28 januari 2020

Redaktionen

 

 

Serneke är totalentreprenör för en nybyggnation av 198 bostäder i två kvarter åt Helsingborgshem. Projektet som omfattar radhus och flerbostadshus med lokaler i bottenplan, är bland de största i Helsingborgshems historia.

 

 

Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Helsingborgshem om att bygga 198 bostäder på Drottninghög i Helsingborg. Ordersumman uppgår till cirka 290 Mkr.

Serneke är totalentreprenör för projektet som omfattar nybyggnation av 198 bostäder i två kvarter, både radhus och flerbostadshus med lokaler i bottenplan. Projektet är bland de största i Helsingborgshems historia.

– Det är ett stort och betydande projekt och det ska bli riktigt spännande att fortsätta utveckla staden och Drottninghög tillsammans med Serneke, säger Karl Martell, byggchef på Helsingborgshem.

I Sernekes avtal med Helsingborgshem, som är ett allmännyttigt bostadsbolag ägt av Helsingborgs stad, ingår samarbete kring arbetsmarknadsprojekt Rekrytera, ett projekt som syftar till att hitta effektiva vägar ut på arbetsmarknaden för arbetssökande på Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal.

– Det är fantastiskt roligt att bygga och utföra detta projekt tillsammans med Helsingborgshem. En bonus är projekt Rekrytera där vi ska jobba med sociala aspekter i linje med Sernekes värdegrund att ge tillbaka till samhället och nästa generation, säger Hans Ottoson, arbetschef på Serneke Bygg.

Under våren 2020 genomförs rivning av befintliga byggnader på Grönkullagatan 1, 3 och 7 och planerad byggstart av de nya bostäderna är sommaren 2020. Norra kvarteret beräknas stå klart hösten 2022 och södra kvarteret sommaren 2023.

Ordersumman om cirka 290 Mkr inkluderas i orderingången för första kvartalet 2020.


torsdag, 23 januari 2020 11:00

Skanska i avtal om äldreboende i Täby Park

 

 

Skanska ska bygga ett äldreboende i Täby Park, omfattande cirka 5.600 kvm och 80 lägenheter fördelade på fem våningar.


 

 

Skanska har slutit ett 15-årigt hyresavtal med Vardaga för drift av ett egenutvecklat äldreboende som ska uppföras i Täby Park. Byggnation påbörjas till sommaren och beräknas vara färdig i början av 2022.

Äldreboendet omfattar cirka 5.600 kvm och får 80 lägenheter fördelade på fem våningar. Byggnaden är formad som ett ”V” och vetter mot ett grönområde samt det som framöver kommer att bli en skolgård.

Äldreboendet kommer att klara högt ställda hållbarhetskrav och ska certifieras enligt LEED, guldnivå. Huset får en mycket låg energiförbrukning och kommer bland annat utrustas med solceller på taket. Byggnaden kommer att uppföras med endast hållbara byggmaterial och arbetet ska resultera i noll byggavfall till deponi.

Täby Park är en helt ny stadsdel där totalt cirka 6.000 bostäder samt arbetsplatser och serviceutbud utvecklas. Området kommer att växa fram och anta sin slutgiltiga form under de kommande två decennierna.


 

 

ICA öppnar butik i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Bild: Wingårdhs

 

 

ICA har tecknat ett hyresavtal med Aspelin Ramm Fastigheter om 900 kvmr för att öppna en ICA Nära i den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Butiken etableras i en helt ny byggnad intill Bifrostgatan som beräknas stå färdig för inflyttning under sommaren 2022.

– Vi är väldigt glada över att ICA valt att öppna en butik i Pedagogen Park. En attraktiv matvarubutik med hög service och bra öppettider är den kanske allra viktigaste byggstenen i utformandet av en modern och hållbar stadsdel med kontor, handel, bostäder och lokal service, säger Kristian Höglind, marknads- och försäljningschef på Aspelin Ramm Fastigheter. 

Lokalen för den nya ICA-butiken ligger i markplan i en av de båda huskropparna närmast Pedagogen Park som fått namnet Parkhusen och som har ritats av arkitekten Gert Wingårdh.

– De båda byggnaderna har en oregelbundenhet i fasaderna som skapar små spännande torg och mötesplatser samtidigt som de följer gatubilden i området och gör Bifrostgatan till en naturlig entré in till Mölndal söderifrån, säger Kristian Höglind.

