31 maj 2020
fredag, 22 maj 2020 12:29

Hyres- och omställningsstöden når inte fram

Skrivet av 

 

 

 


Foto: Ur&Penn i Gallerian i Stockholm. Butikskedjan Ur&Penn uppger för SVT att företaget fått sänkt hyra i mellan 25 och 30 procent av sina butiker. Ur&Penn grundades år 1943 av Erling Persson. År 2002 blev kedjan uppköpt av libanesen Ayad Al Saffa.  Ur&Penn är med över 100 butiker Skandinaviens ledande kedja inom klockor och modeaccessoarer.

 

 

 


Coronakrisen har slagit hårt mot handeln och skapat stora likviditetsproblem. Drygt 6.000 handelsföretag är så pass pressade att de riskerar att slås ut innan regeringens omställningsstöd når fram. Det visar en ny undersökning från Svensk Handel.

– Regeringens aviserade omställningsstöd kommer att vara en viktig räddningsplanka för många krisande handelsföretag. Samtidigt är risken stor att hjälpen inte når fram i tid. Krisen är akut här och nu och många företags överlevnad hänger på att stödåtgärderna snabbt når fram, säger Karin Johansson, vd för Svensk Handel.

Av de handlare som tappat minst 30 procent av försäljningen svarar drygt var femte (22 procent) inom detaljhandeln - och var tionde inom partihandeln - att det är osäkert om de klarar av att vänta tills omställningsstödet träder i kraft den 1 juli. Uppräknat till hela handeln motsvarar det 4.500 detaljhandelsföretag och 1.800 företag inom partihandeln. Totalt 6.300 handelsföretag.

Undersökningen visar också att drygt varannan handlare (52 procent) inom detaljhandeln har finansierings- eller likviditetsproblem. Inom partihandeln är siffran 44 procent. Handlarnas svar indikerar också att 45.000 handelsjobb redan har försvunnit, eller riskerar att försvinna, och att fler än 100.000 personer kommer att beröras av färre arbetade timmar.

Möjlighet till kortidspermittering och att regeringens hyresstöd når fram är fortsatt avgörande för att rädda företag och jobb i handeln.

Bland de företag som drabbats allra hårdast av krisen och tappat så mycket som minst hälften av försäljningen anger 6 av 10 att de fått beslut om kortidspermittering och lite mer än var tredje (37 procent) att de har fått sänkt hyra. I förra mätningen (19-21 april) hade var femte (21 procent), av de mest krisdrabbade handelsföretagen, fått sänkt hyra.

– Det är en viktig signal att hyresstödet når ut till något fler handlare men siffran är fortsatt för låg. Fastighetsägarnas krismedvetenhet måste öka, annars kommer många köpcentrum och gallerior att se ut som en schweizerost med många tomma hål när krisen är över. Vi blir alla förlorare på en sådan utveckling, säger Karin Johansson.

Svensk Handel har löpande undersökt hur coronakrisens följder drabbar handeln. Även om läget är fortsatt tufft visar denna mätning på en något positivare tendens där handlarnas omfattande försäljningstapp har minskat.

Undersökningen genomfördes 10-13 maj. Det är många butiker som inte fått del av den hyresrabatt som regeringen utlovat på grund av coronapandemin. Butikskedjan Ur och Penn uppger för SVT att de fått sänkt hyra i mellan 25 och 30 procent av sina butiker. För att stödet ska utfalla måste först astighetsägaren gå med på att sänka hyran. Staten går sedan in och kompenserar fastighetsägaren medhälften av hyressänkningen.