Skriv ut denna sida
onsdag, 13 november 2019 17:46

Skanska avtalar om reningsverk i Tammerfors

Skrivet av 

 

Skanskas projekt för ett reningsverk i Tammerfors består av utgrävningsarbete för bearbetningsutrymmen och avloppstunnlar samt betongstrukturer.


Skanska har tecknat avtal med Tammerforsregionens centrala avloppsreningsverk om att genomföra ett omfattande tunnel- och utgrävningsprojekt för ett avloppsreningsverk som ska byggas under mark i Tammerfors, Finland. Kontraktet är värt 60 MEUR, cirka 644 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet består av utgrävningsarbete för bearbetningsutrymmen och avloppstunnlar samt betongstrukturer. Den nya anläggningen kommer att behandla avloppsvatten med mer modern och effektiv teknik än befintliga anläggningar i regionen och även göra det möjligt att avlägsna kväve från vattnet i större utsträckning. Anläggningen kommer att nyttjas av Tammerfors och flera angränsande kommuner.

Projektet startar i december 2019 och det kommer att slutföras under sommaren 2022.

Senaste från Redaktionen