7 april 2020

Redaktionen

 

 

 

 

 

Studentbostäder i Sverige (SBS) har rekryterat Samira Mchaiter (bilden) som ny förvaltningschef. Rekryteringen är ett led i arbetet med att stärka organisationen under 2020.

Samira Mchaiter
kommer närmast från HSB Stockholm där hon haft rollen som områdeschef med ansvar för förvaltning av bostadsrätter och kommersiella lokaler. Innan dess arbetade hon under flera år på Rikshem, bland annat som Regionchef och Fastighetschef. År 2016 var Samira Mchaiter en av finalisterna till utmärkelsen Årets unga fastighetskvinna.

Rekryteringen är en viktig del i arbetet med att växa SBS organisation under 2020, för att accelerera tillväxten.

– Vår ambition är att vara det fastighetsbolag som studenter i Sverige helst vill vara hyresgäst hos. Samira har varit framgångsrik i att hitta nya sätt att leverera mervärden för hyresgästerna, genom att driva på utvecklingen av fastighetsförvaltning som område. Det gäller inte minst i frågor som digitalisering. Med Samira ombord får vi kapacitet att göra ännu mer för våra hyresgäster, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

Samira Mchaiter tillträder sin roll den 11 maj 2020.

Studentbostäder i Sverige omsatte år 2018 cirka 18,6 Mkr med ett rörelseresultat om 2,7 Mkr. Tillgångarna var cirka 366,1 Mkr med en soliditet om 72,3 procent. Bolagets vd är Rebecka Eidenert och styrelsens ordförande är Björn Rosengren.

 

 


Byggmax startades år 1993 och finns för närvarande med 109 butiker i Sverige, 42 butiker i Norge och 10 butiker i Finland. Foto: Jana Eriksson.


Trots att coronaviruset har slagit hårt mot handeln expanderar Byggmax och öppnar sju nya butiker det närmaste halvåret. I april öppnar Byggmax i Uppsala, Rydebäck och Nässjö och till sommaren i Tierp, Boden och Kiruna. Nu står det klart att Byggmax även öppnar ett varuhus i Höör under hösten. Sammanlagt kommer de sju butikerna att skapa närmare 40 nya arbetstillfällen.

–  Tack vare att vi har stora anläggningar och ett koncept som bygger på självservice, där de flesta varorna plockas utomhus, har vi bättre förutsättningar än många andra företag just nu. Därför är vi glada att vi kan skapa arbetstillfällen och finnas tillgängliga för alla som nu tillbringar mer tid i hemmet och finner glädje i byggprojektet, säger Elliott Lindberg, regionchef på Byggmax.

Byggmax följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör allt för att skapa en så trygg butiksmiljö som möjligt. Bland annat genom förstärkta riktlinjer gällande handhygien och utökade städrutiner.

–  Vi sätter alltid våra kunders och medarbetares hälsa och säkerhet främst. För att minimera riskerna för smittspridning finns handspritstationer och möjlighet till handtvätt i alla våra butiker. Vi har även satt upp skyltar och avståndsmarkeringar, som en påminnelse att vi behöver hålla avstånd till varandra, säger Elliott Lindberg.

Butiken som öppnar i Höör till hösten kommer att sysselsätta 4–5 personer. I likhet med Byggmax andra anläggningar kommer kunderna ha gott om utrymme att röra sig på – i Höör beräknas den totala tomtytan att mäta cirka  8.100 kvm. I alla Byggmax butiker finns en rymlig drive-in där kunden enkelt kan lasta sina varor själv.

– Vill man hellre handla hemifrån finns hela vårt butikssortiment tillgängligt för hemleverans eller upphämtning i butik, där vi plockar varorna åt dig. Dessutom erbjuder vi alla över 70 år gratis hemleverans av byggvaror, för att underlätta för riskgruppen att hålla sig hemma, säger Elliott Lindberg.


Byggmax arbetar för att minimera smittspridning. 1. Gratis hemleverans till alla kunder över 70 år. 2. Möjlighet till hemkörning eller upphämtning av färdigplockade byggvaror i butik. 3. Handspritstationer och möjlighet till handtvätt i alla varuhus 4. Skyltar och avståndsmarkeringar i butiker för att hålla avstånds

Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,2 Mdr kr år 2019 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010. Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 109 butiker i Sverige, 42 butiker i Norge och 10 i Finland. Byggmax har under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bland annat säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige och Norge och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.


