31 maj 2020
måndag, 06 april 2020 09:57

Pareto säljer Postens HK för 1.525 Mkr

Skrivet av 

 

 


Fastigheten Solna Polisen 2 färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39.000 kvm uthyrningsbar yta. Det var BSK Arkitekter som formgav Postens huvudkontor efter att arkitektkontoret vunnit en tävling år 2000.


Norska Pareto Finans dotterbolag Delarka Fastighets AB har slutfört försäljningen av Postens huvudkontor, gällande fastigheten Solna Polisen 2, i Solna, för 1.525 Mkr. Köpare är det norska Arctic Securities AS och dotterbolaget URSUSREM Atlas II AB.

Försäljningsbeloppet avser ett underliggande fastighetsvärde om 1.525 Mkr efter beaktande av latent skatt. Köparen har övertagit Delarka Fastighet AB:s tidigare bankfinansiering och en preliminär köpeskilling för aktierna om cirka 816 Mkr har erlagts genom kontant betalning.

För att möjliggöra försäljningen, trots den negativa inverkan som coronaviruset haft på köparens förutsättningar att inhämta kapital enligt tidsplan, har säljaren efter frånträdet av aktierna i Delarka Fastighet AB, ställt ut ett lån till köparens indirekta ägare om 317 Mkr. Köparens indirekta ägare ska utnyttja säljarkrediten till att återbetala ett kortfristigt lån som togs i syfte att kapitalisera köparen innan tillträdesdagen.

Arctic Securities AS och dess huvudägare har ställt ut proprieborgen till förmån för bolaget som säkerhet för förpliktelserna avseende säljarkrediten.

Till följd av försäljningen bedriver Delarka Fastighets AB inte längre någon affärsverksamhet enligt tillämpliga noteringskrav på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta har styrelsen för avsikt att under slutet av 2020 eller början av 2021 föreslå att bolaget avvecklas genom frivillig likvidation samt att bolaget avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Delarka Fastighets AB  har haft Pareto Securities AB, Thomas Lindström på Temell Investment Management AB samt Advokatfirman Cederquist som rådgivare i processen hänförlig till försäljningen.

Pareto Finans dotterbolag Delarka Fastighets köpte Postens HK av Vasakronan i november 2013 för 1.230 Mkr. Se länk.