighetsvärdet uppgår till 950 Mkr, vilket är i nivå med senaste värdering. I samband med affären har Wallenstam fått möjlighet att förvärva nyemitterade aktier för 150 Mkr i Platzer för att därmed bli fjärde största ägare med cirka 9 procent i Platzer. Wallenstam frånträder fastigheterna den 2 juli.


– Nybyggnation av bostäder och stadsutveckling blir allt mer centralt för oss. Denna affär bidrar såväl till ytterligare finansieringsmöjligheter för nyproduktion som en fortsatt koncentration av vårt kommersiella bestånd till Göteborgs innerstad, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.


I affären ingår fastigheterna Fänkålen 2 och Bosgården1:71, Mölndals kommun, Solsten 1:110 och Solsten 1:132, Härryda kommun samt Bagaregården 17:26 och Brämaregården 35:4, Göteborgs kommun. Bland de större hyresgästerna märks bland andra Försäkringskassan, Mölndals kommun, Mölnlycke Health Care och Cochlear.


– Portföljen kompletterar vårt nuvarande bestånd i Göteborgs-området. Beståndet vi förvärvar innehåller både fastigheter med bra kassaflöde och fastigheter med utvecklingspotential i områden under stor förändring. Dessutom får vi med Wallenstam ytterligare en stark delägare, vilket gynnar oss i våra fortsatta expansionsplaner, tillägger P-G Persson, vd för Platzer

söndag, 03 juni 2012 17:12

600 lägenheter i kv. Venus i Göteborg

alt

 

Efter fem års arbete har Peab färdigställt kvarteret Venus i norra Gårda, Göteborg, bestående av cirka 600 lägenheter. Norra Gårda har fram till för några år sedan mestadels bestått av kontorslokaler och garage. Nu har kvarteret förvandlats till en mer levande del av innerstaden än tidigare.

 

Intresset har varit stort för de nya lägenheterna; i dag är samtliga uthyrda och sålda. I kvarteret har Peab uppfört 113 egenutvecklade bostadsrätter och 316 lägenheter åt det kommunägda Poseidon.