29 maj 2020
fredag, 11 oktober 2019 09:38

SBB köper svenska och finska samhällsfastigheter

Skrivet av 

 

Ilija Batljan, vd för SBB, fortsätter i hög takt att förvärva samhällsfastigheter.


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, fortsätter att växa inom samhällsfastigheter genom ett förvärv av tre portföljer där säljarna kvarstår som hyresgäster i de förvärvade fastigheterna. Portföljen innehåller LSS och gruppboenden med en genomsnittlig hyreslängd om 16 år.

 

Förvärvet omfattar 20 fastigheter, femton i Sverige samt fem i Finland med en total uthyrningsbar yta om 11.600 kvm.

Överenskommet fastighetsvärde för portföljen uppgår till 320 Mkr med en hyresintäkt om 21 Mkr och driftnetto om 19 Mkr.

– SBB visar igen att vi är Nordens ledande aktör inom social infrastruktur, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.