De båda miljöcertifierade Parkhusen rymmer totalt 12 000 kvadratmeter kontorsyta och mellan 500 och 600 parkeringsplatser som byggs in och döljs i respektive byggnad. I gatuplan i respektive byggnad finns dessutom butikslokaler som bidrar till att utforma en levande blandstad.

– Att ICA väljer att etablera sig i Pedagogen Park bidrar naturligtvis positivt till den fortsatta utvecklingen av området. Vi vet sedan tidigare att handel föder handel och att en bra mix av olika verksamheter är en förutsättning för att skapa livskraftiga miljöer där människor kan leva och tillgodose sina dagliga behov, säger Kristian Höglind.  

Magnus Björklund är etableringschef på ICA Sverige. Han ser fram emot att etablera en lokal ICA-butik i Pedagogen Park när området nu växer med 1100 nya bostäder under de kommande åren.

– Vi på ICA ser verkligen fram emot öppnandet av en ICA Nära butik i Pedagogen Park. Jag är övertygad om att den nya ICA-butiken kommer att förenkla människors vardag och att de boende kommer att uppskatta möjligheten att handla sina livsmedel i nya fräscha lokaler som förutom bra öppettider även kommer erbjuda ett brett och attraktivt sortiment, säger Magnus Björklund, etableringschef ICA Sverige.

ICA har tidigare samarbetat med Aspelin Ramm Fastigheter i samband med nya butiksetableringar, bland annat vid Vallhamra Torg i Partille och i det närbelägna handelscentrumet 421 i Högsbo, som även det ritades av arkitekten Gert Wingårdh.

torsdag, 23 januari 2020 10:40

Datscha lanserar Customer Insight

 

 

Med hjälp av Customer Insight kan potentiella användare som fastighetsbolag, konsulter och banker ta ett helhetsgrepp om sitt informationsmässiga strukturkapital.

 

I en ny stor utvecklingssatsning tar fastighetsinformationsföretaget Datscha fasta på att data är det nya guldet. Tjänsten Customer Insight hjälper kunderna att kapitalisera på egen fastighetsrelaterad data och göra den transparent inom den egna organisationen. Genom att befintlig data enkelt förs över till Datschas system blir den tillgänglig med avancerad funktionalitet och enkel att visualisera.

Fastighetsbolag hanterar stora mänger data i sin verksamhet. Det handlar exempelvis om transaktioner, värderingar, hyreskontrakt och förvaltningsdata. Information som är värdefull för framtida affärer. Problemet är att den ofta är ostrukturerad och finns utspridd på många olika platser.

– Vi har sett att våra kunder sitter på mycket fastighetsrelaterad data som fortfarande finns kvar i gammaldags kalkylprogram eller lagras i olika mailkorgar. Det rör sig om stora värden men eftersom den inte kan visualiseras, delas med kollegor eller är sökbar får bolaget inte ut den fulla potentialen. Därför har vi satsat mycket på att utveckla tjänsten Customer Insight, säger Jonas Zakrisson som är Product Manager på Datscha.

Med hjälp av Customer Insight kan potentiella användare som fastighetsbolag, konsulter och banker ta ett helhetsgrepp om sitt informationsmässiga strukturkapital. Det är exempelvis ett sätt att säkra värdefull information om en medarbetare slutar. Många gånger är behoven stora när det gäller att tillvarata data som finns lagrade på ett otidsenligt sätt.

– Idag pratar alla om att de är ”techiga” och datadrivna men i de flesta fall har inte företagen kommit dit. Vi har utvecklat Customer Insight så att de äntligen ska kunna bli det. Ofta finns det betydande summor att tjäna på bättre struktur. Varför köpa en rapport eller analys om man redan har data in-house? säger Jonas Zakrisson.

En nyhet är också att Datscha kommer att erbjuda Insight Only-licenser. Det innebär att kunden inte måste ha en vanlig Datscha-licens.

 

 

 

 

 

Skandia Fastigheter förstärker Samhällsfastigheter med Johan Fröberg (bilden). Skandia Fastigheter ökar fokus på att tillgodose samhällets behov av äldreboenden, förskolor och skolor samt lokaler för vård. Ett led i detta är att bolaget har förstärkt verksamheten med samhällsfastigheter med projektutvecklingschefen Johan Fröberg.

