26 februari 2020
torsdag, 23 januari 2020 11:35

Stångåstaden måste sälja hyreshus

Skrivet av 

 

 

Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

 

Stångåstaden har i dag lån på cirka 5 Mdr kr, som beror bland annat på flera satsningar på att bygga nya bostäder. För närvarande har bolaget cirka 800 lägenheter under produktion. Ägaren Linköpings kommun flaggar nu för att bolaget kan behöva sälja flera hyreshus för att minska ned skuldsättningen.

Linköpings kommun har de senaste fem åren tagit ut cirka 200 Mkr ur det kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden, enligt Hem & Hyra. Enligt kommunens flerårsbudget ska bolaget leverera cirka 200 Mkr i vinst per år varav cirka 60 Mkr.

De kommande åren fram till 2023 planerar Stångåstaden att göra investeringar om drygt 1 Mdr kr om året, vilket  kommer öka bolagets låneskuld till drygt 8 Mdr kr om tre år. Bolagets fastighetsportfölj är värderad till cirka 23 Mdr kr.

– Det är viktigt att man inte bara bygger utan också säljer, för det är ett sätt att hålla nere låneskulden. Stångåstaden är en väldigt dominerade aktör på hyresmarknaden i Linköping och det är ett sätt att balansera genom att avyttra delar av beståndet i takt med att man bygger nytt. Det är viktigt att man inte bara ökar sin andel av marknaden, säger Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande i Linköping, till Hem & Hyra.

Enligt ägardirektivet kan Stångåstaden sälja upp till 10 procent av beståndet om 18.500 lägenheter utan att fråga kommunfullmäktige om lov. Vid en fastighetsförsäljning kan kommunen ta hand om maximalt 50 procent av intäkterna.