29 januari 2020
onsdag, 13 november 2019 13:51

Aberdeen Standard lanserar ny europeisk fond

Skrivet av 

 

Från vänster: Andy Creighton, Head of Continental European Real Estate, Aberdeen Standard Investment och Troels Brøndum Andersen, Fund Manager, Aberdeen Asset Management Denmark A/S.

 

Aberdeen Standard Investments (ASI) har lanserat European Long Income Real Estate Fund. Fondens första stängning var den 31 oktober 2019, med över 100 miljoner euro, cirka 1.075 Mkr,  i eget kapital från sex institutionella investerare från sex olika länder. Fonden är strukturerad som öppen och den avser att växa avsevärt i storlek över tid.

 

Eftersom räntor och avkastningar från obligationer är historiskt låga,  kommer fonden att vända sig till institutionella investerare som letar efter alternativa inkomstkällor som utnyttjar  en premie för marknadens illikviditet. Fonden kommer att följa en liknande investeringsstrategi som dess brittiska föregångare, som lanserades för den brittiska marknaden för 16 år sedan och som nu förvaltar tillgångar på över 2,5 miljarder pund, cirka 31,2 Mdr kr.

 

Fonden strävar efter att tillhandahålla långsiktiga, pålitliga och inflationsskyddade inkomstströmmar med minskad volatilitet i kapitalvärden jämfört med mer konventionella fastighetsfonder. Enligt Aberdeen Standard Investments har denna typ av fastigheter särskilt defensiva egenskaper. Fonden kommer att investera i tillgångar med långa hyresavtal och långsiktiga hyresgäster. Hyresgästkreditförsäkring är en avgörande del av investeringsprocessen, och teamet kommer att kunna dra nytta av den kunskap och erfarenhet som ASI har om europeiska aktier och räntor. Målet är att bygga en diversifierad portfölj av direkta fastighetstillgångar belägna på viktiga västeuropeiska marknader (med fokus på Tyskland, Frankrike, Benelux och Norden). Fonden kommer inte att investera på den brittiska marknaden.

 

Fonden förvaltas av danska Troels Andersen, med stöd av biträdande fondförvaltare Sabine Dost och Eeva Saravuo, från Tyskland och Finland. Fondledningsteamet kommer att ha tillgång till resursen och kompetensen hos det större teamet inom Aberdeen Standard Investments , som har 11 kontor i tio europeiska länder.

 

Andy Creighton, Head of Continental European Real Estate, säger:
– Fastigheter med långa hyresavvtal har etablerat sig som en viktig del i många institutionella investerares portföljer i Storbritannien och vi är glada över att starta denna fond för institutioner i kontinentala Europa. Vår kunskap och erfarenhet av fastigheter med avtal med långa intäkter, tillsammans med djupet och bredden i vårt europeiska fastighetsteam, gör det mycket lämpligt för oss att förvalta denna fond och vi vill erbjuda fler investerare tillgång till en potentiell källa för långsiktig och pålitlig inkomst.