29 maj 2020
fredag, 11 oktober 2019 08:48

Magnolia Bostad och Slättö bildar nytt JV

Skrivet av 

 

Fredrik Lidjan, vd för Magnolia Bostad.

 

Magnolia Bostad och Slättö bildar ett JV för utveckling av bostäder och samhällsfastigheter med ett startbelopp om 1,2 Mdr kr.  Det nybildade JV-bolaget kommer att utveckla bostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt ägande och förvaltning. I ett första skede förvärvar JV-bolaget fem projekt varav fyra från Magnolia Bostad. Bolaget förväntas initialt att omfatta upp till 800 boenden.

 

De fyra fastigheterna från Magnolia Bostad är belägna i Örebro, Eskilstuna, Östersund och Luleå. Samtliga fastigheter kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och flera av fastigheterna kommer att uppföras som trähus. Samtliga boenden kommer att upplåtas med hyresrätt, förutom ett vårdboende om cirka 80 lägenheter i Östersund som hyrs av kommunen på ett långt avtal.  För projektet i Luleå har investeringsstöd erhållits och ett projekt inväntar beslut om investeringsstöd. Investeringsstöd innebär att hyresnivåerna (normhyran) endast uppgår till 1.450 kr/kvm.

– Vi har sedan tidigare ett mycket bra samarbete med Slättö. Nu tar vi detta ett steg till genom ett gemensamt ägt bolag som skall utveckla attraktiva bostäder och samhällsfastigheter med en tydlig hållbarhetsprofil i svenska tillväxtorter, säger Fredrik Lidjan, vd för Magnolia Bostad.

 

– Vi har genomfört att antal projekt tillsammans med Magnolia inom ramen för andra fondstrategier och har kommit att hitta bra former för samarbete. Ett JV-bolag känns som en naturlig fortsättning på ett framgångsrikt samarbete, kommenterar Slättös investeringschef, Erik Dansbo.

 

– Bostadsaffären är av den typ som Slättö tidigare byggt ett starkt track record inom. Jag är särskilt positiv till att flera av projekten omfattas av investeringsstöd vilket skapar rimliga hyror och kvadratmeterpriser. Vad gäller logistikportföljen anser jag den vara en utmärkt diversifiering som samtidigt ger ett starkt och uthålligt kassaflöde. Nu jobbar vi vidare för att hitta flera affärer, kommenterar Fredrik Eliasson, fondchef Slättö Core+.

Joint venture-bolaget, som ägs 50/50, kommer successivt att tillträda projekten när bygglov och vissa andra villkor är uppfyllda. Merparten av bostäderna kommer att färdigställas under perioden 2021–2022. Magnolia Bostad kommer att ha huvudansvaret för att utveckla och driva projekten och kommer för detta att erhålla löpande ersättning.

Ambitionen med JV-bolaget är att detta ska genomföra ytterligare förvärv över tid.

Wigge & Partners har varit legal rådgivare till Magnolia Bostad. Wistrand och Roschier har agerat legala rådgivare till Slättö i transaktionerna.