20 februari 2018

Redaktionen

alt
Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare som fram till dags datum förvaltar cirka 200.000 bostadsrätter i 3.629 bostadsrättsföreningar.

 

Riksbyggen förvärvar Agenta Förvaltning AB och utökar sin redan omfattande verksamhet inom affärsområdet fastighetsförvaltning. Agenta Förvaltning AB, med säte i Östersund, förvaltar cirka 450 bostadsrättsföreningar varav cirka 95 procent av dessa finns i Stockholm.

 

Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare som fram till dags datum förvaltar cirka 200.000 bostadsrätter i 3.629 bostadsrättsföreningar samt ett stort antal hyresrätter och kommersiella/offentliga lokaler. Under 2017 förvärvade Riksbyggen ISS Fastighetsägare och Storsjö Förvaltning. Nu växer verksamheten ytterligare.

 

– Vi är mycket glada över förvärvet av Agenta Förvaltning AB som passar mycket bra in i Riksbyggens befintliga verksamhet. Inom Riksbyggen har vi ett långsiktigt perspektiv och stort fokus på hållbarhetsfrågor inom vår fastighetsförvaltning och förvärvet innebär att vi får en rejäl förstärkning av vår position på Stockholmsmarknaden, säger Eric Stuart, chef för Riksbyggens affärsområde Fastighetsförvaltning.

Agenta Förvaltning AB har sitt huvudkontor i Östersund och verksamheten är i första hand koncentrerad till ekonomisk förvaltning. Sammanlagt har Agenta Förvaltning AB 40 anställda och omsätter 31 Mkr. Agenta Förvaltning AB kommer att drivas som ett dotterbolag till Riksbyggen.

 

– Agenta Förvaltning AB är en mycket kompetent organisation med många duktiga medarbetare och förvärvet är en viktig del av i Riksbyggens fortsatta arbete med att växa inom området fastighetsförvaltning, säger Eric Stuart.

 

– Vi är glada över att få tillhöra en stor och professionell organisation inom fastighetsförvaltning och tror att vår goda och personliga service i kombination med Riksbyggens resurser och långsiktighet kommer att innebära ett stort värde för personal och kunder, både befintliga och nya, säger Tom Pripp, vd på Agenta Förvaltning.

 

– Vi är också nöjda med att vi får fortsätta att utveckla verksamheten här i Östersund med den fina kompetens och arbetssätt som byggts upp här, fortsätter Tom Pripp.

 

Riksbyggen har ända sedan starten 1940 både producerat nya bostäder och tagit hand om fastighetsförvaltningen. Av de 3.629 bostadsrättföreningarna som Riksbyggen förvaltar är 1.645 andelsägande föreningar. Dessa äger cirka 50 procent av Riksbyggen, vilket innebär att Riksbyggens kunder ofta också är Riksbyggens ägare.

 

Catella Corporate Finance och DLA Piper har agerat rådgivare till Riksbyggen i transaktionen.

måndag, 19 februari 2018 15:15

Nya ledarroller i Newsec

alt
Från vänster: Max Barclay, Dan Sandstedt och Camilla Harvenberg.

 

Newsecs svenska rådgivningsverksamhet möblerar om i ledningsgruppen och utser Dan Sandstedt som ny chef för Capital Markets. Han ersätter Max Barclay som nu fokuserar på sin roll som övergripande chef för den svenska rådgivningsverksamheten samtidigt som han adderar nya ansvarsområden. Transaktionsteamet växer också med en person, Camilla Harvenberg som går in som Senior Associate. Hon kommer närmast från en roll på CBRE.

 

Dan Sandstedt har arbetat i gruppen i elva år, hela tiden med fokus på transaktioner, och han har de senaste fyra åren haft ansvar för fastighetsdelen av det erbjudandet. Nu adderar han även infrastruktur och debt samt personalansvaret för gruppen med totalt 17 medarbetare, däribland Camilla Harvenberg.

 

– Vi har jobbat hårt med att behålla och förädla vår nyckelorganisation och fokuserar på att bygga långsiktiga relationer med kunderna. Det har varit en viktig framgångsfaktor som har gett utslag både i omsättning och resultat. I min nya roll kommer jag att jobba utifrån samma strategi och vidareutveckla teamet som redan idag är ett av marknadens starkaste, säger Dan Sandstedt.