 

 


Lindex är ett av Europas ledande modeföretag med cirka 460 butiker på 18 marknader, varav cirka 200 i Sverige, och försäljning online. Lindex är ett helägt dotterbolag till Stockmann Oyj Abp.

 

 

Lindex finska ägare Stockmann Oyj Abp har meddelat att bolaget har beslutat att lämna in ansökan om företagssanering. Stockmanns ansökan om företagssanering gäller inte koncernens dotterbolag, det vill säga Stockmann-varuhusen i Baltikum eller Lindex.

Lindex och dess dagliga verksamhet påverkas inte av Stockmanns ansökan om företagssanering. Modeföretaget fortsätter att utveckla sin affär och Lindex som ett starkt globalt modevarumärke.

– Att våra ägare Stockmann idag har ansökt om företagssaneringsförfarande påverkar inte Lindex verksamhet. Lindex är ett dotterbolag med en oberoende och stabil verksamhet. Coronaviruset och dess effekter har påverkat retailbranschen markant och oss som företag. Men vi ser i denna extraordinära situation att tillväxten online har förstärkts ytterligare och våra strategiska satsningar inom den digitala utvecklingen fortlöper, säger Susanne Ehnbåge, vd för Lindex.


.måndag, 06 april 2020 09:57

Pareto säljer Postens HK för 1.525 Mkr

 

 


Fastigheten Solna Polisen 2 färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39.000 kvm uthyrningsbar yta. Det var BSK Arkitekter som formgav Postens huvudkontor efter att arkitektkontoret vunnit en tävling år 2000.


Norska Pareto Finans dotterbolag Delarka Fastighets AB har slutfört försäljningen av Postens huvudkontor, gällande fastigheten Solna Polisen 2, i Solna, för 1.525 Mkr. Köpare är det norska Arctic Securities AS och dotterbolaget URSUSREM Atlas II AB.

Försäljningsbeloppet avser ett underliggande fastighetsvärde om 1.525 Mkr efter beaktande av latent skatt. Köparen har övertagit Delarka Fastighet AB:s tidigare bankfinansiering och en preliminär köpeskilling för aktierna om cirka 816 Mkr har erlagts genom kontant betalning.

För att möjliggöra försäljningen, trots den negativa inverkan som coronaviruset haft på köparens förutsättningar att inhämta kapital enligt tidsplan, har säljaren efter frånträdet av aktierna i Delarka Fastighet AB, ställt ut ett lån till köparens indirekta ägare om 317 Mkr. Köparens indirekta ägare ska utnyttja säljarkrediten till att återbetala ett kortfristigt lån som togs i syfte att kapitalisera köparen innan tillträdesdagen.

Arctic Securities AS och dess huvudägare har ställt ut proprieborgen till förmån för bolaget som säkerhet för förpliktelserna avseende säljarkrediten.

Till följd av försäljningen bedriver Delarka Fastighets AB inte längre någon affärsverksamhet enligt tillämpliga noteringskrav på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta har styrelsen för avsikt att under slutet av 2020 eller början av 2021 föreslå att bolaget avvecklas genom frivillig likvidation samt att bolaget avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Delarka Fastighets AB  har haft Pareto Securities AB, Thomas Lindström på Temell Investment Management AB samt Advokatfirman Cederquist som rådgivare i processen hänförlig till försäljningen.

Pareto Finans dotterbolag Delarka Fastighets köpte Postens HK av Vasakronan i november 2013 för 1.230 Mkr. Se länk.
måndag, 06 april 2020 09:29

Hemsö köper i Wiesbaden för 700 Mkr

 

 


Wiesbaden är huvudstad i den tyska delstaten Hessen och har cirka 300.000 invånare. Närmaste stad är Mainz, som ligger på den motsatta sidan av floden Rhen, medan Frankfurt am Main är belägen 30 kilometer österut. Wiesbaden är tillsammans med Frankfurt huvudorterna för storstadsområdet Rhen-Main, med totalt 4 miljoner invånare. Flygbild: Wolfgang Pehlemann


Hemsö utökar fastighetsportföljen i Tyskland och förvärvar en utbildningsfastighet för rättsväsendet i Wiesbaden. Investeringen uppgår till cirka 700 Mkr och ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med tyska staten.

