17 januari 2020
måndag, 30 april 2012 18:10

NCC välkomnar HD-beslut om Norvik

Skrivet av 
alt
NCC ska byggstarta Norvik i Nynäshamn.

 

Högsta domstolens besked om att inte ge prövningstillstånd för hamnbygget vid

Norvikudden i Nynäshamn gör nu att NCC kan påbörja byggplaneringen av en stor logistik- och företagspark i den nya hamnen.


Utvecklingen av logistik- och företagsparken kommer att påbörjas parallellt med hamnbygget. Däremot är det oklart när den kommer att stå klar. Hamnen, som byggs i nära samarbete mellan The NCC/Aarsleff Norvikudden consortium och byggherren Stockholms Hamnar, beräknas bli färdig under 2016.


– Vi tror på läget och ser stora möjligheter till företagsetableringar, vilket i än högre grad kommer att öka tillväxten och skapa arbetstillfällen. En sådan satsning hade varit omöjlig utan en storhamn, säger Maria Zimdahl, regionchef på NCC Construction, Stockholm/Mälardalen.


NCC Construction har fått i uppdrag att projektera för storhamnen. I kontraktet ingår även en förtursrätt på själva hamnbygget.


I anslutning till hamnen planerar NCC en logistik- och företagspark på 450 000 kvm egen mark, vilket motsvarar nära 65 fotbollsplaner.