26 februari 2020
tisdag, 21 januari 2020 13:50

Selvaag Bolig delar ut extra 2,13 Mdr

Skrivet av 

 

 

Rolf Thorsen, vd för Selvaag Bolig. Under 2018 hade Selvaag Bolig en omsättningen om 3.169 MNOK då bolaget sålde 777 bostäder. Se länk.


 


Selvaag Bolig gör en extra utdelning på mer än två miljarder norska kronor, cirka  2,13 Mdr kr.

Under en bolagsstämma föreslog Selvaag Bolig att sälja stora delar av företaget mark till Urban Property. Transaktionen om 3,4 miljarder NOK har nu avslutats och styrelsen för Selvaag Bolig har beslutat att betala en utdelning på 22 NOK per aktie.


Urban Property är en ny företagsstruktur som inrättas för att köpa och äga Selvaag Boligs tomter. Urban Property kommer också att ha företrädesrätt på alla nya tomter som Selvaag Bolig vill utveckla. Selvaag Bolig kommer att köpa tomterna tillbaka steg för steg. Företagen kommer att bli långsiktiga och strategiska partners och Selvaag Bolig kommer att ha företrädesrätt och ett alternativ att återköpa marken.

Sedan 2013 har Selvaag Bolig betalat en utdelning på 14,30 NOK per aktie. År 2018 var den totala årliga utdelningen 4,50 NOK. För första halvåret 2019 betalades en utdelning på 2,0 NOK per aktie.