20 juni 2018

Redaktionen

alt
I Profis försäljning till Stendörren om 921 Mkr ingår SpångaCenter.

 

alt

Flygbild över Bromma och Ulvsunda.

 

alt

Elementet 1, Ulvsundavägen 106 i Bromma.

 

Profi Fastigheter har tecknat avtal med Stendörren Fastigheter AB om försäljning av ett bestånd med sex fastigheter i Bromma/Ulvsunda och Spånga omfattande 57.536 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 921 Mkr.

 

Profi säljer fastigheterna Magneten 12, Magneten 18, Magneten 30, Magneten 33 och Elementet 1 belägna i Ulvsunda/Bromma samt Vitgröet 12 i Spånga till Stendörren Fastigheter AB. Fastigheterna omfattar totalt 57.536 kvm med en uthyrningsgrad om 91 procent. Tillträde sker den 2 juli.

 

Profi Fastigheter har sedan 2010 investerat i sitt bestånd i västra Stockholm och på så sätt skapat ett geografiskt kluster, primärt i Ulvsunda, av kommersiella fastigheter inom kontor, utbildning och lager. Ovanstående fastigheter säljs nu i en portföljaffär då affärsplaner och målsättningar uppfyllts.

 

Genom ett aktivt förvaltningsarbete har Profi förädlat fastigheternas innehåll, bl.a genom ny- och meruthyrningar till TMG Sthlm, Arkitektkopia, Academedia, Top Gymnastics, Member24, Linas Matkasse, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning m.fl.


Thomas Sipos, vd för Profi Fastigheter säger:

– I det bestånd vi nu avyttrar har vi fullföljt vår affärsplan att bygga ett attraktivt och starkt kluster i Ulvsunda. Det känns bra att lämna över det fortsatta ägandet till Stendörren som har stor erfarenhet av liknande fastigheter vilket är positivt för våra hyresgäster. Vad gäller utvecklingen av Spånga Center känns det också bra att lämna över stafettpinnen till Stendörren som kommer slutföra det arbete vi påbörjat.

tisdag, 19 juni 2018 17:10

Jönköping planerar Science Towers

alt
Science Towers blir ett centrum för entreprenörskapet i Jönköpingregionen.

 

Med målet att skapa fler entreprenörer, fler tillväxtföretag och en stark regional innovationsmiljö i Jönköpings län ser Science Park och Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB ett behov av att bygga framtidens mötesplats – där näringslivet, entreprenörskapet och akademin kan mötas. Detta ska ske i Science Towers som kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University.

 

Enligt planerna ska Science Towers uppföras i anslutning till Science Parks befintliga lokaler. Det blir två separata byggnader om totalt cirka 12.300 kvm BTA med 15 våningar och cirka 70 meter i höjd samt eventuellt ett garage under mark. Innan projektet kan bli verklighet kommer det att krävas laga kraftvunnen detaljplan samt olika beslut från styrelser och politiker.

 

Projektet är ännu inte upphandlat utan det krävs en offentlig upphandling vilken påbörjas under hösten 2018. Förhoppningen är att en byggstart kommer kunna genomföras under hösten 2019 med färdigställande under 2021.

tisdag, 19 juni 2018 17:07

Scandic stärker koncernledningen

alt
Ann Hellenius, Niklas Angergård och Jan Lundborg är nya i Scandics koncernledning.

 

Scandic presenterar en ny utformning av sin koncernledning för att stärka fokus på digitalisering, varumärke och marknadsföring.

 

En ny position som Chief Information Officer (CIO) skapas med ansvar för digitalisering och för att utveckla Scandics gästupplevelse med hjälp av IT och ny teknik. Den tidigare positionen som Chief Commercial Officer (CCO) delas i två funktioner; en Chief Customer Officer med ansvar för bland annat varumärkesstrategi, marknadsföring och lojalitetsprogram samt en Chief Commercial Optimization Officer med ansvar för distribution, intäktsoptimering och försäljning. Övriga funktioner i ledningsgruppen är oförändrade.

 

Till rollen som Chief Information Officer har Scandic rekryterat Ann Hellenius. Hon har gedigen erfarenhet av att driva digitalisering och kommer närmast från en tjänst som CIO på Bankgirot och är även medlem av svenska regeringens digitaliseringsråd. Tidigare har hon bland annat varit CIO för Stockholm stad.

 

Vidare har Scandic rekryterat Niklas Angergård till tjänsten som Chief Customer Officer. Han kommer närmast från Tieto där han är CMO rapporterande till koncernchefen. Tidigare har han bland annat varit ansvarig för varumärkesstrategi, marknadsföring och kundnöjdhet hos företag som Klarna, Telia och SAS.

 

Jan Lundborg har utsetts till Chief Commercial Optimization Officer. Han är i dag Vice President Revenue Management Pricing & Distribution på Scandic och har sedan 2009 framgångsrikt ansvarat för uppbyggnaden av denna funktion i koncernen.

alt

                                                                                                                                      

Anna Thelander (bilden) har rekryterats som ny marknadschef på AMF Fastigheter. Hon kommer närmast från färgtillverkaren Tikkurila Sverige, där hon varit skandinavisk marknads- och kommunikationschef för bland andra varumärkena Alcro och Beckers.

