26 februari 2020
tisdag, 11 februari 2020 13:56

Magnolia utvecklar en marin stadsdel i Vårby

Skrivet av 

 

 

Magnolia Bostad tecknade under våren 2017 avtal med Spendrups Invest AB om köp av fastigheterna Gambrinus 2 och 4 via bolagsförvärv, omfattande byggrätter för cirka 2.000 boenden i Vårby udde, Huddinge.

 

 

 


Visionsbild för torget i Vårby udde.

 

 

 

 

Visionsbild för bryggan i Vårby udde.

 

Magnolia Bostad planerar att utveckla cirka 2.000 boenden inklusive förskola, vårdboende, butiker, restaurang och hotell på Vårby Udde, Huddinges nya marina stadsdel. Projektet ingår redan sedan tidigare i Magnolia Bostads projektportfölj och den 10 februari tog kommunen beslut om att påbörja detaljplanearbetet vilket innebär att projektarbetet nu intensifieras. Huddinge kommun planerar att detaljplanen för Vårby Udde ska bli genomförd under kvartal 1 år 2023.

Magnolia Bostad tecknade under våren 2017 avtal med Spendrups Invest AB om köp av fastigheterna Gambrinus 2 och 4 via bolagsförvärv, omfattande byggrätter för cirka 2 000 boenden. Förvärvet från Spendrups är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. I samarbete med både Huddinge kommun och Spendrups har ett planprogram för området tagits fram.

– Vårby Udde ligger precis vid Mälaren med närhet till naturen såväl som till shopping i Kungens kurva. Det här kommer att bli ett fint bostadsområde och jag är glad över att vi kan tillgängliggöra Mälaren med bland annat en fin strandpromenad och med båtklubbens uppskattade verksamhet. Områdets långa historia kommer i uttryck bland att genom att en fin gammal verkstadsbyggnad i tegel, avlång med karaktäristiska avrundade kanter, bevaras. säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. 

Vårby Udde har en spännande historia med Wårby Hälsobrunn som redan på 1700 talet lockade människor från hela Europa. Efter många år med bryggeriverksamhet kommer nu utvecklingen av ett av kommunens mest attraktiva lägen att omvandlas från industriområde till ny marin stadsdel. Bostäder, förskola, vårdboende, butiker, restaurang och hotell planeras tillsammans med parker och även en strandpromenad. Vårby Udde har goda kommunikationer med två tunnelbanestationer och den kommande Spårväg Syd kommer att ha en station i närområdet.

–Vi är mycket glada att kommunen nu beslutat påbörja detaljplanearbetet för Vårby Udde. Området är ett tillväxtområde med stor potential och vi kommer här att skapa en levande stadsdel. Vårt ledmotiv har redan från start varit social hållbarhet eftersom vi vill skapa en trygg och trivsam miljö för invånarna. Vi gör detta bland annat genom att producera en bra mix av bostäder, service och kommersiella lokaler samtidigt som vi tillgängliggör naturområden runt omkring, säger Björn Bergman, regionchef Öst på Magnolia Bostad.