17 januari 2020
måndag, 30 april 2012 18:20

Swedavia köper för 1 775 Mkr

Skrivet av 
alt
Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

 

Swedavia har tecknat avtal med SAS om köp av sex separata byggnader vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Malmö Airport. Köpeskillingen är 1 775 Mkr.            


Sedan tidigare äger Swedavia marken vid byggnaderna och i samband med affären kommer dessa omvandlas till registerfastigheter. Samtliga fastigheter ska förvaltas och utvecklas av det helägda dotterbolaget Swedavia Real Estate AB. Den ut-hyrningsbara ytan är totalt 152 000 kvm. DTZ har varit Swedavias rådgivare i samband med affären och Newsec har varit rådgivare till SAS.            

Tillträdet till fastigheterna sker den 29 juni och parallellt med affären tecknar SAS två längre hyreskontrakt om 20 år samt tre hyreskontrakt om vardera fem år. De fastigheter som berörs är Sverigehuset, Flight Academy samt Tekniska Basen vid Stockholm Arlanda Airport; Fraktterminalen Spirit Cargo samt en hangar vid Göteborg Landvetter Airport; hangar vid Malmö Airport.


Förvärvet är ett led i Swedavias ambition att utveckla områdena kring flygplatserna med syfte att stärka dess konkurrenskraft. Genom ett tydligt ägande av fastigheter på och i anslutning av flygplatserna får Swedavia utökade möjligheter att utveckla och förvalta fastighetsbeståndet i takt med det ökande resebehovet. Därtill skapas möjligheter för Swedavia Real Estate AB att erbjuda

bättre anpassade operationella samt administrativa lokaler till hyresgäster.


– Köpet skapar en fantastisk möjlighet att fortsätta utveckla våra flygplatser för både resenärer och hyresgäster. Dessutom stärker vi vår långsiktiga konkurrenskraft vilket gynnar resandet till, från och inom Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.