17 januari 2020
onsdag, 02 maj 2012 15:19

ALM Equity noteras på nytt

Skrivet av 
alt
Joakim Alm, vd Alm Equity.

 

ALM Equity avnoterades den 20 september 2010. Nu har bolaget erhållit godkännande från NASDAQ OMX för marknadsnotering av bolagets stam- och preferensaktier på First North.

Börsens beslut är villkorat av att spridningskravet uppnås. Första handelsdag planeras till den 8 juni 2012. Inför marknadsnoteringarna har en bolagsbeskrivning upprättats. Bolaget har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till certified adviser inför listningen på First North.

Maria Wideroth, ALM Equitys styrelseordförande, kommenterar:
– Med en genomtänkt och diversifierad fastighetsportfölj har bolaget utvecklats starkt lönsamhetsmässigt och organisatoriskt de senaste åren. En marknadsnotering är ett logiskt och viktigt steg i ALM Equitys fortsatta utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen om bolaget och stärka varumärket både mot samarbetspartners och slutkunder.

Joakim Alm, vd ALM Equity AB kommenterar:
– ALM Equity har haft en framgångsrik och lönsam tillväxt de senaste åren och min bedömning är att vår affärsmodell har stor potential att fortsätta skapa god avkastning och tillväxt under såväl goda som svåra konjunkturförhållanden. Vi har en stark position och ser goda utvecklingsmöjligheter i framtiden och känner oss inspirerade av att utveckla bolaget i en noterad miljö.

I ett pressmeddelande säger bolaget att inför marknadsnoteringen kommer en försäljning av befintliga stam- och preferensaktier att genomföras för att uppnå de spridningskrav som ställs för att noteras på First North.


Målsättningen är att tillföra upp till 300 nya aktieägare. Bolaget hade 91 aktieägare vid årsskiftet, då det fanns 10 154 530 stamaktier och 1 015 453 preferensaktier. Av detta totala innehav innehade grundaren Joakim Alm 5 872 511 stamaktier samt

587 251 preferensaktier.


Anmälningsperioden för köp av befintliga aktier är den 16-30 maj 2012. Anmälan om köp av aktier sker via anmälningssedel. Eftersom försäljningsvärdet av de befintliga aktierna uppgår till 3,6 Mkr kommer inget prospekt upprättas i samband med försäljningen.


Priset per stamaktie är satt till 30 kr vilket motsvarar ett P/E-tal om 4,9 beräknat på 2011 års vinst. Preferensaktien kommer att säljas för 60 kr, vilket ger en direktavkastning om 8,51 procent på föreslagen utdelning för år 2012.


Aktierna kommer att säljas i paket om 200 stamaktier och 100 preferensaktier. Priset för varje paket är

12 000 kr.