26 februari 2020
onsdag, 04 december 2019 13:06

Alecta bäst på tjänstepension och ränteplaceringar

Skrivet av 

 

Priser för IPE Awards som  är en tävling i regi av Investment & Pensions Europe som bevakar den europeiska pensionsbranschen Till årets tävling anmäldes 430 bidrag i 43 olika kategorier. De tävlande pensionsbolagen förvaltar tillsammans nästan 20 biljoner kronor och representerar över 90 miljoner kunder i 24 länder.

 


Under tisdagen avgjordes det prestigefulla IPE Awards där Alecta tog hem två priser, Multi-Employer/Professional Pension Fund (tjänstepensionsfond) och Fixed Income (ränteplaceringar). Priset delas ut av tidningen Investments and Pensions Europe. Alecta vann IPE Awards 2019 i kategorierna ”Multi-Employer/Professional Pension Fund” (bästa tjänstepensionsfond) och ”Fixed Income” (bäst på ränteplaceringar) i konkurrens med 430 bidrag från pensionsbolag i Europa. Utmärkelserna tillkännagavs i Köpenhamn tisdagen den 3 december. 

– Priset i kategorin tjänstepensionsfond, visar att vårt tydliga fokus på att bli bäst på en sak, kollektivavtalad tjänstepension, ger resultat. Det känns väldigt bra att våra kunder nu får ytterligare bekräftelse på att deras tjänstepension förvaltas i Europas bästa tjänstepensionsbolag, säger Magnus Billing, vd Alecta.

–  Utmaningarna att hitta god avkastning på ränteplaceringar är väldigt stora i den lågräntemiljö som vi befinner oss i. Alecta jobbar aktivt med nya, innovativa ränteplaceringar, utan att kompromissa med ansvaret vi har gentemot våra kunder. Bland annat har vi byggt upp en av världens störta portföljer med gröna obligationer, säger Tony Persson, chef för ränte- och strategigruppen på Alecta.

Alecta prisades för sitt arbete med ränteportföljen, och sitt innovativa sätt att arbeta i den lågräntemiljö som vi befinner oss i. Alectas ränteavdelningen har under de senaste åren gjort flera uppmärksammade investeringar. Bland annat i världens första sociala statsobligation (Elfenbenskusten) och investerat 100 miljoner dollar i en fond i den nederländska utvecklingsbanken FMO. Fondens syfte är att, parallellt med att leverera en finansiell avkastning som möter Alectas krav, genom lån skapa arbetstillfällen och affärsmöjligheter i utvecklingsländer.

– Att kombinera hållbarhet med långsiktig avkastning ligger i grunden för allt vi gör. Det gynnar, bevisligen, våra kunder. Därför är vi en av världens största investerare i gröna obligationer, med mer än 40 miljarder i innehav. Vi har även investerat cirka 10 miljarder i så kallade impact bonds, obligationer där det går att mäta social eller miljömässig utveckling. Vi är stolta över vårt arbete, säger Tony Persson.

IPE Awards

IPE Awards är en tävling i regi av Investment & Pensions Europe som bevakar den europeiska pensionsbranschen. Till årets tävling anmäldes 430 bidrag i 43 olika kategorier. De tävlande pensionsbolagen förvaltar tillsammans nästan 20 biljoner kronor och representerar över 90 miljoner kunder i 24 länder.