28 januari 2020
måndag, 09 december 2019 10:56

Patrizia köper europeisk logistik för 12,6 Mdr kr

Skrivet av 

 

 

Patrizia köper 42 logistikfastigheter från BentallGreenOak som är en ledande, global rådgivare och tillgångsförvaltare av fastigheter, med drygt 750 institutionella kunder och ett förvaltningskapital om drygt 48 miljarder dollar, cirka 456 Mdr kr.

 

 


Patrizia har förvärvat en paneuropeisk portfölj med 42 logistikfastigheter från BentallGreenOak för totalt cirka 1,2 miljarder euro, cirka 12,6 Mdr kr. Patrizias förvärv sker på uppdrag av en logistikfond, med institutionella investerare från PFA Pension i Danmark och POBA i Sydamerika samt från Patrizia Logistik-Invest Europa II (PLIE II). Av de 42 förvärvade tillgångarna är 39 förvaltningsfastigheter samt tre är nya logistikprojekt i Italien och Spanien som delvis är uthyrda. Logistikfastigheter, som är belägna i Frankrike, Spanien, Italien och i Nederländerna, omfattar drygt 1,4 miljoner kvm samt ytterligare 138.000 kvm uthyrningsbar area för de tre utvecklingsprojekten i Italien och Spanien.

Fastigheterna ligger i Europas viktigaste logistikkorridorer och är till nära 90 procent  uthyrda till välkända större hyresgäster. Viktiga hyresgäster är Carrefour, Aldi, Dachser, DHL, Easydis och Geodis. Den totala portföljens vägda genomsnittliga kontrakttid (WAULT) är över sju år.

Rob Brook, chef för alternativa investeringar på Patrizia, säger i en kommentar:
– Detta köp ger omedelbar exponering för en portfölj av institutionell kvalitet på fyra separata marknader, vilket kommer att ge en robust och pålitlig avkastning till våra investerare. Med starka strukturella medvindar och de mycket attraktiva grunderna i logistiksektorn förväntar vi oss att det finns ytterligare potentiella möjligheter för portföljen att täcka tillväxtmarknader och att diversifiera den paneuropeiska logistikplattformen ytterligare.

Anne Kavanagh
, Chief Investment Officer på Patrizia, tillägger:
– Med denna transaktion har vi på Patrizia återigen visat vår expertis och förmåga att strukturera stora komplexa portföljer på uppdrag av institutionella investerare, tack vare vårt starka lokala nätverk över hela världen Europa. Att fullborda en affär i denna storlek genom att föra samman tre viktiga investerare är ett bevis på vår beprövade meritlista för att upptäcka strategiska möjligheter och genomföra dem.

Sedan år 2012 har Patrizia genomfört transaktioner värda 31,5 miljarder euro avseende fastigheter om drygt 8,8 miljoner kvm. Sedan har 2012 har Patriza samlat ett eget kapital om cirka 11,5 miljarder euro.