Innan 2026 behöver Sverige ytterligare 700 äldreboenden och 1.400 förskolor och skolor och det är minst 50 procent av kommunerna i landet som har ett omfattande behov under de närmaste åren.

– Vi är många aktörer – både privata och offentliga - som tillsammans behöver se till att samhällets behov av vård, skola och omsorg uppfylls, säger Markus Pfister, fastighetschef för samhällsfastigheter och kontor. Därför har vi lagt i en extra växel och ser över möjligheterna att öka inom just Samhällsfastigheter på för oss strategiska platser i Sverige. Samtidigt fortsätter vi givetvis att äga, utveckla och förvalta kontor, bostäder och köpcentrum i och runt Stockholm, Göteborg och Malmö.

Johan Fröberg har flera års erfarenhet från Skandia Fastigheter i rollen som projektutvecklingschef för bostäder och dessförinnan hade han liknande uppdrag hos bland annat Järntorget Bostad och JM. Nu tar han med sig denna erfarenhet för att vidareutveckla bolagets verksamhet inom samhällsfastigheter:

– Vi står för långsiktigt ägande, bred fastighetsutvecklingskompetens och hållbar förvaltning i egen regi i nära samarbete med hyresgästen, säger Johan Fröberg, projektutvecklingschef inom samhällsfastigheter. Vi märker att detta är attraktivt för de kommuner, vård- och skolföretag vi träffar.


onsdag, 22 januari 2020 13:44

Platzer rekryterar tre nya chefer

 

 

 

 

Rekryteringarna av Henrik Axelsson (bilden t v) som ny affärsutvecklingschef och Johan Franzén (bilden i mitten) som ny affärsområdeschef industri/logistik innebär att de kommer till Platzer den 1 april. Karoliina Callavik (bilden t h) går in i rollen som tf verksamhetsutvecklingschef. Med lång erfarenhet och bred kompetens kommer de tre att aktivt bidra till Platzers fortsatta tillväxtresa.  Johan Franzén kommer närmast från Catena, Henrik Axelsson från Castellum och Karoliina Callavik från Cobel.

I oktober 2019 presenterade Platzer en ny organisationsstruktur och en ny koncernledning. Den operativa organisationen organiseras i två affärsområden: kontor och industri/logistik. På koncernnivå tillsattes två nya specialistenheter: affärsutveckling och verksamhetsutveckling. Rekrytering till de vakanta rollerna affärsområdeschef logistik/industri, affärsutvecklingschef samt verksamhetsutvecklingschef startades omgående och idag presenteras resultatet:

Henrik Axelsson har en gedigen erfarenhet från både entreprenörs- och fastighetsägarsidan. Han har senast jobbat med projekt- och affärsutveckling inom Castellum.

– Platzer har visat upp en imponerade utveckling de senaste åren. Jag är glad att jag får möjligheten och förtroendet att vara en del av den framtida tillväxtresan, säger Henrik Axelsson.

Johan Franzén kommer senast från en roll som regionchef inom Catena. Johan kommer tillföra kompetens inom såväl sälj/marknad som logistikmarknaden, vilket kompletterar Platzers organisation i en tillväxtfas inom segmentet.

– Det finns en enorm potential inom affärsområdet industri/logistik. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina nya kollegor, utveckla nya och befintliga fastigheter i Sveriges logistikhuvudstad Göteborg. Jag hoppas kunna bidra med engagemang, glädje och kunskap för att Platzer ska kunna göra samma tillväxtresa inom logistikfastigheter som de gjort i kontorssegmentet, säger Johan Franzén.

Karoliina Callavik
, som har lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling på Cobel, Caverion och Coor Service Management, tar rollen som tf verksamhetsutvecklingschef. Karoliinas tidsbegränsade uppdrag består i att skapa struktur kring området verksamhetsutveckling och därefter kommer en rekrytering att startas upp.

Koncernledningen på Platzer består efter ovanstående rekryteringar av följande personer och funktioner:
P-G Persson, vd, Fredrik Sjudin, CFO, Karin Pull, hr-chef,   Kristina Arelis, kommunikations- och marknadschef, Mikael Dotevall, affärsområdeschef kontor, Johan Franzén, affärsområdeschef logistik/industri, Henrik Axelsson, affärsutvecklingschef och Karoliina Callavik, tf verksamhetsutvecklingschef

– Jag är glad över våra rekryteringar av nya nyckelpersoner till Platzers koncernledning och ser med tillförsikt fram emot att vi ska få ännu större utväxling med en komplett koncernledningsgrupp, säger P-G Persson, vd för Platzer Fastigheter.