Hemsö ökar antalet fastigheter inom kategorin rättsväsende och förvärvar ett utbildningscentrum för federala polisväsendet. Byggnaden är totalrenoverad under 2019 och numera specialanpassad för polisiär verksamhet.

– Med förvärvet breddar vi vårt ägande av samhällsfastigheter i Tyskland och vi är mycket nöjda med att öka vårt bestånd av rättsfastigheter. Sedan tidigare äger vi mest äldreboenden men vi inriktar oss även på fastigheter inom utbildning och rättsväsende, säger Jens Nagel, chef för Hemsö i Tyskland. 

Med förvärvet äger Hemsö fem fastigheter inom rättsväsende i Tyskland. Totalt äger och förvaltar Hemsö samhällsfastigheter med ett fastighetsvärde på drygt 8 Mdr kr i landet.

 

 


 

 


Welsh Water har cirka 1,4 miljoner hem och företag som kunder för cirka 3 miljoner människor i Storbritannien. Totalt levererar Welsh Water 828 miljoner liter vatten varje dag. Welsh Water är det fjärde största företaget i Wales med 3.000 anställda. Företaget investerade cirka 1,5 miljarder pund mellan åren 2010 och 2015.

 

 

 

Skanska har tecknat ett femårigt avtal med Welsh Water för att tillhandahålla deras program för Asset Management i Storbritannien. Avtalet kommer att vara värt cirka 193 miljoner pund, cirka 2,4 Mdr kr, över femårsperioden. Skanska kommer att inkludera de första två åren av kontraktet, värt 532 miljoner pund, cirka 640 Mkr, i orderingången för Europa för det första kvartalet 2020.

Som en del av avtalet ansvarar Skanska för att bygga kritisk infrastruktur vid vattenreningsverk och pumpstationer samt för uppgradering av dammar och hantering av rörinstallationer.

Skanskas fokus ligger på att leverera innovativa och hållbara lösningar som gör en positiv och varaktig skillnad för Welsh Waters kunder.

Avtalet löper från april 2020 till 31 mars 2025.

Welsh Water är ett icke-vinstdrivande företag” som har ägs av Glas Cymru sedan år 2001. Företaget har inte aktieägare och eventuella finansiella överskott återinvesteras i verksamheten till förmån för kunderna.


fredag, 03 april 2020 15:45

600 bostäder i nya Sätra centrum

 

 


Planförslaget med 600 bostäder i nya Sätra centrum, sett från sydväst. Illustration: Urban Couture Arkitekter

 

 

 

Sätra centrum, Sveriges första inomhuscentrum, byggdes 1965. Riktigt modernt på den tiden, men nu i stort behov av utveckling. Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med Ahnström & Pyk och med byggaktörerna Sätra centrum fastigheter AB och GreenDoor Fastigheter AB arbetat fram ett detaljplaneförslag att utveckla Sätra centrum, ett projekt inom Fokus Skärholmen, med 600 nya bostäder. Fram till 14 maj är detta förslag om nya Sätra centrum ute på samråd.

Förslaget om att utveckla Sätra centrum handlar om att skapa en trivsam, trygg och välkomnande mötesplats med fler bostäder och lokaler runt torget.

 

Totalt omfattar förslaget fyra kvarter med bostäder och butikslokaler i bottenvåningarna. Tanken är att de nya husen ska rama in torget. Några hus föreslås bli fem eller sex våningar höga och ha trädgårdar på taket. Andra hus föreslås bli högre, upp till 16 våningar höga.

 

Idag finns det bara en enda väg till tunnelbanan, genom dagens Sätra centrum, som är inåtvänt, trångt och mörkt. I förslaget vänds centrumet utåt, med butikslokaler runt ett öppet torg. Centrumdelen över spåren rivs och tunnelbanan får en egen entré.

Dagens centrumbyggnad rivs och ersätts med ett utomhustorg som blir en naturlig mötesplats i Sätra. Torget ska vara soligt, levande och öppet.