 

Max Barclay kompletterar sin position som övergripande chef för den svenska rådgivningsverksamheten med ett ansvar för att koordinera stora kunduppdrag på nordisk nivå. Han går även in i styrelsen i samtliga Newsecs nordiska rådgivningsbolag och kan på så vis ytterligare bidra till kunskapsöverföring över landsgränserna.

 

– Vi ser en efterfrågan från nordiska institutionella kunder att investera mer över landsgränser samt att ha en kontaktperson att vända sig till för att hålla ihop portföljen. Därför sätter vi upp en specialfokuserad säljgrupp, Newsec International Business Team, med rådgivare från samtliga nordiska länder. Genom att sitta i samtliga nordiska rådgivningsbolags styrelser får jag också bättre möjlighet att bidra till merförsäljning och synergier, säger Max Barclay.

måndag, 19 februari 2018 12:25

Kullman går till Bonnier Fastigheter

alt

                                                                                                             
Inför det nya året satsar Bonnier Fastigheter på att utveckla och stärka uthyrningen ytterligare. Därför har Stina Kullman (bilden) anställts som uthyrare. Hon kommer närmast från Atrium Ljungberg och tillträder sin nya tjänst den 6 mars.
    

– Genom rekryteringen förstärker vi organisationen och vårt engagemang gentemot hyresgästerna ytterligare. Vi har en uttalad ambition att växa genom förvärv och fastighetsutveckling och har därför ett ökat behov att samordna och effektivisera vår uthyrning. Med Stinas nätverk och marknadskännedom adderar vi ännu en pusselbit till organisationen, säger Sara Olsson, uthyrningsansvarig på Bonnier Fastigheter.

alt
Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.


I dag beslutar Stockholms kommunfullmäktige om en ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för stadsutvecklingen de närmaste 22 åren. Översiktsplanen ska skapa en riktning för stadens planeringsarbete så att stadsbyggandet kan bidra till att skapa en bättre stad för alla. Stadsutvecklingen ska komma att utgå från fyra mål: En växande stad; En sammanhängande stad; God offentlig miljö; En klimatsmart och tålig stad. Jämfört med den tidigare planen höjer staden målsättningen för antalet nya bostäder kraftigt.
    

– Vi fördubblar nu antalet bostäder jämfört med den förra översiktsplanen, från 3.000-4.000 bostäder per år till dagens takt om 7.000-8.000 nya bostäder per år, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).
    

Dessa höga bostadsmål möjliggör även en hållbar utveckling för staden som helhet. Fler centrum ska väckas till liv och fler delar av staden ska erbjudas möjligheter för kultur, idrott och arbete.
    

– Det Stockholm vi lämnar efter oss kommer att vara bättre än den stad vi ärvde. Den nya översiktsplanen ger oss de bästa förutsättningarna att åstadkomma detta och nå visionen om ett ”Stockholm för alla”, säger Valeskog.

måndag, 19 februari 2018 11:06

LEGO-modell visar Danderyds Centrum

alt
Professionella legobyggaren Gabriel Bremler (t h) visar Mörby Centrums centrumchef Håkan Larsson den 3,5 meter långa modellen av Danderyds Centrum.


Skandia Fastigheters om- och tillbyggnad av Mörby Centrum, som i framtiden får namnet Danderyds Centrum, är i full gång. En 3,5 meter lång LEGO-modell har tagits fram för att visualisera framtidens centrum. Modellen är byggd av Gabriel Bremler, professionell LEGO-byggare på Bremlerbrick, på uppdrag av Skandia Fastigheter.
    

LEGO-modellen står nu på Skandia Fastigheters centrumledningskontor i Mörby Centrum.
    

– Den kommer att visas flitigt för potentiella butiks- och kontorshyresgäster, som med hjälp av modellen får en realistisk, tredimensionell bild av hur centrumet kommer att se ut i framtiden, säger Håkan Larsson, centrumchef Mörby Centrum.
    

– Modellen innehåller 36.000 LEGO-bitar och bygget har pågått sedan november ifjol. Den största utmaningen var alla vinklar i projektet, samt att anpassa den stora modellen i flera mindre moduler för lättare hantering, säger Gabriel Bremler.
    

Skandia Fastigheter har tidigare samarbetat med Bremlerbrick som 2013 byggde en LEGO-modell av kvarteret Sveavägen 44. Den modellen finns att beskåda i ljusgården på Sveavägen 44.
    

