31 maj 2020
torsdag, 30 april 2020 12:45

Castellums Mariette Hilmersson till Tyréns styrelse

Skrivet av 

 

 

 

 

 

Mariette Hilmersson (bilden), vd region väst i Castellum, är ny ledamot i Tyréns styrelse.  Hon har lång erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn med särskilt fokus på stadsplanering, bostads- och fastighetsutveckling.

– Tyréns är ett nyfiket och innovativt företag med en stark värdegrund och en tydlig ambition att ta en tätposition inom samhällsbyggnad. Det ska bli fantastiskt spännande att bidra till företagets arbete och utveckling, säger Mariette Hilmersson.

Mariette Hilmersson är för närvarande vd region väst i Castellum och hon har tidigare varit vd för koncernen Framtiden. Hon har också haft flera ledande positioner inom Göteborgs stad, där hon bland annat arbetat med att koordinera stora stadsutvecklingsprojekt som Västsvenska paketet, Älvstaden och Arenafrågan.

Mariette Hilmersson valdes till ny styrelseledamot på Tyréns årsstämma den 29 april och hon ersätter Mikael Vatn som lämnar styrelsen efter drygt tio förtjänstfulla år som ledamot.

Tyréns styrelse består av Johan Dennelind, ordförande, ledamöterna Marita Hellberg, Mårten Lindström,
Eva Nygren och Mariette Hilmersson. Arbetstagarrepresentanter är Lars Hultgren, Sofia Oskarsson Ljungqvist,  och Lena Carlsson.


Tyréns har cirka 3.000 medarbetare med verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen.