19 november 2019
måndag, 21 oktober 2019 15:39

Akelius gjorde ett resultat före skatt om 3,9 Mdr

Skrivet av 

 

Pål Ahlsén, vd för Akelius Residential Property AB.

 


För årets första nio månader ökade Akelius Residential Property hyresintäkterna var 373 MEUR, cirka 4,0 Mdr kr, en ökning med 5,1 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet var 195 MEUR, en ökning med 3,3 procent för jämförbara fastigheter.

Fastigheterna hade en positiv värdeförändring om 365 MEUR, cirka 3.916 Mkr, motsvarande en värdeökning om 2,9 procent. Vid utgången av september uppgick fastighetsbeståndets värde till 12.177 MEUR, cirka 130,65 Mdr kr.

Soliditeten inklusive hybridkapital uppgick till 50 procent och belåningsgraden till 40 procent. Den säkerställda belåningsgraden var 16 procent. Likviditeten uppgick till 375 MEUR.

I en kommentar till rapporten säger vd Pål Ahlsén:
– Vakansgraden har sjunkit med 1,1 procentenheter.Vi har fått ordning på flaskhalsar inom bygg och därför kunnat leverera fler lägenheter till uthyrning. Sjunkande vakans tillsammans med uppgradering har gjort att hyresintäkterna ökade med 7,7 procent i jämförbart bestånd detta kvartal. Belåningsgraden är nere på 40 procent och den kommer sjunka ännu mer till årets slut. Anledningen är emission av D-aktier i början av oktober och avtalade fastighetsförsäljningar, vilket är steg i vår ambition att nå BBB+ rating.