 

Anna Thelander har en längre erfarenhet av varumärkesarbete, marknad och försäljning från flera olika bolag inom dagligvaru- och fackhandel.

 

– Det ska bli inspirerande att ta ansvar för marknads- och kommunikationsfrågorna på AMF Fastigheter, som har visionen att skapa platser där människor vill vara. Jag ser fram emot att bidra till den visionen och tillsammans med teamet fortsätta att utveckla AMF Fastigheter, säger Anna Thelander.

alt
Väsby Entré är ett storslaget projekt vid pendeltågsstationen. Bild: Zaha Hadid Architects

 

alt

I projektet Väsby Entré ingår också fler än 1.000 nya bostäder i flerfamiljshus samt lokaler på 30.000 kvm för butiker och kontor. Foto: Flygfoto Bergslagsbild AB

 

Kommunfullmäktige i Upplands Väsby har godkänt ett markanvisningsavtal mellan Upplands Väsby kommun och Balder. Därmed blir Balder kommunens ankarpartner i det fortsatta arbetet med Väsby Entré, som är Upplands Väsbys största stadsbyggnadsprojekt någonsin.

 

Som ankarpartner ansvarar Balder för att utveckla mer än hälften av Väsby Entré, medan övriga företag ansvarar för den resterande delen. Av de planerade bostäderna blir omkring en tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter. Balders medverkan kommer att omfatta såväl bostäder som lokaler för samhällsservice och kommersiellt bruk.

 

År 2016 gick Upplands Väsby kommun ut med ett markanvisningserbjudande för Väsby Entré som totalt 50 byggherrar svarade på. Kommunen valde ut 15 aktörer att förhandla vidare om projektet i juni 2017.

 

Upplands Väsby kommun investerar 850 Mkr i att utveckla stationsområdet. De samlade investeringarna i Väsby Entré beräknas uppgå till 10 Mdr kr, enligt Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

 

Balder har under 2017 och våren 2018 framgångsrikt lämnat anbud avseende tre stora stadsutvecklingsprojekt; Rissne, Hallonbergen och nu Väsby Entré.

 

Stationsområdet kommer att utvecklas för smidiga resor och övergångar mellan cykel, bil, buss och pendeltåg. I projektet ingår också fler än 1.000 nya bostäder i flerfamiljshus samt lokaler på 30.000 kvm för butiker och kontor. Den arkitektoniska visionen, som är ett resultat av omfattade medborgardialog, är det sista som ritades av den världsberömda arkitekten Zaha Hadid före hennes för tidiga bortgång.

 

– Vi är ödmjuka inför det stora förtroende som Upplands Väsby visar oss. Det ska bli särskilt intressant att samarbeta med kommunen och de branschkollegor som kommer komplettera laget. Tillsammans ska vi skapa något riktigt bra, säger Erik Selin, vd för Balder.

 

Vid framtagning av idékonceptet har Balder samarbetat med arkitektbyrån 3XN.

tisdag, 19 juni 2018 14:01

Selbergs bygger för Selbergs i Umeå

alt
Selbergs största byggprojekt i Luleå just nu är Galärens punkthus på Varvet. Skiss: Tirsen & Aili Arkitekter

 

Byggföretaget Selbergs Entreprenad satsar vidare i Luleå och etablerar sig i nya lokaler. Umeåföretaget Selbergs klev in som ny aktör på Luleåmarknaden för tre år sedan. Nu gör de en långsiktig satsning på egna lokaler och stärker därmed sin roll i Luleå. Ett 6-årigt hyresavtal har tecknats med Galären för det nya kontoret på Ytterviken i anslutning till universitetsområdet.

Selbergs sätter igång en omfattade renovering för att förvandla en tidigare butik till moderna kontorslokaler. Galärens del av investeringen uppgår till 1 Mkr.

– De nya lokalerna innebär att vi kan bygga ett team med alla 60-talet medarbetare på ett ställe, säger Ulf Lindkvist, verksamhetschef Selbergs i Luleå.Tidigare har vi suttit utspridda på byggarbetsplaster och tillfälliga kontorslösningar men nu samlas vi alla under samma tak.

 

Om Selbergs Entreprenad
Grundades 2013, totalt över 150 anställda. Flera pågående projekt med ett ordervärde över  700 MSEK. Bygger lägenheter, villor, hotell, kontorslokaler, industrihallar, trygghetsboenden, seniorboenden. Bolaget finns i Umeå och Luleå.

tisdag, 19 juni 2018 12:13

Diös avtalar med Choice i Umeå

alt
Clarion Hotel i Umeå invigs 2021. Bild: Krook & Tjäder


Diös har tecknat en avsiktsförklaring med Nordic Choice Hotels om att bygga ett Clarion-hotell med bästa läge i centrala Umeå. Hotellet, ritat av Krook & Tjäder, planeras i kvarteret Magne på Storgatan 38, vilket skapar en helt ny mötesplats i stadskärnan. Byggstarten planeras till våren 2019 och beräknas pågå under cirka två år.
    

