19 november 2019
fredag, 18 oktober 2019 15:19

Atrium Ljungberg ökade omsättningen till 2.073 Mkr

Skrivet av 

 

Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.För årets första nio månader ökade Atrium Ljungberg nettoomsättningen ökade till 2.073 Mkr (1.968), varav hyresintäkter steg till 1.933 Mkr (1.799). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd stärktes med 6,5 procent.


Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (94), inklusive projektfastigheter. Nettouthyrningen uppgick till - 75 Mkr (116) varav -16 Mkr (83) avsåg projektfastigheter.

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1.315 Mkr (1.254), exklusive effekten av införandet av IFRS, en ökning med 4,9 procent. Överskottsgraden uppgick till 68 procent (70).

Resultat före värdeförändringar ökade till 945 Mkr (937). De orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter steg till 1.597 Mkr (1.390). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till –554 Mkr (27).

Periodens resultat minskade till 1.762 Mkr (2 151), motsvarande 13,55 kr/aktie (16,25).

Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 217 Mkr (1.176). Förvärv av fastigheter steg till 1.166 Mkr (167), medan försäljningar av fastigheter ökade till 1.031 Mkr (127).

I balansen ökade de långfristiga skulderna till 26.681 Mkr (20.799), medan de kortfristiga skulderna sjönk till 1.020 Mkr (4.073), finansierade till en oförändrad genomsnittsränta om 1,7 procent. Det innebar att det egna kapitalet ökade till 21.737 Mkr (19.554) med en soliditet som steg till 45,0 procent (43,7) och en räntetäckningsgrad om 4,2 gånger (4,6)

 

Atrium Ljungberg skriver i rapporten att prognosen för 2019 uppgår oförändrat till 1.200 Mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 1.820 Mkr, motsvarande 14,00 kr/aktie.

I en kommentar till rapporten säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg:
– Jag är glad över att såväl hyresintäkter som driftnetton ökar. Detta är ett resultat av flera färdigställda projekt, nya uthyrningar och lyckade omförhandlingar. Vi behåller vår prognos om 1.200 Mkr för resultat före värdeförändringar, trots vår bostadsförsäljning i Ärvinge i Kista. SF