7 april 2020
tisdag, 18 februari 2020 14:27

Akademiska hus ökade vinsten till 5,66 Mdr kr

Skrivet av 

Det

 

Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

 

 

För helåret 2019 ökade Akademiska Hus hyresintäkterna till 6.050 Mkr (5.928). Driftöverskottet ökade till 4.121 Mkr (3 938), vilket i ett jämförbart bestånd motsvarar en ökning med 1,0 procent. Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 3.589 Mkr (3.592). Resultatet före skatt uppgick till 6.957 Mkr  (5.818). Periodens resultat steg till 5.658 Mkr (5.314), ett resultat där värdeförändringar i förvaltningsfastigheter förbättrades till 3.872 Mkr (2.585), vilket motsvarar en ökning av fastighetsvärdet med 4,7 procent (3,4).

I balansen steg värdet på bolagets fastigheter till 91.424 Mkr (85.865
) samtidigt som de långfristigaste  skulderna ökade till 30.016 Mkr (28.262) liksom de kortfristiga skulderna som steg till 10.464 Mkr (9.210). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 46.760 Mkr (42.823), med en soliditet om 45,7 procent (45,8) och en räntetäckningsgrad om 665 procent (736).

Under året ökade finansieringskostnaden till -880 Mkr (-628) varav värdeförändringar i finansiella instrument försämrades -503 Mkr (-360). Investeringar i ny-, till- och ombyggnader steg till 3.266 Mkr (2.842). Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande, minskade till 4,9 procent (5,1). Styrelsen föreslår årsstämman 2020 en utdelning om 1.905 Mkr (1.663).

I en kommentar till bokslutet säger vd Kerstin Lindberg Göransson:
– Det råder fortsatt en stark efterfrågan på kunskapsmiljöer. Under året har Akademiska Hus  färdigställt Studenthuset vid Linköpings universitet där bolaget har investerat 460 miljoner kronor i ett nytt centralt nav på Campus Valla. Ett annat exempel är nya Humanisten vid Göteborgs universitet, där Akademiska Hus har satsat cirka 800 Mkr på en 32.000 kvadratmeter stor om- och tillbyggnad som gör att den Humanistiska fakulteten kan samlokalisera större delen av verksamheten.

– Akademiska Hus har som mål att bli helt klimatneutrala. 2019 tog bolaget ett beslut att nybyggnationer framöver ska uppnå Miljöbyggnad Guld vad gäller miljöer för högre utbildning och forskning. Under året blev campus Albano i Stockholm det första campusområdet i landet som certifieras enligt Citylab.

– Under 2019 emitterade Akademiska Hus sin första gröna obligation. Intresset för att investera i hållbara projekt som stärker Kunskapssverige var stort och emissionen omfattade totalt 1.500 Mkr. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Akademiska Hus gröna ramverk

– 2019 blev året då vår innovationsstrategi på ett tydligt sätt omsattes till verklighet. Vi har även breddat vårt tjänsteerbjudande genom att lansera ett nationellt koncept och varumärke för co-working, makerspace och andra flexibla mötesplatser. På så vis skapar vi förutsättningar för helt nya sätt att forska, arbeta och studera i våra campusnära lokaler.