19 november 2019
onsdag, 23 oktober 2019 16:37

Nyfosa växte i högt tempo

Skrivet av 

 

Jens Engwall, vd för Nyfosa.


Under årets tre första kvartal ökade Nyfosa intäkterna till 978 Mkr (748). Resultatet efter skatt minskade till 838 Mkr (1.307) efter att den orealiserade värdeförändringen på fastigheterna sjönk till 355 Mkr (654) liksom den realiserade värdeförändringen som försämrades till -15 Mkr (136). Förvaltningsresultatet blev nära nog oförändrat med 652 Mkr (668).


I det tredje kvartalet genomförde Kungsleden ett flertal till- och frånträden. Fastigheter tillträddes till ett värde om 2,3 Mdr kr främst kontorsfastigheter i Örebrotrakten, två handelsfastigheter i Luleå samt en portfölj med lager/logistikfastigheter i södra Sverige. Tillträdena genomfördes i slutet av kvartalet och bidrog därmed fullt ut till driftnettot nästa kvartal. I slutet av det andra kvartalet frånträddes fastigheter till ett värde om 866 Mkr, vilket främst utgjordes av de nio fastigheter i Stockholm som såldes till det delägda bolaget Söderport.

 

Frånträdena gav full effekt genom minskat driftnetto och högre resultatandel från joint ventures i detta kvartal. Resultat från andelar i joint ventures om 101 Mkr (76) härör till 50 procent av kvartalets resultat i Söderport. I slutet av det andra kvartalet förvärvade Söderport 15 fastigheter från Nyfosa och Sagax, vilket förstärkte bolagets förvaltningsresultat i det tredje kvartalet till totalt 57 Mkr. Omvärdering av fastigheter och derivat gav en positiv effekt på resultatandelen med 71 Mkr.

I balansen ökade värdet på förvaltningsfastigheterna till 18.258 Mkr (15.417) samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 10.626 Mkr (7.558) medan de kortfristiga skulderna minskade till 477 Mkr (1.634) finansierade till en snittränta om 1,75 procent (1,68). Det innebar att det egna kapitalet steg till 9.237 Mkr (8.077), med en soliditet som minskade till 45,5 procent (46,6) och en räntetäckningsgrad som sjönk till 4,3 gånger (4,9).

I en kommentar till rapporten säger vd Jens Engwall:
– Nyfosa växer i högt tempo och med god lönsamhet under tredje kvartalet. Hittills i år har vi förvärvat fastigheter till ett värde om 3,1 Mdr kr, ett bra kliv på vägen mot tillväxtmålet om 25 Mdr kr. Med spridning både geografiskt och kategorimässigt, är detta fastigheter som bidrar till det vi ser om allra viktigast; stabila kassaflöden till låg risk. Ett exempel är förvärvet under kvartalet av handelsfastigheter i Luleå, i bra läge med stabila hyresgäster – ett bra komplement i portföljen. Nyfosa fortsätter att gå sin egen väg och hitta värden vid sidan av mittfåran.