Förslaget innebär också satsningar på cykel- och gångtrafik. Sätra centrum kopplas ihop med Sätradalsparken i öster och Sätra naturreservat i väster, på ett bättre sätt än idag.


 

 

 

 

 

Willhem fortsätter sin satsning på nyproduktion och förstärker nu projektorganisationen med Anna-Karin Jeppsson (bilden) som har rekryterats som projektutvecklare.

Anna-Karin Jeppsson
kommer att ansvara för tidiga skeden inom nyproduktion, från idé till färdig detaljplan. Närmast kommer hon från stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Hon har dessförinnan arbetat på stadsbyggnadskontoret i Varberg och på Sweco Architects.

Rekryteringen av ytterligare en projektutvecklare är ett led i att Willhem nu ökar ambitionsnivån inom nyproduktion, där det långsiktiga målet är att byggstarta 500 lägenheter om året.

− Vår grundstrategi är att hitta projektmöjligheter på egen mark, men vi söker även aktivt markanvisningar, säger Rikard Norström, nyproduktionschef hos Willhem. Vi har många spännande projekt i idé- och produktionsfas på våra orter, så det känns väldigt positivt att vi nu kan stärka upp med ny kompetens i form av Anna-Karin.


fredag, 03 april 2020 12:45

Svensk grupp kan stoppa covid-19

 

 


Kemisten Johan de Faire, som bland annat har ett förflutet som produktions- och utvecklingschef på Pharmacia, har de senaste decennierna arbetat med den aktuella probiotika-teknologin, som kan stoppa  coronaviruset (covid-19).

 


Nu arbetar en svensk grupp med att stoppa minska spridningen av covid-19 med ett nytt läkemedel Coradil. I gruppen finns Anders Milton, läkare och före detta ordföranden och vd för Sveriges läkarförbund, Johan Brun, läkare och före detta medicinsk chef för Pfizer Sverige samt Johan de Faire, kemist, Jan Ståhlberg (grundare till Trill Impact och f.d. vice VD på EQT) och Per Berglund (grundare av Nordiska Kreditmarknadsbolaget).

Gruppen arbetar med ett preparat som snabbt ska minska virusbördan hos smittade av coronaviruset (covid-19). Ett probiotikum har förstärkts med zink, en nödvändig spårmetall och känd hämmare av denna virustyp. I denna form kan zink komma in i värdcellen för viruset och förhindra att cellen delar sig. Smitta kan då inte spridas vidare, symtomen avtar och återhämtningen går fort.

Gruppen avser nu att genomföra en klinisk studie på ett begränsat antal coronasmittade patienter för att bekräfta effekter och resultat från virusinfektioner på djur.


Kemisten Johan de Faire
, som bland annat har ett förflutet som produktions- och utvecklingschef på Pharmacia, har de senaste decennierna arbetat med den aktuella probiotika-teknologin, som kan stoppa  coronaviruset (covid-19).

– I vår forskning har vi arbetat fram en metod där vi kan programmera probiotikan – bakteriekulturen - för olika ändamål – och i det här fallet att transportera in zink i kroppens celler, säger Johan de Faire.

Om zink transporteras in i kroppens celler kan det innebära att man kan förhindra att viruset fortplantar sig. För att verifiera att probiotikan som transporterar in zinket i kroppens celler verkligen har den önskade effekten på de som drabbats av coronaviruset är målsättningen att genomföra en mindre studie på 20 drabbade patienter som inte annars skulle erhålla någon behandling. Där tio får probiotika-preparatet och tio får placebo.

– Vi har inget att förlora. Den probiotiska lösningen ser lovande ut. Inte minst eftersom det finns studier som talar för att probiotikan kan transportera in zinket i kroppen, vilket därmed kan dämpa effekten av corona-viruset, säger Anders Milton, läkare och före detta ordföranden och vd:n för Sveriges läkarförbund.


Den vetenskapliga bakgrunden
Anoroc är ett probiotiskt / prebiotiskt preparat med en zinkjonofor som är känd för att bidra till normala funktioner i immunsystemetoch skydd av celler mot oxidativ stress samt en hämmare av proliferationsenzymer av viralt infekterade celler1).

