26 februari 2020
tisdag, 21 januari 2020 14:07

160 nya bostäder i Kärrtorps centrum

Skrivet av 

 

 

Vid busstorget i Kärrtorp , där det tidigare stått en förskola, har Besqab byggt ett bostadshus med cirka 90 bostadsrätter och vid Söderarmsvägen och Lågskärsvägen ska Svenska Bostäder bygga tre bostadshus med sammanlagt cirka 70 hyresrätter


 

Totalt 160 nya bostäder byggs på tre platser i Kärrtorps centrum. Vid busstorget, där det tidigare stått en förskola, har Besqab byggt bostadshus med cirka 90 bostadsrätter. Vid Söderarmsvägen och Lågskärsvägen ska Svenska Bostäder bygga tre bostadshus med sammanlagt cirka 70 hyresrätter. Svenska Bostäder kommer även rusta upp gångvägen som leder från det nya huset vid Lågskärsvägen, längs tunnelbanan, ner till torget.


I samband med bostadsbyggnationen rustar Stockholms stad upp Kärrtorpsplan, busstorget och anslutande gångvägar och trappor.
Träden, dammen och stenbeläggningen utgör grunden i utformningen när nya mötesplatser skapas och tillgängliggörs. Målet är ett levande och trivsamt centrum som är attraktivt för verksamheter och fungerar som en mötesplats för boende och besökare. I gestaltningsprogrammet i dokumentlistan nedan kan du läsa mer om hur torget rustas upp.

Utformningen av torget bygger till stor del på resultatet från den medborgadialog som genomfördes i Kärrtorps centrum 2015. Då fick boende och besökare möjlighet att lämna synpunkter, delta i workshops och testa sina idéer på plats.