29 maj 2020
fredag, 11 oktober 2019 08:37

Skanska bygger anläggning för ubåtar i Connecticut

Skrivet av 

 

Paul Hewins, President & CEO, Skanska USA Building

 

Skanska bygger grunden för ubåtstillverkningsanläggning i Connecticut, USA, för 89 miljoner dollar, cirka 874 Mkr.

 

Skanska har, inom ramen för ett joint venture med Trevcon II, tecknat avtal med AECOM om att utföra grundläggningsarbetet för Electric Bates nya South Yard Assembly Building i Groton, Connecticut, USA.
Skanskas andel av kontraktet är värd 89 miljoner dollar, cirka 874 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2019.


Samriskbolaget gör grundläggningsarbetet till den 18.600 kvm stora South Yard Assembly Building, där 1.400 varvsarbetare kommer att anställas för att bygga ubåtar åt den amerikanska marinen. Samriskbolaget ansvarar också för inredning, såväl som marint arbete, inkluderande rivning, muddring och sprängning.


Konstruktionen pågår och kommer att fortsätta till sommaren 2020.