Ett samexisterande konsortium av bakterie- och jäststammar skördade direkt från Naturen, dvs icke-GMO, utgör de probiotiska funktionerna som interagerar med det lymfoida immunsystemet vid Peyer’s Patches i ileum. Prebiotiska funktioner kommer från stabiliserat riskli, en ingrediens som används i fermenteringsprocessen, och denna fiber stabiliserar mikrobiomet i tjocktarmen2).

Produkter baserade på tekniken har använts som fodertillskott vid djuruppfödning sedan 1970-talet. Också som ett kosttillskott för personer som lider av kroniska och autoimmuna inflammatoriska tillstånd i tarmsystemet i 20 år3).

T-celler i Peyer’s Patches interfacet kommer sannolikt att plocka upp viruset efter en attack, överföra virussekvensen till THelper-celler som tar det till lymfkörtlar för förstärkning. Stamceller programmeras till BMemory-celler som producerar unika antikroppar mot viruset. Antikroppen kan vara kortlivad men BMemory-cellen lever vidare och producerar nya antikroppar vid nästa attack av viruset.

En känd hämmare, zinkbaserad, av multiplikationsenzymer för viralt infekterade celler tillsatt till fermentationsprocessen för det probiotiska / prebiotiska preparatet, bildar en jonofor med utsöndrade hormoner, vitamin A. CD-molekyler på cellytan hos infekterade celler svarar på denna jonofor genom att öppna kanaler in i cellen. Zinkjon ändrar konfigurationen av RNA-polymeras och deaktiverar enzymet - mitos kommer inte att äga rum. Studier visar att zink-jonoforen identifierar både lungtuberkulos4) och rotavirus-infektioner5).

Infekterade celler kan inte föröka sig men de kommer att leva sin livscykel. När de dör och brister kommer cirkulerande antikroppar att binda till och neutralisera / förstöra viruset innan det hittar en ny värdcell - infektionen dör ut.

Bassubstansen i Anoroc har använts av människor i 20 års tid utan några negativa biverkningar. Vidare är Anoroc är ett registrerat kosttillskott.


fredag, 03 april 2020 12:22

Gladsheim rekryterar nya medarbetare

 

 

 

 

 

Gladsheim Fastigheter fortsätter att expandera och rekryterar tre nya medarbetare. Efter ett nyligen genomfört förvärv uppgår det totala beståndet till närmare 800 lägenheter med ett fastighetsvärde om cirka 775 Mkr.

Roger Granath
(bilden t h) har anställts som byggprojektledare på Gladsheim och kommer att ansvara för Gladsheims renoveringar och projekt. Han har en gedigen erfarenhet inom byggsektorn där han har arbetat med olika typer av byggprojekt. Roger Granath kommer närmast från Ekensberg Byggnads AB där han arbetat som projektledare och med avtal och anbud. Han började på Gladsheim 1 april.

– Gladsheims renoveringskoncept är en viktig del i vår affärsmodell och därför känns det extra roligt att välkomna en ny medarbetare som har särskilt fokus på detta område, kommenterar Fredrik Gynnerstedt, CFO för Gladsheim.

Nicoleta Truica
(bilden t v) har anställts som förvaltningsassistent och kommer att börja på Gladsheim i maj. Nicoleta Trucia är utbildad fastighetsförvaltare och hon kommer senast från Hembla där hon har arbetat med hyresfrågor och bostadsförvaltning.

Dariusz Bogdan Lata
är anställd som fastighetsskötare sedan 1 april i de fastigheter som Gladsheim förvärvade i Skövde den 31 mars.

Vidare har Fredrik Hilmander utsetts till fastighetschef och ingår sedan 1 januari i Gladsheims ledningsgrupp. Han ansvarar för Gladsheims förvaltning och utvecklingen av befintligt bestånd och han började på Gladsheim i augusti 2019 som förvaltare. Fredrik Hilmander har över 20 års erfarenhet inom fastighetsförvaltning och har bland annat tidigare arbetat på Castellum, Amasten och ByggVesta.

 

– Vi växer och utvecklar ständigt vår organisation. Det gläder mig att få välkomna tre nya medarbetare att vara med på Gladsheim Fastigheters utvecklingsresa, säger David Dahlgren, vd för Gladsheim Fastigheter.

Sida 1 av 1057