17 januari 2020
måndag, 25 november 2019 16:49

Fastpartner köper NCC:s kontor i Järva för 1,5 Mdr

Skrivet av 

 

Järva Krog Kvartersstad består av tre nya kvarter. De tre kontorshusen K11, K12 och K21 omfattar totalt 43.000 kvm kontor med plats för 1.800 arbetsplatser, service, handel och en förskola. Kvarteret får även 450 bostäder. Nu köper Fastpartner projekt K12 om 19.800 kvm, där NCC har sitt nya huvudkontor om cirka 17.000 kvm.

 

 

NCC säljer det första kontorsprojektet, K12, i Järva Krog till Fastpartner AB för drygt 1,5 Mdr kr. I fastigheten har NCC sitt nya huvudkontor.

Tillträde och erläggande av köpeskilling förväntas ske under första kvartalet 2020, vilket då ger en positiv resultateffekt i affärsområde NCC Property Development.

På grund av att NCC är den primära hyresgästen i fastigheten kommer cirka 40 procent av resultatet från försäljningen att elimineras i koncernen i enlighet med IFRS 16. Detta kommer sedan att resultatföras löpande under hyresavtalets längd, tio år.

 

Uthyrningsgraden för K12 uppgår till 92 procent. NCC lämnar hyresgarantier i 24 månader från och med tillträdesdagen samt garantier för parkeringsintäkter fram till ett år efter att tillhörande parkeringsanläggningar är helt färdigställda.

Affären genomförs som en bolagsförsäljning i affärsområde NCC Property Development. Den baseras på ett fastighetsvärde om 1.540 Mkr efter avdrag för latent skatt.

– Nu säljer vi K12, det första av totalt tre  kontorsprojekt som vi utvecklar i stadsdelen Järva Krog. Stadsdelen kommer förutom kontorshusen med 1.800 arbetsplatser även inrymma cirka 450 bostäder, service, handel och en förskola, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development.

Kontorsprojektet, K12, omfattar cirka 19.800 kvm. NCC:s nya huvudkontor utgör knappt 17.000 kvm. I september i år tecknade även amerikanska multinationella företaget 3M hyreskontrakt för sitt Stockholmskontor i K12.

– Fastpartner förvärvar en fastighet av högsta kvalitet och förstärker därmed sin position som fastighetsaktör i Solna. Vi ser fram emot ett gott samarbete med NCC och övriga hyresgäster samt att få vara en del av områdets fortsatta utveckling, säger Sven-Olof Johansson,  vd för Fastpartner.

Kontorsbyggnaden är anpassad för ett modernt och aktivitetsbaserat arbetssätt och miljöcertifieras enligt det internationella systemet BREEAM, nivå Excellent.


Järva Krog Kvartersstad består av tre nya kvarter. De tre kontorshusen K11, K12 och K21  omfattar totalt 43.000 kvm kontor med plats för 1.800 arbetsplatser, service, handel och en förskola. Kvarteret får även 450 bostäder. NCC bygger för närvarande 94 av dessa åt bostadsutvecklaren Aros.

NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och bidra med värde för både kunder och samhället med miljöcertifierade byggnader, attraktiva arbetsplatser och inkluderande stadsmiljöer.