Om- och tillbyggnaden innebär att köpcentrumet i Mörby utökas med 18.000 kvm, en helt ny fasad samt interiör med generös takhöjd och inbjudande utemiljöer. Det blir en modern boutique-galleria med ett breddat butiksutbud, som rymmer både sällanköps- och dagligvaror samt attraktiva restauranger och service. Vidare ska två nya kontorshus om totalt 20.000 kvm flankera köpcentrumbyggnaden och tre bostadshus uppföras inom centrumområdet.
    

Det södra kontorshuset börjar bli klart och de första hyresgästerna har redan flyttat in. I samband med den första etappen utökas även parkeringsplatserna genom ett parkeringshus som uppförs på andra sidan E18, med access till köpcentrumet via en gångbro. Fastigheten kommer att få en hög miljöklassning, enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM.

måndag, 19 februari 2018 11:03

SHH får anvisning i Linköping

alt
Illustration av området för SHH Bostads markanvisning i Vikingstad, strax väster om Linköping.


SHH Bostad har av Linköpings kommun tilldelats en markanvisning i Vikingstad, som är belägen cirka en mil utanför staden. Intresset var stort med drygt 20 inlämnade förslag där SHH var en av två byggherrar som erhöll marktilldelning.
    

SHH:s förslag innefattar 52 prisvärda bostäder med inflyttning under 2020. Detaljplanen har vunnit lagakraft och säljstart beräknas ske under 2019 efter genomförda infrastrukturarbeten.
    

– Detta blir SHH:s första projekt i Linköping som är en av våra prioriterade orter. Markanvisningen stärker också vår målsättning att vara rikstäckande och fortsätta leverera våra prisvärda boenden till hela landet, säger Matias Lindberg, vd för SHH Bostadsutveckling AB.

alt
Diös hyr ut flexibla kontorslokaler i galleriafastigheten Shopping i Luleå.


Nu är det klart att det digitala affärsutvecklingsbolaget Tromb flyttar in i helt nya lokaler om 300 kvm i galleriafastigheten Shopping i centrala Luleå. Diös hyr ut och utvecklar lokalen, som blir klar för inflyttning sker i början av sommaren.
    

Tromb erbjuder digital affärsutveckling. De utvecklar system, appar och avancerad webb och hjälper företag att vässa sina erbjudanden på marknaden. Tromb finns i Piteå, Luleå, Skellefteå och Stockholm. På kontoret i Luleå arbetar idag cirka 20 personer och snart utökas antalet till att bli 25 personer. Totalt har företaget närmare 50 anställda. Tromb har varit hyresgäster hos Diös sedan 2014.
  

– Vi har letat nya lokaler i Luleå ett tag. Nu känns det fantastiskt att vi snart flyttar in på ny adress mitt i stan. Diös har hjälpt oss möjliggöra vår idé. Vi blir ännu mer tillgängliga med utrymme för fler personer och flexibla mötesplatser, säger Anders Hallberg, vd, Tromb.

alt
Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 

Atrium Ljungberg har levererat ett mycket starkt bokslut för 2017. Nettoomsättningen ökade till 2.563 Mkr (2.299), varav hyresintäkterna steg till 2.389 Mkr (2.150). Vinsten efter skatt blev starka 2.559 Mkr (2.681), motsvarande 19,21 kr/aktie (20,13). Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 4,50 kr/aktie (3,95).

 

Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 4,4 procent med en uthyrningsgrad som steg till 95 procent (93), inklusive projektfastig­heter. Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1.647 Mkr (1.458), en ökning med hela 13,0 procent. Ökningen berodde främst på effekten av förvärvade fastigheter samt på nyuthyrningar och omförhandlingar. Överskottsgraden steg till 69 procent (68).

 

Resultatet före värdeförändringar stärktes till 1.180 Mkr (965). Den orealiserade värdeförändringen för förvaltningsfastigheterna som blev 1.817 Mkr (2.772), förklaras främst av ökade hyresnivåer, men också av marknadens sänkta avkastningskrav. Orealiserade värdeför­ändringar för derivat uppgick till 121 Mkr (–307), då marknadsräntorna under perioden har stigit på de löptider som derivat har tecknats.

