17 januari 2020
lördag, 28 april 2012 16:17

Folksam köper för 2,1 Mdr av Jernhusen

Skrivet av 
alt

 

Folksam köper Kungsbrohuset i centrala Stockholm av Jernhusen. Fastigheten är en av Sveriges modernaste byggnader både avseende miljöprofil och tekniska lösningar. Den totala investeringen uppgår till cirka 2,1 Mdr kr och fördelas mellan KPA Pension och Folksam Liv.


– Vi är mycket nöjda med att värdet på fastigheten starkt har påverkats av fastighetens fantastiska miljöprofil och det centrala läget. Affären ger oss möjligheter att återinvestera i transportbranschen genom utveckling av stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.


Kungsbrohuset omfattar drygt 26 000 kvm och är en av profilbyggnaderna i Västra City kring Stockholms Centralstation. Läget medför låg vakansrisk och byggnaden är i dagsläget fullt uthyrd. Största hyresgäst är Schibstedkoncernen. Huset har en energianvändning om endast 50 kWh per kvm och år och har uppnått nivå Guld i klassningen Miljöbyggnad, en nivå som ställer hårda krav på såväl energianvändningen som material och inomhusklimat.


– Vi är engagerade i det som kunderna bryr sig om och därför bygger vi långsiktiga värden genom att investera i en av Sveriges mest moderna byggnader både avseende miljöprofil och tekniska lösningar, säger Catrina Ingelstam, CFO Folksam.


För Jernhusen har det varit viktigt att hitta en långsiktig ägare till Kungsbrohuset som även ser positivt på att överdäcka bangården vid Centralstationsområdet.


– Vår ambition är att skapa en helt ny station som kan möta framtidens resande, men också en blandad stadsmiljö som lever dygnet runt, avslutar Kerstin Gillsbro.