22 januari 2020
torsdag, 31 oktober 2019 14:25

Oscar Properties köper inte projekt Gasklockan

Skrivet av 

 

Frågan återstår om Gasklockan, cirka 97 meter hög och med 300 bostäder kan byggas. Det blir inte billigt att bo i bostadstornet med priser om cirka 125.000 kr/kvm. Bild: Herzog & de Meuron.

 

I ett tilläggsavtal fick Oscar Properties respit av Stockholms stad till den 31 oktober i år att erlägga en köpeskillingen om cirka 580 Mkr,  för en byggrätt för cirka 38.500 kvm för projektet Gasklockan, med en höjd om cirka 97 meter för 300 bostäder med en planerad inflyttning 2022. Se länk. Oscar Properties tillträder inte projektet Gasklockan på avsedd tillträdesdag då marken inte lever upp till uppsatta miljökvalitetskrav

I ett pressmeddelande skriver Oscar Properties att bolaget inte tillträder marken för projekt Gasklockan den 31 oktober 2019, enligt tidigare kommunicerat tilläggsavtal med Stockholms stad. Anledningen är kvarlämnade föroreningar på och omkring fastigheterna efter Stockholms stads saneringsarbete.

– Avsikten har aldrig varit att Oscar Properties ska ansvara för föroreningar och den miljöskada som kvarvarande föroreningar skulle kunna förorsaka. Vårt mål är att tillträda marken och starta byggnationen så snart miljöansvarsfrågan är utredd. Gasklockan kommer att bli ett nytt landmärke, inte bara för Norra Djurgårdsstaden utan för hela Stockholm, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Oscar Properties och Stockholms stad tecknade den 23 maj 2019 ett tilläggsavtal avseende projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Enligt avtalet ska Oscar Properties tillträda marken den 31 oktober 2019. Då marken ännu inte lever upp till uppsatta miljökvalitetskrav i exploateringsavtalet med Stockholms stad, kommer Oscar Properties inte att tillträda marken förrän dessa frågor är lösta. Bolaget ser fram emot att den goda dialog som nu förs med Stockholm stad i denna fråga, kommer att resultera i en acceptabel lösning så snart som möjligt.

Tilläggsavtalet om projekt Gasklockan, som tecknades den 23 maj 2019, innehåller 35.957 kvm byggrätt för bostäder och 2.543 kvm byggrätt för kommersiellt ändamål. Drygt 300 bostäder planerades att inrymmas i Gasklockan, samt kulturverksamhet, offentlig service och en förskola.

I en kommentar kan sägas att det var en väntad utgång av projektet Gasklockan eftersom byggrätten för projektet kostar cirka 580 Mkr. En kostnad som det är svårt för Oscar Properties att finansiera. Enligt Oscar Properties senaste halvårsrapport minskade det egna kapitalet till 895 Mkr (1.470 Mkr) se länk, vilket är ett svagt eget kapital för att utveckla det 97 meter höga tornet med 300 bostäder.

 

Oscar Properties behöver en partner för att lösa finansieringen av projekt Gasklockan, liksom Serneke i Göteborg för projektet Karlatornet om otroliga 245 meter. SF