 

Värdet på förvaltningsfastigheterna ökade till 39.991 Mkr (36.054). Investeringarna i egna fastigheter ökade till 1.593 Mkr (1.002). Under helåret förvärvades fastigheter för 2.265 Mkr (1.461), medan fastigheter såldes för 868 Mkr (23). Det medförde att de totala anläggningstillgångarnas värde steg till 40.276 Mkr (36.368).

 

De totala långfristiga skulderna ökade till 21.503 Mkr (18.095) medan de kortfristiga skulderna minskade till 1.832 Mkr (1.970).

 

Atrium Ljungberg ska ha beröm för att bolaget har sänkt den genomsnittliga räntan betydligt. Inklusive outnyttjade lånelöften uppgick den genom­snittliga räntan till 1,7 procent (2,4). Sänkningen beror främst av sänkta kreditmarginaler och omstrukturering av räntederivat. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 4,4 år (3,9) och den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 3,5 år (3,5).

 

Bolaget har en hög investeringstakt. I kommunikén säger vd, Annica Ånäs:

– Inför 2017 var ambitionen att öka investeringstakten och genomföra investeringar i egna fastigheter om 1,5 miljarder kronor. Målsättningen var också att starta byggprojekt med en total investeringsvolym om cirka två miljarder kronor. Med facit i hand har vår investeringstakt varit högre än så. Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1,6 miljarder kronor och vi är igång med flera byggprojekt i Sickla, Gränbystaden och Mobilia. Dessa projekt kommer att färdigställas under perioden 2018–2020.

 

I en kommentar kan sägas att då de stora projekten Sickla, Gränbystaden och Mobilia, färdigställs under de närmaste åren ökar bolaget intäkterna. Därför kan Annica Ånäs lämna en prognos om att resultatet före värdeförändringar kommer att öka till 1.200 Mkr för 2018.

 

Marknaden gillade rapporten då aktien steg med 2,00 kr till 130 kr som senast betalt. SF

fredag, 16 februari 2018 18:59

Heimstadens portfölj växte till 50 Mdr

alt
Patrik Hall, vd för Heimstaden.

 

Under 2017 nära nog dubblade Heimstaden sin fastighetsportfölj till 50,3 Mdr kr (26,3). Till ökningen bidrog förvärv i de tre skandinaviska länderna för 22,9 Mdr kr (6,8), orealiserade värdeökningar om 2,2 Mdr (2,3) och investeringar i befintligt bestånd för 0,4 Mdr (0,3). Under året fortsatte bolaget sin snabba expansion i Danmark, etablerade sig i universitetsstäderna Linköping och Umeå genom förvärv av 3.000 lägenheter från de kommunala bolagen Stångåstaden respektive Bostaden, och kompletterade sitt befintliga bostadsbestånd i bland annat Gävle, Ystad och Norrköping.

 

– Ett intensivt och händelserikt 2017 har lagts till handlingarna. Ett år präglat av stark tillväxt, renodling av befintligt fastighetsbestånd samt ett fortsatt fokus på effektiv och kundorienterad förvaltning. Jag är minst sagt stolt över alla medarbetares arbetsinsats och motivation som möjliggjort denna positiva utveckling av vårt nordiska bostadsbolag Heimstaden, säger vd Patrik Hall.

 

Hyresintäkterna ökade till 2.013 Mkr (1.057), medan driftnettot steg till 1.027 Mkr (530), motsvarande en överskottsgrad om 51,0 procent (50,1). En större låneportfölj resulterade i ett finansnetto om -459 Mkr (-193). Förvaltningsresultatet förbättrades till 515 Mkr (368) och vinsten efter skatt uppgick till 2.064 Mkr (2.215), vilket motsvarade 123 kr (134) per stamaktie.

 

Vid årsskiftet uppgick Heimstadens räntebärande skulder till 30.936 Mkr (17.501), varav efterställda aktieägarlån utgjorde 0 Mkr (2.722). Genomsnittsräntan för den totala upplåningen och derivat samt avgifter för outnyttjade krediter ökade till 1,72 procent (1,47), vilket främst var en konsekvens av förvärv av tillgångar i Norge som löper med högre marknadsränta.

 

Årets totalresultat om 2.163 Mkr bidrog, tillsammans med tillskott ifrån innehav utan bestämmande inflytande och utdelning om 7.816 Mkr, till att det egna kapitalet ökade till 18.807 Mkr (8 975). Soliditeten stärktes till 36 procent (32). LE

alt
Jens Engwall, vd för Hemfosa Fastigheter.

