26 februari 2020
onsdag, 12 februari 2020 15:31

Sehlhall köper fastighet för skola på Värmdö

Skrivet av 

 

 

Vd för Sehlhall fastigheter är Dan T. Sehlberg.

 

Sehlhall Fastigheter utökar sin närvaro på Värmdö genom förvärv av en fastighet om 6.500 kvm. På fastigheten ämnar Sehlhall uppföra en modern förskola om 8-10 avdelningar, med plats för 120-150 barn. Förvärvet förstärker bolagets uttalade fokus på social infrastruktur. I Sehlhall Fastigheter är Dan T. Sehlberg vd och styrelseordförande är Anders Borg, fd finansminister. I styrelsen finns även Ulf Adelsohn, fd partiledare för moderaterna, fd finansborgarråd och fd landshövding i Stockholm.

Planerad byggstart är andra halvan av 2020, och fastigheten ska vara färdigställd till och med höstterminen 2021. Förskolan kommer att vara belägen i Torsby i Värmdö kommun, och kommer att utvecklas inom affärsområdet Skolfastigheter.

Värmdö kommun har i en förstudie uppskattat att behovet av nya förskoleplatser på norra Värmdölandet ökar till 190 platser redan 2022. I förstudien pekar man specifikt ut den aktuella fastigheten vid Kalvandövägen i Torsby för nästa förskoleetablering.

– Värmdö är en tillväxtkommun med stort behov av barnomsorg och vår fastighet har ett mycket bra läge för ändamålet. Förskolan i Torsby utvecklas för en långsiktig och hållbar förvaltning inom klimatneutral social infrastruktur, säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef för Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall äger och förvaltar sedan tidigare en förskola i Värmdö kommun, belägen i Gustavsbergs centrum.

 

Sehlhall som bildades år 2019 med investerare som CH Svanberg AB med Carl-Henric Svanberg, Industricentralen med familjen Hirsch, Thord Wilkne med familj samt Tibia Konsult. Det första kapitalet som restes var 200 Mkr.