29 januari 2020
tisdag, 05 november 2019 13:55

Pandox får 3 Mdr kr genom en riktad nyemission

Skrivet av 

 

Anders Nissen, vd för Pandox, får nu cirka 3 Mdr kr för potentiella förvärv av hotellfastigheter.

 

 

Pandox genomför en riktad nyemission om 16,35 miljoner av serie B och tillförs härigenom cirka 3 Mdr kr. Pandox har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 10 april 2019 och enligt vad bolaget indikerat i pressmeddelande den 4 november 2019, beslutat om en riktad kontant nyemission om  16,35 miljoner av serie B till en teckningskurs om 186,5 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande.

Nyemissionen har tecknats av cirka 130 utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland AMF Försäkring & Fonder, Eiendomsspar AS, Lannebo Fonder, Swedbank Robur, Länsförsäkringar, Fjärde AP-Fonden, Christian Sundt AB och Helene Sundt AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt öka Pandox finansiella flexibilitet för förvärv och för att stärka bolagets konkurrenskraft på den internationella hotellfastighetsmarknaden. Pandox har nyligen genomfört och utvärderar för närvarande ytterligare potentiella förvärvsmöjligheter. Den ökade finansiella flexibiliteten som denna nyemission medför stärker Pandox position som en relevant och konkurrenskraftig köpare på fastighetsmarknaden. Genom nyemissionen tillförs Pandox cirka 3 Mdr kr före transaktionskostnader.

Anders Nissen, vd för Pandox. säger i en kommententar:
– Pandox har sedan börsnoteringen 2015 investerat cirka 24 miljarder kronor i förvärv och tillväxtdrivande investeringar i hotellfastigheter främst utanför Norden, vilket i kombination med en positiv utveckling på hotellmarknaden har resulterat i mer än en fördubbling av bolagets fastighetsvärde och driftnetto. Underliggande efterfrågan på hotellmarknaden är fortsatt positiv och vi ser goda möjligheter för framtida förvärv och tillväxtdrivande investeringar i Pandox nuvarande portfölj. Den ökade finansiella flexibiliteten som en följd av nyemissionen stärker Pandox förmåga att fortsätta generera en attraktiv avkastning åt sina aktieägare genom bolagets specialiserade och integrerade hotellfastighetsstrategi.”

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 183.849.999 (fördelat på 75.000.000 aktier av serie A och 108.849.999 aktier av serie B.) Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,9 procent baserat på det totala antalet aktier i Pandox efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Handelsbanken Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken som Joint Bookrunners samt Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.