Hotellet blir ett fullskaligt Clarion-hotell innehållande cirka 280 rum med bland annat konferensfaciliteter och en skybar.
    

– Att utveckla centrala Umeå med ett modernt hotell, som blir en ny attraktiv mötesplats, har legat i vår planering en tid. Det är del av vår stadsutvecklingsplan för Umeå där vi bidrar med att fler personer vill röra sig i centrum. Att göra detta tillsammans med en samarbetspartner som Nordic Choice Hotels känns riktigt bra. Vi har sedan tidigare ett annat gemensamt hotellprojekt i Sundsvall. Vi kommer också att fortsätta utveckla kvarteret Magne och centrala Umeå tillsammans med Umeå kommun, Nordic Choice Hotels och andra aktörer, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.

alt
Proauto Invest är ny ägare till fastigheten Prislappen 2 i Linköping.


Colliers var säljarens rådgivare vid försäljningen av fastigheten Prislappen 2 i Linköping. Uthyrbar yta uppgår till cirka 4.630 kvm och hyresgäst är NetOnNet. Fastigheten bebyggdes 2009 och ligger i det expansiva området Kallerstad utmed E4:an.
    

Säljare är norska NRP som har haft Wilfast som förvaltare och partner sedan man köpte fastigheten. Köpare är Proauto Invest AB och tillträde skedde den 1 juni. Affären genomfördes som bolagsaffär.
  

– Vi har tidigare investerat i Kallerstad genom uppförandet av en anläggning för BMW. När vi fick möjligheten att förvärva en ny fastighet i området så kändes det som en självklar investering för oss. Vi hoppas givetvis att vi kan vara med att bidra till områdets utveckling under de kommande åren, säger Jens Tjärnlund, vd och ägare av Proauto Invest.
    

– Linköping är en stad som utvecklas och som många investerare bevakar. Det finns en stor efterfrågan på fastigheter i lägen likt Kallerstad som har framtiden för sig, säger  Joachim Svedberg, Regional and Capital Markets Director på Colliers.

tisdag, 19 juni 2018 11:43

Fabege: Fler byggrätter i Arenastaden

alt
Dalvägen i Arenastaden blir en gåfartsgata och istället blir Råsta strandväg huvudgata.


Kommunstyrelsen i Solna har fattat beslut om att gå vidare med visionen för Solna stationsområde. Detta innebär ökad tillgänglighet till och från Arenastaden där dagens kollektivtrafik – pendeltåg, tvärbana och bussar – ska samsas med nya kollektivtrafikslag såsom tunnelbana, regionaltåg och Arlanda Express vid sidan om gång-, cykel- och biltrafik. En ny entré skapas till Arenastaden med nya arbetsplatser, bostäder, ny stationsbyggnad och ett ökat serviceutbud med fler caféer, kiosker och restauranger.
    

Förslaget innebär även en principöverenskommelse mellan Fabege och Solna stad att markområdet planläggs för ny bebyggelse omfattande totalt cirka 91.000 kvm BTA, varav 18.000 kvm avser bostäder (cirka 180 lägenheter) och 73.000 kvm kontor.
    

– De nya byggrätterna gör det möjligt för oss att skapa en fantastisk entré till Arenastaden. Vi har höga ambitioner både vad gäller utvecklingen av Dalvägen och skapandet av de nya kvarteren och är glada för att de första stegen mot den nya visionen för Solna station nu är tagna, berättar Christian Hermelin, vd Fabege.
    

I syfte att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter görs en översyn av gatustrukturen i anslutning till Solna stationsområde. Inriktningen är att Råsta strandväg ska ersätta Dalvägen som områdets huvudgata och ansluta till området från rondellen vid Frösundaleden.
    

Dalvägen blir gåfartsgata, där gående, cyklister och bilister samsas på gåendes villkor, och där den nya tunnelbanestationen placeras med kapacitet för stora flöden. Dessutom förbättras angöringen för bussar på Frösundaleden genom att hållplatsläget förlängs och flyttas fram mot rondellen vid Dalvägen/ Råsundavägen.

alt
De boende i kvarteret Silvret får gångavstånd till tunnelbanestationerna Råcksta och Vällingby.


Erlandsson Bygg får i uppdrag att bygga fler hyreslägenheter i kvarteret Silvret i Grimsta, Vällingby, åt Svenska Bostäder. Projektet består totalt av 113 hyreslägenheter med en boyta på 11.700 kvm fördelat på ett punkthus i tio våningar och ett lamellhus i fem våningar. Dessa ska vara färdigställda i augusti 2020. Ordervärdet är cirka 220 Mkr.
    

– Vi är mycket stolta över uppdraget, det är ett viktigt projekt som ligger rätt i tiden. Vi ser Svenska Bostäder som en långsiktig beställare och samarbetspartner, med detta projekt fördjupar vi vårt samarbete ytterligare, säger Magnus Zetterlund, ansvarig affärsområdeschef för båda projekten.

Sida 1 av 744