 

Duktiga Hemfosa fortsatte att växa starkt under år 2017 då hyresintäkterna ökade till 3.314 Mkr (2.642), vilket medförde att förvaltningsresultatet steg till imponerande 2.186 Mkr (1.812). Vinsten efter skatt blev 3.059 Mkr (3.739) Mkr. Det starka resultatet innebär att styrelsen föreslår en utdelning om 4,80 kr per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,20 kr samt en utdelning om 10,00 kr per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kr per preferensaktie.

 

I vinsten ingick realiserade värdeförändringar av fastigheterna med 22 Mkr (46). Periodens orealiserade värdeförändring, som i fastighetsportföljen uppgick till 1.629 Mkr (1.548), var främst ett resultat av ändrade avkastningskrav och genomförda projekt. Det vägda direktavkastningskravet uppgick till 6,1 procent (6,2), vilket vid förra värderingstidpunkten den 30 september 2017 uppgick till 6,1 procent. Den vägda kalkylräntan för nuvärdesberäkning av kassaflödet och restvärdet uppgick till 7,3 procent (7,4), respektive 8,2 procent (8,4).

 

Hyresintäkterna steg under året till 3.314 Mkr (2.642), med en ekonomisk uthyrningsgrad som ökade till 92,5 procent (91,1). Driftnettot stärktes till 2.232 Mkr (1.817).

 

I balansen steg förvaltningsfastigheternas värde markant till 41.119 Mkr (34.688), liksom andelar i joint ventures, vilka ökade till 2.096 Mkr (1.676).

 

De långfristiga skulderna steg till 15.139 Mkr (14.639), liksom de kortfristiga skulderna, vilka steg till 8.894 Mkr (5.966).

 

Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 17.807 Mkr (15.570), vilket innebar soliditeten minskade knappt till 40,4 procent (41,4), till en räntetäckningsgrad som förbättrades till 4,4 gånger (3,9).

 

Hemfosa äger andelar i tre joint ventures. 1. Hemfosa äger Söderport Holding tillsammans med AB Sagax, 50 procent vardera av samtliga aktier. 2. Hemfosa äger Gardermoen Campus Utvikling AS (GCU) tillsammans med Aspelin Ramm Eiendom AS, ett norskt fastighetsutvecklingsföretag samt 3. Hemfosa äger 26,6 procent av aktierna och rösterna i Offentlig Eiendom Invest AS, ett bolag som äger och förvaltar nio samhällsfastigheter i Norge. Hemfosas resultat i Söderport Holding ökade till 769 Mkr (552), medan det minskade i Gardermoen Campus Utvikling AS till 265 Mkr (415).

 

I en kommentar till bokslutskommunikén säger vd Jens Engwall:

– Efter ännu ett förvärvsaktivt år har vi idag ett fastighetsbestånd värderat till totalt 41 Mdr kr. Samhällsfastigheter, som utgör 64 procent och med ett värde på drygt 26 Mdr kr, har stabila kassaflöden i Sverige, Norge och Finland. Därutöver har vi ett attraktivt bestånd, värderat till cirka 15 Mdr kr, av kommersiella fastigheter i främst tillväxtregioner. Hemfosa fortsätter att växa med en låg finansiell risk – soliditeten uppgick vid året slut till 40,4 procent. Vi tillträdde fastigheter till ett värde om cirka 1,1 Mdr kr under det fjärde kvartalet och förbättrade förvaltningsresultatet exklusive resultatandelar i delägda företag med 56 Mkr jämfört med föregående år. Vi redovisar också en fortsatt stabilt ökande intjäningsförmåga i varje kvartal under året.

 

Han fortsätter:

– Jag ser fram emot nästa steg i utvärderingen av en uppdelning i två nya företag med rötter i Hemfosas gedigna företagskultur och affärsmässighet. Till dess jobbar vi vidare med att utveckla våra samarbeten med hyresgäster och utvärdera tillväxtmöjligheter i en miljö där vi ser bra tillgång till skuld, hyggligt stabila fastighetspriser och efterfrågan på fastighetsutvecklingen. På Hemfosa sitter vi inte still.

 

Hemfosa genomför nu en fördjupad analys av möjligheterna och formerna för en uppdelning av koncernen Hemfosa i två noterade bolag med syfte att skapa större aktieägarvärde. Se särskild artikel. SF

Sida 1 av 687