Skriv ut denna sida
fredag, 22 november 2019 12:29

Skanska bygger om Rödabergsskolan för 430 Mkr

Skrivet av 

 

Rödabergsskolan på Upplandsgatan 100 rivs nu och ersätts av Skanska med en ny byggnad om 9.000 kvm som ska stå färdig sommaren 2022.

 

Skanska har tecknat avtal med Sisab Skolfastigheter i Stockholm AB gällande om- och tillbyggnation av Rödabergsskolan i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 430 Mkr, varav cirka 3780 Mkr kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det fjärde kvartalet 2019. Resterande del av kontraktet har orderbokats i föregående kvartal.

Projektet omfattar rivning av befintlig skolbyggnad, uppförande av ny skolbyggnad med idrottshall och därtill ombyggnad av den del av skolan som bibehålls. Totalt rör det sig om nybyggnation motsvarande cirka 9.000 kvm bruttoyta samt 6.400 kvm ombyggnad. Rödabergsskolan kommer efter ombyggnad att kunna ta emot cirka 1.040 elever att jämföra med dagens kapacitet om 640 elever.

Förberedande arbeten för nybyggnationen är redan igång och den nya byggnaden väntas stå klar under sommaren 2021. Därefter påbörjas ombyggnadsarbetet av den befintliga skolbyggnaden. Det arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2022.

Senaste från Redaktionen