 

 

Visualisering av hur AB Svenska Bostäders studentprojekt kan komma att se ut. Byggnaden utgör en fond mot Tullhusplatsen och Sveavägen. Bild: Lindberg Stenberg Arkitekter


 

Flygfoto med markanvisat område markerad med vit streckad linje. Wennergren center till vänster i bild och Brunnsviken längst ned. Bild: Link arkitektur


 

 

Svenska Bostäder fick i mars 2018 en markanvisning i östra Hagastaden för 340 studentbostäder och lokaler i bottenvåning. Kvarteret delas med Micasa, som bygger vård- och omsorgsboende.

Svenska Bostäder beslutade den 3 december 2019 och därefter hemställt ärendet till kommunfullmäktige för beslut att godkänna inriktningen av bolagets nybyggnation av studentbostäder Östra Hagastaden, med en investeringsutgift om 536 Mkr.


Projektet ska ligga i ett stads- och parknära läge i Stockholms och Solnas gemensamma stadsutvecklingsprojekt Hagastaden som i stort innebär att städerna växer samman genom en överdäckning av E4/E20 och Värtabanan. Målet med projektet är att bygga yteffektiva bostäder till studenter. Bostäderna ska ha hög arkitektonisk kvalitet och framsynta hållbarhetslösningar till rimlig hyra.

Projektet omfattar cirka 340 studentbostäder samt kontor, lokaler och tillhörande bostadskomplement i bottenvåningen. Bostäderna är fördelade på 260 traditionella ettor, 13 tvåor samt kollektivboende för cirka 66 studenter. Kollektivlägenheterna består av 5-6 enskilda rum med badrum samt gemensamt kök och vardagsrum. Byggnadernas sammanlagda bostadsyta blir cirka 7.300 kvm BOA och lokalytan blir cirka 800 kvm LOA.

I projektet planeras för bland annat café, gym och minilivs samt ett par kontor. Det ingår två små innergårdar. Storleken och solinstrålningen på dessa är begränsad varför studenterna också får tillgång till två takterrasser.

Projektet har utsetts till pilot inom digitalisering i syfte att Svenska Bostäders resurser ska kunna användas mer effektivt. Därför kan det i projektet ingå att skapa digitala modeller av byggnadsverket, smarta lås, delningstjänster kopplat till hållbarhet och appar som på annat sätt förenklar boendet.

Svenska Bostäders mål för nybyggnation är Miljöbyggnad Silver. Huset projekteras för en maximal energianvändning på 55 kWh/kvm och år. Detta har inneburit arbete med byggnadens form och fönster som påverkar energianvändningen, solvärmelast och dagsljus. Byggnaden planeras bland annat förses med solcellsanläggning och spillvattenvärmeväxlare.

Detaljplanearbetet startade i april 2018 och beräknas antas 2021 och förväntas vinna laga kraft ett år senare. Produktionsstart är beräknad till år 2023.

onsdag, 22 januari 2020 12:16

Unikt ID-kort för säkra byggarbetsplatser

 

 

Peab är en av drivkrafterna bakom det nya ID06-kortet som införs på svenska byggarbetsplatser idag. Linda Larsson är projektledare för Nya ID06 på Peab.


 

Nu införs det nya ID06-kortet som krävs för att komma in på samtliga svenska byggarbetsplatser. Syftet med ID06-kortet är att motverka oseriösa företag och deras möjlighet att använda svart arbetskraft. Peab har varit pådrivande för de nya reglerna och är en av initiativtagarna.

– De nya hårdare reglerna behövs för att vi ska få en sundare konkurrens och mer ordning och reda i branschen. Fram till nu har oseriösa aktörer haft för lätt att verka på svenska byggarbetsplatser. Med det nya passerkortet blir det tvärstopp för dem, säger Linda Larsson, projektledare Nya ID06 på Peab.

Problemet med obehöriga aktörer på svenska byggarbetsplatser har varit omfattande. Med det nya ID06-kortet tar byggbranschen nu ett krafttag. Från och med nu görs djupare kontroller av både företag och personal. Något som gör kortet unikt i sitt slag i världen.

