19 november 2019
tisdag, 22 oktober 2019 13:01

Sagax säljer till Emilshus för 180 Mkr

Skrivet av 

 

Jakob Fyrberg, vd för Fastighetsbolaget Emilshus AB

 


Sagax har avtalat om försäljning av 8 fastigheter i Småland för 180 Mkr till Fastighetsbolaget Emilshus AB. Emilshus kommer att erlägga köpeskillingen i form av nyemitterade aktier. Emilshus är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Småland. Sagax kommer att äga 25 procent av Emilshus.

De överlåtna fastigheterna omfattar sammanlagt 47.000 kvm uthyrningsbar area och är belägna i Aneby, Eksjö, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö (2 fastigheter), Tranås och Vetlanda. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 6,4 år och de årliga hyresintäkterna till 15,3 Mkr.

 

Försäljningen sker i bolagsform och frånträde beräknas ske i november. Fastigheterna har i Sagax finansiella rapportering ingått i segmentet ”Sverige, övrigt”. Transaktionen medför ingen realiserad värdeförändring.

Emilshus grundades 2018 med affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland. Före affären med Sagax ägde Emilshus 32 fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 160.000 kvm.