26 februari 2020
tisdag, 11 februari 2020 13:31

Wihlborgs: Rekordhög nettouthyrning

Skrivet av 

 

 

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

 

För helåret 2020 ökade Wihlborgs hyresintäkterna ökade med 11 procent till 2.983 Mkr (2.684). Driftsöverskottet steg med 10 procent till 2.140 Mkr (1.941) Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent till 1 775 Mkr (1 406), vilket medförde att resultatet för 2019 ökade till 2.923 Mkr (2.403), motsvarande ett resultat per aktie om 19,02 kr (15,63).  Styrelsen föreslår en höjd utdelning om 4,50 kr (3,75) per aktie. I resultat ingick värdeförändringar av fastigheter med 1.479 Mkr (1.312) och värdeförändringar av derivat med 13 Mkr (964).

I balansen steg värdet på bolagets fastigheter till 45.519 Mkr (42.146) samtidigt som låneskulderna ökade till 23.628 Mkr (22.814). Det innebar att det egna kapitalet steg till 17.887 Mkr (15.530) med en soliditet 38,4 procent (36,3) med en räntetäckningsgrad som steg kraftfullt till 6,2 gånger (3,9).

I en kommentar till rapporten säger vd Ulrika Hallengren:
– För Wihlborgs har 2019 varit ett mycket aktivt år. Vi har aldrig tecknat så många hyresavtal, eller uppnått en så hög nettouthyrning. Vi har aldrig gjort så stora köp och försäljningar av fastigheter och vi har aldrig investerat så mycket i projekt. Allt detta är vi stolta . Vår starka nettouthyrning, 95 Mkr för helåret och 20 Mkr för fjärde kvartalet, är ett tecken på att efterfrågan är fortsatt god och att den fina utvecklingen i regionen fortsätter. Med vårt starka förvaltningsresultat och de stora värdeökningarna på våra fastigheter, 1.023 Mkr i fjärde kvartalet, har vi goda förutsättningar för ännu ett aktivt år där vi tillsammans med våra kunder fortsätter att utveckla Wihlborgs och Öresundsregionen.

 

Marknaden gillade rapporten då aktien steg på börsen med drygt 6 procent till 199,6 kr. SF