19 november 2019
onsdag, 23 oktober 2019 18:16

Akademiska Hus ökade vinsten till 3.753 Mkr

Skrivet av 

 

Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

 

 


För årets tre första kvartal ökade Akademiska Hus hyresintäkterna till 4.584 Mkr (4.448). Resultatet före skatt steg till 4.737 Mkr (3.300) och periodens resultat efter skatt stärktes till 3.753 Mkr (3.297). Driftöverskottet ökade till 3.242 Mkr (3.119), vilket i ett jämförbart bestånd motsvarade en ökning med 1,1 procent. Resultatet före värdeförändringar och skatt minskade till 2.850 Mkr (2.890).

 

Under perioden steg de orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter markant till till 2.547 Mkr (799), vilket motsvarade en ökning av fastighetsvärdet med 3,0 procent (1,0). Värdet på förvaltningsfastigheterna, med en uthyrningsbar area om cirka 3,3 miljoner kvm, steg till 90.416 Mkr (83.317). Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 2.360 Mkr (2.080). Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande, minskade till 5,0 procent (5,3) för de senaste 12 månaderna.

I balansen ökade de långfristiga skulderna till 50.627 (39.554), liksom de kortfristiga skulderna, vilka steg till 10.299 Mkr (9.771). Total finansieringskostnad steg till -935 Mkr (-564), varav värdeförändringar i finansiella instrument försämrades till -659 Mkr (-389). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 44.922 Mkr (40.847), vilket medförde att soliditeten sjönk till 43,6 procent (45,3).

Bolagets projektportfölj har sin tyngdpunkt i Stockholmsområdet med ett flertal större ny- och ombyggnadsprojekt. Bolagets beslutade och planerade projekt uppgick vid periodens till sammanlagt 15.600 Mkr, varav cirka 6.000 Mkr redan är investerat i pågående projekt.

–  Vi har ökat tempot och satt nollmål när det gäller klimatutsläpp från hela vår verksamhet, från drift och förvaltning av fastigheterna, till vår interna verksamhet och våra byggprojekt. Men det räcker inte med att ha visioner och att sätta tuffa mål, det handlar om att verkligen göra saker också, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

 

Hon fortsätter:

– Lagom till terminsstart stod Studenthuset klart, det nya centrala navet på Campus Valla vid Linköping universitet. Byggnaden rymmer  1.000 nya studieplatser och innovativa lärandemiljöer samtidigt som samtliga servicefunktioner för studenterna erbjuds på ett och samma ställe. På Campus Frescati vid Stockholms universitet har den nya arenan för konst och vetenskap Accelerator öppnat. Öppnat har även GIH-badet i Stockholm efter en efterlängtad renovering. Under det tredje kvartalet har Akademiska Hus tecknat avtal med Balder om försäljning av fastigheterna Domherren 1 (mera känt som A house) och Tre Vapen 7 på Östermalm i Stockholm, med tillträde den 1 oktober 2019.