Skriv ut denna sida
fredag, 25 oktober 2019 11:30

AL säger upp avtalet med Eriks i Gondolen

Skrivet av 

 

Restaurangen i Gondolen invigdes den 15 oktober 1935 samtidigt med den nya Katarinahissen och KF-huset som ritades av arkitekterna Eskil Sundahl och Olof Thunström. Namnet Gondolen är inspirerat av passagerargondolen under ett luftskepp. Eriks Gondolen öppnades år 1994 av Erik Lallerstedt. Sedan år 2010 driver dottern Anna Lallerstedt Eriks.


Fastighetsägaren Atrium Ljungberg har sagt upp hyresavtalet med Eriks i Gondolen vid Slussen och vill att Eriks ska flytta inom ett år. Atrium Ljungberg har sagt upp avtalet för att lokalen och byggnaden ska byggas om.

 

I ansökan till Hyresnämnden skriver ombudet för Eriks, advokat Walter Bergman, att Gondolens flytt från Katarinahissen innebär att verksamheten måste upphöra.

Samtidigt pågår en tvist mellan Eriks och Stockholms stad. Sedan Slussenbygget startade har buller och avstängningar varit en del av restaurangens vardag. Men restaurangen tar strid – och kräver ekonomisk ersättning och att krogen ska bli kvar längre. Restaurangen har sedan 2018 höjt skadeståndskravet väsentligt, från 11,2 Mkr till 42,6 Mkr.

 

– Det är för ett minskat resultat i restaurangens verksamhet under tre års tid, säger advokat Walter Bergman, till Lokaltidningen Mitti.

 

– Många tror att det är stängt. Det är dåligt skyltat och dålig tillgänglighet nere vid själva Slussen, har Anna Lallerstedt, dotter till Erik Lallerstedt, tidigare sagt till Expressen.

Den rättsliga tvisten mellan Stockholms stad och Eriks pågår fortfarande. En huvudförhandling mellan parterna planeras i Mark- och miljödomstolen om drygt ett halvår, i april 2020.


Atrium Ljungberg understryker att bolaget inte har någon tvist med Eriks, som i ett meddelande till redaktionen skriver att bolaget och Anna Lallerstedt inte har någon konflikt. ”Vi har ingen konflikt med vår hyresvärd, däremot pågår det förhandlingar om framtiden. Men jag vill understryka att Eriks Gondolen och Atrium Ljungberg har ett gott samarbete och en gemensam ambition att finna bra lösningar för båda parter både i närtid och långsiktigt, säger Anna Lallerstedt, ägare av Eriks Gondolen.

Fastigheten uppfördes i etapper mellan 1909 och 1936. Fastigheten är i stort behov av renovering och Atrium Ljungbergs mål är att skapa en attraktiv miljö som bidrar till helheten i nya Slussen.  

– Vi uppskattar verkligen Eriks Gondolen som är en institution i restaurangstockholm. Vi har en bra dialog och en gemensam målsättning att hitta en bra lösning för restaurangen även framåt, säger Mattias Celinder, affärsområdeschef fastighet på Atrium Ljungberg.”

Senaste från Redaktionen