28 januari 2020
onsdag, 18 december 2019 23:06

Humlegården växer stort

Skrivet av 

 

T-House uppfördes 1907-1910 på uppdrag av Svenska Livförsäkringsanstalten Trygg. Byggnaden är ritad arkitekten Erik Lallerstedt (1864-1955). I T-House har Humlegården sitt huvudkontor.Av Stefan Fröjdendahl

Under det senaste halvåret har Humlegården Fastigheter växt rejält. Under onsdagen tillträdde Humlegården kontorsfastigheterna Landbyska verket 8 och 9, omfattande 12.000 kvm, vid Engelbrektsplan i Stockholm då Midroc sålde fastigheterna. Se länk

Humlegården äger sedan tidigare över 24.000 kvm runt Engelbrektsplan, bland annat fastigheten T-House i kvarteret Sparbössan. Sammantaget bildas ett sällsynt starkt kluster i ett attraktivt område, där det finns goda möjligheter att skapa ett samspel mellan husen och stärka kunderbjudandet i kvarteret.

Nu är Humlegården en större fastighetsägare i innerstaden (City, Gärdet, Hagastaden, Kungsholmen), då bolaget med förvärvet av Landbyska verket 8 och 9, äger totalt cirka 203.000 kvm.

Sedan halvårsskiftet har Humlegården förvärvat, förutom Landbyska verket 8 och 9, två fastigheter på Gärdet, Bremen 2 och 4 samt en hotellfastighet Dykaren 33 på Kungsholmen. Dykaren 33 se länk. Bremen 2 och 4 se länk

Humlegården är en långsiktig, aktiv förvaltare som även genomför utvecklingsprojekt. Flera av fastigheterna i beståndet i innerstaden har förädlats för att både möta dagens krav på funktionalitet och hållbarhet samtidigt som de ursprungliga värdena bevaras. Bolaget ser potentialen även i förvärvet av Landbyska verket. Anneli Jansson, vd säger:

– Landbyska verket passar väl in i vår profil och vi kommer att se på kvarteret som helhet, där vi inkluderar alla våra fastigheter runt Engelbrektsplan. Det finns stora möjligheter att skapa ett utbyte mellan fastigheterna och på så vis stärka kunderbjudandet. Här kan vi ta ett helhetsgrepp om en central plats som vi tror kan nyttjas på ett bättre sätt, i ett sällsynt bra läge alldeles intill en av Stockholms största parker.

Flera stora projekt

Nu har Humlegården flera stora pågående projekt. 1. Närmast färdigställande är Nybrogatan 17, med en uthyrningsbar yta om cirka 6.000 kvm. 2. Vidare sker nu en omfattande restaurering av Nybrogatan 15-17 i den del av fastigheten som varit entré till den gamla biografen Astoria. 3. Nu utvecklas Härden 15, om 22.000 kvm, belägen på Hälsingegatan 38-40 i Norra Stationsområdet i Stockholm. Projektering pågår och uthyrningsarbetet har startat. 4. I Solna Strand har Humlegården hyrt ut hela fastigheten Grow om 25.000 kvm till Arbetsförmedlingens Huvudkontor, Qlik, Technopolis co-workingkoncept UMA Workspace, Key Solution, DNV GL och restaurang K-Märkt. 5. I Solna Strand utvecklar nu Humlegården även kvarteret Origo med nyproducerade, yteffektiva och flexibla kontor med lokaler upp till 50.000 kvm med en planerad inflyttning från år 2022. 6. Ett stort projekt har Humlegården i Hagalund. Solna stad och Humlegården har tecknat en principöverenskommelse om en första etapp i utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde. Utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde kommer att ske i flera etapper och beräknas pågå under 15 år. Tillsammans med den utbyggda kollektivtrafiken är tanken att utvecklingen av området, som ligger i anslutning till Solnavägen, ska knyta samman Solna och Stockholm. Humlegården äger samtliga fastigheter i denna första etapp, som avser nyskapande av cirka 48.000 kvm ljus BTA inom kvarteren Gelbgjutaren samt en del av kvarteret Instrumentet. Den nya tunnelbanestationen kommer att placeras mitt i Hagalunds arbetsplatsområde, längs med Gelbgjutarevägen, och detta första steg i utvecklingen omfattar fastigheterna närmast den framtida stationen.

Ett stort fastighetsvärde

Enligt Humlegårdens halvårsrapport var värdet på fastigheterna cirka 26,2 Mdr kr. Sedan halvårsskiftet har Humlegården, förutom förvärvet av Landbyska verket 8 och 9, även köpt två fastigheter på Gärdet, Bremen 2 och 4, samt en hotellfastighet på Kungsholmen, Dykaren 33, transaktioner motsvarande ett värde om cirka 4 Mdr kr och lägger vi till värdet på Landbyska verket 8 och 9 om cirka 2 Mdr kr så kommer Humlegårdens totala fastighetsvärde bli  cirka 32 Mdr kr, exklusive pågående projektfastigheter. Dessa värden är nu en grov skattning av mig och detta rätta värdet får vi när Humlegården Fastigheter publicerar sin årsrapport.