26 februari 2020
onsdag, 29 januari 2020 14:13

Sagax köper logistikcenter av SRV i finska Vanda

Skrivet av 

 

 

Logistikcentret Lumijälki 2, som Sagax köper, omfattar cirka 10.000 kvm kombinerar lagringsutrymme, produktionsanläggningar och kontorslokaler under ett tak, inklusive utrymme för parkering i Vanda, 1,5 mil norr om Helsingfors.SRV har gjort ett avtal med Sagax Finland om försäljningen av Lumijälki 2-projektet i Vanda, 1,5 mil norr om Helsingfors. Arbetet med logistikcentret påbörjas omedelbart och de nya lokalerna i Ylästö, Vanda, då de är färdiga att användas i början av 2021. Projektets totala värde är 23 miljoner euro, cirka 243 Mkr. Projektet kommer att anmälas i SRV: s orderstock i januari.

Lumijälki 2-projektet kombinerar lagringsutrymme, produktionsanläggningar och kontorslokaler under ett tak, inklusive utrymme för parkering. Storleken på platsen som ska byggas i Tuupakka i hjärtat av Helsingfors logistikområde, omfattar cirka 10.000 kvm. Logistikfastigheterna är utformade för att tillgodose behoven hos tre hyresgäster. Två tredjedelar av fastigheten har hyrts ut med långsiktiga hyresavtal till Geberit Oy och Fazer Food Services Oy.

– Lumijälki är ett utmärkt komplement till de logistikprojekt som vi har byggt i Vantaa. Våra tidigare byggprojekt inkluderar ett nytt logistikcenter för Helsingfors och Uusimaa sjukhusdistrikt i Vantaankoski. Vårt Pressi-projekt, som också pågår i Vantaankoski, erbjuder småskaliga logistikanläggningar och kontorslokaler. Förra sommaren på motsatt tomt slutförde vi byggandet av STC Pressi, som är ett smart teknikcenter för grossist- och underhållsoperatörer, säger Saku Kosonen, direktör på SRV.

Utformningen, konstruktionen och genomförandet av Lumijälki 2-projektet tar hänsyn till staden Vandas miljömål för att bli en hållbar stad som syftar till att främja välbefinnande och hållbar utveckling genom en försiktig och ansvarsfull användning av naturresurser. Sagax kommer också att lämna in en ansökan om BREEAM-certifiering för fastigheterna.

– Logistikcentret  är mycket centralt belägen i ett utvecklingsområde som ligger mycket nära Ring Road III och Helsingfors flygplats. Att säkra sådana utmärkta hyresgäster för centret är ett bra komplement till vår befintliga portfölj i detta område, säger Jaakko Vehanen, vd för Sagax Finland.

 

Entreprenaden kommer att påbörjas under det första kvartalet 2020 och beräknas slutföras under det första kvartalet 2021. Fastighetens uthyrningsgrad uppgår till 76 procent. Hyresavtalens genomsnittliga löptid kommer att uppgå till 12 år vid entreprenadens slutförande. Återstående 24 procent av fastighetens hyresvärde omfattas av en femårig hyresgaranti. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till motsvarande 20 Mkr per år.

Investeringen kommer att bidra till Sagax förvaltningsresultat och kassaflöde från och med det andra kvartalet 2021.