– De nya reglerna innebär förbättrad säkerhet. Men för att helt bli av med oseriösa företag krävs också uppföljning från myndigheter och andra samhällsfunktioner. Det är inget som byggbranschen ensam förmår att lösa, säger Linda Larsson.

Fakta
1.
Kreditupplysning via UC tas på alla bolag som ansöker om det nya kortet. Betalar de sina skatter och avgifter? Har de skulder hos Kronofogden? 2. I det nya systemet tillåts inga så kallade lånekort. Dessa har tidigare missbrukats och lånats ut till obehörig arbetskraft av oseriösa underentreprenörer. 3. För att få det nya kortet görs en kontroll av hur många anställda bolaget har registrerat hos Skatteverket. Stämmer det med antalet utfärdade kort? Om inte är det en signal om obehörig arbetskraft, exempelvis sex anställda, men 30 passerkort. 4. För att erhålla sitt personliga passerkort måste individen legitimera sig med BankID och pass. Detta försvårar för personer som vistas illegalt i Sverige att komma in på en byggarbetsplats.

 

 

D1 är en motorväg i Tjeckien som ingår i en längre viktig motorvägsförbindelse från Prag till Bratislava och Budapest.

 

 

Skanska moderniserar motorvägen D1 i Tjeckien för 1,4 miljarder, tjekiska kronor, cirka 580 Mkr.
Skanska har tecknat avtal med Tjeckiens väg- och motorvägsdirektorat om att uppgradera 14 kilometer av motorvägen D1 i Tjeckien. Kontraktet kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2020.

Det aktuella projektet inkluderar demolering av gamla strukturer, nya ytskikt, nya broar samt passager för djur. Moderniseringen av motorvägen D1, den viktigaste transportvägen i Tjeckien, har pågått sedan 2013.

Byggandet påbörjas i mars 2020 och kommer att slutföras i september 2021.

onsdag, 22 januari 2020 11:37

Wihlborgs tecknar två avtal i Slagthuset

 

 

Fastigheten Slagthuset är belägen i Inre Hamnen, endast 100 meter från centralstationen i Malmö.Wihlborgs har tecknat avtal med två nya hyresgäster om totalt 2.400 kvm i Slagthuset i Malmö.

Coworkingföretaget Mindpark flyttar in på 1.300 kvm
i de tre nedersta planen i högdelen där företaget tillsammans med Internetstiftelsens koncept Goto 10 ska driva coworking, reception, konferens, café och event. Mindpark utsågs nyligen till Nordens bästa coworkingaktör. I dagarna inleds ombyggnationen som skapar en helt ny reception, moderna kreativa arbetsplatser och mötesrum. Öppning planeras till mitten av augusti.

– Mindpark finns i vår fastighet Hermes 10 i Helsingborg och det är förstås väldigt glädjande att vi kan utveckla relationen med företaget. Jag är också glad över att vi kan ge Slagthuset en rejäl vitamininjektion med utvecklingen av nya, kreativa miljöer och en rad nya, dynamiska företag i huset. Detta är också en fin pusselbit i Nyhamnens utveckling, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Slagthuset ligger i ett expansivt område och det ska bli spännande att få vara en del av den utvecklingen tillsammans med Wihlborgs och Internetstiftelsen. I dagsläget finns Mindpark i Helsingborg, Lund, Malmö Hyllie och snart alltså även i Malmö city. Då Skåne är en tajt region där det sker mycket utbyte och affärer mellan dessa tre städer skapar detta en unik möjlighet för våra coworkers att ha ett hem i varje stad, säger Sanna Kahlström, delägare i Mindpark och ansvarig för företagets expansion.

Även techbolaget Softhouse har tecknat hyresavtal i Slagthuset. Den 1 augusti 2020 flyttar företagets Malmökontor in på 1.100 kvm.
Softhouse sysslar med mjukvaru­utveckling och har totalt 200 anställda fördelade på sju kontor.

– Softhouse har just avslutat ett rekordår och planerar att växa vidare framöver. I Slagthuset får vi större, modernare lokaler som är optimerade för teamarbete och kunskapsdelning. Ett stort antal av våra kunder använder idag Softhouse som lösningsleverantör där vi oftast levererar från våra egna lokaler. Dessutom skapar samlokaliseringen i Slagthuset med parter som Mindpark och Goto 10 ett helt ekosystem som vi tror kommer att gagna alla som sitter i lokalerna, säger Roland Ferngård, vd för Softhouse Consulting Öresund AB.