16 oktober 2019
onsdag, 09 maj 2012 20:59

SCB: Lågt bostadsbyggande

Skrivet av 
alt
Sedan 1996 har Sverige haft bland det lägsta bostadsbyggandet i Europa.

 

Under förra året färdigställdes totalt 20 064 bostadslägenheter i nybyggda hus. Det är en ökning med tre procent jämfört med 2010. Antalet färdigställda lägenheter i nybyggda hus år 2011 är nästan oförändrat mot år 2010. Nivån motsvarar cirka två femtedelar av den genomsnittliga bostadsproduktionen under de senaste 60 åren. De färdigställda lägenheterna fördelade sig på 7 477 i småhus och 12 587 i flerbostadshus. Antalet färdigställda lägenheter i småhus minskade med 16 procent men ökade i flerbostadshus med 18 procent.


I Stor-Göteborg minskade bostadsbyggandet med 29 procent medan det i Stor-Stockholm och Stor-Malmö ökade med 13 respektive 30 procent. Som andel av det totala byggandet svarar de tre storstadsområdena tillsammans för 56 procent (2010: 55 procent) och riket i övrigt för 44 procent (2010: 45 procent).


I de nybyggda flerbostadshusen 2011 var antalet lägenheter med bostadsrätt 6 439 eller 51 procent (2010: 48 procent). 6 085 lägenheter eller 48 procent var upplåtna med hyresrätt (2010: 51 procent).

 

Ägarlägenheter är en ny boendeform i flerbostadshus sedan 1 maj 2009. Under 2011 färdigställdes 63 ägarlägenheter (2010: 85 ägarlägenheter).


Under år 2011 färdigställdes 7 477 bostäder i småhus, varav 1 556 i Stor-Stockholm, 583 i Stor-Göteborg samt 727 i Stor-Malmö.


År 2011 färdigställdes enligt SCB 12 857 lägenheter, varav kommuner, landsting och staten svarade för 581, allmännyttiga företag för 2 230, HSB och Riksbyggen för 1 011, övriga bostadsföreningar för 5 638 och övriga enskilda ägare för 3 127.


I Stor-Stockholm (inom parantes Stockholms kommun) färdigställdes 3 037 (1 406) lägenheter varav 0 för stat, kommun, landsting, 1 389

(1 028) för allmännyttiga företag, 411 (0) för HSB och Riksbyggen, 2 584 (1 471) för övriga bostadsrättsföreningar samt 1 582 (815) för övriga enskilda ägare.


I Stor-Göteborg (inom parantes Göteborgs kommun) färdigställdes 1 406 lägenheter (1 148), varav 106 (62) för stat, kommun och landsting, 193 (193) för allmännyttiga företag, 52 (52) för HSB och Riksbyggen, 796 (604) för övriga bostadsrättsföreningar samt 259 (239) för enskilda ägare.


I Stor-Malmö (inom parantes Malmö kommun) färdigställdes 1 253 (626) lägenheter, varav 0 för stat, kommun och landsting, 168 (80) för allmännyttiga företag, varav 99 (45) för HSB och Riksbyggen, 570 (358) för övriga bostadsrättsföreningar samt 416 (143) för övriga enskilda ägare.