19 november 2019
måndag, 21 oktober 2019 10:52

Skanska bygger Högsbo sjukhus för cirka 1,1 Mdr kr

Skrivet av 

 

Skanska ska bygga Högsbo specialistsjukhus i Göteborg om totalt cirka 27.300 kvm samt ett tillhörande garage med 175 parkeringsplatser.

 


 

 

 Högsbo specialistsjukhus kommer att ersätta Frölunda specialistsjukhus och det kommer även överta annan dagkirurgisk verksamhet i Göteborg.

 


Skanska har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter, om att bygga nya Högsbo specialistsjukhus i Göteborg. Kontraktet är värt cirka 1,1 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det fjärde kvartalet 2019.

Projektet omfattar en ny sjukhusbyggnad och en försörjningsbyggnad om totalt cirka 27.300 kvm samt ett tillhörande garage med 175 parkeringsplatser. Sjukhusbyggnaden blir fem våningar hög och ska inrymma operationssalar, mottagning och resurser för bild- och provtagning för såväl vuxna som barn. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.

Högsbo specialistsjukhus är ett regiongemensamt projekt som drivs av Västfastigheter, Sjukhusen i väster, Regionservice och VGR IT och byggs på samma tomt där nuvarande Högsbo sjukhus ligger. Det kommer att ersätta Frölunda specialistsjukhus och även överta annan dagkirurgisk verksamhet i Göteborg.

Byggstart sker omgående och sjukhuset ska stå klart att ta emot de första patienterna före utgången av 2023.


Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15.500 anställda under 2018.